Про відомчі заохочувальні відзнаки внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерство внутрішніх справ УкраїниМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 05.09.2013  № 855
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2013 р. за № 1656/24188

  Про відомчі заохочувальні відзнаки внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України

  Відповідно до Закону України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України"( 551-14 ), статті 2 Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365( 365/2012 ) "Про відомчі заохочувальні відзнаки", з метою вдосконалення організації роботи щодо заохочення військовослужбовців та працівників внутрішніх військ МВС України, а також після виходу їх на пенсію, запобігання суб'єктивності при прийнятті рішень про заохочення, установлення належного порядку в практиці інституту заохочення НАКАЗУЮ:

  1. Установити відомчі заохочувальні відзнаки внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України:

  Подяка внутрішніх військ МВС України;

  Грамота внутрішніх військ МВС України;

  Почесна грамота внутрішніх військ МВС України;

 3. нагрудний знак "За доблесну службу".
 4. 2. Затвердити такі, що додаються:

  Положення про відомчі заохочувальні відзнаки внутрішніх військ МВС України;

 5. ескіз відомчої заохочувальної відзнаки внутрішніх військ МВС України — Подяки;
 6. опис відомчої заохочувальної відзнаки внутрішніх військ МВС України — Подяки;
 7. ескіз відомчої заохочувальної відзнаки внутрішніх військ МВС України — Грамоти;
 8. опис відомчої заохочувальної відзнаки внутрішніх військ МВС України — Грамоти;
 9. ескіз відомчої заохочувальної відзнаки внутрішніх військ МВС України — Почесної грамоти;
 10. опис відомчої заохочувальної відзнаки внутрішніх військ МВС України — Почесної грамоти;
 11. ескіз відомчої заохочувальної відзнаки внутрішніх військ МВС України — нагрудного знака "За доблесну службу";

  опис відомчої заохочувальної відзнаки внутрішніх військ МВС України — нагрудного знака "За доблесну службу";

  ескіз посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки внутрішніх військ МВС України — нагрудного знака "За доблесну службу";

  опис посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки внутрішніх військ  МВС України — нагрудного знака "За доблесну службу".

  3. Головному управлінню внутрішніх військ МВС України (Шуляк С. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Ратушняка В.І.

  5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр генерал внутрішньої служби України

  В. Ю. Захарченко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС України 05.09.2013  № 855

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2013 р. за № 1656/24188

  ПОЛОЖЕННЯ про відомчі заохочувальні відзнаки внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України

  І. Загальні положення

  1.1. Це Положення визначає перелік установлених МВС України відомчих заохочувальних відзнак внутрішніх військ МВС України, якими відзначаються військовослужбовці та працівники внутрішніх військ МВС України, а також вищезазначені особи після звільнення на пенсію, порядок представлення до відзначення, підготовки документів та вручення відомчих заохочувальних відзнак.

  1.2. У внутрішніх військах МВС України встановлені такі відомчі заохочувальні відзнаки (далі — відзнаки):

  Подяка внутрішніх військ МВС України;

  Грамота внутрішніх військ МВС України;

  Почесна грамота внутрішніх військ МВС України;

 12. нагрудний знак "За доблесну службу".
 13. Вищою відзнакою внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України є нагрудний знак "За доблесну службу".

  1.3. Нагородження відзнаками здійснюється послідовно відповідно до їх значущості в такому порядку:

  Подяка внутрішніх військ МВС України;

  Грамота внутрішніх військ МВС України;

  Почесна грамота внутрішніх військ МВС України;

 14. нагрудний знак "За доблесну службу".
 15. 1.4. Подякою внутрішніх військ МВС України відзначаються військовослужбовці та працівники внутрішніх військ МВС України за високі досягнення в службовій діяльності, ініціативу та наполегливість.

  1.5. Грамотою внутрішніх військ МВС України відзначаються військовослужбовці та службовці внутрішніх військ МВС України за старанність, ініціативу та сумлінне виконання службових обов'язків.

  Вищезазначені особи можуть бути нагороджені Грамотою внутрішніх військ МВС України лише після відзначення Подякою внутрішніх військ МВС України.

  1.6. Почесною грамотою внутрішніх військ МВС України відзначаються військовослужбовці та працівники внутрішніх військ МВС України за зразкове виконання своїх обов’язків, особисту ініціативу і самовідданість, виявлені при виконанні службового та військового обов’язку.

  Вищезазначені особи можуть бути нагороджені Почесною грамотою внутрішніх військ МВС України лише після відзначення Грамотою внутрішніх військ МВС України.

  1.7. Нагрудним знаком "За доблесну службу" відзначаються військовослужбовці та працівники внутрішніх військ МВС України за досягнення високих показників у службі та бойовій підготовці, особисту мужність, сміливі і самовіддані дії, виявлені при виконанні службового або військового обов’язку.

  1.8. Відзнаками, які зазначені в пунктах 1.4-1.7 цього розділу, можуть нагороджуватися особи, що визначені в пункті 1.1 ( z1656-13 ) цього розділу, після звільнення на пенсію за вагомий особистий внесок у зміцнення законності і правопорядку, умілу організацію роботи у сфері боротьби зі злочинністю, захисту прав і свобод громадян, інтересів держави та високий професіоналізм.

  1.9. Про нагородження відзнакою видається відповідний наказ Головного управління внутрішніх військ МВС України (далі — ГУВВ МВС України) за підписом командувача внутрішніх військ МВС України або особи, яка виконує його обов’язки.

  1.10. Гранична кількість відзначених протягом календарного року не може перевищувати:

  Подякою внутрішніх військ МВС України — 2 тисячі осіб;

  Грамотою внутрішніх військ МВС України — 1,5 тисячі осіб;

  Почесною грамотою внутрішніх військ МВС України — 1,5 тисячі осіб;

 16. нагрудним знаком "За доблесну службу" — 1,5 тисячі осіб.
 17. ІІ. Порядок представлення до відзначення

  2.1. Представлення до відзначення здійснюється в установі або військовій частині внутрішніх військ, де проходять службу (працюють) особи, які пропонуються для заохочення.

  При розгляді кандидатів на заохочення повинні враховуватися відповідні рішення рад офіцерських зборів, нарад командування або атестаційних комісій військових частин та управлінь територіальних командувань, учених рад вищих навчальних закладів внутрішніх військ МВС України.

  2.2. Стосовно особи, яка представляється щодо відзначення, складається нагородний лист (додаток 1) та біографічна довідка (додаток 2).

  Нагородний та супровідний листи, що надсилаються до ГУВВ МВС України, підписуються виключно начальниками управлінь територіальних командувань, начальником Академії внутрішніх військ МВС України, командирами військових частин безпосереднього підпорядкування (далі — командири військових частин) або особами, які виконують їх обов’язки. Нагородний лист скріплюється гербовою печаткою.

  2.3. У нагородному листі зазначаються:

  2.3.1. Стосовно військовослужбовців та працівників внутрішніх військ МВС України — командирські навички, уміння та вольові якості військовослужбовця, ставлення до служби, оцінка стану підрозділу чи напряму роботи, за який відповідає військовослужбовець, відомості про особисту участь особи в охороні громадського порядку, про сміливі та рішучі дії при затриманні правопорушників, інші результати службово-бойової діяльності, досягнення яких є підставою для нагородження.

  2.3.2. Стосовно осіб після звільнення на пенсію — відомості про час проходження служби у внутрішніх військах МВС України та органах внутрішніх справ, сприяння в роботі внутрішніх військ із захисту прав і свобод громадян, інтересів держави, умілу організацію діяльності ветеранської організації щодо соціального захисту військовослужбовців та ветеранів внутрішніх військ, підняття престижу військової служби та авторитету військ, іншу діяльність, яка є підставою для нагородження.

  2.4. За достовірність відомостей, зазначених у нагородних матеріалах, дотримання порядку, форми і строку подання відповідає командир (начальник), який вносив пропозицію щодо нагородження та підписав відповідний нагородний лист.

  Оформлення нагородного листа та інших визначених цим Положенням документів покладається на начальників кадрових органів військових частин (установ) внутрішніх військ МВС України.

  2.5. Нагородні матеріали надсилаються до ГУВВ МВС України, погоджуються із заінтересованими структурними підрозділами та виносяться на розгляд наради командування ГУВВ МВС України, яке приймає остаточне рішення про нагородження кандидата.

  2.6. Пропозиції до проектів наказів командувача внутрішніх військ МВС України про заохочення кожного року подаються за місяць до визначених нижче строків:

 18. 15 лютого
 19. -

  стосовно військовослужбовців та працівників внутрішніх військ МВС України, осіб після звільнення на пенсію, які брали участь у бойових діях на територіях інших держав, що приурочується до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;

 20. 23 лютого
 21. -

  стосовно військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, осіб після звільнення на пенсію, що приурочується до Дня захисника Вітчизни;

 22. 8 березня
 23. -

  стосовно жінок, які проходять службу (працюють) у військових частинах (установах) внутрішніх військ, жінок-пенсіонерів після звільнення на пенсію, що приурочується до Міжнародного дня прав жінок і миру;

 24. 26 березня
 25. -

  стосовно військовослужбовців та працівників внутрішніх військ МВС України, осіб після звільнення на пенсію, що приурочується до Дня внутрішніх військ;

 26. 26 квітня
 27. -

  стосовно військовослужбовців та працівників внутрішніх військ МВС України, осіб після виходу на пенсію, що приурочується до Дня чорнобильської трагедії;

 28. 28 червня
 29. -

  стосовно військовослужбовців та працівників внутрішніх військ МВС України, осіб після виходу на пенсію, що приурочується до Дня Конституції України;

 30. 15 липня
 31. -

  стосовно військовослужбовців та працівників внутрішніх військ МВС України, осіб після виходу на пенсію, що приурочується до Міжнародного дня миротворців Організації Об’єднаних Націй;

 32. 24 серпня
 33. -

  стосовно військовослужбовців та працівників внутрішніх військ МВС України, осіб після виходу на пенсію, що приурочується до Дня Незалежності України;

 34. 20 грудня
 35. -

  стосовно військовослужбовців та працівників внутрішніх військ МВС України, осіб після виходу на пенсію, що приурочується до Дня міліції;

  незалежно від строку за ініціативи командувача внутрішніх військ МВС України або особи, яка виконує його обов’язки

  -

  стосовно військовослужбовців та працівників внутрішніх військ МВС України, осіб після звільнення на пенсію.

  2.7. Особи, які брали безпосередню участь у виконанні службово-бойових завдань, виявили мужність, сміливість під час затримання небезпечних злочинців, самовіддано діяли в стані ризику для життя, висуваються позачергово на відзначення відомчими заохочувальними відзнаками командирами військових частин внутрішніх військ МВС України.

  2.8. Керівниками структурних підрозділів ГУВВ МВС України пропозиції щодо заохочення військовослужбовців та працівників внутрішніх військ погоджуються з відповідним заступником командувача внутрішніх військ МВС України за напрямом службово-бойової діяльності, подаються до кадрового органу ГУВВ МВС України для підготовки матеріалів на розгляд наради командування внутрішніх військ МВС України.

  2.9. Нагородні листи та інші документи щодо відзначення військовослужбовців та працівників внутрішніх військ МВС України, осіб після звільнення на пенсію, подані з порушенням вимог цього Положення, розгляду не підлягають.

  ІІІ. Порядок вручення відзнак

  3.1. Нагородження відзнаками здійснюється згідно з відповідними наказами ГУВВ МВС України за підписом командувача внутрішніх військ МВС України або особи, яка виконує його обов’язки.

  3.2. Вручення відзнаки здійснюється в урочистій обстановці командувачем внутрішніх військ МВС України або особою, яка виконує його обов’язки, чи за його дорученням командирами військових частин або особами, які виконують їх обов’язки.

  Нагородженому нагрудним знаком разом з відзнакою вручається відповідне посвідчення.

  Відомості про відзначення відомчими заохочувальними відзнаки внутрішніх військ МВС України вносяться до особової справи військовослужбовця та трудової книжки працівника.

  3.3. У разі відзначення особи посмертно відзнака та документ, що посвідчує нагородження нею, передаються сім’ї нагородженої особи.

  3.4. Відзначення повторно Подякою, Грамотою, Почесною грамотою внутрішніх військ МВС України протягом одного року не здійснюється.

  3.5. Відзначені нагрудним знаком не можуть бути повторно представлені до цієї нагороди.

  3.6. У разі втрати відзнаки дублікат не видається.

  3.7. Про вручення нагородженій особі відзнаки складається протокол вручення (передачі) відомчої заохочувальної відзнаки внутрішніх військ МВС України (додаток 3), що підписується особою, яка її вручила, та скріплюється гербовою печаткою військової частини (установи). Протокол протягом тижня надсилається до кадрового органу ГУВВ МВС України та зберігається у відповідних справах.

  3.8. Відзнаки і посвідчення до них після смерті нагородженого залишаються в його родині.

  3.9. Позбавлення відзнаки здійснюється наказом командувача внутрішніх військ МВС України або особи, яка виконує його обов’язки, у разі притягнення нагородженого до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення згідно з обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили.

  3.10. Відзнака у вигляді нагрудного знака носиться з правого боку грудей і розміщується нижче знаків державних нагород України, іноземних державних нагород та нагрудних знаків МВС України.

  3.11. Замість відзнаки нагороджена особа може носити планку до нього, яка розміщується після планок до державних нагород України, іноземних державних нагород та нагрудних знаків МВС України.

  Командувач внутрішніх військ МВС України генерал-лейтенант

  С. М. Шуляк

  Додаток 1 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (пункту 2.2)

  НАГОРОДНИЙ ЛИСТ( z1656-13 BF187.doc )

  Додаток 2 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (пункту 2.2)

  БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА( z1656-13 BF188.doc )

  Додаток 3 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (пункту 3.7)

  ПРОТОКОЛ ( z1656-13 BF189.doc ) вручення (передачі) відомчої заохочувальної відзнаки внутрішніх військ МВС України

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС України 05.09.2013  № 855

  ЕСКІЗ відомчої заохочувальної відзнаки внутрішніх військ МВС України — Подяки

  М 1:2

  Командувач внутрішніх військ МВС України генерал-лейтенант

  С. М. Шуляк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС України 05.09.2013  № 855

  ОПИС відомчої заохочувальної відзнаки внутрішніх військ МВС України — Подяки

  Бланк Подяки виготовляється на розташованому вертикально паперовому носії, який має розмір 210 х 297 мм. По периметру бланка розташовується прямокутна рамка у вигляді орнаменту бордового кольору на світло-блакитному фоні.

  У верхній третині аркуша посередині розташовується емблема внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, яку розміщено на синьо-жовтій фігурній стрічці. Під емблемою в чотири рядки розташовуються написи: "ВНУТРІШНІ ВІЙСЬКА МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; "ПОДЯКА".

  У центрі аркуша передбачено поле для розміщення спеціального або військового звання, прізвища, імені та по батькові відзначеного, а також перелік досягнень, за які відзначається.

  У нижній частині аркуша в три рядки розташовуються написи: "Командувач внутрішніх військ МВС України"; "Наказ від   "___"________ 20__ року № _____".

  Напис "ПОДЯКА" — золотистого кольору; усі інші — чорного кольору.

  Командувач внутрішніх військ МВС України генерал-лейтенант

  С. М. Шуляк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС України 05.09.2013  № 855

  ЕСКІЗ відомчої заохочувальної відзнаки внутрішніх військ МВС України — Грамоти

  М 1:2

  Командувач внутрішніх військ МВС України генерал-лейтенант

  С. М. Шуляк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС України 05.09.2013  № 855

  ОПИС відомчої заохочувальної відзнаки внутрішніх військ МВС України — Грамоти

  Бланк Грамоти виготовляється на розташованому вертикально паперовому носії, який має розмір 210 х 297 мм. По периметру бланка розташовується прямокутна рамка бордового кольору на світло-блакитному фоні. Рамка прикрашена зображенням дубового листя золотистого кольору.

  У верхній третині аркуша посередині розташовується емблема внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, яку розміщено на синьо-жовтій фігурній стрічці. Під емблемою в п’ять рядків розташовуються написи: "ВНУТРІШНІ ВІЙСЬКА МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; "ГРАМОТА"; "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ".

  У центрі аркуша передбачено поле для розміщення спеціального або військового звання, прізвища, імені та по батькові відзначеного, а також перелік досягнень, за які відзначається.

  У нижній частині аркуша в три рядки розташовуються написи: "Командувач внутрішніх військ МВС України"; "Наказ від "___"_____________ 20__ року № _____".

  Напис "ГРАМОТА" -  золотистого кольору; усі інші — чорного кольору.

  Командувач внутрішніх військ МВС України генерал-лейтенант

  С. М. Шуляк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС України 05.09.2013  № 855

  ЕСКІЗ відомчої заохочувальної відзнаки внутрішніх військ МВС України — Почесної грамоти

  М 1:2

  Командувач внутрішніх військ МВС України генерал-лейтенант

  С. М. Шуляк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС України 05.09.2013  № 855

  ОПИС відомчої заохочувальної відзнаки внутрішніх військ МВС України — Почесної грамоти

  Бланк Почесної грамоти виготовляється на розташованому вертикально паперовому носії, який має розмір 210 х 297 мм. По периметру бланка розташовується прямокутна рамка золотистого кольору на світло-блакитному фоні.

  У верхній третині аркуша розташовано зображення малого Державного Герба України з синьо-жовтою фігурною стрічкою по краях, під яким у п’ять рядків розташовуються написи: "ВНУТРІШНІ ВІЙСЬКА МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ"; "ПОЧЕСНА ГРАМОТА"; "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ".

  У центрі аркуша передбачено поле для розміщення спеціального або військового звання, прізвища, імені та по батькові відзначеного, а також перелік досягнень, за які відзначається.

  У нижній частині аркуша в три рядки розташовуються написи: "Командувач внутрішніх військ МВС України"; "Наказ від "___" _______ 20__ року № ___".

  Напис "ПОЧЕСНА ГРАМОТА" — золотистого кольору; усі інші — чорного кольору.

  Командувач внутрішніх військ МВС України генерал-лейтенант

  С. М. Шуляк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС України 05.09.2013  № 855

  ЕСКІЗ відомчої заохочувальної відзнаки внутрішніх військ МВС України — нагрудного знака "За доблесну службу"

  М 1:1

  Командувач внутрішніх військ МВС України генерал-лейтенант

  С. М. Шуляк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС України 05.09.2013  № 855

  ОПИС відомчої заохочувальної відзнаки внутрішніх військ МВС України — нагрудного знака "За доблесну службу"

  Відзнака має форму хреста з розбіжними сторонами бордового кольору. У центрі хреста розташовано зображення емблеми МВС України, яка покладена на два перехрещені вістрями догори мечі сріблястого кольору та обрамлена декоративним орнаментом із стилізованого лаврового листя золотистого кольору. Пружки хреста золотистого кольору.

  Розмір відзнаки 45 х 45 мм.

  На зворотному боці відзнаки передбачено місце для порядкового номера та розміщено застібку для кріплення до одягу (нарізний штифт з гайкою).

  Стрічка до відзнаки — муарова завширшки 28 мм, синього кольору з поздовжніми кольоровими симетричними смужками: по краях — бордові 2 мм, далі до центру — сині 2 мм, далі до центру — бордові 4 мм та жовті 1 мм. По центру — смужка синього кольору завширшки 10 мм.

  Планка до відзнаки — 28 х 12 мм, обтягнута відповідною стрічкою.

  Командувач внутрішніх військ МВС України генерал-лейтенант

  С. М. Шуляк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС України 05.09.2013  № 855

  ЕСКІЗ посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки внутрішніх військ МВС України — нагрудного знака "За доблесну службу"

  М 1:1

  Командувач внутрішніх військ МВС України генерал-лейтенант

  С. М. Шуляк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС України 05.09.2013  № 855

  ОПИС посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки внутрішніх військ МВС України — нагрудного знака "За доблесну службу"

  Посвідчення має розмір у розгорнутому вигляді 160 х 110 мм, у складеному — 78 х 110 мм.

  Обкладинка посвідчення бордового кольору із зображенням імітації мармуру.

  На першій сторінці обкладинки розташовано малий Державний Герб України та напис у чотири рядки: "ПОСВІДЧЕННЯ до відзнаки внутрішніх військ МВС України" золотистого кольору.

  З внутрішнього боку обкладинки посвідчення розташовано два бланки розміром 70 х 105 мм.

  На лівому бланку посвідчення зверху розташовано напис у три рядки: "ВНУТРІШНІ ВІЙСЬКА МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ".

  Під написом розміщено зображення відзнаки та її порядковий номер.

  Фон бланка посвідчення світло-блакитний муаровий.

  На правому бланку посвідчення у верхній половині розташовано чотири горизонтальні смужки для розміщення спеціального або військового звання, прізвища, імені та по батькові нагородженого. Під кожною зі смужок є відповідний напис: "звання"; "прізвище"; "ім’я"; "по батькові". Посередині сторінки розташовано напис у чотири рядки: "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ відомчою заохочувальною відзнакою — нагрудним знаком "ЗА ДОБЛЕСНУ СЛУЖБУ". У нижній частині сторінки в чотири рядки розташовано написи: "Наказ від "__" _______ 20__ р. № ___"; "Командувач внутрішніх військ МВС України"; "м. п.".

  Усі написи — чорного кольору.

  Командувач внутрішніх військ МВС України генерал-лейтенант

  С. М. Шуляк

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, ТОВ "Компанія "Украудит", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, ТОВ "Компанія "Украудит"

  які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, Кабінет Міністрів України

  Про вилучення та/або надання земельних ділянок у постійне користування із зміною їх цільового призначення та викуп або примусове відчуження земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

  Власні овочі підтримають гривню

  У ході робочої поїздки на Тернопільщину Премєр-міністр Микола Азаров узяв участь в урочистій церемонії відкриття сучасного тепличного комплексу, розташованого в селі Синьків Заліщицького району.

  Законодательное общество Англии и Уэльса поддержало позицию украинских юристов

  The Law Society of England and Wales (Законодательное общество Англии и Уэльса) высказалось в поддержку позиции АЮУ и разделило обеспокоенность украинских юристов.

  Об адвокате - устами Клиентов

  Ребята класс!!! Все что вы делаете для нас вне всякого сомнения- важно!!!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b