Про затвердження Змін до Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту, Міністерство інфраструктури УкраїниМІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 19.11.2013  № 932
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 грудня 2013 р. за № 2061/24593

  Про затвердження Змін до Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту

  Відповідно до підпункту 4.8.17 підпункту 4.8 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України( 581/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Зміни до Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту( z0408-10 ), затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 7 травня 2010 року № 278, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за № 408/17703, що додаються.

  2. Департаменту автомобільного транспорту подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

  Міністр

  В. В. Козак

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 19.11.2013 № 932

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 грудня 2013 р. за № 2061/24593

  ЗМІНИ до Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту( z0408-10 )

  1. У розділі I( z0408-10 ):

  1) абзац четвертий пункту 1.2( z0408-10 ) викласти в такій редакції:

  «організатор перевезень — Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації, Київська міська державна адміністрація, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад відповідних населених пунктів»;

  2) в абзаці другому пункту 1.3( z0408-10 ) слова «витягом з паспорта маршруту, який виготовляється як фотокопія паспорта, засвідчена печаткою організатора перевезень» замінити словами «таблицею вартості проїзду (крім міських перевезень), схемою маршруту та копією затвердженого організатором перевезень розкладу руху»;

  3) пункт 1.4 ( z0408-10 )викласти в такій редакції:

  «1.4. Схема маршруту та розклад руху регулярних перевезень або відповідний примірник паспорта регулярних спеціальних перевезень пред’являються водієм автобуса під час здійснення перевезень пасажирів та перевізником за його місцезнаходженням для перевірки представникам Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті під час здійснення ними державного контролю та представникам Державної автомобільної інспекції МВС України (далі — Державтоінспекція).».

  2. У розділі II( z0408-10 ):

  1) пункт 2.1( z0408-10 ) викласти в такій редакції:

  «2.1. Паспорт маршруту включає:

 3. схему маршруту;
 4. характеристику маршруту, у тому числі відомості щодо усіх залізничних переїздів, через які проходить автобусний маршрут (у разі їх наявності);

 5. копію затвердженого організатором розкладу руху автобусів;
 6. графік режиму праці та відпочинку водіїв;
 7. таблицю вартості проїзду, затверджену перевізником (для регулярних перевезень);
 8. список пасажирів (для регулярних спеціальних перевезень), перевезення яких передбачено договором про регулярні спеціальні перевезення та які застраховані в установленому законодавством порядку (крім маршрутів регулярних спеціальних перевезень у межах населеного пункту та маршрутів, що виходять за межі території населеного пункту, протяжність яких не більше ніж 50 кілометрів, а також туристично-екскурсійних перевезень);

 9. відомості про зміни на маршруті;
 10. умови здійснення перевезень на маршруті (для регулярних спеціальних перевезень);
 11. акт відповідності паспорта автобусного маршруту умовам здійснення перевезень на маршруті (для регулярних спеціальних перевезень);

 12. договір про надання послуг (для регулярних спеціальних перевезень);
 13. відомості про виявлені порушення умов здійснення перевезень пасажирів, що розміщуються на зворотному боці титульного аркуша паспорта (для регулярних спеціальних перевезень).

  У паспорті маршруту зазначають назву маршруту, яка складається з назв початкового та кінцевого пунктів маршруту (зупинок), а для приміських, міжміських автобусних маршрутів загального користування — з назв автостанцій, у разі їх відсутності — з назв зупинок, передбачених розкладом руху.»;

  2) абзаци сьомий — дев’ятий пункту 2.2( z0408-10 ) викласти в такій редакції:

  «Автостанції, початковий та кінцевий пункти маршруту (зупинки) за маршрутом відмічаються на схемі маршруту із зазначенням їх назв. При розробці схеми маршруту враховують, що відправлення чи прибуття автобусів приміських, міжміських автобусних маршрутів загального користування повинно здійснюватись тільки з територій автостанцій, а в разі їх відсутності — із зупинок, передбачених розкладом руху.

  На лінії шляху проходження маршруту позначаються проміжні зупинки, мости/шляхопроводи, пункти перетинання державного кордону, залізничні переїзди, небезпечні ділянки та місця концентрації дорожньо-транспортних пригод.

  Схема маршруту будь-якого сполучення виконується в масштабі не менше ніж 1:400000.»;

  3) пункт 2.3( z0408-10 ) виключити.

  У зв’язку з цим пункти 2.4 — 2.15( z0408-10 ) вважати відповідно  пунктами 2.3 — 2.14;

  4) в абзаці сьомому пункту 2.3 слова «небезпечних ділянок доріг» замінити словами «небезпечних ділянок доріг та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод»;

  5) пункти 2.9 — 2.11 викласти в такій редакції:

  «2.9. Акт відповідності паспорта маршруту регулярних спеціальних перевезень умовам перевезень складається комісією, утвореною відповідним організатором перевезень, до складу якої входять представники відповідного організатора перевезень, Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, перевізника, замовника послуг, Державтоінспекції.

  2.10. Складові паспорта маршруту регулярних перевезень виготовляються в кількості, необхідній для забезпечення організації перевезень, та зберігаються в перевізника. Один примірник паспорта маршруту регулярних перевезень зберігається в організатора перевезень.

  2.11. Паспорт маршруту регулярних спеціальних перевезень повинен бути пронумерований і прошнурований та скріплений паперовим ярликом з написом: «Паспорт містить ___ сторінок, пронумерованих та прошнурованих». Ярлик підписується відповідальними особами та скріплюється печатками замовника послуг, перевізника і організатора перевезень. Один примірник паспорта маршруту регулярних спеціальних перевезень зберігається в організатора перевезень.»;

  6) в абзаці першому пункту 2.12 слова «маршруту регулярних та регулярних спеціальних перевезень» замінити словами «маршруту регулярних спеціальних перевезень»;

  7) пункти 2.13, 2.14 викласти в такій редакції:

  «2.13. Затвердження паспорта діючого автобусного маршруту регулярних перевезень (додаток 1) здійснюється перевізником;

  затвердження паспорта автобусного маршруту регулярних спеціальних перевезень (додаток 2) здійснюється замовником послуг за погодженням з організатором перевезень на відповідній території (у частині маршруту та графіка руху);

  затвердження паспорта нового автобусного маршруту регулярних перевезень (додаток 3) здійснюється організатором перевезень на  відповідній території.

  2.14. Інформація про перевізника, який отримав право обслуговувати маршрут регулярних перевезень, вноситься до відповідного реєстру автобусних маршрутів згідно з вимогами наказу Міністерства інфраструктури України від 20 травня 2013 року № 305( z1144-13 ) «Про затвердження Порядку формування, затвердження та ведення реєстру міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 липня 2013 року за № 1144/23676.

  Інформація про погоджені паспорти маршрутів регулярних спеціальних перевезень вноситься до журналу обліку таких паспортів.».

  3. У розділі III( z0408-10 ):

  1) у пункті 3.1( z0408-10 ) після слова «паспорти» доповнити словами «регулярних спеціальних»;

  2) абзац другий пункту 3.2( z0408-10 ) виключити;

  3) абзац перший пункту 3.3( z0408-10 ) виключити.

  У зв’язку з цим абзац другий( z0408-10 ) вважати абзацом першим;

  4) пункт 3.5( z0408-10 ) викласти в такій редакції:

  «3.5. Погоджені підрозділами Державтоінспекції паспорти маршрутів регулярних спеціальних перевезень надсилаються на погодження до організатора перевезень, який протягом 30 днів з дня їх надходження приймає відповідне рішення.

  У разі непогодження паспорта маршруту організатором перевезень у цей самий строк надається письмова обґрунтована відповідь із зазначенням причин.»;

  5) пункт 3.6( z0408-10 ) виключити.

  У зв’язку з цим пункт 3.7( z0408-10 ) вважати пунктом 3.6.

  4. У розділі IV( z0408-10 ):

  1) пункт 4.1( z0408-10 ) виключити.

  У зв’язку з цим пункти 4.2 — 4.5( z0408-10 ) вважати відповідно пунктами 4.1 — 4.4;

  2) у пункті 4.2 слова та цифри «в пункті 2.10 цього Порядку» замінити словами та цифрами «в пункті 2.9 розділу II цього Порядку»;

  3) у пункті 4.4 слова «регулярних та регулярних спеціальних перевезень» замінити словами «регулярних спеціальних перевезень».

  5. У розділі V( z0408-10 ):

  1) пункт 5.1 ( z0408-10 )виключити.

  У зв’язку з цим пункти 5.2 — 5.9( z0408-10 ) вважати відповідно пунктами 5.1 — 5.8;

  2) у пункті 5.3 слово «Головавтотрансінспекцією» замінити словами «Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті»;

  3) у пункті 5.4:

  слова та цифри «у пункті 5.4 цього Порядку» замінити словами та цифрами «у пункті 5.3 цього розділу»;

  слова «Головавтотрансінспекції» та «Головавтотрансінспекція» замінити відповідно словами «Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті» та «Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті»;

  4) у пункті 5.6 слово «Головавтотрансінспекції» замінити словами «Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті»;

  5) у пункті 5.8 слова та цифри «згідно з підпунктами 5.4.1 та 5.4.2 пункту 5.4 цього Порядку» замінити словами та цифрами «згідно з підпунктами 5.3.1 та 5.3.2 пункту 5.3 цього розділу».

  6. У тексті Порядку( z0408-10 ) слова «органи Державтоінспекції» у всіх відмінках та числах замінити словами «підрозділи Державтоінспекції» у відповідних відмінках та числах.

  7. Додатки 1, 2 до Порядку( z0408-10 ) викласти в новій редакції, що додаються.

  8. Доповнити Порядок( z0408-10 ) новим додатком 3, що додається.

  Директор Департаменту автомобільного транспорту

  Д. В. Петухов

  Додаток 1 до Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту (пункт 2.13)

  ПАСПОРТ ( z2061-13 BF91.doc ) автобусного маршруту регулярних перевезень

  Додаток 2 до Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту (пункт 2.13)

  ПАСПОРТ ( z2061-13 BF94.doc ) автобусного маршруту регулярних спеціальних перевезень

  Додаток 3 до Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту (пункт 2.13)

  ПАСПОРТ ( z2061-13 BF95.doc ) автобусного маршруту регулярних перевезень

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Основателя «Козырной карты» А.Задорожного освободили под залог

  Известного ресторатора и экс-главу наблюдательного совета ООО «Козырная карта» Андрея Задорожного отпустили под залог. Об этом «Вестям» рассказал руководитель пресс-службы Министерства внутренних ...

  «50 ведущих юридических департаментов Украины»: осталось 5 дней до окончания приема анкет

  Редакция газеты «Юридическая практика» продолжает работу над проектом «50 ведущих юридических департаментов Украины». Подать анкету для участия в исследовании можно до 15 сентября 2013 года.

  2 апреля центр Киева будет парализован

  Как сообщили СУДЕБНО-ЮРИДИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЕ в пресс-службе КГГА, 2 апреля из-за запланированных политическими партиями акций, возможно затруднение движения транспорта.

  В Киеве начался призыв на срочную военную службу: В ряды ВС Украины отправят 1308 человек

  В Киеве стартовал призыв на срочную военную службу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

  Об адвокате - устами Клиентов

  Хочется просто сказать огромное спасибо!. Случайно набрел на этот ресурс, чему крепко рад и доволен! С огромным удовольствием размещу ссылку на своей станичке!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b