Про затвердження Положення про Вищу атестаційну комісію Міністерства оборони України, Міністерство оборони УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 18.06.2013  № 413
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 липня 2013 р. за № 1169/23701

  Про затвердження Положення про Вищу атестаційну комісію Міністерства оборони України

  З метою реалізації вимог Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України( 1153/2008 ), затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про Вищу атестаційну комісію Міністерства оборони України, що додається.

  2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр оборони України

  П. В.Лебедєв

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 18.06.2013  № 413

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 липня 2013 р. за № 1169/23701

  ПОЛОЖЕННЯ про Вищу атестаційну комісію Міністерства оборони України

  1. Вища атестаційна комісія Міністерства оборони України (далі — Вища атестаційна комісія) є колегіальним дорадчим органом Міністра оборони України.

  2. Вища атестаційна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами та директивами Міністерства оборони України, а також цим Положенням.

  3. Основним завданням Вищої атестаційної комісії є розгляд:

  проекту Плану переміщення військовослужбовців вищого офіцерського складу на посади, які належать до номенклатури призначення Міністра оборони України;

  кандидатів для призначення на посади, що комплектуються особами вищого офіцерського складу, крім тих, призначення на які здійснюється Президентом України;

 3. кандидатів для призначення на посади, призначення на які погоджуються з Президентом України;
 4. кандидатів для призначення на посади командирів тактичних груп та бригад;
 5. атестацій на військовослужбовців у військових званнях вищого офіцерського складу та військовослужбовців, які перебувають на посадах вищого офіцерського складу та які підлягають затвердженню Міністром оборони України відповідно до пункту 7.25 Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України( z0438-09 ), затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за № 438/16454 (зі змінами);

  кандидатів Міністерства оборони України та Збройних Сил України для нагородження державними нагородами України та до присвоєння почесних звань України;

  кандидатів для навчання у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського для здобуття оперативно-стратегічного рівня освіти та випускників Національного університету оборони України імені Івана Черняховського оперативно-стратегічного рівня освіти щодо їх призначення на посади після закінчення навчання;

  кандидатів для призначення на посади командирів національних контингентів та командирів окремих військових частин у складі національних контингентів, національного персоналу, багатонаціональних органів військового управління та дипломатичних представництв України за кордоном, крім посад в апаратах військових аташе та апаратах представників Міністерства оборони України при дипломатичних представництвах України за кордоном;

  кандидатів для навчання у військових навчальних закладах країн-партнерів, після закінчення яких військовослужбовці набувають право на зайняття посад, кваліфікаційними вимогами яких передбачається наявність у кандидата на призначення відповідного оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів підготовки;

  інших питань за дорученням Міністра оборони України та голови Вищої атестаційної комісії.

  4. Опрацювання організаційних заходів щодо забезпечення діяльності Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України, підготовка матеріалів до розгляду на засіданнях комісії та ведення діловодства покладаються на секретаря комісії.

  4.1. Засідання Вищої атестаційної комісії проводяться за рішенням її голови.

  До порядку денного роботи Вищої атестаційної комісії включаються питання, відповідні документи до розгляду яких надійшли до Вищої атестаційної комісії (через Департамент кадрової політики Міністерства оборони України) не пізніше ніж за тиждень до проведення засідання комісії.

  4.2. Про дату, час та місце проведення засідання Вищої атестаційної комісії та питання порядку денного, що підлягають розгляду, секретар комісії повідомляє членів комісії та осіб, які запрошуються на її засідання.

  4.3. Кандидати для призначення на посади командирів національних контингентів та командирів окремих військових частин у складі національних контингентів розглядаються (не менше двох осіб на одну посаду) з врахуванням рівня їх індивідуальної підготовки та оцінки виконання програм бойової підготовки з’єднанням (військовою частиною, підрозділом), а також результатів контрольних занять, підсумкових перевірок (інспектувань).

  4.4. Кандидати для призначення на посади командирів національних контингентів та командирів окремих військових частин у складі національних контингентів, національного персоналу, багатонаціональних органів військового управління та дипломатичних представництв України за кордоном, крім посад в апаратах військових аташе та апаратах представників Міністерства оборони України при дипломатичних представництвах України за кордоном, розглядаються протягом усього періоду поповнення Резерву для направлення за кордон.

  4.5. Кандидати для направлення на навчання у військових навчальних закладах за кордоном розглядаються виключно на альтернативних засадах (не менше двох кандидатів на одне навчальне місце).

  4.6. Розгляд кандидатів, які пропонуються до направлення для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки чи навчання за кордоном, здійснюється з урахуванням висновків атестаційних комісій Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

  4.7. Кандидати від Головного управління розвідки Міністерства оборони України для призначення на посади, присвоєння військових звань вищого офіцерського складу, нагородження державними нагородами, а також навчання за кордоном на засіданнях Вищої атестаційної комісії не розглядаються. Матеріали щодо цього питання начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України доповідає Міністру оборони України особисто.

  4.8. Засідання Вищої атестаційної комісії проводяться, як правило, у присутності військовослужбовця, питання якого розглядається, та безпосереднього або прямого начальника, який представляє його на цьому засіданні.

  4.9. Атестації військовослужбовців з висновком про невідповідність займаній посаді розглядаються у присутності того, хто атестується.

  Засідання Вищої атестаційної комісії вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини її складу. Висновок по кожному питанню порядку денного засідання Вищої атестаційної комісії приймається відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, і заноситься до протоколу засідання комісії.

  4.10. Рішення про проведення таємного голосування приймається комісією простою більшістю голосів за пропозицією одного із її членів. Процедура таємного голосування визначається рішенням комісії.

  Секретар Вищої атестаційної комісії повинен бути присутнім під час голосування, але участі в ньому не бере.

  Присутність осіб, які не входять до складу Вищої атестаційної комісії, під час проведення голосування не дозволяється.

  4.11. Протокол Вищої атестаційної комісії підписується головою та секретарем комісії. У протоколі зазначається інформація про заперечення або окремі думки членів Вищої атестаційної комісії з питань, які розглядаються. Пропозиції Вищої атестаційної комісії носять рекомендаційний характер для прийняття остаточного рішення Міністром оборони України.

  4.12. Протоколи засідань Вищої атестаційної комісії нумеруються та реєструються в Книзі обліку протоколів засідань Вищої атестаційної комісії та здаються до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України.

  4.13. З протоколів засідань Вищої атестаційної комісії висновки та рекомендації у встановленому порядку переносяться до атестаційних документів секретарем комісії та засвідчуються його підписом.

  4.14. Витяги із протоколу засідання Вищої атестаційної комісії секретарем комісії у триденний термін надсилаються до відповідних кадрових органів.

  4.15. Підготовка кандидатів, правильність оформлення на них відповідних документів, своєчасність подання їх до розгляду Вищою атестаційною комісією, а також організація представлення кандидатів на засідання Вищої атестаційної комісії покладаються на керівників структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачів видів Збройних Сил України, керівників інших органів військового управління та Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

  Директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони Українигенерал-майор

  С. Л. Борисюк

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Прокуратура контролирует расследование факта травмирования детей на аттракционе в «Дарынке»

  При вмешательстве прокуратуры Деснянского района столичными работниками милиции начато уголовное производство по факту травмирования двух малолетних детей на аттракционе в центре торговли Дарынок. ...

  Доля ботаніка

  Хтось думає, що, перебуваючи на владних посадах, може вершити долі і народів, і окремих особистостей, зводячи на пєдестал нікчем і розчавлюючи світочів. Але істина все одно восторжествує, навіть ...

  Затопили сусіди - що робити? Судова практика

  Зазначимо, що при такій проблемі як, власне, затоплення Вашої квартири, судова практика, в основному, показує, що присутня велика ймовірність виграти подібну справу.

  Об адвокате - устами Клиентов

  Огромное спасибо от кого зависит существование этого портала.

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b