Про заходи стосовно дотримання вимог законодавства при затриманні без ухвали слідчого судді, підозрюваних у вчиненні злочину, та при обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу - тримання під вартою під час кримінального провадження, Міністерство внутрішніх справ УкраїниМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 26.03.2013  № 289/540/5
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2013 р. за № 602/23134

  Про заходи стосовно дотримання вимог законодавства при затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та при обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу — тримання під вартою під час кримінального провадження

  Відповідно до пункту 21 розділу XІ "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України( 4651-17 ) та з метою недопущення порушень вимог кримінального процесуального законодавства під час затримання без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів, та обрання стосовно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також додержання встановлених строків тримання підозрюваних під вартою НАКАЗУЄМО:

  1. Першим заступникам начальників головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті — начальникам слідчих управлінь (відділів) (далі — начальники слідчих управлінь (відділів) ГУМВС, УМВС):

  1.1. Уживати заходів щодо недопущення порушень Кримінального процесуального кодексу України( 4651-17 ) слідчими підпорядкованих слідчих підрозділів при затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також стосовно дотримання строків тримання підозрюваних під вартою, у тому числі своєчасності інформування адміністрації місць ув’язнення про їх продовження.

  1.2. Щомісяця узагальнювати відомості щодо осіб, звільнених:

  1.2.1. Безпосередньо слідчими або службовими особами, відповідальними за перебування затриманих, які затримувалися без ухвали слідчого судді, суду, без подання клопотання прокурору про обрання запобіжного заходу, з ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ (далі — ІТТ).

  1.2.2. З місць ув’язнення у зв’язку із скасуванням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміною на інший запобіжний захід; внесенням застави; закінченням строку дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою.

  1.3. Щомісяця проводити взаємозвірки з ІТТ та слідчими ізоляторами Державної пенітенціарної служби України (далі — СІЗО) щодо відповідності інформації про осіб, зазначених у підпунктах 1.2.1, 1.2.2 пункту 1.2 цього наказу. Результати розглядати на підсумкових нарадах слідчих підрозділів. Вивчати питання обґрунтованості затримання та подальшого звільнення осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів, а також підстав для обрання стосовно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

  1.4. Здійснювати контроль за станом розслідування в кримінальних провадженнях, у яких підозрюваних звільнено з-під варти, до закінчення досудового розслідування.

  1.5. Щокварталу організовувати в підпорядкованих слідчих підрозділах перевірки стану дотримання працівниками органів внутрішніх справ вимог законодавства при затриманні осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та застосуванні стосовно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

  Результати перевірок розглядати на засіданнях колегій та оперативних нарадах головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі — ГУМВС, УМВС). Уживати заходів з усунення виявлених недоліків та недопущення їх надалі. До керівників слідчих підрозділів та територіальних органів внутрішніх справ, які не забезпечили дотримання вимог законодавства, уживати заходів дисциплінарного впливу.

  1.6. Протягом 10 діб з дня виявлення порушення вимог кримінального процесуального законодавства організовувати в установленому порядку проведення службових розслідувань за кожним фактом:

  обґрунтованої підозри, що доставлення до органу досудового розслідування уповноваженою службовою особою затриманої особи тривало довше, ніж це необхідно;

  неповідомлення або несвоєчасного повідомлення слідчим, іншою службовою особою затриманій особі, підозрюваній у вчиненні злочину, про підстави затримання та про те, в учиненні якого злочину вона підозрюється, а також нероз’яснення її права мати захисника, отримувати медичну допомогу, надавати пояснення, показання або не говорити нічого з приводу підозри щодо неї;

  неповідомлення про затримання особи та місце її перебування близьких родичів, членів сім’ї чи інших осіб за вибором цієї особи;

  невручення негайно затриманому копії протоколу про затримання під підпис, а також у разі ненадіслання такого протоколу прокуророві;

  звільнення з ІТТ затриманої особи, підозрюваної в учиненні злочину, безпосередньо слідчим або службовою особою, відповідальною за перебування затриманих, без подання слідчим клопотання прокурору про обрання запобіжного заходу;

  звільнення підозрюваних з-під варти через невнесення слідчим за погодженням з прокурором клопотання про продовження строку тримання під вартою в порядку, установленому Кримінальним процесуальним кодексом України ( 4651-17 );

  ухвалення судом виправдувального вироку, прийняття прокурором постанови про закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю події кримінального правопорушення або відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення щодо особи, яка трималася під вартою.

  1.7. За результатами службового розслідування в межах компетенції складати письмовий мотивований висновок, який затверджувати особисто та в 5-денний строк з дня його затвердження разом з матеріалами реагування подавати до Головного слідчого управління МВС України.

  1.8. Про заходи, вжиті щодо службових осіб, які допустили порушення вимог законодавства, доводити до відома кожного працівника підпорядкованих слідчих підрозділів на підсумкових нарадах.

  2. Першим заступникам начальників міських, районних, лінійних управлінь (відділів) ГУМВС, УМВС — начальникам слідчих відділів (відділень) (далі — слідчий відділ):

  2.1. Приймати щоденні письмові звіти від службової особи, відповідальної за перебування затриманих, про дотримання прав затриманої особи, підозрюваної в учиненні злочину. У разі їх порушення негайно письмово доповідати про це начальнику слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС та вживати невідкладних заходів щодо усунення виявлених порушень.

  2.2. Здійснювати контроль за веденням службовою особою, відповідальною за перебування затриманих, обліків затриманих слідчими осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також підозрюваних, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

  2.3. Вести облік кримінальних проваджень, у яких стосовно підозрюваного згідно з ухвалою слідчого судді обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

  Стан досудового розслідування в таких кримінальних провадженнях тримати на особистому контролі.

  2.4. Вивчати всі кримінальні провадження, за якими вносяться клопотання щодо продовження строків тримання підозрюваних під вартою. Давати слідчому письмові вказівки, які не можуть суперечити рішенням та вказівкам прокурора, у разі потреби створювати слідчі групи.

  2.5. З метою недопущення порушення строків тримання під вартою здійснювати контроль за своєчасністю повідомлення підозрюваному про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження.

  2.6. Негайно подавати до адміністрації СІЗО письмове повідомлення щодо продовження строку тримання під вартою та завірену в установленому порядку копію відповідної ухвали слідчого судді, суду.

  2.7. У разі передачі кримінального провадження, у якому стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до іншого органу досудового розслідування протягом доби направляти письмове повідомлення до адміністрації СІЗО.

  2.8. Протягом доби з моменту вчинення працівниками органів внутрішніх справ порушень, зазначених у підпункті 1.6 пункту 1 цього наказу, або з моменту їх виявлення направляти повідомлення про це на ім’я начальників слідчих управлінь (відділів) ГУМВС, УМВС.

  3. Начальникам територіальних органів внутрішніх справ, у складі яких функціонують ІТТ, начальникам ІТТ, підпорядкованих ГУМВС, УМВС, до 3-го числа кожного місяця направляти до слідчих управлінь (відділів) ГУМВС, УМВС списки всіх осіб, звільнених з ІТТ безпосередньо слідчими або службовими особами, відповідальними за перебування затриманих, які затримувалися без ухвали слідчого судді, суду, без подання прокурору клопотання про обрання запобіжного заходу.

  4. Начальникам СІЗО:

  4.1. У разі якщо строк тримання взятої під варту особи закінчується через 7 діб, а ухвала слідчого судді, суду про його продовження або повідомлення про закінчення досудового слідства не надійшла, за своїм підписом надсилати відповідне повідомлення-нагадування до органу, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, його копії — прокурору, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, прокурору, який здійснює нагляд за СІЗО, та начальнику слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС.

  4.2. Негайно звільняти підозрюваного у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про відмову в продовженні строку тримання під вартою, про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на інший запобіжний захід, про звільнення особи з-під варти або у випадку закінчення строку дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою, а також після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави.

  Про прийняте рішення в день звільнення письмово повідомити слідчого, який здійснює кримінальне провадження, начальника слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС, прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, та слідчого суддю, суд.

  4.3. Забезпечити сприяння у виконанні підпункту 1.3 пункту 1 цього наказу для проведення взаємозвірки відповідності інформації про осіб, яким згідно з ухвалою слідчого судді, суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, яких звільнено зі слідчих ізоляторів у зв’язку із зміною запобіжного заходу, унесенням застави, закінченням строку дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою.

  5. Начальникам ІТТ, СІЗО не допускати до затриманих та підозрюваних, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, працівників оперативних підрозділів, інших службових осіб органів внутрішніх справ без письмового дозволу слідчого, який здійснює розслідування в кримінальному провадженні, або прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням.

  6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України та Державного департаменту України з питань виконання покарань від 23 квітня 2001 року № 300/73( z0761-01 ) "Про заходи щодо дотримання законності при затриманні осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обранні щодо них запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та додержання встановлених законом строків затримання і тримання під вартою під час досудового слідства", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2001 року за № 761/5952 (із змінами).

  7. Головному слідчому управлінню МВС України (Фаринник В.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

  8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр внутрішніх справ України

  В. Ю. Захарченко

  Міністр юстиції України

  О. В. Лавринович

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Про звільнення Момота О.І. з посади начальника Придніпровської залізниці, Кабінет Міністрів України

  Про звільнення Момота О.І. з посади начальника Придніпровської залізниці Звільнити Момота Олександра Івановича з посади начальника Придніпровської залізниці у зв’язку з обранням його народним депутатом України.

  КМУ намерен давать 12 тыс. грн скидки на отечественные авто, если свое сдать на утилизацию

  Кабинет Министров Украины в рамках разработки механизмов поддержки автомобильного производства и стимулирования потребительского спроса на автомобили рассматривает возможность введения частичной ...

  Про затвердження Порядку проведення конкурсу на здобуття стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів, Міністерство молоді та спорту України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 жовтня 2013 р. за № 1712/24244 Про затвердження Порядку проведення конкурсу на здобуття стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів

  Про переоформлення ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Про переоформлення ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявником на переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку у зв'язку зі зміною місцезнаходження професійного учасника, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку( z0890-06 ), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії( z0890-06 ), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 345 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.07.2006 за № 890/12764 (із змінами), НАКАЗУЮ:

  Об адвокате - устами Клиентов

  Чувствуется истинная забота о пользователях. Благодаря занимательному ресурсу, наконец, решился купить отдельную линию.

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b