Про затвердження Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу, Міністерство інфраструктури УкраїниМІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 30.11.2012  № 735
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 р. за № 2219/22531

  Про затвердження Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу

  Відповідно до частини другої статті 100 Повітряного кодексу України( 3393-17 ), Закону України "Про захист прав споживачів"( 1023-12 ), підпункту 4.10.119 підпункту 4.10 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України( 581/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, на виконання Програми інтеграції України до Європейського Союзу( n0001100-00 ), схваленої Указом Президента України від 14 вересня 2000 року № 1072 ( 1072/2000 ), НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Правила повітряних перевезень пасажирів і багажу ( z2219-12 ), що додаються.

  2. Державній авіаційній службі України забезпечити:

  2.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  2.2. Доведення цього наказу до відома підприємств, організацій та установ, що задіяні у повітряних перевезеннях пасажирів і багажу.

  2.3. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

  3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 23 квітня 2010 року № 216( z0669-10 ) "Про затвердження Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 серпня 2010 року за № 669/17964.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

  Віце-прем’єр-міністр України — Міністр інфраструктури України

  Б. Колесніков

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 30.11.2012  №735

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 р. за № 2219/22531

  ПРАВИЛА повітряних перевезень пасажирів і багажу

  І. Загальні положення

  1. Ці Правила розроблено з урахуванням вимог Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту та Ради від 05 липня 2006 року № 1107/2006 про права інвалідів та осіб з обмеженою рухливістю при використанні повітряного простору, Регламенту( 994_912 ) (ЄС) Європейського Парламенту та Ради від 11 лютого 2004 року № 261/2004( 994_912 ) про запровадження загальних правил компенсації та допомоги пасажирам у разі відмови у перевезенні та скасування чи тривалої затримки рейсів, Регламенту Ради (ЄС) від 09 жовтня 1997 року № 2027/97( 994_a93 ) про відповідальність перевізника у випадку інциденту, із змінами, внесеними Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та Ради від 13 травня 2002 року № 889/2002, Монреальської конвенції 1999 року( 995_594 ), Загальних умов перевезень пасажирів і багажу, встановлених Міжнародною асоціацією повітряного транспорту ("General Conditions of Carriage (passenger and baggage)", IATA), та резолюцій і рекомендованої практики Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).

  2. Забезпечення авіаційної безпеки під час авіаперевезень пасажирів та багажу здійснюється відповідно до законодавства, зокрема Закону України "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації" ( 545-15 ).

  3. Ці Правила розроблені з метою встановлення загальних умов перевезення пасажирів і багажу повітряним транспортом, забезпечення безпеки польотів та якості обслуговування.

  4. Терміни, що використовуються в цих Правилах, вживаються в таких значеннях:

  автоматизована система бронювання/глобальна розподільна система — система, яка забезпечує відображення інформації про розклад рейсів, наявність місць та тарифи авіаперевізників і за допомогою якої здійснюється бронювання послуг повітряних перевезень (далі — АСБ/ГРС);

  авіаційний перевізник (далі — перевізник ) — суб’єкт господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів, вантажу повітряним транспортом: у випадку українського перевізника — на підставі ліцензії, а також сертифіката експлуатанта, виданого уповноваженим органом з питань цивільної авіації України; або у випадку іноземного авіаперевізника — на підставі відповідного документа компетентного органу іншої країни, який відповідає положенням міжнародних договорів, що є обов’язковими для України;

  авіаційний перевізник, що провадить діяльність, — перевізник, який виконує або має намір виконувати рейс за договором з пасажиром або за дорученням іншої особи, юридичної або фізичної, яка має контракт з цим пасажиром, перевозить або бере на себе зобов'язання перевезти пасажира та/або його багаж згідно з квитком, а також бере на себе зобов'язання надати всі інші послуги, що пов'язані з таким перевезенням, незалежно від того, чи є ця юридична або фізична особа фактичним перевізником або перевізником за договором. Термін "перевізник" включає агентів, працівників, представників і підрядників перевізника, якщо цими Правилами не передбачено інше;

  агент з обслуговування — суб’єкт наземного обслуговування, уповноважений перевізником здійснювати операції з наземного обслуговування пасажирів і багажу;

  багажна ідентифікаційна бирка — документ, виданий перевізником для ідентифікації зареєстрованого багажу;

  виключні умови — умови, за яких перевезення пасажирів і багажу не підпадає під звичайні операції і процедури експлуатації цивільних повітряних суден, у тому числі умови, за яких здійснюються перевезення миротворчого контингенту, перевезення для ліквідації наслідків стихійного лиха чи аварії тощо;

  групове перевезення — перевезення групи осіб, що мають спільну мету подорожі. Мінімальна кількість групи встановлюється перевізником;

  дні — календарні дні, включаючи усі сім днів тижня, святкові і неробочі дні. Для визначення строку дійсності перевізної документації, актів та інших документів, а також строків закінчення перевезення, строків давності для пред’явлення претензій відлік починається з 00 годин доби, наступної за добою, коли сталася подія або вчинено дію; залишок часу цієї доби до розрахунку не береться. Якщо закінчення строку, зазначеного вище, припадає на святковий або вихідний день, то днем закінчення строку є перший за ним робочий день;

  договір чартеру (фрахтування) повітряних суден — договір, за яким одна сторона (фрахтівник) зобов’язується надати іншій стороні (фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості в одному чи кількох повітряних суднах на один або кілька рейсів для перевезення пасажирів, багажу;

  зіпсований квиток — квиток, стан якого з вини пасажира не дає змоги ідентифікувати або прочитати інформацію, що міститься у ньому;

  змішане перевезення — перевезення, що здійснюється з використанням різних видів транспорту за одним перевізним документом за участю повітряного транспорту;

  зупинка на маршруті (Stopover) — попередньо узгоджена між перевізником і пасажиром тимчасова зупинка в будь-якому пункті, крім пунктів відправлення та призначення;

  інтерлайн-угода — угода про взаємне визнання перевізної документації та проведення відповідних взаєморозрахунків;

  код перевізника — умовне літерне або літерно-цифрове позначення перевізника, надане ІАТА відповідно до встановленого порядку, яке застосовується для ідентифікації повітряного перевізника в АСБ/ГРС;

  комерційні угоди — будь-які угоди між перевізниками, крім агентської угоди, що стосуються надання ними спільних послуг, пов'язаних з повітряними перевезеннями пасажирів та багажу;

 3. компенсація в порядку регресу — компенсація витрат за рахунок третьої особи;
 4. користувач — особа, яка користується повітряним транспортом або має намір користуватися ним;
 5. маршрут-квитанція (Itinerary/Receipt) — документ (документи), який (які) є складовою частиною електронного квитка і містить(ять) необхідні відомості (наприклад, прізвище пасажира, маршрут, тариф тощо), сповіщення та повідомлення;

  місце відправлення — пункт, зазначений у квитку, з якого починається перевезення пасажира та його багажу;

  Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень( 995_594 ), вчинена 28 травня 1999 року в місті Монреалі (далі — Монреальська конвенція);

  надзвичайні обставини — обставини, які призводять до тривалої затримки або скасування одного або більше рейсів, навіть якщо відповідним авіаперевізником було вжито всіх розумних заходів, щоб запобігти затримкам або скасуванням. Надзвичайними обставинами є, зокрема, але не виключно, військові дії, масові безлади, диверсія, ембарго, пожежі, паводки чи інші стихійні лиха, вибухи, дії чи бездіяльність державних органів, страйки, технічні перешкоди, що виникли внаслідок відмови та збоїв, несправностей систем електропостачання, зв'язку, комунікацій, обладнання, програмного забезпечення;

  нормальний тариф — виключно гнучкий тариф, встановлений для обслуговування бізнес-, економічного класу обслуговування, іноді для преміум-класу обслуговування, який передбачає максимальну гнучкість щодо бронювання місця, оформлення квитка, терміну зупинки, стоп-оверів, комбінування тарифів, перебронювання та зміни маршруту, відмови у перевезені тощо. Строк дії тарифу становить 12 місяців;

  основне місце діяльності авіаперевізника — місцезнаходження головного офісу, за яким здійснюються основні адміністративно-організаційні та фінансові функції авіаперевізника;

  основне й постійне місце проживання — одне зафіксоване й постійне місце проживання пасажира на момент події. Громадянство пасажира не є визначальним фактором для визначення постійного місця проживання;

  остаточний час оформлення пасажирів — час, після закінчення якого пасажири, які не встигли пройти реєстрацію або на посадку до літака, не приймаються до перевезення на відповідний рейс;

  пасажир транзитний — пасажир, який згідно з договором повітряного перевезення далі перевозиться тим самим рейсом, яким він прибув до проміжного аеропорту;

  пасажир трансферний — пасажир, який згідно з договором повітряного перевезення направляється в пункт трансферу (пересадки) одним рейсом, а далі перевозиться іншим рейсом того самого або іншого перевізника;

  пасажирський купон (або пасажирська квитанція) — частина пасажирського паперового квитка, яка залишається у пасажира після здійснення перевезення і до якої додаються повідомлення стосовно умов перевезення пасажира;

  підтверджене бронювання — бронювання, яке було зроблене в автоматизованій системі бронювання і підтверджене перевізником. Позначається у квитку (електронному квитку) позначкою "ОК";

  повітряне перевезення — перевезення пасажирів, багажу, вантажів або пошти, яке здійснюється повітряним судном на підставі відповідного договору повітряного перевезення. Перевезення може бути міжнародним та внутрішнім. Міжнародне перевезення — перевезення, в якому пункт відправлення і пункт призначення, незалежно від того, була чи ні зупинка в перевезенні або перевантаження, розміщені або на території двох різних країн, або на території однієї країни, якщо узгоджена зупинка передбачена на території іншої країни. Внутрішнє перевезення — транспортування пасажирів і/або багажу на повітряних суднах між пунктами, які розміщені на території України;

  польотний купон — частина пасажирського квитка або в разі електронного квитка електронний купон, у якому визначено відповідні пункти відправлення та прибуття, між якими купон є дійсним для перевезення пасажира і багажу;

  потенційно небезпечні пасажири — категорія пасажирів, які здійснюють переліт у примусовому порядку (конвойовані, депортовані) в супроводі вповноважених співробітників відповідних органів;

  правила перевізника — правила, інструкції та технології, встановлені перевізником, які використовуються під час повітряного перевезення пасажирів та/або багажу, у тому числі правила повітряних перевезень пасажирів і багажу, правила застосування тарифів, стандарти та настанови з обслуговування пасажирів і багажу, порядок розгляду претензій та позовів;

  претензія — складена у письмовій формі вимога зацікавленої особи про відшкодування шкоди (збитків), що виникла в результаті внутрішнього або міжнародного повітряного перевезення;

  рейс з надлишком броні — рейс, на який кількість пасажирів, що мають підтверджене бронювання і прибули на реєстрацію до закінчення остаточного часу оформлення пасажирів, перевищує кількість наявних місць на рейсі;

  розумні заходи — адекватні заходи, які вживаються перевізником з метою відвернення або зменшення шкоди (збитків) пасажира;

  розумні строки — період часу, розумна межа тривалості якого при повітряному перевезенні пасажира (багажу) становить дві години або більше — стосовно всіх рейсів дальністю до 1500 кілометрів; три години або більше — для всіх рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів; або чотири години або більше — для всіх інших рейсів;

  сегмент маршруту — частина перевезення між двома пунктами, яка є складовою частиною повного маршруту і оформлюється на одному польотному купоні;

  спеціальне право запозичання (далі — СПЗ) — розрахункова грошова одиниця, яка використовується Міжнародним валютним фондом (далі — МВФ) і визначається як кошик валют, склад якого періодично переглядається МВФ для того, щоб він відображав відносне значення валют у світовій торгівлі та фінансових системах;

  спеціальний тариф — опублікований перевізником тариф, що має певні обмеження у частині його застосування;

  спеціальні умови — умови перевезення пасажирів і багажу, які виникають унаслідок невідповідності положень цих Правил правилам іншої країни, або якщо правилами іншої країни встановлений більш низький рівень щодо умов перевезень, ніж той, що встановлений цими Правилами, або якщо іншою країною вимагається дотримання її правил і при цьому ставиться під загрозу виконання договору перевезення;

  суб’єкт, що надає агентські послуги з продажу повітряних перевезень (далі — агент з продажу) — юридична особа, яка здійснює діяльність з продажу повітряних перевезень за дорученням авіаперевізника або генерального агента на підставі договору;

 6. тарифні нормативи — установлені й опубліковані перевізником тарифи та правила їх застосування;
 7. узгоджені місця зупинки — пункти (крім пунктів відправлення і призначення), які визначені у квитку або наведені в розкладі руху перевізника як заплановані пункти зупинок на маршруті перевезення;

  чартерний рейс із бізнес-метою — чартерний рейс, для виконання якого вся ємність повітряного судна фрахтується однією фізичною або юридичною особою виключно для власних потреб (без права продажу ємності третій особі) з метою перевезення пасажирів та/або вантажу і не розподіляється між іншими фрахтувальниками. При цьому кількість пасажирів, які перевозяться, не може перевищувати 15 осіб, а вантаж — 2 тонни.

  Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значенні, наведеному в Повітряному кодексі України( 3393-17 ).

  IІ. Сфера використання

  Глава 1. Загальні умови перевезення

  1. Ці Правила застосовуються до будь-якого міжнародного і внутрішнього перевезення пасажирів або багажу, яке здійснюється повітряним судном за плату або по найму, а також до перевезень повітряним транспортом, що здійснюються перевізником безкоштовно, до/з аеропортів, розташованих на території України.

  2. Ці Правила застосовуються до пасажира, який подорожує рейсом (рейсами) згідно з квитком. Визначення експлуатанта як перевізника на такий рейс є підтвердженням існування договору перевезення на такий рейс між цим перевізником і пасажиром, який зазначений у квитку.

  3. Усі перевезення пасажирів і багажу, що зазначені в пункті 1 цієї глави, є об'єктом правил перевізника, а також тарифних нормативів перевізника, чинних на дату видачі квитка (оформлення електронного квитка), а якщо таку дату неможливо визначити — на дату початку перевезення. Під час перевезення пасажирів і багажу використовуються правила, тарифи і збори, що діють на дату оформлення квитка.

  4. Український перевізник, за винятком перевізника, який здійснює виключно чартерні рейси з бізнес-метою, встановлює свої правила повітряних перевезень пасажирів і багажу (державною мовою), спрямовані на підвищення ефективності та якості перевезень, які не можуть містити стандартів чи нормативів якості, відповідальності за обслуговування пасажирів, нижчих за рівень установлених вимог цих Правил, попередньо погодивши їх з уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

  Умови договору на виконання чартерного рейсу з бізнес-метою не повинні суперечити положенням цих Правил та мають включати положення щодо прав пасажирів у разі відмови у перевезенні, скасування чи тривалої затримки рейсу.

  5. Іноземний авіаперевізник, який провадить діяльність в Україні, зобов’язаний поінформувати уповноважений орган з питань цивільної авіації про свої правила та вимоги, якими визначаються умови здійснення повітряних перевезень пасажирів, багажу, та привести їх у відповідність із вимогами законодавства України, у тому числі цих Правил. Правила і вимоги, що не відповідають законодавству України, не є обов’язковими для контрагентів іноземного перевізника.

  6. Ці Правила та правила перевізника, а також тарифні нормативи перевізника з унесеними до них змінами не можуть бути застосовані до договору перевезення пасажира і багажу без повідомлення про це пасажира після дати видачі квитка, крім випадків, коли це може вимагатися згідно із застосованими законами, наприклад, в частині забезпечення безпеки польотів.

  7. Перевезення пасажирів і багажу, стосовно яких неможливо забезпечити відповідність цим Правилам, перевізник має право здійснювати тільки за спеціальних умов, передбачених главою 2 цього розділу.

  8. Ці Правила не використовуються під час перевезень пасажирів і багажу, що здійснюються за виключних умов, які не підпадають під звичайні операції та процедури організації перевезень пасажирів та багажу.

  Глава 2. Спеціальні умови перевезення

  1. Якщо перевізником доведено, а уповноваженим органом з питань цивільної авіації визнано, що положення цих Правил практично неможливо виконати і що встановлені цими Правилами загальні умови перевезень пасажирів і багажу можуть бути забезпечені за рахунок використання альтернативних засобів, то такий орган може затвердити одиничну операцію або заплановану серію кількох операцій з перевезення пасажирів і багажу за спеціальних умов. Загальний рівень якості та безпеки під час таких перевезень має бути щонайменше еквівалентний рівню, що забезпечувався б під час виконання всіх установлених цими Правилами вимог.

  2. Правила перевізника щодо використання спеціальних тарифів і перевезень окремих категорій пасажирів і багажу також є спеціальними умовами перевезення.

  ІІІ. Забезпечення якості перевезень пасажирів і багажу

  1. Ці Правила і правила перевізника повинні бути складовою частиною програм перевізників із забезпечення якості під час повітряних перевезень пасажирів і багажу.

  2. Нові правила, стандарти, норми, технічні умови, технології, інструкції, керівництва стосовно повітряних перевезень пасажирів і багажу повинні відповідати програмам забезпечення якості.

  ІV. Квиток

  Глава 1. Договір перевезення

  1. Пасажирський квиток та багажна квитанція є підтвердженням укладення договору про перевезення та відображають його умови. Відсутність, помилковість в оформленні або втрата квитка та багажної квитанції не впливають на дійсність договору перевезення.

  2. Квиток надає право пасажиру на переліт відповідним рейсом (рейсами) і зобов'язує перевізника здійснити відповідне перевезення пасажира та його багажу, а також надати інші послуги, пов'язані з перевезенням, згідно з умовами договору перевезення, крім випадків, визначених у пункті 4 цієї глави.

  3. Умови договору перевезення, що додаються до квитка, не повинні суперечити Монреальській конвенції( 995_594 ), Повітряному кодексу України( 3393-17 ) та цим Правилам.

  4. Особа не має права на переліт рейсом, а перевізник або особа, уповноважена перевізником, має право визнати квиток недійсним, якщо:

  особа пред'явить пошкоджений квиток або квиток, до якого було внесено зміни не перевізником або його уповноваженим агентом з продажу;

  встановлено, що квиток придбано за фальшивою/краденою або недійсною платіжною карткою (кредитною карткою);

  особа не пред'явить квиток, який містить польотний купон на відповідний рейс, усі інші невикористані польотні купони, а також пасажирський купон;

  5. Квитки, що визнані недійсними з вини перевізника, за потреби пасажира в перевезенні підлягають переоформленню. Квитки, визнані недійсними з причини, яка не залежить від перевізника, підлягають вилученню без переоформлення. У всіх випадках перевізником або особою, що представляє його інтереси, складається акт, копія якого надається пасажиру.

  6. Особа, яка виявлена на борту повітряного судна без квитка або з квитком, який перевізник визнав недійсним, підлягає висадці з літака.

  7. Про виявлення на борту пасажирів без квитків складається відповідний акт та повідомляється підрозділ уповноваженого органу з питань цивільної авіації, до компетенції якого належить здійснення контролю за забезпеченням авіаційної безпеки.

  8. Пасажир зобов’язаний зберігати квиток та інші перевізні документи до закінчення перевезення, а у разі виникнення у нього претензії — до часу її вирішення. Квиток та інші перевізні документи, що видаються пасажиру,

  повинні бути пред’явлені на першу вимогу уповноважених осіб експлуатанта (експлуатанта аеропорту, агента з обслуговування тощо).

  Глава 2. Утрачений або зіпсований квиток

  1. У разі втрати або псування квитка (його частини) пасажиром перевізник за клопотанням пасажира може замінити такий квиток (його частину) шляхом видачі дубліката квитка за умови підписання пасажиром угоди про відшкодування перевізнику збитків до вартості оригіналу квитка, які зазнав або може зазнати перевізник у зв'язку з використанням оригіналу квитка третьою особою. Якщо пасажир не підписує таку угоду, перевізник, який видає дублікат квитка, має право вимагати від пасажира сплатити його повну вартість. Перевізник має право на стягнення з пасажира плати за послуги з оформлення дубліката квитка, якщо втрата або псування не були зумовлені недбальством перевізника (його агента). У разі втрати або псування квитка іншого перевізника дублікат квитка оформлюється тільки за наявності письмової згоди такого перевізника.

  2. Перевізник має право відмовити пасажиру у видачі дубліката квитка, якщо:

  пасажир не підписав угоду, передбачену пунктом 1 цієї глави, і відмовився оплатити послуги з оформлення дубліката квитка;

  пасажир вимагає видачі дубліката квитка в аеропорту в день здійснення рейсу, якщо до вильоту рейсу згідно з розкладом менше ніж три години або рейс здійснюється у години, коли офіс авіакомпанії, який повинен надати згоду, не працює.

  Глава 3. Заборона передачі квитка

  1. Квиток може бути використаний для перевезення лише тієї особи, прізвище та ім’я якої зазначені у квитку.

  2. З метою виконання вимог пункту 1 цієї глави перевізник має право вимагати від пасажира ідентифікувати себе.

  Глава 4. Строк чинності квитка

  1. Строк чинності квитка включає в себе:

 8. загальний строк чинності квитка;
 9. строк чинності для перевезення.
 10. 2. Загальний строк чинності квитка дає право пасажиру використати квиток для всіх операцій, передбачених цими Правилами, у тому числі для отримання місця на визначені рейс і дату, повернення вартості повністю або частково не використаного перевезення та інших розрахунків, що встановлені цими Правилами або правилами перевізника.

  3. Загальний строк чинності квитка охоплює період часу від моменту видачі квитка і до закінчення строку, який передбачений для отримання коштів за невикористаний квиток правилами застосування тарифів перевізника.

  4. Квиток з гарантованою датою вильоту дає право на перевезення пасажира та його багажу від зазначеного в ньому початкового аеропорту, аеропорту трансферу, зупинки або аеропорту зворотного перевезення тільки в день і рейсом, які зазначені у квитку.

  5. Квиток з відкритою датою дає право на перевезення з відповідного аеропорту тільки після здійснення бронювання та внесення до квитка перевізником або уповноваженою ним особою дати вильоту та номера рейсу.

  6. Квиток, виданий за нормальним тарифом, чинний для перевезення протягом одного року з дати початку перевезення, якщо частина квитка використана, або з дати його видачі — якщо не використаний весь квиток.

  7. Квиток, виданий за спеціальним тарифом, чинний для перевезення лише до дати, визначеної у квитку, і на умовах, установлених правилами застосування тарифів перевізника.

  Глава 5. Продовження строку чинності квитка

  1. Строк чинності квитка незалежно від виду застосованого тарифу продовжується, якщо перевізник:

 11. не може надати місце на рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання;
 12. скасовує рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання;
 13. пропустить узгоджене місце зупинки;
 14. не виконає рейс у розумні строки понад час відправлення рейсу, який зазначений у квитку;
 15. своїми діями призведе до того, що пасажир не встигне на пересадку на інший стикувальний рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання і який зазначений у тому самому квитку, де зазначено й попередній рейс;

  не може надати обслуговування відповідно до оплаченого класу обслуговування; у такому випадку в разі згоди пасажира на подальше перевезення строк чинності його квитка має бути продовжено на час до виконання першого рейсу, на якому є місце для такого пасажира в оплаченому класі обслуговування;

  а також у разі хвороби пасажира або члена його родини, що подорожує разом з ним на повітряному судні, за умови пред’явлення відповідної довідки закладу охорони здоров’я.

  2. Якщо пасажир після початку подорожі не може її продовжити протягом строку чинності квитка для перевезення у зв'язку із хворобою чи іншими обставинами, перевізник може продовжити строк чинності такого квитка до часу, коли пасажир зможе продовжити подорож, або до першого рейсу перевізника, на якому є місце в оплаченому класі обслуговування, після такої дати і з місця, де подорож була перервана. Факт хвороби чи інших обставин має підтверджуватися відповідною довідкою закладу охорони здоров’я. У такому випадку перевізник також може продовжити строк чинності квитків осіб, які супроводжують такого пасажира.

  3. У разі смерті дружини (чоловіка) або члена сім'ї пасажира, який не розпочав подорож, або в разі смерті пасажира на маршруті особам, що супроводжують такого пасажира, може бути продовжено строк чинності квитків, а також збільшено строк мінімального перебування у пункті події. Продовження строку чинності квитків має здійснюватися після одержання належним чином оформленого свідоцтва про смерть і на період, що не перевищує 45 днів з дати смерті пасажира.

  При застосуванні цих Правил членами сім'ї фізичної особи вважаються її батьки та батьки її чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти, опікуни, баба, дід, рідні брати, сестри, онуки та інші утриманці, визнані згідно із законом. Також авіакомпанія може розширити перелік осіб, що належать до членів сім’ї померлого пасажира.

  Глава 6. Послідовність польотних купонів

  1. Перевізник приймає польотні купони лише послідовно, починаючи з першого аеропорту відправлення, визначеного у квитку.

  2. Квиток, у якому пасажиром порушено послідовність використання польотних купонів, визнається недійсним, якщо це не сталося з вини перевізника чи його уповноваженого агента (з продажу та/або обслуговування).

  3. Пасажирський купон і всі невикористані польотні купони, які раніше не було повернуто перевізнику, залишаються у пасажира протягом подорожі і мають бути надані перевізнику на його запит. У разі порушення послідовності використання польотних купонів з вини пасажира перевізник має право відмовити у перевезенні та поверненні вартості невикористаних польотних купонів.

  4. Якщо пасажир відмовляється від перевезення на одному із сегментів маршруту, що призводить до порушення використання польотних купонів, і бажає скористатись іншими сегментами маршруту або зворотним рейсом, то пасажир повинен попередити про це перевізника та переоформити квиток.

  Глава 7. Клас обслуговування

  1. Перевізник повинен надати пасажиру обслуговування згідно з оплаченим класом обслуговування. Перевізник (його агент з продажу) повинен повідомити пасажира під час бронювання та/або оформлення квитка щодо обслуговування, яке надається у відповідному класі.

  2. Пасажир приймається до перевезення у класі обслуговування, визначеному в польотному купоні, на дату польоту і відповідний рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання.

  3. Якщо квиток видається без підтвердженого бронювання (статус бронювання інший ніж "ОК"), місце бронюватиметься на запит пасажира під час реєстрації за умови наявності такого місця в оплаченому класі обслуговування на відповідному рейсі. Якщо для здійснення бронювання замало часу, пасажир може бути прийнятий до перевезення без здійснення бронювання.

  4. Перевізник має право як з технічних, так і з комерційних причин підвищити або понизити клас обслуговування. У випадку пониження класу обслуговування перевізник зобов’язаний якомога раніше повідомити про це пасажира та запропонувати відповідну компенсацію з урахуванням положень глави 5 розділу XVІ цих Правил.

  Глава 8. Строк і умови пред’явлення квитків з метою повернення сплачених сум

  1. Квиток може бути пред’явлений перевізнику для повернення сплачених сум за частково або повністю не використане перевезення, якщо таке повернення дозволяється правилами застосування тарифів:

 16. до початку перевезення, або
 17. протягом усього строку чинності квитка для перевезення, або
 18. протягом 30 днів після закінчення строку чинності квитка для перевезення.
 19. Перевізник, беручи до уваги обставини, що унеможливили пред’явлення квитка для здійснення операції з повернення коштів, може продовжити цей строк.

  2. Повернення сум за невикористані квитки проводиться з дотриманням вимог правил застосування тарифів, встановлених перевізником.

  3. Закінчення зазначеного у пункті 1 цієї глави строку не позбавляє пасажира права на пред’явлення перевізнику претензії відповідно до розділу XXVІII цих Правил.

  Глава 9. Абревіатури

  1. Найменування перевізника може також наводитися у квитку у вигляді коду перевізника.

  2. Перевізник (його агент з продажу або агент з обслуговування) повинен довести до відома пасажира під час бронювання (реєстрації) інформацію щодо повного найменування перевізника, яке у квитку наведене у вигляді коду.

  V. Зупинка на маршруті або узгодження місця зупинки (Stopover)

  1. Зупинка на маршруті дозволяється за умови, що вона попередньо погоджена з перевізником та зазначена у квитку.

  2. Якщо пасажир має квиток, виданий за нормальними тарифами, зупинки протягом строку чинності квитка дозволяється робити у будь-якому пункті маршруту.

  3. Якщо пасажир має квиток, виданий за спеціальним тарифом, і здійснює зупинку, то з пасажира може стягуватися за це додаткова плата.

  VI. Тарифи та збори

  1. Тарифи, що використовуються, — це встановлені й опубліковані перевізником або від імені перевізника (або якщо не опубліковані, то розраховані згідно з тарифними нормативами перевізника) тарифи на рейс або рейси з місця відправлення до місця призначення, зазначені у квитку, які чинні у день оплати квитка для відповідного класу обслуговування. Кожний тариф передбачає правила його використання, якими встановлюються строк дії квитка, умови використання тарифу та повернення сум за невикористану частину перевезення тощо. Правила застосування тарифів затверджуються керівником перевізника та розміщуються на сайті перевізника та повинні бути доступними пасажирам для ознайомлення.

  2. Тарифи не включають транспортні послуги між терміналами аеропорту і між аеропортами та міськими терміналами.

  3. Аеропортові збори (такси) за надання послуг пасажирам під час обслуговування їх в аеропорту встановлюються та затверджуються відповідно до чинного законодавства і повинні бути опубліковані у формі, доступній користувачам.

  4. Аеропортові збори (такси), збори (такси) перевізника не входять до тарифу, а разом з тарифом становлять повну вартість перевезення.

  5. Аеропортові збори (такси), збори (такси) перевізника, встановлені за користування будь-якими послугами чи обладнанням, можуть включатися до вартості перевезення або сплачуватись окремо з наданням документа, який підтверджує оплату цих послуг.

  6. Тарифи, збори (такси) на повітряне перевезення до/із та в межах України публікуються авіаперевізниками та аеропортами в АСБ/ГРС у валюті, яка схвалена уповноваженим органом з питань цивільної авіації та погоджена з Конференцією ІАТА з координації тарифної політики.

  7. Розрахунки на території України за послуги з повітряних перевезень здійснюються відповідно до чинного законодавства України. Курс обміну валют встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

  VII. Бронювання перевезення пасажирів, багажу

  Глава 1. Вимоги до бронювання

  1. Бронювання місця на повітряному судні та перевізної ємності для перевезення наднормового багажу на визначені рейс і дату є обов’язковою умовою для перевезення пасажира та багажу на повітряному транспорті.

  2. Для бронювання використовуються АСБ/ГРС. Забронювати місця і тоннаж можна за допомогою стаціонарного та мобільного зв’язку, Інтернету, спеціалізованих автоматів самообслуговування тощо. Основною умовою застосування таких методів бронювання є відображення здійсненого бронювання у системі бронювання перевізника.

  3. Бронювання здійснюється у строки та в порядку, що встановлюються перевізником. Внесення до бронювання паспортних даних здійснюється відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів України.

  4. Перевізник або його агент з продажу повинен інформувати пасажира (його представника) про строки сплати та оформлення квитка і про зміни у розкладі.

  5. Доки пасажир (його представник) не сплатив повної вартості перевезення, бронювання вважається попереднім і за потреби може бути анульовано з попередженням про це пасажира.

  6. У разі несплати вартості перевезення пасажиром (його представником) у термін, що був призначений перевізником (його агентом з продажу), бронювання анулюється без повідомлення про це пасажира.

  7. Якщо пасажир не прибув на рейс (на реєстрацію або посадку у літак -"No-show"), на який він має підтверджене бронювання, і не повідомив заздалегідь перевізника про зміни щодо своєї подорожі, перевізник має право анулювати бронювання на наступні сегменти маршруту або на зворотний рейс.

  Глава 2. Особисті дані пасажира

  1. Під час бронювання пасажир повідомляє перевізнику чи його агенту з продажу необхідну інформацію щодо своїх персональних даних та особливих умов перевезення. Крім того, під час бронювання пасажир зобов’язаний надати перевізнику чи його агенту з продажу достовірні відомості щодо свого номера телефону, адреси та іншого можливого резервного контакту для здійснення своєчасного оповіщення та інформування пасажира. У разі відсутності належного зв’язку з пасажиром, що задокументовано перевізником та підприємством зв’язку, пасажир відповідає за наслідки несвоєчасного оповіщення та інформування щодо змін у перевезеннях.

  2. У випадку відмови пасажира від надання необхідної для бронювання інформації бронювання не здійснюється.

  3. У межах, встановлених чинним законодавством України та країни прямування, особа, що здійснює продаж перевезень (перевізник, агент з продажу), зобов’язана дотримуватися конфіденційності особистих даних пасажира. При цьому пасажир уповноважує перевізника зберігати особисті дані про себе та надавати їх державним органам на їх запит або своїм службовцям, своїм агентам, іншим перевізникам, провайдерам додаткових послуг для бронювання або переоформлення перевезень, одержання додаткових послуг, організації системи розшуку багажу та системи попередження/визначення шахрайства з перевізними документами, надання інформаційної допомоги щодо в’їзду/виїзду за маршрутом перевезення, які мають дотримуватись законодавства в сфері захисту персональних даних.

  4. Забороняється введення до бронювання замість контактних даних пасажира контактні дані агента з продажу.

  Глава 3. Надання місця

  1. Бронювання місця може бути як із закріпленням конкретного місця за пасажиром на борту повітряного судна, так і без такого.

  2. Перевізник має право змінити надане місце навіть після посадки пасажира на борт повітряного судна з причин забезпечення безпеки і технічних причин.

  3. У разі надання квитка з відкритою датою вильоту бронювання місця здійснюється на загальних підставах за наявності вільних місць на рейсі.

  4. У разі якщо пасажир має квиток з відкритою датою вильоту і звертається з проханням надати місце, а перевізник не має такої можливості, то перевізник або уповноважений агент з продажу повинен запропонувати пасажиру здійснити бронювання на найближчий рейс, на якому є вільні місця.

  5. Першочергове та позачергове право на отримання місця на рейс визначається згідно з чинним законодавством.

  Перевізник може доповнювати перелік осіб, які мають право на першочергове та позачергове отримання місця.

  Глава 4. Повторне підтвердження бронювання

  1. Перевізник має право вимагати від пасажира зробити повторне підтвердження зворотного вильоту. Рейси, на яких вводиться процедура підтвердження зворотного вильоту, встановлюються перевізником. Пасажир повинен бути поінформований щодо необхідності підтвердження зворотного вильоту.

  2. Повторне підтвердження зворотного вильоту не вимагається, якщо зворотний рейс передбачається менше ніж за 72 години або резервування здійснено на рейс менше ніж за 72 години до часу вильоту рейсу за розкладом.

  Якщо пасажир має декілька сегментів маршруту польоту, то підтвердження здійснюється для кожного сегмента.

  3. Перевізник повинен повідомити пасажира, коли і як можна зробити повторне підтвердження. Невиконання пасажиром вимог перевізника щодо повторного підтвердження бронювання дає право перевізнику анулювати непідтверджене бронювання, але не раніше ніж за 72 години до вильоту рейсу за розкладом.

  VIIІ. Обслуговування пасажирів

  Глава 1. Обслуговування пасажирів в аеропорту

  1. Перевізник або агент з обслуговування повинен забезпечити пасажирів в аеропорту візуальною та/або акустичною інформацією щодо:

 20. часу відправлення та прибуття повітряного судна;
 21. місця, часу початку та закінчення реєстрації на рейс;
 22. затримок або скасування рейсів і причин затримок та скасування рейсів;
 23. способів і маршрутів переходу між терміналами аеропорту або проїзду між аеропортами та з аеропорту до міста;

 24. правил та порядку проведення передпольотного та післяпольотного огляду пасажирів і багажу;
 25. загальних правил виконання пасажирами вимог, пов’язаних з прикордонним, митним, імміграційним, санітарно-епідеміологічним, ветеринарно-санітарним, фітосанітарним та іншими видами контролю, відповідно до застосованих законів;

  місця розташування кімнати матері та дитини, поста правоохоронних органів, довідкової, медпункту, вбиральні тощо;

 26. місця отримання багажу та дій пасажира у разі затримки, пошкодження, знищення багажу.
 27. 2. Усі оголошення, що здійснюються в аеропортах, повинні виконуватися українською мовою. У міжнародних аеропортах оголошення додатково виконуються англійською мовою та/або мовою країни, з/до якої виконується рейс.

  3. В аеропорту перевізник або агент з обслуговування забезпечує:

 28. реєстрацію пасажирів та оформлення багажу до перевезення;
 29. наземне перевезення пасажирів, їх багажу до місця стоянки повітряного судна та організовує посадку пасажирів у повітряне судно і завантаження їх багажу;

  організацію висадки пасажирів з повітряного судна та розвантаження багажу, їх наземне перевезення до відповідного термінала аеропорту прибуття і видачу багажу.

  4. Час проведення реєстрації квитків (початок, закінчення) встановлюється перевізником. Рекомендований час закінчення реєстрації зазначений у пункті 3 розділу Х цих Правил.

  5. Час закінчення посадки пасажирів у повітряне судно встановлюється перевізником, але цей час не може закінчуватися раніше ніж за 10 хвилин до часу вильоту рейсу, що зазначений у квитку.

  6. Час початку та закінчення реєстрації і посадки у літак повинен бути зазначений у квитку або в іншому документі, що надається пасажиру під час продажу квитка.

  7. Пасажири бізнес-класу повинні обслуговуватись на окремій стійці реєстрації (при відсутності такої можливості — реєстрація здійснюється у першу чергу), їм мають надаватись запрошення до бізнес-зали очікування (за наявності); доставка зазначених пасажирів до/з борту повітряного судна має здійснюватись на окремому автобусі. Перевізник має право надавати пасажирам преміум-класу (комфорт-класу) аналогічні послуги безкоштовно або стягувати плату за надання таких послуг.

  Глава 2. Обслуговування пасажирів на борту повітряного судна

  1. Перевізник надає пасажирам на борту повітряного судна комплекс послуг залежно від типу та облаштування повітряного судна, тривалості польоту, часу доби, протягом якої проходить політ, а також класу обслуговування, що зазначений у квитку. Обсяг послуг і порядок їх надання визначаються правилами перевізника.

  2. Перевізник має забезпечити:

  обладнанням пасажирського салону повітряного судна технічними засобами та системами забезпечення безпеки пасажирів; підтримку відповідного температурного режиму в салоні, засобами індивідуального користування для пасажирів (індивідуальне освітлення, вентилятор, столик для харчування, система прив’язних ременів безпеки, кисневих та димозахисних масок тощо);

 30. підтримку належного санітарно-гігієнічного стану салону повітряного судна;
 31. справність та укомплектованість обладнання, інвентарю та засобів обслуговування пасажирів;
 32. наявність місць для пасажирів з дітьми та місць з можливістю встановлювати люльки для немовлят;
 33. можливість розміщення хворих на ношах та інвалідів;
 34. надання послуг, які створюють комфорт та відповідають тривалості польоту.
 35. 3. Перевізник на борту повітряного судна повинен мати підготовлений персонал у достатній кількості для здійснення обслуговування пасажирів, у тому числі надання долікарської допомоги, а також для забезпечення безпеки польоту відповідно до чинних норм та правил цивільної авіації України.

  4. На борту повітряного судна перевізник повинен забезпечити надання таких безкоштовних послуг:

  допомога пасажирам під час посадки або висадки до/з повітряного судна (знаходження місця, розміщення ручної поклажі тощо);

  інформаційно-довідкове обслуговування — своєчасне і достовірне інформування пасажирів щодо правил поведінки на борту повітряного судна, послуг, що надаються, умов польоту, використання аварійно-рятувального обладнання, місця розташування у салоні повітряного судна індивідуальних засобів захисту та надувних трапів, місцезнаходження основних та запасних виходів, умов покидання повітряного судна в аварійних ситуаціях;

  індивідуальне обслуговування;

 36. перша долікарська допомога;
 37. надання прохолодних напоїв;
 38. забезпечення пасажирів м’яким інвентарем та засобами обслуговування в польоті;
 39. надання пасажирам періодичних видань (газети, журнали, рекламна продукція);
 40. трансляція музичних програм (за наявності відповідного обладнання).
 41. 5. Обслуговування пасажирів на борту повітряного судна може здійснюватись у таких класах:

 42. бізнес;
 43. преміум або комфорт (покращеному економічному);
 44. економічному класі.
 45. 6. Надання прохолодних напоїв є обов’язковою безкоштовною послугою. На кожну годину польоту мінімальна норма надання прохолодних напоїв становить 100 мл та в разі відсутності харчування — 150 мл на годину польоту. У період з 15 квітня до 14 жовтня включно норма надання прохолодних напоїв збільшується до 150 мл.

  7. Гаряче харчування надається на борту повітряного судна відповідно до норм, установлених перевізником. Харчування та гарячі напої можуть не надаватися пасажирам повітряного судна, якщо зазначена умова встановлена правилами перевізника чи замовником рейсу і пасажир поінформований про умови обслуговування на борту повітряного судна до укладання договору повітряного перевезення або придбання пакета на комплексне туристичне обслуговування.

  8. Перевізник може надавати пасажиру додаткові послуги підвищеної комфортності у польоті. Перелік додаткових послуг підвищеної комфортності, порядок їх надання та оплати встановлюються перевізником. Перевізник інформує пасажирів у вибраний ним спосіб про додаткові послуги.

  9. Для надання першої долікарської допомоги у польоті перевізник зобов’язаний мати на борту повітряного судна аптечки першої допомоги у такій кількості:

 46. кількість пасажирських крісел від 0 до 99 — 1 одиниця;
 47. кількість пасажирських крісел від 100 до 199 — 2 одиниці;
 48. кількість пасажирських крісел від 200 до 299 — 3 одиниці;
 49. кількість пасажирських крісел від 300 та більше — 4 одиниці.
 50. 10. Перевізники зобов’язані забезпечити наявність колясок для переміщення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями на борту повітряного судна.

 51. 11. Перед кожним рейсом перевізник повинен забезпечити:
 52. чистоту в пасажирському салоні повітряного судна, наявність підголівників на кріслах;
 53. справність та укомплектованість стаціонарним та знімним обладнанням, засобами обслуговування та м’яким інвентарем;

  наявність прохолодних напоїв, а для рейсів, де передбачене харчування — харчуванням за нормами, установленими авіаперевізником;

 54. обігрів/охолодження пасажирського салону.
 55. 12. Перевізник повинен забезпечити протягом всього польоту:
 56. подачу холодної та гарячої води в буфет-кухню та туалети;
 57. відповідність тиску в пасажирському салоні та швидкості його зміни встановленим нормам;
 58. температуру повітря в салонах не нижче ніж 18 і не вище ніж 25 градусів за Цельсієм;
 59. чистоту і порядок в пасажирському салоні;
 60. постійний контроль за виконанням пасажирами правил поведінки на борту повітряного судна.
 61. Глава 3. Вимоги до якості послуг, що надаються пасажирам на борту повітряного судна, залежно від класу обслуговування

  1. Обслуговування пасажирів у салоні бізнес-класу здійснюється в окремому салоні, що розташовується у носовій частині повітряного судна. Салон обладнується універсальними кріслами — трансформерами. Відстань між кріслами (між двома передніми ніжками крісел) має бути не менше ніж 78,71 см (31 дюйм). Салон повинен бути оснащений бортовою системою розваг або пасажирам повинен надаватись індивідуальний сенсорний телевізор.

  Компоновка салону бізнес-класу залежить від типу повітряного судна, що експлуатується. Кількість місць в салоні бізнес-класу залежить від компоновки конкретного повітряного судна.

  2. Преміум-клас (комфорт-клас) — це клас підвищеної комфортності, стандарти обслуговування в якому (харчування та норми перевезення багажу) мають відповідати стандартам обслуговування бізнес-класу. Розташовується салон у передній частині повітряного судна за салоном бізнес-класу, якщо такий є.

  Салон преміум-класу (комфорт-класу) обладнується кріслами, передбаченими для салону економічного класу. Перевізник може обладнати салон преміум-класу кріслами аналогічними кріслам бізнес-класу. Відстань між кріслами (між двома передніми ніжками крісел) має бути не менше ніж 78,71 см (31 дюйм).

  3. Салон преміум-класу (комфорт-класу) відділяється від салону бізнес-класу та салону економічного класу переділом (жорстким або м’яким).

  4. Пасажирам бізнес- та преміум-класів (комфорт-класу) спеціально підготовленими бортпровідниками надається однакове обслуговування, а саме:

  індивідуальний набір журналів та газет;

 62. ковдра, подушка (незалежно від тривалості польоту);
 63. окремий туалет;
 64. тепла волога серветка для рук перед прийомом харчування;
 65. посилений асортимент харчування з можливістю вибору пасажиром харчування з декількох його видів;
 66. алкогольні та прохолодні напої в асортименті.
 67. 5. Салон економічного класу розташовується за салоном бізнес-класу або за салоном преміум-класу (комфорт-класу) у разі його наявності. Розміщення пасажирів здійснюється в пасажирському салоні зі стандартними кріслами. Відстань між кріслами (між двома передніми ніжками крісел) має бути не менше ніж 73,66 см (29 дюймів).

  6. Надання послуг із забезпечення пасажирів харчуванням повинно здійснюватись з суворим дотриманням строків реалізації продуктів.

  7. Надання пасажирам прохолодних напоїв повинно здійснюватись за 20 хвилин до та через 25 хвилин після закінчення надання послуг з харчування.

  8. Основний раціон (гаряче, якщо передбачено правилами перевізника) повинно пропонуватись пасажирам через 1-1,5 години після зльоту повітряного судна.

  9. Температура закусок, блюд та напоїв, що пропонуються на борту повітряного судна, повинна бути:

 68. гарячі блюда — +65/70 градусів за Цельсієм;
 69. гарячі напої — +75 градусів за Цельсієм;
 70. холодні блюда — +10/14 градусів за Цельсієм;
 71. закуски — +10/14 градусів за Цельсієм;
 72. прохолодні напої — +10/14 градусів за Цельсієм.
 73. 10. Музичні програми призначені для заповнення пауз між текстами обов’язкової інформації та створення приємного звукового фону в салонах повітряних суден. Трансляція музичних програм припиняється у нічний час, за винятком використання систем індивідуального прослуховування, через 15-20 хвилин після прийому їжі (коли пасажири відпочивають) та на прохання пасажирів (при поганому самопочутті та з інших причин).

 74. 11. До рекомендованих послуг на борту повітряного судна належить:
 75. надання пасажирам бортового харчування;
 76. торгівля сувенірами, промисловими та продовольчими товарами, книжками, журналами;
 77. демонстрація кіно-, відео- або діафільмів;
 78. замовлення готелю;
 79. замовлення таксі;
 80. бронювання квитків;
 81. надання телефонного зв’язку з наземним абонентом;
 82. надання настільних ігор.
 83. 12. Усі види рекомендованих (додаткових) послуг повинні надаватися без шкоди для безпеки польотів та виконання обов’язкових послуг.

  Глава 4. Вимоги з техніки безпеки на борту повітряного судна

  1. Повітряне судно повинно бути забезпечене необхідним комплектом аварійно-рятувального обладнання та засобами екстреної евакуації пасажирів в аварійній ситуації.

  2. Забороняється приймати на борт повітряного судна тару, інвентар та обладнання, для яких не передбачено гнізд, стелажів або спеціальних кріплень.

  3. Максимальна кількість осіб на борту повітряного судна не повинна перевищувати кількості крісел та сидінь, забезпечених прив’язними ременями.

  4. Перед злетом, посадкою і в особливих випадках пасажири зобов’язані застебнути прив’язні ремені, бортпровідники — проконтролювати застебнуте положення і натягнення ременів у кожного пасажира. Діти до двох років, які перевозяться без надання окремого місця, розміщуються на колінах у дорослого пасажира, який повинен міцно тримати їх руками.

  5. На кожному рейсі бортпровідники повинні:

  своєчасно і правильно інформувати пасажирів щодо місць розміщення аварійного обладнання і правил його використання;

 84. ознайомити пасажирів з інструкцією з техніки безпеки;
 85. ретельно оглянути всі пасажирські приміщення повітряного судна з метою виявлення сторонніх речей;
 86. під час прийому та розміщення пасажирів в повітряному судні ретельно дотримуватись вимог центрування, не допускати розміщення громіздких речей на багажних полицях та розміщення будь-яких речей в проходах, біля вхідних дверей та запасних виходів;

  під час польоту в зоні турбулентності вимагати, щоб пасажири знаходились в кріслах із застебнутими ременями безпеки;

  в екстремальних ситуаціях зберігати самовладання, упевненість в своїх діях і в собі; дії бортпровідників повинні бути чіткими, голос спокійним, слова переконливими;

  перед посадкою пасажирів до повітряного судна та висадкою з нього перевірити правильність установки трапа;

  перед злетом та посадкою повітряного судна перевірити правильність установки та надійність кріплення обладнання та інвентарю;

 87. не допускати ходіння пасажирів по салону під час набору висоти та зниження повітряного судна.
 88. 6. Люльки для грудних дітей повинні установлюватися не раніше ніж через 10-15 хвилин після злету та убиратися не пізніше ніж за 20 хвилин до посадки повітряного судна.

  7. Перевізник повинен забезпечити безпеку в салоні, належне та надійне розміщення ручної поклажі, багажу, знімного обладнання, м’якого інвентарю та засобів обслуговування.

  ІХ. Перевезення деяких категорій пасажирів

  Глава 1. Перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями або інвалідів

  1. Пасажир зобов’язаний самостійно до здійснення подорожі визначитися з можливістю використовувати повітряний транспорт, ураховуючи стан свого здоров’я. Перевізник повинен надати важливу інформацію про рейс у прийнятних форматах.

  2. Перевізник не відповідає за погіршення стану здоров’я пасажира або інші наслідки, які можуть статися з пасажиром під час посадки у літак, здійснення перельоту або після завершення повітряного та наземного перевезення у межах аеропорту внаслідок віку пасажира, його психічного або фізичного стану.

  3. Пасажир, фізичний стан якого викликає у перевізника занепокоєння (тяжкохворі, хворі на ношах та інші), допускається до повітряного перевезення у разі пред’явлення відповідної довідки закладу охорони здоров’я про те, що йому не протипоказано перевезення повітряним транспортом, а в окремих випадках і про те, що його захворювання не загрожує оточуючим.

  4. Перевезення тяжкохворих і хворих на ношах може здійснюватися тільки у супроводі особи, яка буде забезпечувати догляд за хворим під час польоту. Перевезення хворих на ношах здійснюється з наданням їм місця (місць) на повітряному судні з оплатою за тарифом, який встановлюється перевізником.

  5. У тих випадках, коли хворий не може бути пересаджений з нош на крісло, можливість його перевезення визначається заздалегідь за узгодженням між перевізником та особою, яка супроводжує хворого.

  6. Перевізник має право відмовити в перевезенні хворого на ношах у разі відсутності на повітряному судні умов, які необхідні для перевезення такого хворого.

  7. Запит про необхідність допомоги під час транспортування хворого повинен надсилатися перевізнику:

  для хворого, який перевозиться на ношах, — не пізніше ніж за 72 години до відправлення рейсу. Перевізник зобов’язаний надати відповідь не пізніше ніж за 36 годин;

  для інших хворих з обмеженими фізичними можливостями — не пізніше ніж за 48 годин до відправлення рейсу. Перевізник зобов’язаний надати відповідь не пізніше ніж за 24 години та сповістити агента з продажу, який зробив бронювання та здійснив запит про надання відповідного обслуговування, а також аеропорти відправлення, призначення та транзиту. Якщо подія, яка призвела до втрати рухливості, сталась менше ніж за 24 години до вильоту, питання щодо можливості перевезення вирішується в оперативному порядку за номерами телефонів, що повинні бути розміщені на сайті авіакомпанії.

  8. Незрячих та глухих пасажирів, яких супроводжує собака-поводир, розміщують на місцях, де є вдосталь простору для собаки, неподалік від запасного виходу. Собака-поводир перевозиться безкоштовно.

  9. Пасажири з обмеженими фізичними можливостями розташовуються неподалік від запасного виходу і таким чином, щоб не перешкоджати швидкій евакуації пасажирів з повітряного судна. Перевізник повинен забезпечити надання допомоги таким пасажирам в пересуванні до туалету за необхідності.

  10. Керівництво аеропортів повинно вживати заходів для того, щоб інваліди та особи з обмеженими фізичними можливостями мали змогу:

  повідомляти про своє прибуття в аеропорт та звертатися за допомогою у визначених пунктах у межах та поза межами будівель термінала аеропорту;

 89. пересуватися з визначеного пункту до стійки реєстрації;
 90. здавати та реєструвати багаж;
 91. пересуватися від стійки реєстрації до літака з проходженням еміграційних, митних та інших процедур;
 92. сідати на борт літака за допомогою ліфтів, інвалідних колясок або іншої необхідної підтримки;
 93. пересуватися від дверей літака до свого місця;
 94. зберігати та діставати багаж у салоні літака;
 95. пересуватися від свого місця до дверей літака;
 96. висаджуватися за допомогою ліфтів, інвалідних колясок або іншої необхідної підтримки;
 97. пересуватися від літака до зали видачі багажу та отримувати багаж з проходженням імміграційних та митних процедур;

 98. пересуватися від зали отримання багажу до визначеного пункту контролю;
 99. пересуватися до стикувального рейсу в разі трансферу з отриманням допомоги в повітрі та на землі, а також за потреби у межах та між терміналами аеропорту;

 100. пересуватися в разі потреби до туалету;
 101. отримувати необхідну для здійснення перельотів інформацію у прийнятних форматах;
 102. здійснювати тимчасову заміну на аналогічній основі пошкоджених або загублених пересувних засобів.
 103. 11. Якщо інваліду або особі з обмеженими фізичними можливостями допомагає особа, яка її супроводжує, то такій особі на її прохання має бути дозволено надавати необхідну допомогу в аеропорту та під час посадки та висадки з повітряного судна. Перевізник має забезпечити (за можливості) надання такій особі місця сидіння біля інваліда або особи з обмеженими фізичними можливостями.

  12. Перевізник має забезпечити транспортування до двох одиниць пересувних засобів на інваліда або особу з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі електричних інвалідних колясок (за умови завчасного попередження за 48 годин та з урахуванням можливих обмежень простору на борту повітряного судна та згідно з законодавством про небезпечні вантажі).

  Глава 2. Перевезення дітей та вагітних жінок

  1. Дітьми на повітряному транспорті вважаються немовлята (infant — INF) до 2 років та діти (children — CHD) віком від 2 до 12 років.

  2. Діти віком до 2 років перевозяться без надання окремого місця, а віком від 2 до 12 років — на окремому місці.

  3. Діти можуть перевозитися як у супроводі, так і без супроводу дорослого пасажира за умови дотримання вимог, визначених у пунктах 4 — 8 цієї

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Италия отказалась выдать А.Авакова украинским властям

  Апелляционный суд в Риме своим решением отказал в экстрадиции на Украину Арсена Авакова. По словам адвоката Авакова Корадо Оливьеро, суд «отклонил требования Украины относительно экстрадиции, ...

  Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками міського комунального підприємства "Дніпропетровський електротранспорт" Депо № 3 міста Дніпропетровська та міським комунальним підприємством "Дніпропетровський електротранспорт" міста Дніпропетровська, Національна служба посередництва і примирення

  Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками міського комунального підприємства "Дніпропетровський електротранспорт" Депо № 3 міста Дніпропетровська та міським комунальним підприємством "Дніпропетровський електротранспорт" міста Дніпропетровська

  Про затвердження Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), Державна служба статистики України

  Про затвердження Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП) Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику"( 2614-12 ) та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання НАКАЗУЮ:

  а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, ТОВ "СТОКМАРКЕТ-ІНВЕСТ", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Щодо видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, ТОВ "СТОКМАРКЕТ-ІНВЕСТ"

  Об адвокате - устами Клиентов

  Благодарим Вас за этот большущий труд, который Вы делаете ежедневно для всех нас.

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b