Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, Міністерство фінансів УкраїниМІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 07.07.2012  № 817
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2012 р. за № 1287/21599

  Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету

  Відповідно до статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"( 509-12 ) та з метою вдосконалення оперативного обліку податків і зборів, що надходять до бюджетів та державних цільових фондів, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби згідно з чинними нормативно-правовими актами України, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, що додається.

  2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту прогнозування, аналізу, обліку та звітності Державної податкової служби України (Санжаревська І. С.) забезпечити:

  подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

 3. оприлюднення цього наказу.
 4. 3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної податкової адміністрації України згідно з додатком.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову ДПС України Клименка О. В.

  Міністр

  Ю. Колобов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 07.07.2012  № 817

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2012 р. за № 1287/21599

  ПОРЯДОК заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету

  1. При сплаті платежів до бюджету, здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, поверненні коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, поле "Призначення платежу" розрахункового документа заповнюється таким чином:

 5. поле № 1:
 6. друкується службовий код (знак) "*" (ознака платежу до бюджету);
 7. поле № 2:
 8. друкується розділовий знак ";" ;
 9. друкується код виду сплати (формат ссс — тризначне число);
 10. поле № 3:
 11. друкується розділовий знак ";" ;
 12. у разі здійснення сплати за третіх осіб друкується податковий номер платника, за якого здійснюється така сплата, в іншому випадку проставляється знак пробілу:

  а) код клієнта за ЄДРПОУ (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8);

  б) реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи (завжди має 10 цифр);

  в) реєстраційний (обліковий) номер, який присвоюється органом державної податкової служби (завжди має 9 цифр);

 13. поле № 4:
 14. друкується розділовий знак ";" ;
 15. друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Кількість знаків, ураховуючи зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною поля "Призначення платежу" електронного розрахункового документа Системи електронних платежів Національного банку України, при цьому використання символу ";" не допускається;

  у разі сплати платежу до бюджету в іноземній валюті обов'язково вказується код класифікації доходів бюджету.

  У разі здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі — відшкодування ПДВ), повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету за висновками органів державної податкової служби (далі — ДПС), поля № 5 та № 6 заповнюються таким чином:

 16. поле № 5:
 17. друкується розділовий знак ";" ;
 18. друкується дата висновку, на підставі якого здійснюється відшкодування ПДВ або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету (формат — ДД. ММ. РРРР). Платником податків поле № 5 не заповнюється;

 19. поле № 6:
 20. друкується розділовий знак ";";
 21. друкується номер висновку, на підставі якого здійснюється відшкодування ПДВ або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету. Платником податків поле № 6 не заповнюється;

 22. поле № 7:
 23. друкується розділовий знак ";";
 24. резервне поле. Заповнюється платниками податків та/або органами Державної казначейської служби України (ДПС) у разі здійснення розрахунків згідно з окремими рішеннями Кабінету Міністрів України тощо. Зазвичай не заповнюється.

  У разі погашення податкових векселів (податкових розписок) коштами при заповненні розрахункового документа в резервному полі необхідно проставляти номер векселя.

  2. Приклад заповнення поля "Призначення платежу" в розрахунковому документі:

  а) сплата суми грошового зобов'язання з податку на додану вартість (далі — ПДВ):

  *

  ;101

  ;

  ; ПДВ за березень

  ;

  ;

  ;

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

 25. 1 — службовий код ("*");
 26. 2 — код виду сплати ("101" — сплата суми грошового зобов'язання);
 27. 3 — код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи) платника, за якого здійснюється сплата (не заповнюється — платник сплачує платіж особисто);

 28. 4 — друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;
 29. 5 — не заповнюється;
 30. 6 — не заповнюється;
 31. 7 — не заповнюється;
 32. б) сплата банком "Унікс" суми грошового зобов'язання з податку на прибуток за підприємство "Прилад", яке має код за ЄДРПОУ 30110239:

  *

  ;101

  ; 301102239

  ; податок на прибуток за І кв. за "Прилад"

  ;

  ;

  ;

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

 33. 1 — службовий код ("*");
 34. 2 — код виду сплати ("101" — сплата суми грошового зобов'язання);
 35. 3 — код за ЄДРПОУ платника, за якого здійснюється сплата ("30110239" — підприємство "Прилад", яке має код за ЄДРПОУ 30110239);

 36. 4 — друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;
 37. 5 — не заповнюється;
 38. 6 — не заповнюється;
 39. 7 — не заповнюється;
 40. в) повернення коштів (помилково або надміру зарахованих до бюджету) платнику податків органами Державної казначейської служби України за платіжними дорученнями, сформованими на підставі висновків ДПС.

  Приклад заповнення поля "Призначення платежу" у разі повернення платнику коштів, надміру сплачених за податком на прибуток. Платіжне доручення оформлено на підставі висновку № 255 від 15 березня 2012 року:

  *

  ;107

  ;

  ; повернення надміру сплаченої суми податку на прибуток

  ; 15 березня 2012 року

  ; 255

  ;

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

 41. 1 — службовий код ("*");
 42. 2 — код виду сплати ("107" — повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету);

 43. 3 — не заповнюється;
 44. 4 — друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;
 45. 5 — дата реєстрації висновку ("15 березня 2012 року");
 46. 6 — реєстраційний номер висновку ("255");
 47. 7 — не заповнюється;
 48. г) перерахування коштів (помилково або надміру зарахованих до бюджету) з одного бюджетного рахунку на інший органами Державної казначейської служби України за платіжними дорученнями, оформленими на підставі висновків ДПС.

  Приклад заповнення поля "Призначення платежу" у разі перерахування коштів, сплачених за податком на прибуток, у рахунок сплати ПДВ. Платіжне доручення оформлене на підставі висновку № 625 від 15 березня 2012 року:

  *

  ;108

  ;

  ; перерахування коштів з податку на прибуток у рахунок ПДВ

  ; 15 березня 2012 року

  ; 625

  ;

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

 49. 1 — службовий код ("*");
 50. 2 — код виду сплати ("108" — перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший);
 51. 3 — не заповнюється;
 52. 4 — друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;
 53. 5 — дата реєстрації висновку ("15 березня 2012 року");
 54. 6 — реєстраційний номер висновку ("625");
 55. 7 — не заповнюється;
 56. ґ) відшкодування ПДВ за висновками ДПС.

  Приклад заповнення поля "Призначення платежу" у разі відшкодування ПДВ згідно з висновком № 125 від 19 квітня 2012 року:

  *

  ;110

  ;

  ; відшкодування ПДВ за декларацією за березень

  ; 19 квітня 2012 року

  ; 125

  ;

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

 57. 1 — службовий код ("*");
 58. 2 — код виду сплати ("110" — відшкодування ПДВ на рахунок платника);
 59. 3 — не заповнюється;
 60. 4 — друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;
 61. 5 — дата реєстрації висновку ("19 квітня 2012 року ");
 62. 6 — реєстраційний номер висновку ("125");
 63. 7 — не заповнюється;
 64. д) погашення платниками податків податкових векселів коштами:

  Приклад заповнення поля "Призначення платежу" в разі погашення платниками податків податкових векселів коштами:

  *

  ; 109

  ;

  ; оплата податкового векселя

  ;

  ;

  ; ХХХХХХХХХХ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

 65. 1 — службовий код ("*");
 66. 2 — код виду сплати ("109" — оплата податкового векселя);
 67. 3 — не заповнюється;
 68. 4 — друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;
 69. 5 — не заповнюється;
 70. 6 — не заповнюється;
 71. 7 — друкується номер векселя, у рахунок погашення якого здійснюється платіж;
 72. е) погашення банком податкових векселів (податкових розписок) коштами:

  Приклад заповнення поля "Призначення платежу" в разі погашення банком податкових векселів (податкових розписок) коштами за підприємство "Надія", яке має код за ЄДРПОУ 30611145:

  *

  ; 109

  ; 30611145

  ; оплата податкового векселя (податкової розписки)

  ;

  ;

  ; ХХХХХХХХХХ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

 73. 1 — службовий код ("*");
 74. 2 — код виду сплати ("109" — оплата податкового векселя (податкової розписки));
 75. 3 — код за ЄДРПОУ платника, за якого здійснюється оплата (підприємство "Надія", яке має код за ЄДРПОУ 30611145);

 76. 4 — друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;
 77. 5 — не заповнюється;
 78. 6 — не заповнюється;
 79. 7 — друкується номер податкового векселя (податкової розписки);
 80. є) надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу:

  Приклад заповнення поля "Призначення платежу" в розрахунковому документі:

  *

  ;140

  ;

  ; надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу

  ;

  ;

  ;

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

 81. 1 — службовий код ("*");
 82. 2 — код виду сплати ("140" — надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу);

 83. 3 — не заповнюється;
 84. 4 — друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;
 85. 5 — не заповнюється;
 86. 6 — не заповнюється;
 87. 7 — не заповнюється;
 88. ж) сплата грошового зобов'язання, визначеного ДПС за результатами документальної перевірки підрозділів податкового контролю:

  Приклад заповнення поля "Призначення платежу" в разі сплати грошового зобов'язання, визначеного ДПС за результатами документальної перевірки підрозділів податкового контролю:

  *

  ;131

  ;

  сплата грошового зобов'язання, визначеного ДПС за результатами документальної перевірки підрозділів податкового контролю

  ;

  ;

  ;

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

 89. 1 — службовий код ("*");
 90. 2 — код виду сплати ("131" — сплата грошового зобов'язання, визначеного ДПС за результатами документальної перевірки підрозділів податкового контролю);

 91. 3 — не заповнюється;
 92. 4 — друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;
 93. 5 — не заповнюється;
 94. 6 — не заповнюється;
 95. 7 — не заповнюється.
 96. 3. У разі сплати платежу до бюджету готівкою за заявою на переказ готівки банк при оформленні розрахункового документа у реквізиті "Призначення платежу" повторює текст, наведений у реквізиті "Призначення платежу" заяви на переказ готівки. Поле "Призначення платежу" заповнюється таким чином:

  Приклад заповнення поля "Призначення платежу" у разі сплати фізичною особою з реєстраційним номером облікової картки платника податків 1234567890 плати за землю готівкою за заявою на переказ готівки:

  *

  ;101

  ; 1234567890

  ; плата за землю

  ;

  ;

  ;

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

 97. 1 — службовий код ("*");
 98. 2 — код виду сплати ("101"- сплата грошового зобов'язання) — з графи "код виду платежу" заяви на переказ готівки;

  3 — реєстраційний номер облікової картки платника податків, щодо платежу якого формується заява на переказ готівки, — з графи "реєстраційний номер" заяви на переказ готівки;

  4 — друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу — з графи "призначення платежу" заяви на переказ готівки;

 99. 5 — не заповнюється;
 100. 6 — не заповнюється;
 101. 7 — не заповнюється.
 102. 4. Сплата за кожним видом платежу та за кожним видом сплати має оформлятися окремим документом на переказ.

  5. У разі заповнення поля "Призначення платежу" з порушенням вимог, визначених у цьому Порядку, документ на переказ приймається до виконання. При цьому вважається, що платник податків сплачує грошове зобов'язання (код виду сплати 101).

  6. У разі виникнення будь-яких питань за довідками слід звертатися до ДПС за місцем реєстрації платника.

  7. Список кодів видів сплати, які вказуються в полі "Призначення платежу" розрахункового документа, наведено в додатку до цього Порядку.

  Заступник директора Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку — начальник Управління податкової та митної політики

  Ю. П. Романюк

  Додаток до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету

  СПИСОК кодів видів сплати

  Код сплати

  Вид сплати

 103. 101
 104. Сплата суми грошового зобов'язання*

 105. 106
 106. Сплата пені*

 107. 109
 108. Оплата податкового векселя*

 109. 121
 110. Сплата адміністративного штрафу*

 111. 125
 112. Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів*

 113. 130
 114. Сплата грошового зобов’язання, визначеного органом державної податкової служби (далі — ДПС) за результатами камеральної перевірки*

 115. 131
 116. Сплата грошового зобов’язання, визначеного органом ДПС за результатами документальної перевірки підрозділів податкового контролю*

 117. 132
 118. Сплата грошового зобов’язання, визначеного органом ДПС за результатами документальної перевірки підрозділів оподаткування юридичних осіб*

 119. 133
 120. Сплата грошового зобов’язання, визначеного органом ДПС за результатами документальної перевірки підрозділів оподаткування фізичних осіб*

 121. 134
 122. Сплата грошового зобов’язання, визначеного органом ДПС за результатами документальної перевірки підрозділів боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом*

 123. 135
 124. Сплата грошового зобов’язання, визначеного органом ДПС за результатами документальної перевірки підрозділів контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів*

 125. 136
 126. Сплата грошового зобов’язання, визначеного органом ДПС за результатами документальної перевірки підрозділів погашення податкового боргу*

 127. 137
 128. Сплата грошового зобов’язання, визначеного органом ДПС за результатами документальної перевірки інших підрозділів*

 129. 107
 130. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету

 131. 108
 132. Перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший

 133. 110
 134. Відшкодування ПДВ на рахунок платника

 135. 111
 136. Відшкодування процентів за бюджетною заборгованістю

 137. 117
 138. Надходження до бюджету коштів платника податків, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство

 139. 140
 140. Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу

 141. 141
 142. Стягнення податкового боргу за рішенням суду шляхом стягнення коштів з рахунків клієнтів банків

 143. 142
 144. Стягнення податкового боргу за рішенням суду шляхом стягнення готівки, що належить платникові податків

 145. 143
 146. Стягнення податкового боргу за рішенням суду за рахунок реалізації майна платника податків, що перебуває у податковій заставі

 147. 144
 148. Стягнення податкового боргу за рішенням суду шляхом погашення за рахунок додаткових джерел (дебіторської заборгованості, боргу відокремлених підрозділів юридичних осіб тощо)

 149. 145
 150. Надходження розстрочених (відстрочених) сум

 151. 146
 152. Надходження в бюджет коштів від погашення інших видів заборгованостей перед бюджетами

 153. 147
 154. Стягнення в межах виконавчого провадження

 155. 148
 156. Надходження в бюджет коштів від погашення податкового боргу в міжнародних правовідносинах

 157. 149
 158. Надходження в бюджет коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі, а також скарбів

  __________ * Використовуються при заповненні документів на переказ платниками податків.

  Додаток до наказу Міністерства фінансів України 07.07.2012  № 817

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2012 р. за № 1287/21599

  ПЕРЕЛІК наказів Державної податкової адміністрації України, які визнаються такими, що втратили чинність

  1. Наказ Державної податкової адміністрації України від 01 липня 2002 року № 301( z0735-02 ) "Про затвердження Порядку заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 вересня 2002 року за № 735/7023;

  2. Наказ Державної податкової адміністрації України від 13 березня 2003 року № 114( z0255-03 ) "Про внесення змін до Порядку передачі банками інформації про закриття рахунків клієнтів — платників податків і зборів (обов'язкових платежів) до органів державної податкової служби електронними засобами та заповнення платниками податків розрахункових документів у випадку сплати платежів до бюджету", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 квітня 2003 року за № 255/7576;

  3. Наказ Державної податкової адміністрації України від 01 грудня 2003 року № 575( z1156-03 ) "Про затвердження змін до наказів ДПА України від 01.07.2002 № 301 та від 01.08.2001 № 306", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 грудня 2003 року за № 1156/8477;

  4. Наказ Державної податкової адміністрації України від 28 лютого 2005 року № 87( z0315-05 ) "Про затвердження Змін та доповнень до наказів Державної податкової адміністрації України від 01.07.2002 № 301 та від 01.08.2001 № 306", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 березня 2005 року за № 315/10595;

  5. Наказ Державної податкової адміністрації України від 22 вересня 2006 року № 561( z1078-06 ) "Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 01.07.2002 № 301", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 вересня 2006 року за № 1078/12952;

  6. Наказ Державної податкової адміністрації України від 16 червня 2007 року № 363( z0735-07 ) "Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 01.07.2002 № 301", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 червня 2007 року за № 735/14002;

  7. Наказ Державної податкової адміністрації України від 07 серпня 2007 року № 474( z0962-07 ) "Про внесення змін до наказу ДПА від 01.07.2002 № 301", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2007 року за № 962/14229;

  8. Наказ Державної податкової адміністрації України від 18 листопада 2009 року № 643( z0024-10 ) "Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 01.07.2002 № 301", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 січня 2010 року за № 24/17319.

  Заступник директора Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку — начальник Управління податкової та митної політики

  Ю. П. Романюк

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про відмову ТОВ "УКРТЕХІНВЕСТГАЗ" у видачі ліцензії на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання 11 жовтня 2012 року, розглянула питання про видачу ТОВ "УКРТЕХІНВЕСТГАЗ" ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом.

  які користуються дипломатичними, службовими та спеціальними паспортами, Кабінет Міністрів України

  Про схвалення проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Султанату Оман про звільнення від оформлення віз громадян, які користуються дипломатичними, службовими та спеціальними паспортами

  Про офіційні курси гривні до іноземної валюти, Національний банк України

  Національний банк України 08.07.2013 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти* Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс

  Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту вымогательства экс-руководством Высшего хозсуда взятки

  Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины начало досудебное расследование по факту вымогательства бывшим руководством Высшего хозяйственного суда Украины взятки в сумме ...

  Об адвокате - устами Клиентов

  Да, тут много нужной информации. Огромнейшее спасибо. Очень благодарны! Ребята - просто молодцы.

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b