Про заохочувальні відзнаки та пам’ятну відзнаку НКРЕ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетикиНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

НАКАЗ

 1. 20.08.2012  № 548
 2. Про заохочувальні відзнаки та пам’ятну відзнаку НКРЕ

  Відповідно до Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059/2011( 1059/2011 ) «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» НАКАЗУЮ:

  1. Запровадити заохочувальні відзнаки та пам’ятну відзнаку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики:

  Подяку НКРЕ;

  Грамоту НКРЕ;

  Почесну грамоту НКРЕ;

  Нагрудний знак НКРЕ «За заслуги»

  2. Затвердити положення про заохочувальні відзнаки та пам’ятну відзнаку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, що додаються.

  3. Управлінню справами забезпечити виготовлення заохочувальних відзнак, пам’ятних відзнак НКРЕ та посвідчень до них.

  4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Борзилова Ю. М., керівника апарату.

  Голова Комісії

  С. Тітенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ НКРЕ 20.08.2012  № 548

  ПОЛОЖЕННЯ про заохочувальні відзнаки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  1. Положення про заохочувальні відзнаки Національної комісії, що здійснює державне  регулювання у сфері енергетики (далі — Положення) встановлює порядок відзначення працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, заохочувальними відзнаками: Подякою, Грамотою, Почесною грамотою.

  Описи заохочувальних відзнак зазначені у додатках 1 ( vn548862-12 ), 2 і 3 цього Положення.

  2. Подяку встановлено для заохочення працівників НКРЕ за зразкове виконання посадових обов`язків, сумлінну працю.

  Працівники, які представлені для заохочення Подякою, як правило, повинні мати стаж роботи в Комісії не менше 1 року.

  3. Грамоту встановлено для заохочення працівників НКРЕ за високі досягнення у праці, зразкове виконання посадових обов`язків та особистий внесок у розвиток енергетики України.

  Працівники, які представлені до нагородження Грамотою, повинні, як правило, мати стаж роботи в Комісії не менше 3 років.

  Нагородження Грамотою відбувається після нагородження Подякою.

  Працівники, удостоєні Грамоти, можуть бути представлені до повторного нагородження не раніше, ніж через три роки після останнього нагородження.

  4. Почесну грамоту  встановлено для заохочення працівників НКРЕ за особистий внесок у розвиток енергетики України, в забезпечення розвитку і функціонування оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів, сприяння конкуренції у сфері виробництва електричної енергії, постачання електричної енергії та газу, видобутку газу та нафти, зберігання та реалізації газу, нафти та нафтопродуктів, захист прав споживачів електричної і теплової енергії, газу, нафти та нафтопродуктів, за трудові досягнення, бездоганну багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов`язків.

  Почесною грамотою, як правило, нагороджуються особи, які раніше заохочувалися Подякою, Грамотою або відомчими відзнаками інших органів державної влади.

  Особи, удостоєні Почесної грамоти, можуть бути представлені до повторного нагородження нею не раніше ніж через три роки після останнього нагородження.

  5. Подання про відзначення заохочувальними відзнаками НКРЕ розглядається комісією по нагородженню заохочувальними відзнаками НКРЕ (далі — Комісія по нагородженню).

  Висунення кандидатур здійснюється гласно, як правило, у трудовому колективі, де працює особа, яку представляють для заохочення. Подання про відзначення заохочувальними відзнаками НКРЕ порушує керівник структурного підрозділу НКРЕ.

  У поданні має бути зазначено:

 3. прізвище, ім`я, по батькові;
 4. дата народження;
 5. повна назва займаної посади, категорія посади та присвоєний ранг (для державних службовців) відповідно до запису у трудовій книжці;

 6. стаж роботи в Комісії та на даній посаді;
 7. рівень виконання посадових обов`язків, ділові та професійні якості;
 8. підстави для подання.
 9. Подання про відзначення заохочувальними відзнаками НКРЕ передається до відділу роботи з персоналом, запобігання та протидії корупції, який опрацьовує матеріали та виносить подані пропозиції на розгляд Комісії по нагородженню.

  6. Комісія по нагородженню готує рішення про нагородження або відмову у нагородженні працівників, яке оформлюється протоколом.

  7. Належне оформлення заохочувальних відзнак здійснює управління справами на основі наказу відділу роботи з персоналом, запобігання та протидії корупції про відзначення особи заохочувальною відзнакою НКРЕ.

  8. Працівникові, нагородженому заохочувальною відзнакою НКРЕ, виплачується грошова премія за рахунок та в межах економії фонду оплати праці.

  9. Вручення заохочувальних відзнак НКРЕ проводиться в урочистій обстановці Головою НКРЕ або за його дорученням одним із Членів НКРЕ.

 10. 10. У трудовій книжці та особовій справі нагородженого робиться відповідний запис.
 11. Втрачені заохочувальні відзнаки НКРЕ повторно не видаються.

  Додаток 1 до Положення про заохочувальні відзнаки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  ОПИС заохочувальної відзнаки «Подяка»

  Подяка НКРЕ виготовлена на паперовому листі формату A4 зі щільністю 220-240 г/м-2 та являє собою площину пастельно-жовтого кольору, обрамлену рамкою синього кольору, яка утворена графічним зображенням золотистого кольору.

  У верхній частині по центру листа зображено емблему Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, під якою великими літерами жовто-блакитного кольору надруковано напис «ПОДЯКА».

  Під написом «ПОДЯКА» друкується прізвище, ім’я, по батькові нагородженого, а також коротко вказуються дані про конкретні заслуги та трудові досягнення, а нижче зліва — місце для напису «Голова Комісії», посередині — місце для підпису, справа місце для ініціалів і прізвища Голови Комісії, у нижній частині — місце для зазначення  дати та номера відповідного наказу.

  Подяка НКРЕ скріплюється підписом Голови Комісії та гербовою печаткою.

  Додаток 2 до Положення про заохочувальні відзнаки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  ОПИС заохочувальної відзнаки «Грамота»

  Грамота являє собою паперовий лист формату A4.

  Краї листа Грамоти оброблені рамкою, яка утворена ланцюжками графічного зображення рослинного візерунка золотистого кольору, який орнаментально переплетено і графічно підтримано жовто-блакитною каймою.

  У верхній частині по центру листа зображено емблему Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, під якою великими літерами синього кольору надруковано напис «ГРАМОТА».

  Під написом «ГРАМОТА» друкується прізвище, ім’я, по батькові нагородженого, а також коротко вказуються дані про конкретні заслуги та трудові досягнення, а нижче зліва — напис «Голова Комісії», посередині — місце для підпису, справа зазначено ініціали і прізвище Голови, у нижній частині — лінія для зазначення  дати нагородження  та номера відповідного наказу.

  Грамота НКРЕ скріплюється підписом Голови Комісії та гербовою печаткою.

  Додаток 3 до Положення про заохочувальні відзнаки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  ОПИС заохочувальної відзнаки «Почесна грамота»

  Почесна грамота  складається з обкладинки і вкладки.

  Обкладинка має форму прямокутника розміром 220 х 330 мм, складеного в один згин по лінії довгої сторони. На верхній площині лівої частини лицьового боку обкладинки вгорі міститься зображення малого Державного Герба України, в центрі — напис «НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ»; нижче — «ПОЧЕСНА ГРАМОТА». Всі написи та зображення на обкладинці тиснені та виконані фарбою золотистого кольору. Обкладинка виготовляється з твердого картону, її зовнішній бік обтягнутий шкірімітом темно-зеленого кольору. Всередині обкладинки в місці її згину закріплено синьо-жовту стрічку кольорів Державного Прапора України (співвідношення синього кольору до жовтого — 1:1) для вкладки.

  Вкладка виготовляється з високоякісного паперу і має форму прямокутника розміром 210 х 295 мм, складеного в один згин по лінії довгої сторони. Зовнішня та внутрішня частини вкладки являють собою площину світло-зеленого кольору, обрамлену рамкою, що утворена бордюром із графічного зображення темно-зеленого кольору.

  Угорі правої зовнішньої частини вкладки розташовуються напис темно-зеленого кольору: «НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ». У центрі площини правої зовнішньої частини вкладки угорі міститься зображення малого Державного Герба України фарбою жовтого кольору на темно-синьому фоні. У нижній частині площини  розташовано напис жовтого кольору «ПОЧЕСНА ГРАМОТА».

  У верхній площині лівої внутрішньої частини вкладки розташоване кольорове графічне зображення емблеми Національної комісії, що здійснює держане регулювання у сфері енергетики України на фоні світло-блакитного зображення Державного Прапора України.

  Угорі правої внутрішньої частини вкладки розташовуються напис темно-зеленого кольору: «НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ». Нижче розташовано напис чорного кольору «НАГОРОДЖУЄ» та напис жовтого кольору «ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ». У центрі правої внутрішньої частини вкладки залишено місце для написання прізвища, імені та по батькові нагородженого, а також коротко вказуються дані про конкретні заслуги та трудові досягнення, а нижче зліва — напис  «Голова Комісії», посередині — місце для підпису, справа зазначено ініціали і прізвище Голови. У нижній площині правої внутрішньої частини вкладки розташовано напис «Наказ НКРЕ ______№ ___; м. Київ».

  Почесна грамота скріплюється підписом Голови Комісії та гербовою печаткою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ НКРЕ 20.08.2012  № 548

  ПОЛОЖЕННЯ про пам’ятну відзнаку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики — нагрудний знак «За заслуги»

  1. Положення про пам’ятну відзнаку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики — нагрудний знак «За заслуги» (далі — Положення) встановлює порядок відзначення працівників НКРЕ нагрудним знаком «За заслуги». Опис пам’ятної відзнаки зазначений у додатку до цього Положення.

  2. Нагрудний знак «За заслуги» встановлено для відзначення працівників НКРЕ за особистий внесок в розвиток енергетики України, в забезпечення розвитку і функціонування оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів, сприяння конкуренції у сфері виробництва електричної енергії, постачання електричної енергії та газу, видобутку газу та нафти, зберігання та реалізації газу, нафти та нафтопродуктів, захист прав споживачів електричної і теплової енергії, газу, нафти та нафтопродуктів.

  3. Нагрудним знаком «За заслуги», як правило, відзначаються особи, які раніше заохочувалися відзнаками НКРЕ (Подяка, Грамота, Почесна грамота) та працюють в Комісії не менше 10 років.

  4. Нагрудний знак «За заслуги» вручається особі тільки один раз.

  5. Подання про відзначення пам’ятною відзнакою розглядається комісією по нагородженню заохочувальними відзнаками НКРЕ (далі — Комісія по нагородженню).

  6. Висунення кандидатур здійснюється гласно у трудовому колективі, де працює особа, яку представляють для відзначення.

  Подання про відзначення пам’ятною відзнакою порушує керівник структурного підрозділу НКРЕ.

  У поданні має бути зазначено:

 12. прізвище, ім`я, по батькові;
 13. дата народження;
 14. повна назва займаної посади, категорія посади та присвоєний ранг (для державних службовців) відповідно до запису у трудовій книжці;

 15. стаж роботи в Комісії та на даній посаді;
 16. рівень виконання посадових обов`язків, ділові та професійні якості;
 17. підстави для подання.
 18. Подання про відзначення пам’ятною відзнакою  передається до відділу роботи з персоналом, запобігання та протидії корупції, який опрацьовує матеріали та виносить подані пропозиції на розгляд Комісії по нагородженню.

  7. Рішення про нагородження пам’ятною відзнакою НКРЕ — нагрудним знаком «За заслуги» приймається на відкритому засіданні Комісії, за поданням Комісії по нагородженню.

  8. За умови позитивного рішення Комісії на підставі витягу з протоколу відділ роботи з персоналом, запобігання та протидії корупції готує наказ про відзначення особи нагрудним знаком «За заслуги» та забезпечує належне оформлення бланку посвідчення.

  9. Вручення  нагрудного знака «За заслуги» проводиться в урочистій обстановці Головою НКРЕ або за його дорученням одним із Членів НКРЕ.

  10. У трудовій книжці та особовій справі нагородженого відділом роботи з персоналом, запобігання та протидії корупції робиться відповідний запис.

  11. Нагрудний знак «За заслуги» носиться на грудях з правого боку і розміщується нижче знаків державних нагород України.

 19. 12. Нагрудний знак і посвідчення зберігаються в нагородженого.
 20. Нагрудний знак «За заслуги» повторно не видається.

  Додаток до Положення про пам’ятну відзнаку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики — нагрудного знака «За заслуги»

  ОПИС пам’ятної відзнаки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики — нагрудного знака «За заслуги»

  1. Нагрудний знак «За заслуги» має форму прямого рівностороннього хреста із сторонами прямокутної форми. На кожну сторону хреста закріплене прозоре штучне каміння прямокутної форми з огранкою. На середину хреста накладений круглий медальйон з прозорим штучним камінням випуклої форми. Підложка — круг синього кольору, обрамлений рослинним декоративним орнаментом. У верхній центральній частині медальйону тиснений малий Державний Герб України золотистого кольору. Внизу з прямокутника золотистого кольору, на якому розташовано напис «НКРЕ», виходять три дуги в праву і ліву сторони. Висота та ширина знаку — 45х45 мм.

  Між сторонами хреста розміщено по дві дужки, які перетинаються між собою. Виготовлені із жовтого металу та залиті білою емаллю. На перетині дужок розташований прозорий штучний камінь круглої форми.

  Зворотний бік відзнаки плоский, з вигравіруваним номером та гвинтом для прикріплення до одягу.

  Малюнок пам’ятної відзнаки — нагрудного знака «За заслуги»

  2. Комплект до нагрудного знака «За заслуги» складається з посвідчення та футляру.

  Посвідчення до нагрудного знака «За заслуги» представляє собою книжечку-розгортку розміром 160 х 110 мм (в розгорнутому вигляді), обтягнуту штучною шкірою червоного кольору. На лицьовому боці посвідчення угорі розміщено  зображення малого  Державного Герба України та виконано напис: посередині — «ПОСВІДЧЕННЯ». Всі нанесення виконані золотом.

  На внутрішньому боці посвідчення зліва по центру розміщено малюнок нагрудного знака  «За заслуги», над яким розміщено напис фарбою чорного кольору «НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ».

  На внутрішньому боці посвідчення з правого боку розміщені лінії для написання прізвища, імені та по батькові нагородженого. Під ними по центру розташовано напис фарбою чорного кольору НАГОРОДЖЕНИЙ (НА) відомчою заохочувальною відзнакою За заслуги» Наказ від «___» _______20__р. № _____. Нижче розташовано напис фарбою чорного кольору «Голова Комісії» і лінія справа — для підпису Голови Комісії. Посвідчення скріплюється підписом Голови Комісії та малою гербовою печаткою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

  Футляр (далі — виріб) має прямокутну форму та виготовлений з картону і обтягнутий штучною шкірою червоного кольору. Зовнішній розмір виробу 120*85*30 мм. Виріб відкривається по вузькій стороні. Внутрішня сторона кришки виробу декорована дизайнерським картоном вищого ґатунку з нанесенням золотом малого Державного Герба України. Посвідчення вкладається під верхню кришку виробу, де  розміщено фіксуючу стрічку національного кольору, шириною 5 мм (співвідношення синього кольору до жовтого 1:1).

  В середині виробу окремою деталлю виготовлена подушка з ложементом для нагрудного знака. Матеріал виготовлення подушки — картон, який обтягнутий велюром бордового кольору.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Про звільнення суддів, Верховна Рада України

  ПОСТАНОВА  Верховної Ради України Відповідно до пунктів 2( 254к/96-ВР ), 9 частини п’ятої статті 126 Конституції України( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України постановляє:

  Отруйні випаровування на заводі «Крафт фудз» в Німеччині

  На заводі Крафт фудз в німецьку місті Бад Фаллінґбостель стався викид отруйних випаровувань.Через аваріюмайжедві тисячі мешканців довколишніх будівель евакуювали до притулків. Рятувальники кажуть, ...

  Про скасування спеціальної санкції, що застосована до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  Про скасування спеціальної санкції, що застосована до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України Відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"( z0260-00 ), затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.05.2000 за № 260/4481, на підставі подання Міністерства доходів і зборів України вих. від 25.07.2013 № 8737/5/99-99-24-01-03-16, вх. від 29.07.2013 № 06/76327-13 НАКАЗУЮ:

  Про призначення академічної стипендії імені Ігоря Курчатова на II семестр 2012/2013 навчального року, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

  Про призначення академічної стипендії імені Ігоря Курчатова на II семестр 2012/2013 навчального року На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2006 р. № 880( 880-2006-п ) "Про заснування академічної стипендії імені Ігоря Курчатова" НАКАЗУЮ:

  Об адвокате - устами Клиентов

  Огромное спасибо всем, кто работал над созданием сайта. Этот интернет сайт -,действительно, на данный момент - единственный в своем роде. Как здорово, что есть такие так необходимые всем интернет порталы. Этот интернет портал многообразен в пользовании. На нем здорово проводить свободное время - просто, удобно,быстро.

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b