Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерство енергетики та вугільної промисловості УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 20.02.2013  № 67
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 р. за № 389/22921

  Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

  Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365( 365/2012 ) «Про відомчі заохочувальні відзнаки» НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити такі, що додаються:

  1.1 Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;

  1.2 Описи та ескізи відомчих заохочувальних відзнак Міністерства енергетики та вугільної промисловості;

  1.3 Описи та ескізи посвідчень до нагрудних знаків.

  2. Управлінню роботи з персоналом (Авраменко К. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

  3. Адміністративно-господарському управлінню (Дячук Г.І.) забезпечити виготовлення бланків і нагрудних знаків.

  4. Управлінню інформаційно-аналітичного забезпечення (Велітченко А.І.) забезпечити розміщення цього наказу на сайті Міненерговугілля України.

  5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр

  Е. Ставицький

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 20.02.2013  № 67

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 р. за № 389/22921

  ПОЛОЖЕННЯ про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

  І. Загальні положення

  1.1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України установлює такі відомчі заохочувальні відзнаки (далі — відомчі відзнаки):

  Подяку Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (ескіз та опис наведено у додатках 1, 2);

  Грамоту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (ескіз та опис наведено у додатках 3, 4);

  Почесну грамоту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (ескіз та опис наведено у додатках 5, 6);

  нагрудний знак «Відмінник енергетики України» (ескіз ( z0389-13 ) та опис наведено у додатках 7, 8), до якого нагородженому видається посвідчення (ескіз та опис наведено у додатках 9, 10);

  нагрудний знак «За доблесну шахтарську працю» (ескіз ( z0389-13 ) та опис наведено у додатках 11, 12), до якого нагородженому видається посвідчення (ескіз та опис наведено у додатках 13, 14);

  нагрудний знак «Відмінник нафтогазової промисловості» (ескіз та опис наведено у додатках 15, 16), до якого нагородженому видається посвідчення (ескіз та опис наведено у додатках 17, 18).

  1.2. Подякою, Грамотою та Почесною грамотою Міністерства енергетики та вугільної промисловості України нагороджуються працівники Міненерговугілля України, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля України (далі — підприємств паливно-енергетичного комплексу).

  Нагрудними знаками «Відмінник енергетики України», «За доблесну шахтарську працю», «Відмінник нафтогазової промисловості» нагороджуються працівники Міненерговугілля України.

  Відомчими відзнаками нагороджуються за вагомий внесок у розвиток паливно-енергетичного комплексу України, а саме:

  за зразкове виконання обов’язків, наслідком яких є технічні та економічні досягнення у паливно-енергетичному комплексі України;

 3. за виконання особливо важливих і невідкладних завдань на високому професійному рівні;
 4. з нагоди ювілейних дат заснування підприємств паливно-енергетичного комплексу;
 5. з нагоди загальнодержавних та галузевих професійних свят.
 6. Особи, зазначені в абзаці першому та другому цього пункту, можуть відзначатися відомчими відзнаками також після виходу на пенсію.

  ІІ. Вимоги до осіб, які пропонуються до нагородження

  2.1. Подякою Міненерговугілля України відзначаються працівники, зазначені у абзаці першому пункті 1.2 розділу І цього Положення, які мають стаж роботи у паливно-енергетичному комплексі не менше 1 року.

  2.2. Грамотою Міненерговугілля України нагороджуються працівники, зазначені у абзаці першому пункту 1.2 розділу І цього Положення, які мають стаж роботи у паливно-енергетичному комплексі не менше 3 років та раніше були відзначені Подякою або нагороджувались іншими відомчими відзнаками.

  2.3. Почесною грамотою Міненерговугілля України нагороджуються працівники, зазначені у абзаці першому пункту 1.2 розділі І цього Положення, які мають стаж роботи у паливно-енергетичному комплексі не менше 5 років та раніше нагороджувалися Грамотою або іншими відомчими відзнаками.

  2.4. Нагрудним знаком «Відмінник енергетики України» нагороджуються працівники, зазначені у абзаці другому пункту 1.2 розділу І цього Положення, які мають стаж роботи в галузі не менше 10 років та раніше нагороджувалися Почесною грамотою або іншими відомчими відзнаками.

  2.5. Нагрудним знаком «За доблесну шахтарську працю» нагороджуються працівники, зазначені у абзаці другому пункту 1.2 розділу І цього Положення, які мають стаж роботи в галузі не менше 10 років та раніше нагороджувалися Почесною грамотою або іншими відомчими відзнаками.

  В окремих випадках за мужність та ініціативу, виявлені під час ліквідації аварій і порятунку людей, та інші заслуги нагородження нагрудним знаком «За доблесну шахтарську працю» може проводитися без урахування стажу роботи та строку попереднього відзначення відомчою відзнакою.

  2.6. Нагрудним знаком «Відмінник нафтогазової промисловості» нагороджуються працівники, зазначені у абзаці другому пункту 1.2 розділу І цього Положення, які мають стаж роботи в галузі не менше 15 років та раніше нагороджувалися Почесною грамотою або іншими відомчими відзнаками.

  2.7. Про нагородження осіб відомчими відзнаками видається наказ Міненерговугілля України.

  2.8 Нагородження відомчими відзнаками провадиться не частіше одного разу на 3 роки незалежно від виду відомчих відзнак.

  ІІІ. Порядок представлення до нагородження

  3.1. Представлення осіб до нагородження відомчими відзнаками здійснюється гласно у трудових колективах, де вони працюють.

  3.2. Подання про відзначення відомчими відзнаками вносять на ім’я Міністра енергетики та вугільної промисловості не пізніше ніж за місяць до дня проведення нагородження заступники Міністра, керівники самостійних структурних підрозділів Міненерговугілля України, керівники підприємств паливно-енергетичного комплексу.

  3.3. Разом із поданням про нагородження нагрудними знаками — «Відмінник енергетики України», «За доблесну шахтарську працю», «Відмінник нафтогазової промисловості» подається нагородний лист для нагородження нагрудним знаком за формою, наведеною у додатку 19 до цього Положення.

  3.4. Разом із поданням про нагородження відомчими відзнаками — Подякою, Грамотою, Почесною грамотою Міністерства енергетики та вугільної промисловості України подається характеристика на працівника, у якій зазначаються:

 7. прізвище, ім'я, по батькові;
 8. дата народження;
 9. повна назва займаної посади відповідно до запису в трудовій книжці;
 10. стаж роботи в паливно-енергетичному комплексі;
 11. рівень виконання посадових обов'язків, виробничі досягнення, ділові та професійні якості.
 12. 3.5. При представленні кандидатів до нагородження слід дотримуватися пропорційності усіх категорій працівників, які працюють у паливно-енергетичному комплексі.

  3.6. Облік, реєстрацію та підготовку матеріалів щодо нагородження нагрудними знаками здійснює Управління роботи з персоналом Міненерговугілля України.

  ІV. Порядок вручення відомчих відзнак

  4.1. Відомчі відзнаки вручаються Міністром енергетики та вугільної промисловості України або за його дорученням — заступниками Міністра, керівником підприємства паливно-енергетичного комплексу, де працює особа, яка представляється до нагороди, урочисто на загальних зборах трудового колективу.

  4.2. Особі, нагородженій нагрудним знаком, видається посвідчення, підписане Міністром енергетики та вугільної промисловості України.

  4.3. Копія наказу про нагородження відомчою відзнакою Міненерговугілля України надсилається за основним місцем роботи нагородженої особи.

  4.4. Про вручення відомчих відзнак складається протокол вручення, зберігання якого забезпечується Міненерговугілля України.

  4.5. До трудової книжки особи, нагородженої відомчою відзнакою, вноситься відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу Міненерговугілля України.

  4.6. Наступне нагородження відомчою відзнакою — Подякою, Грамотою, Почесною грамотою Міненерговугілля України — проводиться в порядку, встановленому цим Положенням, не раніше ніж через 3 роки після останнього відзначення.

  4.7. Загальна гранична кількість відомчих відзнак, якими можуть відзначатися працівники паливно-енергетичного комплексу протягом календарного року:

  Подяк Міністерства енергетики та вугільної промисловості України — 3000 шт.;

  Грамот Міністерства енергетики та вугільної промисловості України — 4000 шт.;

  Почесних Грамот Міністерства енергетики та вугільної промисловості України — 1000 шт.;

 13. нагрудних знаків «Відмінник енергетики України» — 200 шт.;
 14. нагрудний знак «За доблесну шахтарську працю» — 750 шт.;
 15. нагрудний знак «Відмінник нафтогазової промисловості» — 50шт.
 16. V. Порядок носіння, заміни нагрудного знака

  5.1. Нагрудні знаки носять з правого боку грудей і розміщуються нижче знаків державних нагород.

  5.2. У разі втрати відомчих відзнак дублікати не видаються.

  5.3. Нагородження нагрудними знаками здійснюється один раз.

  Начальник Управління роботи з персоналом

  К. Авраменко

  Додаток 1 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

  ЕСКІЗ відомчої заохочувальної відзнаки — Подяки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

  Додаток 2 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

  ОПИС відомчої заохочувальної відзнаки -Подяки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

  Подяка Міністерства енергетики та вугільної промисловості України виготовляється з крейдового паперу та має вигляд бланка розміром 210х290 мм.

  По контуру бланка Подяки на блакитному тлі зображено рамку стилізованого візерунку світло-сірого кольору. У верхній частині Подяки по центру розміщено малий Державний Герб України. Нижче жовтим кольором у три рядки нанесено написи: «Міністерство енергетики та вугільної промисловості України», «ПОДЯКА». В нижній лівій частині Подяки чорним кольором нанесено напис «Наказ від ________ №_____ ».

  Додаток 3 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

  ЕСКІЗ відомчої заохочувальної відзнаки — Грамоти Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

  Додаток 4 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

  ОПИС відомчої заохочувальної відзнаки — Грамоти Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

  Грамота Міністерства енергетики та вугільної промисловості України виготовляється з крейдового паперу та має вигляд бланка розміром 210х290 мм.

  По контуру бланка Грамоти на світло-зеленому тлі зображено рамку світло-сірого кольору у вигляді рослинного візерунка. У верхній частині Грамоти по центру розміщено малий Державний Герб України. Нижче жовтим кольором у три рядки нанесено написи: «Міністерство енергетики та вугільної промисловості України», «ГРАМОТА», чорним кольором нанесено напис «НАГОРОДЖУЄТЬСЯ». В нижній лівій частині Грамоти чорним кольором нанесено напис «Наказ від _______ №____».

  Додаток 5 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

  ЕСКІЗ відомчої заохочувальної відзнаки — Почесної грамоти Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

  Додаток 6 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

  ОПИС відомчої заохочувальної відзнаки — Почесної грамоти Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

  Почесна грамота Міністерства енергетики та вугільної промисловості України виготовляється з крейдового паперу та має вигляд бланка розміром 210х290 мм.

  По контуру бланка Почесної Грамоти на бежевому тлі зображено рамку темно-бежевого кольору зі світло-жовтим обрамленням. У верхній частині Почесної грамоти по центру розміщено малий Державний Герб України. Нижче жовтим кольором у три рядки нанесено написи: «Міністерство енергетики та вугільної промисловості України», «Почесна грамота», чорним кольором нанесено напис «НАГОРОДЖУЄТЬСЯ». В нижній лівій частині Почесної грамоти чорним кольором нанесено напис «Наказ від _________ №_____».

  Додаток 7 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

  ЕСКІЗ відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України — нагрудного знака «Відмінник енергетики України»

  Додаток 8 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

  ОПИС відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України — нагрудного знака «Відмінник енергетики України»

  Відомча заохочувальна відзнака — нагрудний знак «Відмінник енергетики України» має вигляд восьмипроменевої зірки світло-сірого кольору. Між променями зірки розміщені стилізовані блискавки жовтого кольору як елемент напруги та енергії.

  У центрі зірки розташовано медальйон обрамлений лавровим вінком жовтого кольору. По колу медальйона, на помаранчевому тлі напис жовтими літерами «ВІДМІННИК ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ».

  У центрі медальйона, на синьому фоні розміщено схематичне зображення всієї енергетичної промисловості: електроопора, водозабірна стіна гідроелектростанції, труби теплових електростанцій та зображення атома як один із видів енергії. Верхня частина медальйона увінчана малим Державним Гербом України.

  На зворотному боці відзнаки розміщено кріплення до одягу.

  Усі зображення відзнаки — рельєфні.

  Розмір відзнаки — 45х45 мм.

  Додаток 9 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

  ЕСКІЗ посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України — нагрудного знака «Відмінник енергетики України»

  Додаток 10 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

  ОПИС посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України — нагрудного знака «Відмінник енергетики України»

  Посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України — нагрудного знака «Відмінник енергетики України» виготовлено типографським способом із баладеку у вигляді книжечки темно-синього кольору розміром 110х155 мм, згорнутої пополам. По центру обкладинки літерами золотого кольору виконано напис «ПОСВІДЧЕННЯ».

  Внутрішня частина посвідчення являє собою поліграфічний бланк білого кольору з хвильками бежевого кольору. Усі написи на внутрішньому боці посвідчення виконані літерами синього кольору.

  З лівого боку у верхній частині посвідчення у два рядки нанесено напис «МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ». Нижче — зображення нагрудного знака «Відмінник енергетики України». З правого боку у верхній частині здійснено напис «НАГОРОДЖУЄ» та три лінії для запису прізвища, імені, по батькові нагороджуваного. Нижче в два рядки нанесено напис «НАГРУДНИМ ЗНАКОМ «Відмінник енергетики України». Під цим написом у два рядки розміщено напис «Наказ № ____ від «___» _____ 20___ р.» для розміщення номера і дати наказу про нагородження. Унизу бланка — написи: «Міністр __________», «М. П.» для розміщення підпису Міністра і печатки.

  Додаток 11 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

  ЕСКІЗ відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України — нагрудного знака «За доблесну шахтарську працю»

  Додаток 12 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

  ОПИС відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України — нагрудного знака «За доблесну шахтарську працю»

  Відомча заохочувальна відзнака — нагрудний знак «За доблесну шахтарську працю» має вигляд п’ятикутника з синьої емалі, накладеного на восьмипроменеву зірку жовтого кольору.

  У верхній частині п’ятикутника розміщено малий Державний Герб України, під ним — стилізовані зображення двох териконів, копра та двох перехрещених молотків.

  У нижній частині п’ятикутника — стилізована стрічка світло-сірого кольору, на якій у два рядки синіми літерами нанесено напис «ЗА ДОБЛЕСНУ ШАХТАРСЬКУ ПРАЦЮ».

  На зворотному боці відзнаки розміщено кріплення до одягу.

  Усі зображення відзнаки — рельєфні.

  Розмір відзнаки — 45х45 мм.

  Додаток 13 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

  ЕСКІЗ посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України — нагрудного знака «За доблесну шахтарську працю»

  Додаток 14 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

  ОПИС посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України — нагрудного знака «За доблесну шахтарську працю»

  Посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України — нагрудного знака «ЗА ДОБЛЕСНУ ШАХТАРСЬКУ ПРАЦЮ» виготовляється типографським способом із баладеку у вигляді книжечки темно-синього кольору розміром 110х155 мм, згорнутої пополам. По центру обкладинки літерами золотого кольору виконано напис «ПОСВІДЧЕННЯ».

  Внутрішня частина посвідчення являє собою поліграфічний бланк білого кольору з хвильками синього кольору. Усі написи на внутрішньому боці посвідчення виконані літерами синього кольору.

  З лівого боку у верхній частині посвідчення у два рядки нанесено напис «МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ». Нижче — зображення нагрудного знака «За доблесну шахтарську працю». З правого боку у верхній частині здійснено напис «НАГОРОДЖУЄ» та три лінії для запису прізвища, імені, по батькові нагороджуваного. Нижче в два рядки нанесено напис «НАГРУДНИМ ЗНАКОМ «ЗА ДОБЛЕСНУ ШАХТАРСЬКУ ПРАЦЮ». Під цим написом у два рядки розміщено напис «Наказ № ____ від «___» ______ 20 ___ р.» для розміщення номера і дати наказу про нагородження. Унизу бланка — написи: «Міністр ______», «М. П.» для розміщення підпису Міністра і печатки.

  Додаток 15 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

  ЕСКІЗ відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України — нагрудного знака «Відмінник нафтогазової промисловості»

  Додаток 16 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

  ОПИС відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України — нагрудного знака «Відмінник нафтогазової промисловості»

  Відомча заохочувальна відзнака — нагрудний знак «Відмінник нафтогазової промисловості» має вигляд восьмипроменевої зірки, чотири промені якої світло-сірого кольору та чотири — жовтого кольору. Промені світло-сірого кольору розташовані між стилізованими гілками лавру. Верхній промінь зірки прикрашений малим Державним Гербом України.

  У центрі зірки вміщено медальйон, по колу якого напис на жовтому тлі — «ВІДМІННИК НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ». Усередині медальйона на блакитному фоні розташоване схематичне зображення нафтової качалки та труби з полум’ям як уособлення нафтової та газової промисловості.

  На зворотному боці відзнаки розміщено кріплення до одягу.

  Усі зображення відзнаки — рельєфні.

  Розмір відзнаки — 45х45 мм.

  Додаток 17 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

  ЕСКІЗ посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України — нагрудного знака «Відмінник нафтогазової промисловості»

  Додаток 18 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

  ОПИС посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України — нагрудного знака «Відмінник нафтогазової промисловості»

  Посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України — нагрудного знака «ВІДМІННИК НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» виготовляється типографським способом із баладеку у вигляді книжечки темно-синього кольору розміром 110х155 мм, згорнутої пополам. По центру обкладинки літерами золотого кольору виконано напис «ПОСВІДЧЕННЯ».

  Внутрішня частина посвідчення являє собою поліграфічний бланк білого кольору з хвильками блакитного кольору. Усі написи на внутрішньому боці посвідчення виконані літерами синього кольору.

  З лівого боку в верхній частині посвідчення у два рядки нанесено напис: «МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ». Нижче — зображення нагрудного знака «Відмінник нафтогазової промисловості». З правого боку у верхній частині здійснено напис «НАГОРОДЖУЄ» та три лінії для запису прізвища, імені, по батькові нагороджуваного. Нижче в два рядки нанесено напис «НАГРУДНИМ ЗНАКОМ «ВІДМІННИК НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ». Під цим написом у два рядки розміщено напис «Наказ № ____ від «___» _____ 20 ___ р.» для розміщення номера і дати наказу про нагородження. Унизу бланка — написи: «Міністр ________», «М. П.» для розміщення підпису Міністра і печатки.

  Додаток 19 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

  НАГОРОДНИЙ ЛИСТ( z0389-13 BF179.doc ) для нагородження нагрудним знаком

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Про втрату чинності наказу Міністерства освіти і науки України від 11 березня 2010 року № 202, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

  Про втрату чинності наказу Міністерства освіти і науки України від 11 березня 2010 року № 202 У зв'язку з тим, що наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31 жовтня 2012 року( z1935-12 ) "Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 листопада 2012 року за № 1935/22247, набирає чинності з 01 січня 2013 року НАКАЗУЮ:

  транспортування та постачання теплової енергії Могилів-Подільському міському комунальному підприємству "Теплоенергетик", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

  Про видачу ліцензій з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії Могилів-Подільському міському комунальному підприємству "Теплоенергетик"

  виданої ПРАТ „ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ”, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Щодо продовження дії ліцензії на виробництво електричної енергії, виданої ПРАТ „ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Згідно з повноваженнями, наданими Законом України „Про електроенергетику"( 575/97-ВР ), Указом Президента України від 23.11.2011 № 1059( 1059/2011 ) „Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики ПОСТАНОВЛЯЄ:

  Про офіційні (облікові) курси банківських металів, Національний банк України

  Національний банк України 13.09.2012 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів Код цифровий Код літерний Кількість унцій Назва Облікові курси

  Об адвокате - устами Клиентов

  Огромное спасибо творцам сайта!!! Он на самом деле - находка! Всё просто отлично!!!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b