Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.06.2012 № 659, Міністерство економічного розвитку і торгівлі УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 22.10.2012  № 1160
 2. Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.06.2012 № 659

  НАКАЗУЮ:

  Унести до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.06.2012 № 659( v0659731-12 ) "Про розподіл обов'язків між Міністром економічного розвитку і торгівлі, його першим заступником, заступником та заступником Міністра — керівником апарату" (зі змінами) такі зміни:

 3. пункт 1 наказу доповнити абзацами такого змісту:
 4. "Установити, що в разі тимчасової відсутності Міністра його обов'язки виконує перший заступник Міністра, а в разі його відсутності обов'язки Міністра за дорученням Міністра виконує заступник Міністра або заступник Міністра — керівник апарату.

  Виконання обов'язків першого заступника Міністра, заступника Міністра та заступника Міністра — керівника апарату в разі їх відсутності здійснюється згідно з додатком.";

 5. доповнити наказ додатком, що додається;
 6. розподіл обов'язків між Міністром економічного розвитку і торгівлі, його першим заступником, заступником та заступником Міністра — керівником апарату, затверджений зазначеним наказом, викласти у редакції, що додається.

  Міністр

  П. О. Порошенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 01.06.2012 № 659 (у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 22.10.2012 № 1160)

  РОЗПОДІЛ обов'язків між Міністром економічного розвитку і торгівлі, його першим заступником, заступником та заступником Міністра — керівником апарату

  1. Міністр економічного розвитку і торгівлі (далі — Міністр):

  підписує листи, що надсилаються Президенту України, Голові Верховної Ради України, Прем'єр-міністру України, Першому віце-прем'єр-міністру України, віце-прем'єр-міністрам України, Главі Адміністрації Президента України, Генеральному прокурору України, головам Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, Вищого господарського суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

  уносить на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінекономрозвитку та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра;

  укладає і розриває контракти з керівниками державних підприємств, установ, організацій і господарських структур, що належать до сфери управління Міністерства;

  затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3 — 5 років) державних підприємств і господарських структур, що належать до сфери управління Міністерства;

  погоджує передачу об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Міністерства, в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, господарських структур, а також передачу об'єктів комунальної власності в державну власність;

  погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

  погоджує пропозиції про відзначення державними та відомчими нагородами керівників та заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра;

  погоджує службові відрядження, в тому числі за кордон, керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра;

  погоджує підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери управління Міністерства, а також господарським товариствам, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави яких здійснює Міністерство, договори про спільну діяльність;

 7. спрямовує, координує і контролює роботу підпорядкованих йому:
 8. - департаменту забезпечення роботи Міністра (патронатної служби);

  - юридичного департаменту;

  - режимно-секретного відділу;

  - відділу внутрішнього аудиту;

  - відділу з питань організації мобілізаційної роботи, цивільної оборони і пожежної безпеки;

  - сектору запобігання та виявлення корупції.

  2. Перший заступник Міністра:

 9. координує роботу з питань:
 10. - удосконалення законодавства у сфері державного стратегічного планування;

  - розроблення прогнозів економічного і соціального розвитку України, галузей економіки, адміністративно-територіальних одиниць;

  - розроблення та виконання стратегічних і програмних документів, державних цільових програм, національних планів дій щодо впровадження економічних реформ на відповідний рік;

  - розроблення проектів законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та політичних пропозицій, прийняття яких матиме значний вплив на прогнозні та планові показники, визначені на відповідний період прогнозами економічного і соціального розвитку, стратегічними і програмними документами, Державним бюджетом України на відповідний рік та прогнозом державного бюджету на відповідний період;

  координує підготовку Міністерством матеріалів для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України;

  організовує взаємодію Міністерства з Адміністрацією Президента України, Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріатом Конституційного Суду України, апаратами Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування;

  організовує взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра;

  уносить на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінекономрозвитку та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра;

  погоджує проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів, що надійшли від інших органів виконавчої влади на розгляд та погодження Мінекономрозвитку і центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра;

 11. підписує листи, адресовані керівникам міністерств та центральних органів виконавчої влади;
 12. погоджує всі документи з питань формування та реалізації політики, підписання яких належить до компетенції Міністра;

  погоджує призначення на посади та звільнення з посад заступників керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

  погоджує пропозиції щодо призначення та звільнення керівників і заступників керівників структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра;

  погоджує пропозиції щодо призначення та звільнення керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра;

  погоджує пропозиції щодо преміювання керівників та заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, установлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги та відпусток;

 13. спрямовує, координує і контролює роботу підпорядкованих йому:
 14. - департаменту макроекономічного прогнозування;

  - департаменту стратегічного планування розвитку економіки;

  - департаменту економіки соціальної та гуманітарної сфери;

  - департаменту фінансової політики;

  - департаменту розвитку реального сектору економіки;

  - департаменту регіональної політики;

  - департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства;

  - департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги;

  - управління внутрішніх комунікацій.

  3. Заступник Міністра:

 15. координує роботу з питань:
 16. - формування та забезпечення реалізації державної промислової політики, єдиної зовнішньоекономічної політики, співробітництва із СОТ, державної політики з питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС;

  - розвитку економічного співробітництва з Російською Федерацією та державами — учасницями СНД;

  - запровадження нових форм економічного співробітництва з іноземними державами та поліпшення торговельно-економічних відносин з ними;

  - забезпечення реалізації державної економічної політики у сфері оборони та безпеки;

 17. з питань, віднесених до його компетенції:
 18. - уносить на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінекономрозвитку;

  - візує проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів, розробником яких є Мінекономрозвитку, та тих, що надійшли на розгляд та погодження Мінекономрозвитку від інших органів виконавчої влади, підписання або погодження яких віднесено до компетенції Міністра, першого заступника Міністра;

 19. спрямовує, координує і контролює роботу підпорядкованих йому:
 20. - департаменту зовнішньоекономічної діяльності;

  - департаменту торговельно-економічного співробітництва;

  - департаменту торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією;

  - департаменту співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту;

  - департаменту співробітництва з Європейським Союзом;

  - департаменту промислової політики;

  - департаменту економіки оборони та безпеки;

  - відділу комунікативних заходів та виставково-ярмаркової діяльності;

  - сектору забезпечення роботи заступника Міністра.

  4. Заступник Міністра — керівник апарату:

 21. забезпечує організацію роботи апарату Мінекономрозвитку;
 22. затверджує положення про структурні підрозділи апарату Міністерства (управління, відділи, сектори), утворені у складі самостійних структурних підрозділів;

  урегульовує спірні питання щодо розмежування повноважень між структурними підрозділами Мінекономрозвитку, звертається до Міністра з пропозиціями щодо внесення змін до структури апарату Мінекономрозвитку;

  визначає порядок взаємодії структурних підрозділів у вирішенні питань, що належать до їх спільної компетенції;

 23. забезпечує рівність прав та можливостей жінок і чоловіків в апараті Мінекономрозвитку;
 24. з питань, віднесених до компетенції підпорядкованих йому самостійних структурних підрозділів:
 25. - уносить на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінекономрозвитку;

  - візує проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів, розробником яких є Мінекономрозвитку, та тих, що надійшли на розгляд та погодження Мінекономрозвитку від інших органів виконавчої влади, підписання або погодження яких віднесено до компетенції Міністра, першого заступника Міністра;

  є уповноваженим Міністром на підписання наказів та інших документів щодо:

  - фінансово-господарської діяльності Мінекономрозвитку;

  - затвердження кошторисів та штатних розписів підпорядкованих бюджетних установ;

  - організації діловодства в апараті Міністерства, розгляду вхідної кореспонденції та забезпечення її опрацювання в Мінекономрозвитку (у разі потреби — із залученням центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра);

  - відпусток державних службовців та працівників апарату Мінекономрозвитку, а за погодженням з Міністром — керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів;

  - відряджень державних службовців та працівників апарату Мінекономрозвитку (у межах України та за кордон), а за погодженням з Міністром — керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів;

  - виплати матеріальної допомоги, премій та встановлення надбавок державним службовцям і працівникам апарату Мінекономрозвитку;

  - проведення стажування в апараті Мінекономрозвитку;

  - відпусток та відряджень керівників державних підприємств, установ, організацій і господарських структур, що належать до сфери управління Міністерства;

  забезпечує визначення та застосування єдиних підходів в організації внутрішніх процедур роботи з документами в Мінекономрозвитку;

  організовує матеріально-технічне забезпечення апарату Мінекономрозвитку, проведення корпоративних заходів, здійснення заходів з охорони праці, вирішення соціально-побутових питань державних службовців та працівників апарату Міністерства;

  уносить на розгляд Міністра подання про присвоєння рангів державних службовців керівникам та заступникам керівників самостійних структурних підрозділів, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

  забезпечує організацію і проведення конкурсів з визначення керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

  уносить на розгляд Міністра подання про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ, організацій і господарських структур, що належать до сфери управління Міністерства;

  здійснює контроль за виконанням умов контрактів з керівниками державних підприємств, установ, організацій і господарських структур, що належать до сфери управління Міністерства;

  здійснює контроль за виконанням річних фінансових та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3 — 5 років) державних підприємств і господарських структур, що належать до сфери управління Міністерства;

  забезпечує проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів підприємств, що належать до сфери управління Міністерства;

  забезпечує ведення обліку об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Міністерства, здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням таких об'єктів;

  надає орендодавцям об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Міністерства, згоду на оренду державного майна і пропозиції щодо умов договору оренди, які повинні забезпечувати ефективне використання орендованого майна;

  виявляє державне майно, яке тимчасово не використовується, та вносить пропозиції Міністру щодо умов його подальшого використання;

  контролює відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку відрахування до Державного бюджету України частини прибутку (доходу) державними підприємствами, господарськими структурами, що належать до сфери управління Міністерства;

  координує взаємодію з підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

  уносить до Кабінету Міністрів України подання Мінекономрозвитку про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України державних службовців та працівників апарату Міністерства, працівників та колективів підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;

  погоджує подання про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та відзначення державними нагородами України, що вносяться Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим і представництвами Президента України в Автономній Республіці Крим (за спільним поданням), обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями;

  уносить на розгляд Міністра пропозиції про відзначення державними нагородами працівників та колективів підприємств, установ, організацій;

 26. спрямовує, координує і контролює роботу підпорядкованих йому:
 27. - департаменту відносин власності;

  - департаменту розвитку торгівлі;

  - департаменту технічного регулювання;

  - департаменту державних закупівель та державного замовлення;

  - департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва;

  - департаменту реформування публічної адміністрації;

  - департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби;

  - департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності;

  - адміністративно-господарського департаменту;

  - департаменту документального забезпечення;

  - департаменту інформаційних технологій;

  - управління комунікацій з громадськістю;

  - відділу контролю за виконанням доручень органів державної влади;

  - сектору забезпечення роботи заступника Міністра — керівника апарату.

  5. Перший заступник Міністра, заступник Міністра та заступник Міністра — керівник апарату з питань, віднесених до їх компетенції:

  погоджують проекти наказів Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції підпорядкованих самостійних структурних підрозділів;

  забезпечують взаємодію з Адміністрацією Президента України, Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування;

  представляють за дорученням Кабінету Міністрів України на пленарних засіданнях Верховної Ради України законопроекти, інші питання, що належать до компетенції Мінекономрозвитку;

  за дорученням Міністра представляють позицію Мінекономрозвитку під час розгляду Верховною Радою України, комітетами та тимчасовими комісіями Верховної Ради України питань, що належать до компетенції Міністерства;

  проводять узгоджувальні наради за участю керівників (заступників керівників) заінтересованих центральних органів виконавчої влади з метою врегулювання розбіжностей у позиціях щодо проектів нормативно-правових актів, розробниками яких є підпорядковані їм самостійні структурні підрозділи Мінекономрозвитку або центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра;

  підписують листи, що надсилаються до Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади, установ та організацій;

  підписують листи до Кабінету Міністрів України з викладенням обґрунтованої позиції щодо необхідності визначення строків виконання завдань, визначених актами Кабінету Міністрів України і дорученнями Прем'єр-міністра України;

  підписують листи-відповіді на депутатські звернення, звернення громадян, юридичних осіб, адресовані Мінекономрозвитку;

  організовують та контролюють своєчасне виконання підпорядкованими структурними підрозділами Міністерства Конституції( 254к/96-ВР ) та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства та доручень Міністра, а також планів організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації законів України та організації виконання указів Президента України і постанов Верховної Ради України;

 28. дають обов'язкові для виконання структурними підрозділами Мінекономрозвитку доручення;
 29. погоджують положення про підпорядковані самостійні структурні підрозділи апарату Мінекономрозвитку;
 30. погоджують плани роботи підпорядкованих самостійних структурних підрозділів та заслуховують звіти про їх виконання;

  аналізують виконання завдань і функцій, покладених на підпорядковані самостійні структурні підрозділи;

  погоджують заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців та працівників підпорядкованих самостійних структурних підрозділів та пропозиції щодо їх відряджень, а також заяви про надання відпусток керівникам та заступникам керівників самостійних структурних підрозділів;

  погоджують подання про присвоєння рангів державних службовців керівникам та заступникам керівників підпорядкованих самостійних структурних підрозділів, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

  беруть у встановленому порядку участь у роботі дорадчих та інших органів Верховної Ради України, утворених Президентом України та Кабінетом Міністрів України;

  здійснюють інші повноваження відповідно до законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, доручень Президента України, наказів Мінекономрозвитку та доручень Міністра.

  Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівник апарату

  В. П. Павленко

  Додаток до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 22.10.2012 № 1160

  Виконання обов'язків першого заступника Міністра, заступника Міністра та заступника Міністра — керівника апарату в разі їх відсутності

  Особа, яку заміщують

  Особа, яка заміщує

  У разі відсутності особи, яка заміщує

  Максюта А. А.

  Пінський О.І.

  Павленко В. П.

  Пінський О.І.

  Максюта А. А.

  Павленко В. П.

  Павленко В. П.

  Максюта А. А.

  Пінський О.І.

  Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівник апарату

  В. П. Павленко

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Про направлення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення, Верховна Рада України

  ПОСТАНОВА  Верховної Ради України Верховна Рада України постановляє: Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення (реєстр. № 2059), поданий народним депутатом України Сушкевичем В. М., повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

  На Миколаївщині працівники ДАІ взяли участь у семінарі з питань забезпечення прав дітей

  Працівники Державтоінспекції взяли участь у семінарі, присвяченому питанням взаємодії державних та соціальних служб у забезпеченні прав та інтересів дітей.

  Граждане РФ с 7 апреля смогут пребывать на Украине 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда

  С 7 апреля граждане Российской Федерации могут временно находиться на Украине не более 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда. Как сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ ...

  В Google знають точну дату підключення всіх жителів Землі до Інтернету

  Голова ради директорів американської компанії Google Ерік Шмідт вважає, що до кінця цього десятиліття всі жителі Землі отримають вихід в Інтернет.

  Об адвокате - устами Клиентов

  Просто замечательный! Хорошенький ресурсик! Классно! Всё доступно и легко. Благодарю за профессиональный ресурс!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b