перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетикиНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

 1. 02.11.2012  № 1421
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2012 р. за № 1957/22269

  Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності

  Відповідно до Закону України «Про електроенергетику» ( 575/97-ВР ) та Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 ( 1059/2011 ) «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити Порядок встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності, що додається.

  2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови НКРЕ від 22.01.2009 № 32( v0032227-09 ) «Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності», від 16.07.2009 № 828( v0828227-09 ) «Про затвердження змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності» та від 22.09.2011 № 1587( v1587227-11 ) «Про внесення змін до Порядку установлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності».

  3. Управлінню генеруючих підприємств забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

  4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

  Голова Комісії

  С. Тітенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 02.11.2012  № 1421

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2012 р. за № 1957/22269

  ПОРЯДОК встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності

  І. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок поширюється на суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії або ліцензію на право провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії в установленому законодавством порядку за умови використання альтернативних джерел енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, газу метану від дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів (з використанням гідроенергії — лише малі гідроелектростанції, установлена потужність кожної з яких не перевищує 10 МВт).

  Цей Порядок не поширюється на суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва електричної енергії на об’єктах електроенергетики з одночасним використанням альтернативних джерел енергії та використанням традиційних видів енергії (традиційних видів палива).

  1.2. «Зелений» тариф затверджується на електричну енергію, вироблену суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — виробленої лише малими гідроелектростанціями), і діє до 01 січня 2030 року.

  1.3. Величина «зеленого» тарифу встановлюється для кожного суб’єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, за кожним видом альтернативної енергії та для кожного об'єкта електроенергетики.

  Рішення про затвердження «зеленого» тарифу та встановлення величини «зеленого» тарифу оформляються відповідною постановою НКРЕ.

  1.3.1. Величина «зеленого» тарифу для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії вітру, установлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з енергії вітру.

  Для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких не перевищує 600 кВт, коефіцієнт «зеленого» тарифу встановлюється на рівні 1,2.

  Для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких більша за 600 кВт, але не перевищує 2000 кВт, коефіцієнт «зеленого» тарифу встановлюється на рівні 1,4.

  Для електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 2000 кВт, коефіцієнт «зеленого» тарифу встановлюється на рівні 2,1.

  1.3.2. Величина «зеленого» тарифу для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біомаси, установлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з біомаси. Біомасою є продукти, що складаються повністю або частково з речовин рослинного походження, які можуть бути використані як паливо з метою перетворення енергії, що міститься в них.

  Для електроенергії, виробленої з біомаси, коефіцієнт «зеленого» тарифу встановлюється на рівні 2,3.

  1.3.3. Величина «зеленого» тарифу для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, установлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, визначеного із застосуванням тарифного коефіцієнта, що застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації), помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання.

  Для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об’єктами електроенергетики, коефіцієнт «зеленого» тарифу встановлюється на рівні 4,8.

  Для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких перевищує 100 кВт, коефіцієнт «зеленого» тарифу встановлюється на рівні 4,6.

  Для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 100 кВт, а також для об’єктів, вмонтованих (встановлених) на фасадах будинків, будівель та споруд, незалежно від їх граничної потужності коефіцієнт «зеленого» тарифу встановлюється на рівні 4,4.

  1.3.4. Величина «зеленого» тарифу для суб’єктів господарювання, які експлуатують малі гідроелектростанції, установлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, визначеного із застосуванням тарифного коефіцієнта, що застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації), помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями.

  Для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями, коефіцієнт «зеленого» тарифу встановлюється на рівні 0,8.

  1.3.5. Коефіцієнт «зеленого» тарифу електроенергії, виробленої об’єктами електроенергетики, введеними в експлуатацію (або суттєво модернізованими) після 2014, 2019 та 2024 років, зменшується відповідно на десять, двадцять та тридцять відсотків від його базової величини. Суттєво модернізованими об’єктами електроенергетики, що виробляють електроенергію з використанням альтернативних джерел енергії, вважаються об’єкти, вартість модернізації енергетичного обладнання яких становить понад п’ятдесят відсотків початкової вартості такого обладнання.

  Зазначений порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії для об’єктів електроенергетики, будівництво яких розпочате після 01 січня 2012 року та введених в експлуатацію до 01 січня 2013 року, застосовується за умови, що питома вага сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва відповідного об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, становить не менше 15 відсотків, для об’єктів, будівництво яких розпочате після 01 січня 2012 року та введених в експлуатацію після 01 січня 2013 року, — не менше 30 відсотків, для об’єктів, будівництво яких розпочате після 01 січня 2012 року та введених в експлуатацію після 01 січня 2014 року, — не менше 50 відсотків. Додатковою умовою застосування зазначеного порядку стимулювання виробництва електроенергії з використанням енергії сонячного випромінювання є використання на об’єктах електроенергетики, введених в експлуатацію після 01 січня 2013 року, сонячних модулів, у вартості виробництва яких питома вага матеріалів та сировини українського походження становить не менше ніж 30 відсотків, а після 01 січня 2014 року — 50 відсотків.

  1.4. Фіксований мінімальний розмір «зеленого» тарифу для суб’єктів господарювання встановлюється шляхом перерахування в євро величини «зеленого» тарифу, розрахованого за правилами цього Порядку, станом на 01 січня 2009 року за офіційним валютним курсом Національного банку України.

  1.5. Величина «зеленого» тарифу не може бути меншою від фіксованого мінімального розміру «зеленого» тарифу, який на кожну дату встановлення роздрібних тарифів для споживачів перераховується у національну валюту за офіційним валютним курсом Національного банку України на таку дату.

  1.6. При перегляді величин «зелених» тарифів за кожним видом альтернативної енергії для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, за умови

 3. застосовується така формула:
 4. де
 5. ВТАРИФ. ХХ. ХХ. ХХХХ

  -

 6. величина «зеленого» тарифу на дату його перегляду;
 7. ВТАРИФ.01.01.2009

  -

 8. величина «зеленого» тарифу станом на 01 січня 2009 року, розрахована згідно з цим Порядком;
 9. NЄВРО. ХХ. ХХ. ХХХХ

  -

  офіційний курс гривні щодо курсу євро, офіційно встановленого Національним банком України станом на дату перегляду «зеленого» тарифу;

  NЄВРО.01.01.2009

  -

  офіційний курс гривні щодо курсу євро, офіційно встановленого Національним банком України станом на 01 січня 2009 року.

  За умови

 10. при перегляді величин «зелених» тарифів для суб’єктів господарювання застосовується формула
 11. 1.7. Рішення щодо встановлення величин фіксованих мінімальних розмірів «зеленого» тарифу та перегляду величин «зеленого» тарифу для кожного виду альтернативної енергії приймається НКРЕ на відкритому засіданні. Таке рішення розміщується на веб-сайті НКРЕ та публікується в інформаційному бюлетені НКРЕ.

  ІІ. Умови затвердження та припинення дії «зеленого» тарифу

  2.1. Суб’єкт господарювання подає до НКРЕ заяву щодо затвердження «зеленого» тарифу суб’єкту господарювання (додаток 1) та такі документи:

  пояснювальну записку з детальною інформацією про суб’єкта господарювання (форма власності, установлена потужність генеруючого обладнання, характеристики генеруючого обладнання тощо);

  розрахунок собівартості виробництва електричної енергії установкою з використанням альтернативних джерел енергії (додаток 2);

  обґрунтування статей та елементів витрат собівартості виробництва електричної енергії установкою з використанням альтернативних джерел енергії (копії договорів на закупівлю товарів, робіт, послуг, довідку про чисельність персоналу суб’єкта господарювання, довідку про балансову вартість основних фондів із розбивкою за групами станом на дату подання заяви щодо затвердження «зеленого» тарифу суб’єкту господарювання);

  пояснювальну записку до проекту будівництва об’єктів електроенергетики з використанням альтернативних джерел енергії;

  копію зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт, виданих відповідно до вимог Порядку виконання будівельних робіт( 466-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466;

  копію технічних умов приєднання до електричних мереж електроустановки, яка виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії;

  копію зареєстрованої декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката про відповідність закінченого будівництвом об’єкта, виданих відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів( 461-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461;

  копію проектно-кошторисної документації на будівництво об’єктів електроенергетики з використанням альтернативних джерел енергії;

  у разі якщо будівництво об’єкта електроенергетики розпочато після 01 січня 2012 року — висновок експертної організації стосовно фактичного рівня питомої ваги сировини, матеріалів, основних фондів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва цього об’єкта, отриманий відповідно до Порядку визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об’єктів електроенергетики( z1678-12 ), що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 15 червня 2012 року № 749, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2012 року за № 1678/21990;

  у разі виробництва суб’єктом господарювання електроенергії з використанням енергії сонячного випромінювання на об’єктах електроенергетики, введених в експлуатацію після 01 січня 2013 року — підтвердження рівня питомої ваги матеріалів та сировини українського походження у вартості виробництва сонячних модулів, які використовуються на цих об’єктах.

  2.2. НКРЕ розглядає заяву щодо затвердження «зеленого» тарифу суб’єкту господарювання та додані до неї документи протягом 30 календарних днів з дня подання цих документів, після чого протягом 15 календарних днів виносить питання щодо затвердження «зеленого» тарифу на відкрите засідання НКРЕ, про що повідомляє суб’єкта господарювання.

  2.3. Суб’єкти господарювання, які реалізують електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії за «зеленим» тарифом, щоквартально до 25 числа наступного за звітним кварталом місяця надають до НКРЕ звіт про діяльність суб’єкта господарювання з виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (додаток 3).

  2.4. Підставою для припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарювання, що використовують альтернативні джерела енергії, можуть бути такі обставини:

 12. закінчення строку дії «зеленого» тарифу;
 13. подання суб’єктом господарювання до НКРЕ неповного пакета документів, визначеного пунктами 2.1, 2.3 цього розділу, або надання недостовірної інформації у зазначених документах;

  анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії або ліцензії на право провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії.

  Начальник управління генеруючих підприємств

  В. Волошенюк

  Додаток 1 до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності

  Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  ЗАЯВА щодо затвердження «зеленого» тарифу суб’єкту господарювання _____________________________________________ (найменування (прізвище, ім’я, по батькові ) заявника)

  Прошу розглянути надані матеріали щодо затвердження «зеленого» тарифу на виробництво електричної енергії та за результатами розгляду затвердити «зелений» тариф.

  Підтверджую, що надані документи містять достовірну інформацію.

  До цієї заяви додаються: ________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________                                                                                     (перелік документів)

  Керівник суб’єкта господарювання

  ________________ (підпис)

  ________________ (П. І. Б.)

  «___» ____________ 20__ року М. П.

  Додаток 2 до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності

  РОЗРАХУНОК собівартості виробництва електричної енергії установкою з використанням альтернативних джерел енергії

  Найменування показників

  Одиниця виміру

  Попередній період

  План

 14. план
 15. очік.
 16. 1

  2

  3

  4

  5

  Виробнича собівартість

 17. тис. грн
 18. Виробничі послуги

 19. тис. грн
 20. Сировина і допоміжні матеріали

 21. тис. грн
 22. Паливо

 23. тис. грн
 24. Допоміжні та інші матеріали

 25. тис. грн
 26. Витрати на оплату праці

 27. тис. грн
 28. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 29. тис. грн
 30. Амортизаційні відрахування

 31. тис. грн
 32. Інші витрати

 33. тис. грн
 34. Адміністративні витрати

 35. тис. грн
 36. Матеріальні витрати

 37. тис. грн
 38. Витрати на оплату праці

 39. тис. грн
 40. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 41. тис. грн
 42. Амортизаційні відрахування

 43. тис. грн
 44. Інші витрати

 45. тис. грн
 46. Інші операційні витрати

 47. тис. грн
 48. Соціальний розвиток

 49. тис. грн
 50. Розробки та дослідження

 51. тис. грн
 52. Інші

 53. тис. грн
 54. Відсотки за кредит

 55. тис. грн
 56. Усього витрат

 57. тис. грн
 58. Собівартість

 59. коп./кВт·год.
 60. «Зелений» тариф

 61. коп./кВт·год.
 62. Товарна продукція

 63. тис. грн
 64. Фінансовий результат

 65. коп./кВт·год.
 66. тис. грн
 67. Податок на прибуток

 68. тис. грн
 69. Нерозподілений прибуток

 70. тис. грн
 71. Рентабельність

  %

  Довідково:

  Виробництво електричної енергії

 72. млн кВт·год.
 73. Витрати ел. енергії на власні потреби

 74. млн кВт·год.
 75. Корисний відпуск електричної енергії:

 76. млн кВт·год.
 77. в Оптовий ринок електричної енергії України
 78. млн кВт·год.
 79. енергопостачальним компаніям
 80. млн кВт·год.
 81. споживачам за прямими договорами
 82. млн кВт·год.
 83. Витрати умовного палива на виробництво

 84. тис. т
 85. Витрати натурального палива на виробництво

 86. тис. т
 87. Питомі витрати умовного палива на виробництво:

 88. г/кВт·год.
 89. ціна 1 тонни умовного палива
 90. грн
 91. ціна натурального палива, у т. ч.:
 92. грн
 93. грн
 94. Калорійний еквівалент переведення натурального палива в умовне

  Установлена потужність

  МВт

  Чисельність персоналу

 95. осіб
 96. Керівник суб’єкта господарювання

  ________________ (підпис)

  ________________ (П. І. Б.)

  «___» ____________ 20__ року М. П.

  Додаток 3 до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності

  ЗВІТ про діяльність суб’єкта господарювання з виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії

  _______________________________ (найменування (прізвище, ім’я, по батькові) суб’єкта господарювання)

  __________________________ (місяць)

  Найменування показників

  Одиниця виміру

  Звітний квартал

  З початку року

 97. план
 98. факт
 99. план
 100. факт
 101. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  «Зелений» тариф

 102. коп./кВт·год.
 103. Товарна продукція

 104. тис. грн
 105. Собівартість

 106. коп./кВт·год.
 107. тис. грн
 108. Фінансовий результат

 109. коп./кВт·год.
 110. тис. грн
 111. Податок на прибуток

 112. тис. грн
 113. Нерозподілений прибуток :

 114. тис. грн
 115. виплата дивідендів
 116. тис. грн
 117. резервний капітал
 118. тис. грн
 119. інше використання прибутку

 120. тис. грн
 121. Виробництво електричної енергії

 122. млн кВт·год.
 123. Корисний відпуск електричної енергії

 124. млн кВт·год.
 125. Керівник суб’єкта господарювання

  ________________ (підпис)

  ________________ (П. І. Б.)

  «___» ____________ 20__ М. П.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Полиция Норвегии решила искать предполагаемых террористов в соцсетях

  Полиция Норвегии разработала систему поиска предполагаемых террористов. Она основана на автоматическом отслеживании сообщений в социальных сетях, в которых преступники высказывают свои замыслы

  В Індії при зіткненні автобуса з вантажівкою загинуло 13 дітей

  Зіткнення сталося вранці за місцевим часом. В результаті ДТП загинули 13 дітей, близько 20 школярів доставлені до лікарні.

  Про схвалення проекту листа Уряду України до Європейського інвестиційного банку стосовно проекту “Інвестиційна програма компанії Астарта-Київ на 2012-2014 роки, яка передбачає реалізацію 4 проектів”, Кабінет Міністрів України

  Про схвалення проекту листа Уряду України до Європейського інвестиційного банку стосовно проекту "Інвестиційна програма компанії Астарта-Київ на 2012-2014 роки, яка передбачає реалізацію 4 проектів"

  Звернення ради суддів господарських судів до суддів і працівників апаратів господарських судів

  РАДА СУДДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6, тел. 207-52-20, E-mail: lisovskaya@vgsu.arbitr.gov.uaЗВЕРНЕННЯРади суддів господарських судів Українидо суддів і працівників ...

  Об адвокате - устами Клиентов

  Да, тут много нужной информации. Огромнейшее спасибо. Очень благодарны! Ребята - просто молодцы.

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b