Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 18 вересня 2013 р. № 689 Київ

  Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити:

  Порядок забезпечення харчуванням за рахунок коштів державного бюджету учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівня, що проводяться на території України ( 689-2013-п ), що додається;

  Порядок забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів — учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівня, що додається;

  групи видів спорту, визнаних в Україні, з урахуванням добового розподілу енергетичних потреб згідно з додатком 1;

  добову норму готових до вживання продуктів харчування у раціоні учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівня згідно з додатком 2;

  коефіцієнти застосування норм готових до вживання продуктів харчування у раціоні учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівня з урахуванням добового розподілу енергетичних потреб, групи видів спорту, виду спортивного заходу згідно з додатком 3;

  грошову норму витрат на забезпечення спортсменів — учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівня лікарськими засобами та виробами медичного призначення ( 689-2013-п ) згідно з додатком 4.

  2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити та затвердити для учасників спортивних заходів місцевого рівня, спортсменів шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки норми витрат на харчування, лікарські засоби та вироби медичного призначення і відповідні порядки.

  3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2014 року.

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 70

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р. № 689

  ПОРЯДОК забезпечення харчуванням за рахунок коштів державного бюджету учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівня, що проводяться на території України

  1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення харчуванням за рахунок коштів державного бюджету (далі — бюджетні кошти) учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівня, що проводяться на території України (далі — спортивні заходи).

  2. До спортивних заходів, учасники яких забезпечуються харчуванням за рахунок бюджетних коштів, належать:

  спортивні заходи, включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік, затвердженого Мінмолодьспортом, зокрема міжнародні змагання, що проводяться на території України, чемпіонати України, розіграші Кубків України, офіційні всеукраїнські змагання, навчально-тренувальні збори національних збірних команд з видів спорту, що проводяться на території України, фізкультурно-оздоровчі, спортивні заходи з видів спорту інвалідів, збори та табори з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів;

  спортивні заходи, що проводяться державними центрами олімпійської підготовки (далі — центри), центральними школами вищої спортивної майстерності та спеціалізованими дитячо-юнацькими школами олімпійського резерву, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів (далі — школи).

  3. За рахунок бюджетних коштів під час проведення спортивних заходів забезпечуються харчуванням такі їх учасники:

  спортивних заходів — спортсмени, тренери, спортивні судді та інші фахівці, які забезпечують організацію та проведення таких заходів (члени комплексної наукової групи, керівники заходів, допоміжні та обслуговуючі працівники, що забезпечують їх проведення), які відповідно до положень (регламентів) про проведення зазначених заходів включені до списку їх учасників згідно з розпорядчим актом організатора, що проводить спортивний захід;

  навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з видів спорту — спортсмени та тренери національних збірних команд (державний, головний, провідний, старший тренер з виду спорту, тренер-реабілітолог, тренер з виду спорту, начальник команди, особистий тренер, тренер-адміністратор, тренер-ветеринар, тренер-лікар, лікар, тренер-масажист, масажист, тренер-механік, тренер-оператор, тренер-психолог, тренер-хореограф, судді з таких видів спорту, як гімнастика художня, гімнастика спортивна, синхронне плавання, стрибки у воду, фігурне катання на ковзанах), які включені до списку учасників зборів згідно з розпорядчим актом організатора, що проводить такі збори;

  фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів з видів спорту інвалідів, зборів та таборів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів -спортсмени, тренери з видів спорту інвалідів, тренери-реабілітологи, інваліди, які проходять реабілітацію, супроводжуючі та обслуговуючі працівники, інструктори, інші залучені до проведення заходів фахівці, які відповідно до положень про проведення зазначених заходів включені до списку їх учасників згідно з розпорядчим актом організатора, що проводить спортивні заходи;

  спортивних заходів, що проводяться на території центрів, — постійний та змінний склад (за умови залучення до навчально-тренувального процесу постійного складу) спортсменів та тренери;

  навчально-тренувальних зборів, що проводяться за межами розташування центрів, — постійний та змінний склад спортсменів, тренери та фахівці, які беруть безпосередню участь в забезпеченні тренувального процесу (ветеринар, лікар, масажист, механік, оператор, хореограф, інші спеціалісти);

  спортивних заходів, що проводяться за місцем розташування шкіл, — постійний та змінний склад спортсменів;

  навчально-тренувальних зборів на спортивних спорудах, які орендовані на строк понад добу, що проводяться за межами розташування шкіл, — спортсмени, тренери та інші фахівці, які забезпечують організацію та проведення зборів (ветеринар, лікар, масажист, механік, оператор, хореограф, інші спеціалісти), які включені до списку учасників зборів згідно з розпорядчим актом організатора, що проводить такі збори.

  4. Видатки на забезпечення харчуванням здійснюються в межах та за рахунок бюджетних коштів.

  5. Грошова добова норма витрат на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів затверджується Мінмолодьспортом за погодженням з Мінфіном відповідно до добової норми готових до вживання продуктів харчування у раціоні учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівня (далі — добові норми) та коефіцієнтів застосування норм готових до вживання продуктів харчування у раціоні учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівня з урахуванням добового розподілу енергетичних потреб, групи видів спорту, виду спортивного заходу (далі — коефіцієнти) виходячи з рівня середньоринкових роздрібних цін на відповідні продукти харчування за даними Держстату з урахуванням витрат, пов’язаних з приготуванням готових до вживання страв та обслуговуванням, згідно із собівартістю надання відповідних послуг.

  Зазначені норми витрат можуть переглядатися щороку до 1 квітня на підставі даних Держстату щодо рівня середньоринкових роздрібних цін на відповідні продукти харчування станом на 1 січня поточного року.

  Особливості забезпечення харчуванням спортсменів-інвалідів на змаганнях, навчально-тренувальних зборах, фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходах з видів спорту інвалідів, зборах та таборах з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів визначаються Мінмолодьспортом за погодженням з Мінфіном.

  6. Під час проведення спортивних заходів організатор, що проводить такі заходи, забезпечує харчуванням їх учасників відповідно до положення про проведення зазначених заходів та добових норм і коефіцієнтів.

  Організатор, що проводить спортивні заходи, укладає угоди про надання послуг із забезпечення харчуванням учасників таких заходів за безготівковим розрахунком з базою олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки або закладом громадського харчування з урахуванням їх місцезнаходження.

  У разі відсутності з об’єктивних причин можливості та доцільності організації повноцінного харчування спортивних суддів забезпечення їх харчуванням може здійснюватися шляхом перерахування в установленому порядку бюджетних коштів на їх власні платіжні картки або виплати таких коштів готівкою з урахуванням добових норм і коефіцієнтів та пункту 5 цього Порядку.

  7. Забезпечення харчуванням спортсменів національних збірних команд з видів спорту та їх тренерів під час участі у навчально-тренувальних зборах, фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходах з видів спорту інвалідів, зборах та таборах з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, визначених у пункті 2 цього Порядку, здійснюється відповідно до грошових добових норм, визначених згідно з пунктом 5 цього Порядку, та добових норм і коефіцієнтів шляхом:

  укладення з базою олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки або закладом громадського харчування договору про надання послуг із забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів за безготівковим розрахунком;

  надання базою олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки або закладом громадського харчування сухого пайка учасникам спортивних заходів (у разі неможливості забезпечення їх харчуванням шляхом надання відповідних послуг);

  перерахування бюджетних коштів на власні платіжні картки спортсменів і тренерів, які забезпечують себе харчуванням самостійно, з дотриманням встановленого режиму та раціону харчування.

  Тренер — лікар штатної збірної команди, лікар або головний (старший) тренер штатної збірної команди з виду спорту на навчально-тренувальному зборі відповідно до добових норм і коефіцієнтів визначає раціон харчування в межах визначених калорій, складає меню, в тому числі щодо харчування спортсменів-вегетаріанців, спортсменів-юніорів.

  8. Забезпечення харчуванням спортсменів і тренерів центрів та шкіл у разі наявності харчоблоку здійснюється шляхом закупівлі продуктів харчування відповідно до добових норм і коефіцієнтів виходячи з меню, яке складає тренер-лікар, лікар.

  У разі відсутності в центрах та школах харчоблоку та проведення навчально-тренувальних зборів за їх межами забезпечення харчуванням здійснюється шляхом укладення договорів із закладами громадського харчування відповідно до добових норм і коефіцієнтів з урахуванням вартості надання таких послуг.

  9. Відповідальність за безпеку і якість продуктів харчування та готової продукції несе заклад, який забезпечує харчуванням учасників спортивних заходів.

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р. № 689

  ПОРЯДОК забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів — учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівня

  1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів — членів національних збірних команд, спортсменів центральних шкіл вищої спортивної майстерності, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву та державних центрів олімпійської підготовки, що фінансуються з державного бюджету, спортсменів — учасників фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів з видів спорту інвалідів, учасників зборів та таборів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (далі — спортсмени), які є учасниками спортивних заходів державного та міжнародного рівня (далі — спортивні заходи).

  2. Видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів здійснюються в межах та за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік (далі — бюджетні кошти).

  3. Лікарськими засобами та виробами медичного призначення забезпечуються спортсмени згідно з розпорядчим актом організатора, що проводить спортивний захід.

  4. Під час забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів організатор, що проводить спортивний захід, керується Законами України "Про фізичну культуру і спорт"( 3808-12 ), "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"( 4004-12 ), "Про захист населення від інфекційних хвороб" ( 1645-14 ), "Про безпечність та якість харчових продуктів" ( 771/97-ВР ), "Про реабілітацію інвалідів України"( 2961-15 ) та цим Порядком.

  5. Під час проведення спортивного заходу організатор, що його проводить, забезпечує спортсменів лікарськими засобами та виробами медичного призначення відповідно до грошової норми витрат на забезпечення спортсменів — учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівня лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

  6. До спортивних заходів, під час проведення яких спортсмени забезпечуються лікарськими засобами та виробами медичного призначення за рахунок бюджетних коштів, належать:

  спортивні заходи, включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік, затвердженого Мінмолодьспортом, зокрема міжнародні змагання, що проводяться на території України, чемпіонати України, розіграші Кубків України, офіційні всеукраїнські змагання, навчально-тренувальні збори національних збірних команд з видів спорту, що проводяться на території України;

  фізкультурно-оздоровчі, спортивні заходи з видів спорту інвалідів, збори та табори з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів;

  спортивні заходи, що проводяться державними центрами олімпійської підготовки (далі — центри), центральними школами вищої спортивної майстерності та спеціалізованими дитячо-юнацькими школами олімпійського резерву, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів (далі — школи).

  Під час проведення спортивних заходів спортсмени, які не включені до складу національних збірних команд, центрів, шкіл, у разі потреби забезпечуються аптечкою екстреної медичної допомоги.

  7. Видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів здійснюються організатором, що проводить спортивний захід, згідно із затвердженим кошторисом витрат на проведення такого заходу та грошовими нормами витрат на забезпечення спортсменів — учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівня лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

  8. Призначення лікарських засобів, виробів медичного призначення на період проведення спортивного заходу, визначення графіка їх приймання (застосування) здійснюється тренером — лікарем штатної збірної команди, лікарем центру або школи кожному спортсменові індивідуально з дотриманням антидопінгових вимог відповідно до Всесвітнього антидопінгового кодексу, таких міжнародних стандартів Всесвітньої антидопінгової агенції, як "Заборонений список", з терапевтичного використання заборонених речовин та методів, з тестування.

  9. Заявка на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, необхідних для забезпечення спортсменів, складається тренером — лікарем штатної збірної команди та після погодження з головним тренером штатної збірної команди та державним тренером — головним лікарем штатної збірної команди або тренером та лікарем, відповідальним за проведення фізкультурно-оздоровчого, спортивного заходу з видів спорту інвалідів, зборів та таборів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, лікарем центру або школи за погодженням з тренером або старшим тренером відділення надається керівникові організатора, що проводить спортивний захід.

  Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення, які повинні бути в аптечці екстреної медичної допомоги, затверджується організатором, що проводить спортивний захід, за поданням лікаря окремо у кожному випадку.

  10. Придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення здійснюється організатором, що проводить спортивний захід, на підставі відповідних заявок.

  11. Організатор, що проводить спортивний захід, видає лікарські засоби та вироби медичного призначення тренерам-лікарям та лікарям.

  12. Тренер-лікар або лікар видає лікарські засоби та вироби медичного призначення спортсменам згідно з відомістю про видачу таких засобів та виробів під розписку.

  Зазначена відомість є підставою для списання в установленому порядку використаних лікарських засобів та виробів медичного призначення.

  Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р. № 689

  ГРУПИ ВИДІВ СПОРТУ, визнаних в Україні, з урахуванням добового розподілу енергетичних потреб

  1. Група видів спорту з переважним проявом витривалості:

 1. олімпійські види спорту
 2. біатлон;
 3. велосипедний спорт;
 4. веслування академічне;
 5. веслування на байдарках і каное;
 6. ковзанярський спорт;
 7. легка атлетика;
 8. лижне двоборство;
 9. лижні гонки;
 10. плавання;
 11. сучасне п’ятиборство;
 12. триатлон;
 13. шорт-трек;
 14. неолімпійські види спорту
 15. альпінізм;
 16. підводний спорт;
 17. спортивне орієнтування;
 18. види спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку

 19. біатлон;
 20. велосипедний спорт — трек;
 21. велосипедний спорт — шоссе;
 22. веслування академічне;
 23. ковзанярський спорт;
 24. легка атлетика;
 25. лижні перегони;
 26. плавання;
 27. паратриатлон;
 28. спортивне орієнтування.
 29. 2. Група швидкісно-силових, складно-координаційних видів спорту та спортивних єдиноборств:

 30. олімпійські види спорту
 31. бобслей;
 32. бокс;
 33. боротьба вільна;
 34. боротьба греко-римська;
 35. важка атлетика;
 36. веслувальний слалом;
 37. вітрильний спорт;
 38. гімнастика спортивна;
 39. гімнастика художня;
 40. гірськолижний спорт;
 41. дзюдо;
 42. кінний спорт;
 43. плавання синхронне;
 44. санний спорт;
 45. сноуборд;
 46. стрибки у воду;
 47. стрибки на батуті;
 48. стрибки на лижах з трампліна;
 49. стрільба з лука;
 50. стрільба кульова;
 51. стрільба стендова;
 52. тхеквондо (ВТФ);
 53. фехтування;
 54. фігурне катання на ковзанах;
 55. фрістайл;
 56. неолімпійські види спорту
 57. айкідо;
 58. аквабайк;
 59. акробатичний рок-н-рол;
 60. армспорт;
 61. багатоборство тілоохоронців;
 62. богатирське багатоборство;
 63. бодібілдинг;
 64. бойове самбо;
 65. боротьба Кураш;
 66. боротьба на поясах;
 67. боротьба на поясах Алиш;
 68. боротьба самбо;
 69. вейкбординг;
 70. веслування на човнах "Дракон";
 71. воднолижний спорт;
 72. водно-моторний спорт;
 73. гирьовий спорт;
 74. годзю-рю карате;
 75. джиу-джитсу;
 76. карате;
 77. карате (WKC);
 78. карате (WKF);
 79. кікбоксинг;
 80. кікбоксинг (WKA);
 81. кіокушинкай карате;
 82. козацький двобій;
 83. комбат Дзю-Дзюцу;
 84. косіки карате;
 85. кунгфу;
 86. літаковий спорт;
 87. морські багатоборства;
 88. мотоциклетний спорт;
 89. панкратіон;
 90. парапланерний спорт;
 91. парашутний спорт;
 92. пауерліфтинг;
 93. перетягування каната;
 94. планерний спорт;
 95. пожежно-прикладний спорт;
 96. поліатлон;
 97. професійний бокс;
 98. рукопашний бій;
 99. скелелазіння;
 100. спортивна аеробіка;
 101. спортивна акробатика;
 102. спортінг;
 103. спортивні танці;
 104. стрільба з арбалета;
 105. стрільба з блочного лука;
 106. сумо;
 107. таеквондо (ІТФ);
 108. таїландський бокс Муей Тай;
 109. танцювальний спорт;
 110. традиційне карате;
 111. український рукопаш "Спас";
 112. універсальний бій;
 113. ушу;
 114. французький бокс Сават;
 115. фрі-файт;
 116. фунакоші шотокан карате;
 117. хортинг;
 118. черліденг;
 119. види спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку

 120. армспорт;
 121. боротьба вільна;
 122. боротьба греко-римська;
 123. вітрильний спорт;
 124. гімнастика спортивна;
 125. гімнастика художня;
 126. гірськолижний спорт;
 127. дзюдо;
 128. карате;
 129. керлінг на візках;
 130. кінний спорт;
 131. пауерліфтинг;
 132. спортивні танці на візках;
 133. стрільба з лука;
 134. стрільба кульова;
 135. тхеквондо;
 136. фехтування на візках.
 137. 3. Група спортивних ігор:

 138. олімпійські види спорту
 139. бадмінтон;
 140. баскетбол;
 141. бейсбол;
 142. водне поло;
 143. волейбол;
 144. волейбол пляжний;
 145. гандбол;
 146. гольф;
 147. регбі;
 148. софтбол;
 149. теніс;
 150. теніс настільний;
 151. футбол;
 152. хокей на траві;
 153. хокей з шайбою;
 154. неолімпійські види спорту
 155. американський футбол;
 156. боулінг;
 157. городковий спорт;
 158. мотобол;
 159. пейнтбол;
 160. пляжний футбол;
 161. футзал;
 162. види спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку

 163. бадмінтон;
 164. баскетбол;
 165. баскетбол на візках;
 166. боулінг;
 167. бочча;
 168. водне поло;
 169. волейбол;
 170. волейбол сидячи;
 171. гандбол;
 172. голбол;
 173. пляжний волейбол;
 174. регбі на візках;
 175. теніс;
 176. теніс настільний;
 177. теніс на візках;
 178. футбол;
 179. футзал.
 180. 4. Група інших видів спорту, визнаних в Україні.

  5. Всі види фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів.

  Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р. № 689

  ДОБОВА НОРМА готових до вживання продуктів харчування у раціоні учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівня

  Продукти харчування

  Добова норма готових до вживання продуктів для відновлення енергетичних витрат організму в обсязі 7 тис. ккал, грамів

  Коефіцієнт співвідношення маси готових до вживання продуктів до маси сировини або напівфабрикату (під час теплового оброблення)

  М’ясо, м’ясні продукти вищого ґатунку, субпродукти

 181. 400
 182. 0,6
 183. Риба, рибні продукти та морепродукти вищого ґатунку

 184. 150
 185. 0,6
 186. Ікра (осетрова або кетова)

 187. 30
 188. 1

  Яйце куряче (штук)

  2

  Масло вершкове

 189. 20
 190. 1

  Олія рослинна

 191. 25
 192. 1

  Молочні, кисломолочні продукти, сир кисломолочний

 193. 600
 194. 1

  Сир твердий

 195. 35
 196. 1

  Картопля

 197. 0,7
 198. Крупи

 199. 350
 200. 2

  Макаронні вироби

 201. 150
 202. 3

  Бобові

 203. 40
 204. 2

  Овочі свіжі, консервовані, зелень

 205. 450
 206. 1

  Спеції, сіль, сіль йодована

 207. 10
 208. 1

  Фрукти свіжі, консервовані, цитрусові, ягоди

 209. 800
 210. 0,7 1
 211. Фрукти сушені

 212. 150
 213. 1

  Соки натуральні, консервовані

 214. 700
 215. 1

  Горіх — ядро (волоський, фундук, мигдаль, кеш’ю, бразильський, кедровий тощо)

 216. 30
 217. 1

  Цукор, цукерки, шоколад, мармелад, халва

 218. 150
 219. 1

  Мед натуральний

 220. 60
 221. 1

  Варення, джем, повидло

 222. 90
 223. 1

  Кондитерські вироби

 224. 200
 225. 1

  Хліб:

 226. житній
 227. 250
 228. 1

 229. пшеничний
 230. 250
 231. 1

  Чай, кава, какао

 232. 10
 233. 1

  Вода мінеральна, питна

 234. 2000
 235. 1

  __________ Примітки:

  1. Продукти щоденного споживання використовуються в межах денної норми +/— 10 відсотків.

  2. Тренер — лікар штатної збірної команди, лікар або головний (старший) тренер відповідно до цих добових норм та коефіцієнтів застосування норм готових до вживання продуктів харчування у раціоні учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівня з урахуванням добового розподілу енергетичних потреб, групи видів спорту, виду спортивного заходу визначає раціон харчування в межах визначених калорій, складає меню, в тому числі щодо харчування спортсменів-вегетаріанців, спортсменів-юніорів.

  Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р. № 689

  КОЕФІЦІЄНТИ застосування норм готових до вживання продуктів харчування у раціоні учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівня з урахуванням добового розподілу енергетичних потреб, групи видів спорту, виду спортивного заходу

  Групи видів спорту

  Учасники спортивних заходів

  Коефіцієнти за видами спортивних заходів державного та міжнародного рівня

 236. навчально-тренувальні збори з підготовки до:
 237. спортивні змагання
 238. фізкультурно-оздоровчі, спортивні заходи спорту інвалідів, спрямовані на розвиток та популяризацію паралімпійського руху та спорту, збори з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, табори фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

  Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Всесвітніх ігор; чемпіонатів світу та Європи серед спортсменів усіх вікових груп, розіграшів Кубків світу та Європи, гран-прі, Всесвітніх шахових олімпіад, Всесвітніх інтелектуальних ігор, Всесвітніх ігор з єдиноборств, Всесвітніх ігор серед інвалідів, Юнацьких Олімпійських ігор, Всесвітніх Універсіад, Європейських спортивних ігор, інших міжнародних змагань, включених до календарних планів міжнародних федерацій та федерацій інвалідів з нозологій

  чемпіонатів України, розіграшів Кубків України, інших офіційних всеукраїнських змагань, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, крім змагань серед спортсменів молодших вікових груп

  чемпіонатів України, інших офіційних всеукраїнських змагань серед спортсменів молодших вікових груп, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України

  Олімпійські, Паралімпійські, Дефлімпійські, Всесвітні ігри; чемпіонати світу та Європи серед спортсменів усіх вікових груп, розіграші Кубків світу та Європи, гран-прі, Всесвітні шахові олімпіади, Всесвітні інтелектуальні ігри, Всесвітні ігри з єдиноборств, Всесвітні ігри серед інвалідів, Юнацькі Олімпійські ігри, Всесвітні Універсіади, Європейські спортивні ігри, інші міжнародні змагання, включені до календарних планів міжнародних федерацій та федерацій інвалідів з нозологій

  чемпіонати України, розіграші Кубків України, інші офіційні всеукраїнські змагання, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, крім змагань серед спортсменів молодших вікових груп

  чемпіонати України, інші офіційні всеукраїнські змагання серед спортсменів молодших вікових груп, включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України

  1.

  Види спорту з переважним проявом витривалості

 239. спортсмени
 240. 1

 241. 0,8
 242. 0,6
 243. 1

 244. 0,9
 245. 0,8
 246. 0,8
 247. 2.

  Швидкісно-силові, складно-координаційні види спорту та спортивні єдиноборства

  -"-

 248. 0,9
 249. 0,6
 250. 0,4
 251. 0,9
 252. 0,7
 253. 0,5
 254. 0,5
 255. 3.

  Спортивні ігри

  -"-

  1

 256. 0,8
 257. 0,5
 258. 0,9
 259. 0,7
 260. 0,5
 261. 0,5
 262. 4.

  Інші види спорту

  -"-

 263. 0,5
 264. 0,4
 265. 0,3
 266. 0,5
 267. 0,4
 268. 0,4
 269. 0,4
 270. 5.

  Всі види спорту

 271. тренери
 272. 0,4
 273. 0,4
 274. 0,4
 275. 0,4
 276. 0,4
 277. 0,4
 278. 0,4
 279. тренери, які безпосередньо проводять майстер-класи, уроки
 280. 0,7
 281. 0,7
 282. 0,7
 283. 0,7
 284. 0,7
 285. 0,7
 286. спортивні судді, інші учасники
 287. 0,35
 288. 0,35
 289. 0,35
 290. 0,35
 291. 0,35
 292. 0,35
 293. 0,35
 294. 6.

  Фізкультурно-оздоровчі табори та всі види фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

 295. всі учасники
 296. 0,35
 297. __________ Примітка.

  Для відновлення енергетичних витрат спортсменів-чоловіків у ваговій категорії понад 90 кілограмів з боксу, боротьби вільної, боротьби греко-римської, важкої атлетики, дзюдо, тхеквондо та спортсменів-жінок у ваговій категорії понад 70 кілограмів з боксу, боротьби вільної, важкої атлетики, дзюдо, тхеквондо до норм готових до вживання продуктів харчування можуть застосовуватися коефіцієнти групи видів спорту з переважним проявом витривалості.

  Додаток 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р. № 689

  ГРОШОВА НОРМА витрат на забезпечення спортсменів — учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівня лікарськими засобами та виробами медичного призначення

  Вид забезпечення

  Грошова норма, гривень на одну особу на добу

 298. 1-3 групи видів спорту
 299. 4 група видів спорту, всі види фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів
 300. Лікарські засоби та вироби медичного призначення

 301. до 127
 302. до 34
 303. __________ Примітки:

  1. Вартість рекомендованих лікарських засобів та виробів медичного призначення, які повинні бути в аптечці екстреної медичної допомоги, у тому числі тих, що передбачені для обов’язкової та позапланової імунізації, не може перевищувати 10 відсотків обсягу витрат на лікарські засоби та вироби медичного призначення, передбаченого у кошторисі на проведення спортивного заходу державного та міжнародного рівня.

  2. У разі придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для забезпечення спортсменів 1-3 груп видів спорту з видів спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку, всіх видів фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів ці грошові норми збільшуються на 10 відсотків.

  3. Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів, зарахованих в установленому порядку кандидатами у збірні команди України за рік до початку Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських та Всесвітніх ігор, здійснюється за цими грошовими нормами, збільшеними на 50 відсотків.

  4. Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення, які повинні бути в аптечці екстреної медичної допомоги, затверджується за поданням лікаря або особи, відповідальної за проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня, окремо у кожному випадку.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Щодо усунення порушень та зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених Відкритим акціонерним товариством "Рогачик", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Щодо усунення порушень та зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених Відкритим акціонерним товариством "Рогачик"

  Офіс Уго Чавеса перетворять на музей

  Виконувач обов'язків президента Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що перетворить офіс покійного президента країни Уго Чавеса на музей.

  На Чернігівщині затримано нетверезого водія на викраденому авто

  На Чернігівщині, в процесі оформлення адміністративного протоколу відносно нетверезого водія, інспектори Державтоінспекції зясували, що порушник пересувався на викраденому авто.

  ГПУ отменила закрытие уголовного производства в отношении экс-главы «Нафтогаза»

  Руководство Генеральной прокуратуры Украины отменило постановление о закрытии уголовного производства в отношении бывших руководителей НАК «Нафтогаз Украины», возглавляемого Евгения Бакулина.

  Об адвокате - устами Клиентов

  Просто отличный сайт! Хорошенький интернет сайтик! Очень здорово. Всё очень удобно и легко. Спасибо за профессиональный портал!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b