Про затвердження Методики розрахунку вартості надання послуг у сфері культури, Міністерство культури УкраїниМІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 28.11.2013  № 1222
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 грудня 2013 р. за № 2076/24608

  Про затвердження Методики розрахунку вартості надання послуг у сфері культури

  Відповідно до підпункту 61.3.3 підпункту 61.3 пункту 61 розділу V Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 — 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»( 128/2013 ), затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Методику розрахунку вартості надання послуг у сфері культури, що додається.

  2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Б. С. Стичинського.

  Міністр

  Л. М. Новохатько

  ПОГОДЖЕНО: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Перший заступник Міністра Міністерство фінансів України Заступник Міністра фінансів

  А. А. Максюта С. О. Рибак

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства культури України 28.11.2013  № 1222

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 грудня 2013 р. за № 2076/24608

  МЕТОДИКА розрахунку вартості надання послуг у сфері культури

  І. Загальні положення

  1. Ця Методика визначає механізм формування вартості надання безоплатних послуг, що надаються державними та комунальними закладами культури.

  При наданні безоплатних послуг у сфері культури застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють діяльність у сфері культури.

  2. Методика поширюється на державні та комунальні заклади культури, які утримуються за рахунок бюджетних коштів.

  ІІ. Порядок визначення вартості надання безоплатних послуг

  1. Заклади культури самостійно розраховують вартість безоплатних послуг на плановий рік.

  2. Складовими вартості безоплатної послуги є:

 3. витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо надають безоплатні послуги;
 4. нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;
 5. витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у межах встановлених норм споживання;
 6. безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій, товари чи послуги яких використовуються при наданні безоплатних послуг;

 7. знос (амортизація) необоротних активів, що використовуються для надання безоплатних послуг;
 8. індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства.

  Вартість безоплатної послуги розраховується на підставі економічно обґрунтованої вартості послуги з урахуванням необхідності сплати обов’язкових податків, платежів, зборів відповідно до Податкового кодексу України( 2755-17 ) та з урахуванням положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

  Перелік статей калькуляції і склад витрат, що входять до таких калькуляційних статей, кожний заклад культури встановлює самостійно та визначає їх у наказі про облікову політику закладу культури.

  Вартість безоплатної послуги визначається, виходячи з розрахунку витрат, пов’язаних з її наданням.

  3. Витрати на оплату праці обраховуються за фактично відпрацьований час (виконаний обсяг роботи) відповідно до затверджених в установленому порядку умов оплати праці для працівників закладів культури.

  До витрат на оплату праці працівників, які залучені до надання безоплатної послуги, враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов’язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовими актами.

  При формуванні витрат на оплату праці можуть враховуватись виплати, що мають заохочувальний характер, у порядку, встановленому законодавством та колективними договорами.

  При формуванні витрат на оплату праці враховуються розміри витрат на оплату праці працівників, які не перебувають у штаті, але залучені до надання безоплатної послуги.

  Оплата праці працівників, які залучені до надання безоплатної послуги і не перебувають у штаті, здійснюється на підставі договорів цивільно-правового характеру в тих самих розмірах і на тих самих умовах оплати праці, на яких здійснюється оплата праці відповідних штатних працівників.

  У разі залучення до надання безоплатних послуг визнаних, видатних вітчизняних та іноземних фахівців (статус яких підтверджено відповідними документами) оплата їхньої праці здійснюється на підставі окремо укладених договорів цивільно-правового характеру.

  Оплата праці працівників, залучених відповідно до цивільно-правових договорів до виконання безоплатних послуг, проводиться за фактично виконаний обсяг робіт та період їх виконання, визначений в акті виконаних робіт згідно з чинним законодавством.

  Кількість працівників відповідної кваліфікації, залучених до надання безоплатних послуг, з відповідними розмірами посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), а також кількість годин їх роботи визначаються, виходячи з необхідності врахування всього обсягу виконуваних робіт, відповідно до затверджених норм навантаження або часу, необхідного для виконання тих чи інших видів робіт.

  За відсутності затверджених норм зазначені показники визначаються розрахунково. Ці показники затверджуються наказом керівника закладу культури.

  Кількість працівників, які залучаються до надання безоплатної послуги, визначається, виходячи з необхідності врахування всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов'язані з організацією надання кожної конкретної безоплатної послуги замовникам, у тому числі функцій із забезпечення діяльності закладу культури в цілому, виконуваних працівниками автотранспортних підрозділів, планових та бухгалтерських служб тощо. Для цього можуть використовуватись затверджені у встановленому порядку штатні нормативи, встановлені для установ та закладів різних типів, що функціонують у відповідній сфері діяльності (громадське харчування, побутове обслуговування, туризм, будівництво, транспорт тощо), або штатні розписи закладів культури, затверджені вищестоящою установою у встановленому порядку.

  4. Нарахування на оплату праці єдиного соціального внеску здійснюються у розмірах, передбачених чинним законодавством.

  5. До безпосередніх витрат та оплати послуг інших підприємств, установ, організацій при визначенні вартості безоплатних послуг належать матеріальні витрати, що здійснюються при наданні безоплатних послуг замовникам, у тому числі на придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, медикаментів, витратних матеріалів до комп'ютерної та оргтехніки, канцелярських товарів, бланкової та іншої документації, що використовується при наданні безоплатної послуги, паливно-мастильних матеріалів, хімікатів, білизни, комунальних послуг та енергоносіїв, захисних пристроїв; спецодягу, обмундирування та фурнітури до нього, харчування у випадках, передбачених законодавством; проведення поточного ремонту, технічного огляду і технічного обслуговування необоротних матеріальних активів, що використовуються для надання послуг; витрати на службові відрядження, пов'язані з наданням безоплатних послуг, оплата послуг зв'язку, засобів сигналізації.

  Витрати на паливно-мастильні матеріали, що використовуються під час надання послуг, розраховуються, виходячи з допустимих норм споживання палива в певних умовах експлуатації автомобілів, їх технічних характеристик, тривалості їх роботи та відповідно до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті( v0043361-98 ), затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 року № 43.

  Витрати на оплату послуг юридичних та фізичних осіб, що залучаються закладами культури для надання замовникам безоплатних послуг на належному рівні, включають оплату виконання обов'язкових послуг (робіт), які не можуть бути виконані працівниками закладів культури і які повинні бути здійснені професійними фахівцями інших суб'єктів господарювання.

  Це, зокрема, оплата банківських послуг (у тому числі за готівкове обслуговування), ветеринарних послуг, послуг з охорони, встановлення пожежної та охоронної сигналізації, юридичних та інформаційних послуг, послуг з оренди, встановлення лічильників і спеціального обладнання та їх перевірки, гарантійного та післягарантійного обслуговування, поточного ремонту, що здійснюється залученими юридичними особами, установлення та подальшого супроводження програмного забезпечення, послуг зв'язку (у тому числі мобільного), послуг Інтернет-провайдерів та інших видів послуг, що надаються сторонніми фахівцями для забезпечення виконання статутних завдань.

  До витрат також включаються відрахування, які обчислюються від загального розміру витрат на оплату праці і які не включаються до нарахувань на оплату праці (зокрема відрахування профспілковим організаціям), плата за отримання ліцензій, дозволів, отримання яких є необхідною умовою для надання замовникам того чи іншого виду безоплатних послуг, витрати на обов'язковий медичний огляд працівників (у випадках, передбачених законодавством), заходи з охорони праці та безпеки, охорони навколишнього природного середовища, обов’язкове страхування транспортних засобів, що здійснюються при наданні безоплатних послуг.

  Вартість витрат та оплата послуг інших організацій вираховуються на основі встановлених чинними нормативно-правовими актами ставок орендної плати, строку надання тієї чи іншої безоплатної послуги, площ, що використовуються для її надання; інших видатків, що необхідні для надання замовлених послуг, норм витрат та тарифів відповідно до затверджених в установленому порядку нормативів, порядку розрахунку за комунальні послуги та спожиті енергоносії (за опалювальний сезон або рівномірно протягом року).

  У тих випадках, коли прямий розрахунок вартості безпосередніх витрат оплати послуг інших організацій здійснити неможливо, їх вартість визначається, виходячи з фактичних витрат на одиницю наданої аналогічної послуги, що склались у закладі культури за минулий звітний період, з урахуванням прогнозу індексу зміни цін виробників промислової продукції.

  6. При розрахунку зносу (амортизації) необоротних активів, які використовуються для надання безоплатної послуги, необхідно здійснити розрахунок фізичної частини необоротних активів при наданні безоплатних послуг залежно від розмірів площі та в межах, які не повинні перевищувати загальної суми зносу (амортизації), що нарахована за рік.

  Директор Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення

  В. В. Жук

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом ПАТ «Чернігівгаз», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про продовження терміну усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом ПАТ «Чернігівгаз»

  Олександр КОЧУБЕЙ: «Втрата вітчизняної селекції призводить до втрати незалежності!»

  На Дні поля Інституту фізіології і генетики рослин НАНУ в Києві вкотре розглядали проблеми насінництва. Як пообіцяв на загал міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк, країна ...

  Про зміни у складі Координаційного штабу з питань безпеки та правопорядку під час підготовки і відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі, Президент України

  Указ  Президента України 1. На часткову зміну статті 4 Указу Президента України від 28 лютого 2013 року № 112( 112/2013 ) «Про Координаційний штаб з питань безпеки та правопорядку під час підготовки і відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі»:

  Про затвердження плану заходів з проведення у 2012 році Всеукраїнського тижня права, Кабінет Міністрів України

  Про затвердження плану заходів з проведення у 2012 році Всеукраїнського тижня права 1. Затвердити план заходів з проведення у 2012 році Всеукраїнського тижня права, що додається.

  Об адвокате - устами Клиентов

  Этот интернет портал классный! Пользовался очень чуть ли не по три раза на день. Этот сайт ждет хорошее будущее. Удачи Вам, ребята. Хотелося б видеться с Вашими трудами чаще! Дерзайте!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b