Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 03.10.2012  № 1068
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2012 р. за № 1748/22060

  Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму

  Відповідно до статей 4 і 6 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) та підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України( 410/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 410, з метою виявлення, розвитку й підтримки обдарованої учнівської та студентської молоді, залучення її до винахідницької та раціоналізаторської діяльності НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму, що додається.

  2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр

  Д. В. Табачник

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 03.10.2012 № 1068

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2012 р. за № 1748/22060

  ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму

  І. Загальні положення

  1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму (далі — Конкурс).

  1.2. Конкурс проводиться щорічно з метою залучення учнів загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів, а також студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації до винахідницької та раціоналізаторської діяльності.

  1.3. Завданнями Конкурсу є:

  виявлення та підтримка учнів і студентів, які мають здібності до винахідницької та раціоналізаторської діяльності;

  створення умов для оволодіння учнівською молоддю поглибленими знаннями з основ природничих наук, її професійного самовизначення;

  пошук нових форм, методів і моделей організації науково-дослідницької діяльності з учнями загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів, а також із студентами вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.

  1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.

  1.5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (далі — НЕНЦ).

  1.6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайті НЕНЦ, а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

  1.7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних» ( 2297-17 ).

  ІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу

  2.1. Конкурс проводиться у два етапи:

  I етап: відбірковий (заочний);

  II етап: фінальний (Всеукраїнський, очний).

  2.2. Для участі в І етапі Конкурсу необхідно надіслати Заявку на участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму за формою згідно з додатком та тези винахідницького або раціоналізаторського проекту на поштову адресу: Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074.

  Журі Конкурсу розглядає подані учасниками І етапу тези винахідницьких або раціоналізаторських проектів і визначає учасників ІІ етапу.

  Список учасників ІІ етапу Конкурсу оприлюднюється на сайті НЕНЦ не пізніше ніж за один місяць до початку ІІ етапу Конкурсу.

  2.3. Для участі в ІІ етапі Конкурсу необхідно подати такі документи:

 3. копію наказу відповідного органу управління освітою щодо участі в ІІ етапі Конкурсу;
 4. медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими;
 5. учнівський або студентський квиток;
 6. винахідницький або раціоналізаторський проект.
 7. 2.4. Строки та місце проведення ІІ етапу Конкурсу визначаються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі — МОНмолодьспорт України) та повідомляються Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше ніж за один місяць до початку проведення Конкурсу.

  2.5. Програма ІІ етапу Конкурсу включає стендовий (постерний) захист власного винахідницького або раціоналізаторського проекту в таких номінаціях:

 8. біологія;
 9. ресурси енергозбереження;
 10. екологічно безпечні технології та прикладна екологія;
 11. фізика;
 12. хімія;
 13. медицина та охорона здоров’я;
 14. сільськогосподарське дослідництво та винахідництво;
 15. науки про Землю (географія, геологія);
 16. психологія;
 17. інженерні науки;

 18. комп’ютерні науки та штучний інтелект.
 19. 2.6. Учасники Конкурсу мають право представляти винахідницькі або раціоналізаторські проекти в кількох номінаціях за умови представлення різних проектів.

  ІІІ. Учасники Конкурсу

  3.1. У Конкурсі беруть участь учні загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів, студенти вищих начальних закладів І-ІV рівнів акредитації, які мають досвід підготовки винахідницьких або раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму (далі — учасники Конкурсу).

  3.2. У Конкурсі беруть участь учасники двох вікових категорій:

 20. від 12 до 15 років включно;
 21. від 16 до 23 років включно.
 22. 3.3. Учасники беруть участь у Конкурсі індивідуально або у складі команди, до якої входять дві або три особи.

  3.4. До місця проведення ІІ етапу Конкурсу учасники прибувають у супроводі керівника, який призначається з числа керівників гуртків, вчителів, викладачів навчальних закладів. Керівник забезпечує безпеку життя і здоров’я учасників Конкурсу та оформлення документів щодо участі в Конкурсі.

  3.5. Учасники Конкурсу мають право ознайомитися з результатами оцінювання винахідницьких або раціоналізаторських проектів та одержати пояснення щодо критеріїв і об’єктивності їх оцінювання.

  Якщо учасник Конкурсу не згодний із результатами оцінювання винахідницьких або раціоналізаторських проектів, він після оголошення результатів оцінювання подає апеляційну заяву на ім’я голови журі секції до підбиття остаточних підсумків.

  В апеляційній заяві вказується причина подання апеляції. Апеляційна заява передається секретареві. Після прийому апеляційної заяви учаснику конкурсу повідомляється про час і місце її розгляду.

  Апеляційна заява розглядається головою та членами журі в присутності учасника Конкурсу та секретаря.

  3.6. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватись вимог цього Положення, програми Конкурсу, правил техніки безпеки.

  ІV. Вимоги до тез і проектів, критерії оцінювання

  4.1. Вимоги до тез:

  4.1.1. Об’єм тез до винахідницьких або раціоналізаторських проектів не повинен перевищувати 2 сторінки формату А4 (6000 друкованих символів шрифтом Times New Roman, 12; міжрядковий інтервал — 1,5; формат роботи — MS Word). Малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також світлини оформляються окремим додатком. Тези подаються державною мовою.

  4.1.2. У тезах зазначаються такі дані: прізвище та ім’я автора; найменування навчального закладу; клас (курс); контактний телефон, електронна адреса (за наявності); мета і завдання проекту; строки проведення дослідження; методи дослідження та його складові; результати дослідження та їх аналіз (основні графіки, таблиці); висновки (практичне значення, доцільність); бібліографія (1-2 основні джерела, які використовувались, або посилання на використані веб-сайти).

  4.2. Проекти мають бути виконані учасниками Конкурсу самостійно під керівництвом наукового керівника ? фахівця в певній галузі науки (наукового, педагогічного або науково-педагогічного працівника навчального закладу).

  4.3. Вимоги до винахідницького проекту:

  4.3.1.Винахідницький проект повинен описувати новий пристрій, технологію, речовину, штам мікроорганізмів, культуру клітин рослин і тварин, які раніше не описувалися та не використовувалися. Використання винаходу повинно сприяти покращенню стану природного середовища.

  4.3.2. Презентація винахідницького проекту може супроводжуватися демонстрацією експоната винаходу.

  4.4. Вимоги до експоната винаходу:

  4.4.1. Експонат винаходу повинен бути оформлений у формі діючого механізму, приладу, пристрою чи моделі. Експонат має демонструвати винахід, бути нешкідливим для здоров’я людини, безпечним і таким, що не створює загрози навколишньому середовищу.

  4.4.2. Експонат винаходу може бути представлений у вигляді стенду, дослідного зразка, макета, моделі тощо.

  4.4.3. Максимальні габарити експоната: площа — до 2 метрів квадратних; висота — до 1 метра.

  4.4.4. Тривалість одного сеансу демонстрації експоната не повинна перевищувати 15 хвилин.

  4.5. Вимоги до раціоналізаторського проекту:

  4.5.1. Раціоналізаторський проект повинен містити технологічне (технічне) або організаційне рішення в будь-якій сфері діяльності людини.

  4.5.2. Об'єктом раціоналізаторського проекту може бути матеріальний об’єкт або процес.

  4.5.3. Раціоналізаторський проект повинен бути новим, мати практичне значення для юридичної та фізичної особи. Упровадження раціоналізаторського проекту повинно давати позитивний економічний ефект.

  4.5.4. Раціоналізаторський проект може бути представлений у вигляді прототипу об'єкта, стану або способів його виготовлення.

  4.6. Під час презентації проекту учасник повинен використовувати стенд (постер).

  Розміри стенда:

 23. габарити стенда — 120 х 120 см;
 24. розмір центральної частини — 60 х 120 см. На стенді мають бути відображені мета й завдання, матеріали та методи дослідження; короткий зміст експерименту; опис отриманих результатів (таблиці, графіки, фотографії, малюнки тощо); висновки (доцільність, можливість використання).

  Усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) використовуються лише після згадування повного терміна. Оформлення заголовка: перший рядок має містити назву проекту великими літерами; другий рядок — ініціали, прізвище автора (або прізвища авторів); третій рядок — повне найменування навчального закладу; четвертій рядок — вчене звання, ініціали, прізвище наукового керівника. Далі конспективно викладається основний зміст доповіді.

  Ілюстративний матеріал має займати не менше половини площі стенда.

  Розмір шрифту в тексті — не менше 20 пт.

  4.7. Учасники Конкурсу мають право представити журнал дослідження, патент на винахід або заявку на патент, комп’ютерну презентацію роботи.

  4.8. Захист винахідницьких і раціоналізаторських проектів оцінюється за такими критеріями:

  Критерії оцінки

  Максимальна кількість балів

  індивідуальний захист

 25. командний захист
 26. 1

  Актуальність проекту

 27. 15
 28. 15
 29. 2

  Творчий підхід та наукова новизна дослідження

 30. 20
 31. 20
 32. 3

  Наукова обґрунтованість дослідження

 33. 15
 34. 8

  4

  Методологічні підходи до ведення наукового дослідження

 35. 10
 36. 8

  5

  Презентаційні навички, чіткість викладення матеріалу

  5

  5

  6

  Вміння вести науковий діалог, аргументованість висновків

  5

  5

  7

  Придатність проекту для практичного застосування

 37. 30
 38. 25
 39. 8

  Робота в команді, взаємодія (для командних робіт)

  -

 40. 14
 41. Загалом (максимальна кількість балів)

 42. 100
 43. 100
 44. V. Організаційний комітет Конкурсу

  5.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет. Склад організаційного комітету затверджується наказом МОНмолодьспорту України.

  5.2. До складу організаційного комітету входять представники МОНмолодьспорту України, НЕНЦ, загальноосвітніх, позашкільних і вищих навчальних закладів (за згодою).

  5.3. Організаційний комітет очолює голова.

  Голова організаційного комітету:

 45. розподіляє повноваження членів організаційного комітету;
 46. керує роботою з організації та проведення Конкурсу.
 47. 5.4. Члени організаційного комітету:

 48. здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;
 49. забезпечують порядок проведення Конкурсу.
 50. 5.5. Секретар організаційного комітету:

 51. оформляє документи щодо проведення та підбиття підсумків Конкурсу;
 52. сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації;
 53. відповідає за зберігання документів та матеріалів щодо проведення Конкурсу.
 54. VІ. Журі Конкурсу

  6.1. Журі Конкурсу формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання винахідницьких і раціоналізаторських проектів учасників та визначення переможців і призерів Конкурсу.

  Журі створюється для оцінювання винахідницьких і раціоналізаторських проектів учасників у кожній номінації.

  Журі Конкурсу має право ініціювати об’єднання окремих учасників або команд у творчі колективи для вирішення прикладних задач на основі аналогічних винахідницьких чи раціоналізаторських проектів.

  6.2. Журі Конкурсу формується з числа педагогічних і науково-педагогічних працівників загальноосвітніх, позашкільних, вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій (за згодою).

  До складу журі Конкурсу не можуть входити особи, що є близькими особами учасників Конкурсу.

  6.3. Кількість членів журі в кожній номінації становить не більше 5-6 осіб та не повинна перевищувати третини від кількості учасників Конкурсу.

  До складу журі в кожній номінації Конкурсу входять: голова журі, члени та секретар журі.

  6.4. Склад журі затверджується наказом МОНмолодьспорту України.

  6.5. Журі в кожній номінації Конкурсу очолює голова.

  Голова журі:

 55. організовує роботу членів журі;
 56. проводить засідання журі;
 57. бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу;
 58. затверджує список переможців і призерів Конкурсу.
 59. 6.6. Члени журі:

 60. беруть участь в оцінюванні винахідницьких та раціоналізаторських проектів учасників Конкурсу;
 61. заповнюють оцінювальні протоколи;
 62. визначають переможців та призерів Конкурсу.
 63. 6.7. Секретар журі:

 64. призначається з числа працівників НЕНЦ;
 65. забезпечує збереження поданих на Конкурс матеріалів;
 66. забезпечує систематизацію та оформлення документації Конкурсу.
 67. VІІ. Визначення, нагородження переможців і призерів, умови фінансування Конкурсу

  7.1. Переможці та призери Конкурсу визначаються журі в кожній номінації окремо за кількістю набраних ними балів.

  7.2. Переможцем Конкурсу в кожній номінації є учасник, який набрав найбільшу кількість балів.

  Призерами Конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів зайняли друге та третє місця.

  7.3. У разі рівної кількості балів переможцем у номінації визначається учасник, який набрав більше балів за критерій "Актуальність проекту".

  7.4. Результати проведення Конкурсу затверджуються наказом МОНмолодьспорту України.

  7.5. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами.

  Призери Конкурсу нагороджуються дипломами відповідних ступенів.

  7.6. Наукові керівники переможців і призерів Конкурсу нагороджуються грамотами.

  7.7. Кращі проекти учасників Конкурсу публікуються в науково-педагогічних і науково-художніх виданнях для дітей та юнацтва за підтримки НЕНЦ за згодою автора.

  7.8. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

  Директор департаменту професійно-технічної освіти

  В. В. Супрун

  Додаток до Положення про Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму

  ЗАЯВКА на участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму

  Прізвище: _________________________________________________________________

  Ім’я: _____________________________________________________________________

  По батькові: _______________________________________________________________

  Найменування загальноосвітнього (професійно-технічного, позашкільного, вищого)  навчального  закладу: __________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

  Місцезнаходження загальноосвітнього (професійно-технічного, позашкільного, вищого) навчального закладу: ___________________________________________________ _____________________________________________________________________________

  Вік: ______ років.

  Номінація (необхідне підкреслити): біологія; ресурси енергозбереження; екологічно безпечні технології та прикладна екологія; фізика; хімія; медицина та охорона здоров’я; сільськогосподарське дослідництво та винахідництво; науки про Землю (географія, геологія); психологія; інженерні науки; комп’ютерні науки та штучний інтелект.

  Тип проекту (необхідне підкреслити): винахідницький, раціоналізаторський

  Назва проекту:  ____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

  Контактний телефон, електронна адреса учасника: _____________________________________________________________________________

  Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника: ________________________________ _____________________________________________________________________________

  Посада, місце роботи наукового керівника: ____________________________________ _____________________________________________________________________________

  Контактний телефон, електронна адреса наукового керівника: _____________________________________________________________________________

  ________________________ (посада керівника закладу)

  ____________ (підпис)

  ___________________________ (П.І. Б.)

  М. П.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Главу бюджетного ведомства Франции подозревают в уклонении от уплаты налогов

  В отношении министра бюджета Франции Жерома Каюзака прокуратура Парижа начала предварительное расследование на предмет возможного уклонения от уплаты налогов. Глава бюджетного ведомства подозревается ...

  Моє не погане сімейне життя з «не тією» людиною,

  В юності я особливо не перебирала хлопцями, і вибрала не поганого хлопця. Але назвати його хорошим чоловіком неможливо.

  Сокращено количество документов для получения помощи при рождении ребенка

  Верховный Совет Украины принял Закон №2313 о внесении дополнений в Закон о государственной помощи семьям с детьми относительно сокращения количества документов для получения государственной помощи ...

  «Повітряний експрес» отримає китайські гроші

  Представники китайської машинобудівної компанії (CMEC) та національного проекту Повітряний експрес підписали технічну угоду, що усуває останні перешкоди у фінансуванні цього проекту Експортно-імпортним ...

  Об адвокате - устами Клиентов

  Весьма оригинальный, интересный и абсолютно не похожий на другие сайт! Хочется поддержать Вас финансово. Как это можно сделать?

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b