Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів позашкільних навчальних закладів, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 17.08.2012  № 922
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 p. за № 1473/21785

  Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів позашкільних навчальних закладів

  Відповідно до Указу Президента України від 04 липня 2005 року № 1013( 1013/2005 ) «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року ( 785-2010-п ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 785, та з метою формування інформаційного освітнього середовища позашкільних навчальних закладів, поширення досвіду використання інформаційно-комунікаційних технологій НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів позашкільних навчальних закладів, що додається.

  2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) забезпечити:

  подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку;

 3. організацію і проведення Конкурсу.
 4. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр

  Д. В. Табачник

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 17.08.2012  № 922

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 p. за № 1473/21785

  ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів позашкільних навчальних закладів

  I. Загальні положення

  1.1. Всеукраїнський конкурс веб-сайтів позашкільних навчальних закладів (далі — Конкурс) проводиться Мiнiстерством освіти i науки, молоді та спорту України (далі — МОНмолодьспорт України) спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (далі — Інститут).

  1.2. Конкурс проводиться з метою поширення педагогічного досвіду з використанням можливостей Інтернету для підвищення ефективності освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах.

  1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

 5. формування інформаційного освітнього середовища позашкільної освіти;
 6. виявлення, поширення та впровадження досвіду використання інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій у роботі позашкільних навчальних закладів;

 7. стимулювання процесу створення веб-сайтів позашкільних навчальних закладів;
 8. сприяння відкритості діяльності позашкільних навчальних закладів та розвитку взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу та громадськістю.

  1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для всіх позашкільних навчальних закладів.

  1.5. Учасниками Конкурсу можуть бути позашкільні навчальні заклади (далі — учасники) системи освіти усіх типів і форм власності, які мають власний діючий веб-сайт.

  II. Умови, строки проведення Конкурсу

  2.1. Конкурс проводиться щороку, починаючи з 2013 року.

  2.2. Конкурс проводиться поетапно:

  І етап: республіканський (Автономна Республіка Крим), обласний, міський (міст Києва та Севастополя) — в І півріччі, за результатами якого визначаються три переможці;

  ІІ етап: всеукраїнський — в ІІ півріччі.

  2.3. Строки проведення І та ІІ етапів Конкурсу визначаються щороку наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

  2.4. Учасники І етапу Конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів, є учасниками ІІ етапу.

  2.5. Реєстрація учасників ІІ етапу Конкурсу здійснюється за умови подання ними конкурсних матеріалів не пізніше 15 вересня поточного року на електронну адресу Конкурсу: konkurs@iitzo.gov.ua.

  2.6. Конкурсні матеріали включають:

 9. заявку на участь у Конкурсі ( z1473-12 ) за формою згідно з додатком;
 10. опис конкурсного веб-сайту (мета, завдання сайту, його оригінальність та роль у діяльності позашкільного навчального закладу — до 2 аркушів).

  III. Організаційний комітет і журі Конкурсу

  3.1. Для організації та проведення І та ІІ етапів Конкурсу за місцем їх проведення створюються організаційні комітети, до складу яких входять керівники позашкільних навчальних закладів, працівники органів управління освітою та науково-методичних установ, представники місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо (за згодою).

  3.2. Персональний склад організаційних комітетів І етапу Конкурсу затверджується наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) управлінь освіти і науки, а ІІ (всеукраїнського) етапу — наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за поданням Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

  3.3. Очолює організаційний комітет голова.

  Голова організаційного комітету здійснює розподіл повноважень між його членами і керує роботою з організації проведення Конкурсу.

  3.4. До повноважень організаційного комітету входять:

 11. здійснення організаційної роботи щодо проведення Конкурсу;
 12. оформлення документації щодо проведення Конкурсу та підбиття підсумків;
 13. сприяння висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації.
 14. 3.5. Персональний склад журі І етапу Конкурсу затверджується наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) управлінь освіти і науки, а ІІ (всеукраїнського) етапу — наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за поданням Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

  3.6. До складу журі Конкурсу можуть входити педагогічні працівники, які мають значний досвід практичної та наукової діяльності в системі освіти, володіють умінням експертної оцінки нормативних і методичних матеріалів, фахівці відповідного профілю з числа науково-педагогічних працівників академічних, наукових установ та організацій, представники Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, переможці Конкурсу у попередні роки.

  До складу журі Конкурсу не можуть входити особи, які є учасниками Конкурсу. Кількість членів журі може бути від 5 до 15 осіб.

  3.7. Очолює журі Конкурсу голова.

  3.8. До повноважень журі входять:

 15. оцінка веб-сайтів, представлених на Конкурс;
 16. забезпечення об’єктивності розгляду та оцінювання, складання оціночних відомостей.
 17. IV. Визначення переможців і лауреатів Конкурсу

  4.1. Оцінювання веб-сайтів, представлених на Конкурс, здійснюється за критеріями:

 18. структура веб-сайту (функціональність, системність, зручність інтерфейсу);
 19. зміст веб-сайту (підбір матеріалу, інформативність, оновлення інформації, зрозумілість і чіткість інформації, грамотність, наявність відеоматеріалів, кількість відвідувань, кількість завантажень, можливість проведення атестації, можливість вибору мови);

  дизайн веб-сайту (наявність заголовка, чіткість тексту, добір колірної палітри, використання форматування, наявність єдиного стилю оформлення всіх сторінок, відповідність та оптимальність використання графічних елементів змісту сторінки, елементи творчості).

  4.2. Результати проведення всіх етапів Конкурсу оформляються протоколами засідання журі, які підписують голова та секретар журі.

  4.3. Переможцями Конкурсу є учасники, які набрали найбільшу кількість балів за результатами ІІ етапу. Кількість переможців Конкурсу не перевищує 30% загальної кількості учасників.

  4.4. Лауреатами Конкурсу вважаються учасники, які по кількості набраних балів за результатами ІІ етапу увійшли до першої трійки.

  4.5. Результати Конкурсу затверджуються наказом МОНмолодьспорту України та оприлюднюються на сайтах МОНмолодьспорту України, Інституту.

  4.6. Переможці та лауреати Конкурсу нагороджуються дипломами та заохочувальними призами.

  4.7. Фінансові витрати на підготовку і проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених законодавством України.

  В. о. директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

  С. М. Серебрянський

  Додаток до Положення про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів позашкільних навчальних закладів

  ЗАЯВКА на участь у Всеукраїнському конкурсі веб-сайтів позашкільних навчальних закладів

  1. Номінація.

  2. Повне найменування позашкільного навчального закладу, поштова адреса, телефон, факс, E-mail.

  3. Прізвище, ім’я, по батькові керівника закладу, контактний телефон.

  4. Адреса сайта (домен).

  5. Розробник сайта.

  6. Прізвище, ім’я, по батькові адміністратора сайта, посада, контактний телефон.

  7. Дата створення сайта.

  8. Статистика відвідування за останній рік (період) по місяцям.

  Керівник закладу

  ____________ (підпис)

  __________________ (ініціали, прізвище)

  ____ ________________ 20__ р.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Про встановлення вимог Комунальному підприємству "Іллічівськтеплоенерго" щодо провадження інших, видів діяльності, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

  Про встановлення вимог Комунальному підприємству "Іллічівськтеплоенерго" щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності Відповідно до Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг"( 2479-17 ), Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг( 1073/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1073, Порядку встановлення вимог щодо провадження суб'єктами природних монополій господарської діяльності( z0311-13 ), яка не належить до сфери природних монополій, та обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 04.02.2013 № 15, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ВИРІШИЛА:

  Професія: «стололаз»

  Презентації проектів, відкриття нових магазинів, виробничих ліній на будь-яких підприємствах (з виробництва бетону, цигарок чи солодкої води тощо) їхня стихія. І байдуже, що презентують. Однією ...

  Що робити під час розлучення?

  Весь етап, який пов'язаний з розлученням, є дуже важким, а тому вам варто з гідністю пережити його.

  Президент Украины утвердил годовую национальную программу сотрудничества с НАТО

  Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ №371/2013 об утверждение годовой национальной программы сотрудничества Украина – НАТО на 2013 год.

  Об адвокате - устами Клиентов

  Этот интернет проект - увлекательный.

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b