Про затвердження Порядку взаємного обміну інформацією з реєстрів Державної реєстраційної служби України та Державної податкової служби України, Міністерство юстиції УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 30.11.2012  № 1771/5/1253
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 грудня 2012 р. за № 2040/22352

  Про затвердження Порядку взаємного обміну інформацією з реєстрів Державної реєстраційної служби України та Державної податкової служби України

  Відповідно до Податкового кодексу України( 2755-17 ), статті 7 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»( 755-15 ) та з метою забезпечення взаємного обміну відомостями про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців між державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та органами державної податкової служби НАКАЗУЄМО:

  1. Затвердити Порядок взаємного обміну інформацією з реєстрів Державної реєстраційної служби України та Державної податкової служби України ( z2040-12 ), що додається.

  2. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493( 493/92 ) «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

  3. Державній реєстраційній службі України (Єфіменко Л. В.):

  3.1. Забезпечити приведення державним підприємством «Інформаційно-ресурсний центр» (Кирик Ю. Г.) програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у відповідність до Порядку взаємного обміну інформацією з реєстрів Державної реєстраційної служби України та Державної податкової служби України, затвердженого цим наказом, до набрання чинності Законом України від 24 травня 2012 року № 4839 -VI( 4839-17 ) «Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».

  3.2. Довести цей наказ до відома структурних підрозділів територіальних органів Міністерства юстиції України, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України.

  4. Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, відповідних місцевих органів виконавчої влади.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти:

 3. у Міністерстві юстиції України — на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О. В.;
 4. у Міністерстві фінансів України — на першого заступника Міністра Мярковського А.І.;
 5. у Державній реєстраційній службі України — на Голову Державної реєстраційної служби України Єфіменка Л. В.;

  у Державній податковій службі України — на директора Департаменту інформатизації та обліку платників податків Лабу М. С.

  6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 1 цього наказу, що набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 24 травня 2012 року № 4839 — VI( 4839-17 ) «Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».

  Міністр юстиції України

  О. В. Лавринович

  Міністр фінансів України

  Ю. В. Колобов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України 30.11.2012 № 1771/5/1253

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 грудня 2012 р. за № 2040/22352

  ПОРЯДОК взаємного обміну інформацією з реєстрів Державної реєстраційної служби України та Державної податкової служби України

  І. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок регулює процедуру взаємного обміну відомостями про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, визначеними Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» ( 755-15 ), між Державною реєстраційною службою України (далі — Укрдержреєстр) та Державною податковою службою України (далі — ДПС України).

  1.2. Суб'єктами інформаційного обміну відповідно до цього Порядку є Укрдержреєстр та ДПС України.

  Технічна підтримка передачі Укрдержреєстром до ДПС України відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» ( 755-15 ), забезпечується технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців — державним підприємством «Інформаційно-ресурсний центр».

  1.3. При здійсненні інформаційного обміну задіяні автоматизовані системи:

  Укрдержреєстру — Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний державний реєстр);

  ДПС України — Єдиний банк даних про платників податків — юридичних осіб та Реєстр самозайнятих осіб, який є складовою Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (далі — реєстри ДПС України).

  1.4. Інформаційний обмін здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронному вигляді.

  1.5. Структура, формат відомостей та вимоги до їх контролю, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них, особи, відповідальні за організацію та виконання інформаційного обміну відповідно до цього Порядку, визначаються суб'єктами інформаційного обміну відповідними спільними рішеннями, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Порядку.

  1.6. Інформаційний обмін відомостями про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців з метою звірки даних Єдиного державного реєстру з даними реєстрів ДПС України здійснюється суб'єктами інформаційного обміну за відповідними спільними рішеннями, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Порядку.

  1.7. Суб'єкти інформаційного обміну забезпечують своєчасне та в повному обсязі надання достовірних інформаційних ресурсів, класифікаторів та довідників, а також своєчасне інформування один одного про обставини, які мають значення для виконання цього Порядку.

  II. Порядок передачі відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

  2.1. Передача відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, включених до Єдиного державного реєстру державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців протягом робочого дня шляхом внесення записів на підставі відомостей з відповідних реєстраційних карток та інших відомостей, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»( 755-15 ) (далі — відомості з Єдиного державного реєстру), з Єдиного державного реєстру до реєстрів ДПС України здійснюється автоматично програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру не пізніше 10 год. 00 хв. наступного робочого дня.

  2.2. ДПС України самостійно передає до своїх територіальних органів відомості, отримані з Єдиного державного реєстру.

  2.3. При кожній автоматичній передачі відомостей з Єдиного державного реєстру до реєстрів ДПС України або передачі з реєстрів ДПС України до Єдиного державного реєстру відомостей щодо юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»( 755-15 ), інформаційні файли повинні містити повну актуальну інформацію щодо юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців незалежно від того, яку частину відомостей про них було змінено.

  Щодо кожної юридичної особи чи фізичної особи — підприємця в інформаційних файлах, які надходять з Єдиного державного реєстру до реєстрів ДПС України, вказуються  коди реєстраційних дій.

  2.4. Підтвердження щодо отримання відомостей з Єдиного державного реєстру здійснюється ДПС України не пізніше 11 год. 00 хв. робочого дня, у який було отримано такі відомості.

  2.5. Передача з реєстрів ДПС України до Єдиного державного реєстру відомостей про взяття на облік та зняття з обліку юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців здійснюється автоматично програмними засобами не пізніше 10 год. 00 хв. наступного робочого дня з моменту підтвердження щодо отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, здійсненого відповідно до пункту 2.4 цього розділу.

  Передача ДПС України до Єдиного державного реєстру повідомлень у зв’язку з припиненням юридичної особи та підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця здійснюється у строк, визначений Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» ( 755-15 ).

  2.6. ДПС України здійснює контроль відомостей, що надійшли з Єдиного державного реєстру,  щодо:

  коректності використання реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

 6. повноти заповнення полів реєстраційних карток.
 7. 2.7. Якщо відомості, що надійшли з Єдиного державного реєстру, визнані при проведенні контролю помилковими (неповними), ДПС України не пізніше 10 год. 00 хв. наступного робочого дня з моменту підтвердження про отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, здійсненого відповідно до пункту 2.4 цього розділу, направляє до Єдиного державного реєстру повідомлення про неприйняття відповідних відомостей із зазначенням причини їх неприйняття.

  2.8. Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців вживає заходів для усунення недоліків, що призвели до неприйняття ДПС України відомостей з Єдиного державного реєстру, та після їх усунення виправлені відомості передаються ДПС України у порядку, передбаченому цим розділом.

  2.9. Для забезпечення уніфікованої обробки відомостей з Єдиного державного реєстру використовуються класифікатори та довідники.

  Укрдержреєстр у строк, що не перевищує двох робочих днів з дати отримання класифікаторів і змін до них, забезпечує ДПС України та державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців цими версіями класифікаторів, які використовуються в системі ведення Єдиного державного реєстру.

  У разі внесення змін до довідників, які використовуються в системі ведення Єдиного державного реєстру, Укрдержреєстр надає ДПС України ці зміни не пізніше ніж за п'ять робочих днів до введення їх у дію.

  В. о. директора Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України

  С. В. Мартиненко

  Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України

  М. О. Чмерук

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Про внесення зміни до Указу Президента України від 21 березня 2002 року № 277, Президент України

  Указ  Президента України 1. Внести до розділу «Центральний апарат і підрозділи, що діють при Міністерстві» додатка № 5 до Указу Президента України від 21 березня 2002 року № 277( 277/2002 ) «Про переліки посад військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами» (в редакції Указу від 17 березня 2005 року № 484, зі змінами, внесеними Указом від 23 жовтня 2009 року № 857) зміну, доповнивши назву позиції «Начальник Головного управління, Департаменту (крім підрозділів ресурсного, господарського, фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, медичного забезпечення та реабілітації, інформаційних технологій, документального забезпечення та режиму, кримінальної міліції у справах дітей, зв'язків з громадськістю та міжнародної діяльності), керівник робочого апарату Національного центрального бюро Інтерполу, керівник апарату Міністра» словами «начальник Головного штабу».

  Про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку За підсумками розгляду заяви та документів, поданих ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "АСД-МЕНЕДЖМЕНТ" до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку у зв'язку зі зміною місцезнаходження професійного учасника, відповідно до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ( z0864-06 ), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року № 341 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 24 липня 2006 року за № 864/12738 (зі змінами та доповненнями), НАКАЗУЮ:

  Відбулося засідання Вищої ради юстиції

   11 лютого 2014 року Вища рада юстиції ухвалила рішення щодо низки призначень на адміністративні посади в судах 16 регіонів України. Так, зокрема, за поданням ради суддів загальних судів ...

  Щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених Акціонерним товариством закритого типу "Пікор", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених Акціонерним товариством закритого типу "Пікор"

  Об адвокате - устами Клиентов
  Привет!. Совершенно случайно набрел на этот интернет портал, чему очень рад! С большим удовольствием размещу ссылку на своей страничке в интернете!
  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b