Економіка України за січень–жовтень 2012 року

  Економіка України за січень–жовтень 2012 рокуУ ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ

  Промисловість

  У січні—жовтні 2012 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року виробництво промислової продукції скоротилося на 1,4%. Зниження випуску продукції спостерігалося в більшості основних видів промислової діяльності.

  У добувній промисловості обсяг виробництва продукції порівняно із січнем—жовтнем 2011 р. зріс на 2,6%.

  У переробній промисловості індекс продукції становив 96,4%.

  На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції збільшився на 0,7%.

  У легкій промисловості випуск продукції скоротився на 7,2%.

  В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини темп зростання промислової продукції становив 96,5% у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності — 101,5%.

  На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск продукції зменшився на 25,2%.

  У хімічній та нафтохімічній промисловості одержано приріст продукції 9,3%.

  На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 94,4%.

  У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів у січні—жовтні 2012 р., порівняно із січнем—жовтнем 2011 р., спостерігалося зменшення випуску продукції на 5%.

  У машинобудуванні випуск продукції зменшився на 5,3%.

  У виробництві та розподіленні електроенергії індекс промислової продукції за січень—жовтень 2012 р. становив 104%.

  Сільське господарство

  Індекс обсягу сільгоспвиробництва у січні—жовтні 2012 р., порівняно з відповідним періодом 2011 р., становив 94,9%, в т. ч. у сільгосппідприємствах — 92,3%, у господарствах населення — 97,5%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 91,7%, тваринництва — 102,9%.

  Господарства населення одержали 25% загального обсягу виробництва зерна, 97% картоплі, 89% овочів та 84% плодів та ягід.

  За січень—жовтень 2012 р. реалізовано на забій 2,4 млн т худоби та птиці (живої ваги), що на 2,2% більше порівняно з відповідним періодом 2011 р., вироблено 9,9 млн т молока (на 2,7% більше) та 16,2 млрд шт. яєць (на 1,7% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 42%, 78% та 39%.

  За розрахунками, на 1 листопада 2012 р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 4,9 млн голів (на 1,1% більше, ніж на 1 листопада 2011 р.), у т. ч. корів — 2,6 млн (на 0,6% менше); свиней — 8,1 млн (на 1,6% більше), овець і кіз — 1,9 млн (як і торік), птиці всіх видів — 238,6 млн голів (на 9,1% більше).

  Загальний обсяг реалізованої агропідприємствами власно виробленої продукції за січень—жовтень 2012 р., порівняно з відповідним періодом 2011 р., збільшився на 24%, у т. ч. продукції рослинництва — на 34%, тваринництва — на 4%.

  Середні ціни продажу агропродукції сільгосппідприємствами за всіма напрямами реалізації за січень—жовтень ц. р., порівняно з відповідним періодом 2011 р., зросли на 6%, у т. ч. продукції тваринництва — на 12%, рослинництва — знизилися на 1%.

  Будівельна діяльність

  У січні—жовтні 2012 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на 48,8 млрд грн, що в порівнянних цінах становить 89,8% до обсягів аналогічного періоду 2011 р. Скоротилися обсяги будробіт, виконаних підприємствами зі зведення будівель і споруд, на 12,3%, установлення інженерного устаткування будівель та споруд — на 5,2%, завершення будівництва — на 0,4%, оренди будтехніки з оператором — на 13,2%. Разом з тим обсяги робіт, виконані підприємствами з підготовки будівельних ділянок, зросли на 5,3%.

  На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що здійснюють будівництво будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі становила 79,7%). Серед них зменшили обсяги робіт підприємства зі зведення будівель (на 12,4%), доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд (на 17,4%), мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену (на 30,3%), магістральних і місцевих трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання (на 12,2% та 12,8% відповідно).

  Водночас збільшили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості (на 4,2%), монтаж та встановлення збірних конструкцій (на 0,4%) і водних споруд (на 58,5%).

  За 9 місяців 2012 р. в Україні прийнято (введено) в експлуатацію 6765,4 тис. кв. м загальної площі житла, з яких 2612,9 тис. кв. м (або 38,6%) загального обсягу житла.

  Зовнішня торгівля товарами

  Обсяг експорту товарів та послуг України за 9 місяців 2012 р. становив 60802,7 млн дол. США, імпорту — 67275,9 млн дол. Порівняно з 9 місяцями 2011 року експорт збільшився на 1,4%, імпорт — на 5,2%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 6473,2 млн дол. (за відповідний період 2011 року — також негативне 3982,9 млн дол.).

  За 9 місяців 2012 р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 50798,7 млн дол. США та 62273,3 млн дол. і збільшилися проти 9 місяців 2011 р. на 1,8% та 4,7%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 11474,6 млн дол. (за січень—вересень 2011 р. також від’ємне — 9588,6 млн дол.).

  До країн СНД було експортовано 37% усіх товарів, до країн ЄС — 24,1% (у січні — вересні 2011 р. — відповідно 38,4% та 27,5%).

  Серед країн СНД головними торговими партнерами за 9 місяців 2012 р. як в експорті, так і в імпорті товарів залишилися країни Митного союзу (Російська Федерація, Білорусь і Казахстан).

  Серед країн-членів ЄС найвагоміші експортні постачання товарів здійснювалися до Польщі, Італії, Німеччини, Угорщини та Іспанії.

  Серед інших країн найбільше експортували товарів до Туреччини, Єгипту, Індії, Китаю та Лівану.

  Із країн СНД імпортовано 41,6% усіх товарів, із країн ЄС — 30,3% (у січні—вересні 2011 р. — відповідно 45,7% та 30,7%).

  Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Франції та Чехії.

  Серед інших країн світу найбільші імпортні постачання товарів спостерігалися з Китаю, США, Туреччини, Республіки Корея, та Японії.

  Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

  Товарообіг підприємств оптової торгівлі за січень—жовтень 2012 р. становив 844 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообігу — 95,3% порівняно з січнем—жовтнем 2011 р.

  Товарообіг роздрібної торгівлі за січень—жовтень 2012 р. становив 650,4 млрд грн, що на 15,7% більше за обсяг січня—жовтня 2011 р.

  Товарообіг ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізосіб-підприємців) за січень—жовтень 2012 р. проти січня—жовтня попереднього року збільшився на 7,4% і становив 19,6 млрд грн.

  Транспорт

  За січень—жовтень 2012 р. підприємства транспорту перевезли 639,9 млн т вантажів, що становить 96,1% обсягу перевезень вантажів у січні—жовтні 2011 р. Вантажообіг становив 329,0 млрд ткм, або 93,6% обсягу січня—жовтня 2011 р.

  У січні—жовтні 2012 р. перевезення вантажів залізницями становили 98,9% обсягу січня—жовтня 2011 р., у т. ч. відправлення вантажів — 98,9%.

  Водним транспортом за січень—жовтень 2012 р. перевезено вантажів обсягом 6,6 млн т, або 80,3% порівняно з січнем—жовтнем 2011 р.

  Підприємствами автотранспорту (з урахуванням перевезень фізособами-підприємцями) за січень—жовтень 2012 р. перевезено 148,5 млн т вантажів, що на 1,8% більше, ніж за січень—жовтень 2011 р., та виконано вантажообіг у 32,4 млрд ткм, який зріс на 2,6% порівняно з відповідним періодом минулого року.

  За січень—жовтень 2012 р. авіатранспортом перевезено 95,8 тис. т вантажів, що на 26,3% більше, ніж за січень—жовтень 2011 р. Вантажообіг авіатранспорту становив 289,0 млн ткм, що на 6,7% менше, ніж за січень—жовтень 2011 р.

  За січень—жовтень 2012 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 5,7 млрд пасажирів, виконано пасажирообіг в обсязі 112,1 млрд пас. км, що становить відповідно 97,5% та 99,1% обсягів січня—жовтня 2011 р.

  Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем—жовтнем 2011 р. зменшилося на 0,1%, при цьому відправлення пасажирів міською електричкою зросли у 8,4 раза.

  Перевезення пасажирів автотранспортом фізосіб-підприємців зменшилися на 9,1%. Перевезення пасажирів морським транспортом становили 84,6% обсягів січня—жовтня 2011 р.

  Авіаційним транспортом перевезено 7,1 млн пасажирів, що на 9,7% більше, ніж за січень—жовтень 2011 р.

  Ціни і тарифи

  Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні—жовтні 2012 р. становив 99,7% (у відповідному періоді попереднього року — 104,2%).

  Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 2,2%. Найбільше (на 24,8% та 24,6%) знизилися ціни на яйця та овочі. На 10,3—5,0% стали дешевшими рис, молоко, цукор, масло, продукти переробки зернових та сири.

  Водночас на 4,1—2,6% зросли ціни на маргарин, безалкогольні напої, сало, фрукти, на 1,7—0,9% — на м’ясо та м’ясопродукти, хліб, макаронні вироби.

  Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 5,3%, у т. ч. тютюнові вироби — на 6,6%, алкогольні напої — на 4,4%.

  Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилися на 0,8%, у т. ч. плата за водопостачання — на 6,5%, водовідведення — на 6,1%, квартиру — на 3,6%. На 0,3% знизилася плата за гарячу воду, опалення.

  Збільшення цін у сфері охорони здоров’я на 1,8% відбулося переважно через подорожчання амбулаторних послуг на 3,3%.

  Ціни на транспорт загалом підвищилися на 4%, що зумовлено подорожчанням палива та мастил на 7% і транспортних послуг на 3,3%. Водночас на 0,6% подешевшали автомобілі.

  На 2,7—0,3% стали дорожчими послуги ресторанів та готелів, зв’язку, відпочинку і культури. Водночас одяг і взуття подешевшали на 2,3%.

  Доходи населення

  У січні—вересні 2012 р. розмір середньомісячної номінальної зарплати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 осіб і більше) становив 2975 грн і порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшився на 15,7%.

  До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіатранспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин і виробництво коксу, продуктів нафтопереробки, де зарплата працівників перевищила середній показник по економіці у 1,4—3,3 раза.

  Найнижчий рівень зарплати спостерігався у рибальстві та рибництві, виробництві текстилю, одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри, обробленні деревини та виробів з деревини, сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних з ними послугах, готелях та ресторанах і не перевищував 68% середнього по економіці.

  Індекс реальної заробітної плати у січні—вересні 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011 р. становив 114,9%.

  Ринок праці

  Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 листопада 2012 р. становила 420,5 тис. осіб. По допомогу в працевлаштуванні до цієї установи у жовтні звернулося 123,1 тис. незайнятих громадян проти 102,3 тис. у вересні ц. р.

  Кількість зареєстрованих безробітних зменшилася за місяць на 3,9% і на 1 листопада 2012 р. становила 399,9 тис. осіб, або 23,4% усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 72,1% осіб, які мали статус безробітного. Раніше займали місця робітників 43,6% безробітних, посади службовців — 40,6%, а решта безробітних не мали професійної підготовки.

  Рівень зареєстрованого безробіття загалом по країні за жовтень зменшився на 0,1 в. п. і на 1 листопада ц. р. становив 1,4% населення працездатного віку.

  У сільській місцевості цей показник зменшився на 0,2 в. п. і становив 1,7% населення працездатного віку, у міських поселеннях — на 0,1 в. п. і 1,3% відповідно.

  Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався в Житомирській області (2,6%), а найнижчий — у м. Києві (0,5%).

  Демографічна ситуація

  Чисельність наявного населення в Україні на 1 жовтня 2012 р. становила 45559,2 тис. осіб. Упродовж січня—вересня 2012 р. чисельність населення зменшилася на 74,4 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 2,2 особи. Разом з тим у десяти регіонах країни зафіксовано приріст населення.

  Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (104,8 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (30,4 тис. осіб).

  Порівняно з січнем—вереснем 2011 р. обсяг природного скорочення зменшився на 20,7 тис. осіб, або з 3,7 до 3,1 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

  Народжуваність зросла з 10,9 до 11,4 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність зменшилася з 14,6 до 14,5 померлих у розрахунку на 1000 наявного населення.

  Урядовий Кур'єр

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  В Харькове суд разрешил ситуацию с невозможностью перечислить средства иностранному взыскателю

  Юридическая компания «POLEX» (г. Харьков) представила интересы крупной российской фармацевтической компании в процессе признания и исполнения на территории Украины решения российского суда о ...

  Закон об освобождении от ответственности участников «Евромайдана» реализуем, – эксперт

  Закон Украины «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания относительно событий, которые имели место во время проведения мирных собраний» получил низкую правовую ...

  Про відзначення державними нагородами України працівників акціонерного товариства «Завод «Фіолент», Автономна Республіка Крим, Президент України

  Указ  Президента України За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної промисловості, впровадження сучасних технологій у виробництво, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 100-річчя від дня заснування акціонерного товариства "Завод "Фіолент" постановляю:

  Суд признал вину российского оппозиционера А.Навального в хищении имущества

  Вынесен приговор по делу по обвинению российского оппозиционера Алексея Навального в совершении действий, предусмотренных статьей 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата средств). ...

  Об адвокате - устами Клиентов

  Спасибо создателям этого интернет проекта!!! Это действительно - большая находка! Так держать!!! Дерзайте!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b