Про затвердження Порядку проведення конкурсу на здобуття стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів, Міністерство молоді та спорту УкраїниМІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 17.09.2013 № 252
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 жовтня 2013 р. за № 1712/24244

  Про затвердження Порядку проведення конкурсу на здобуття стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів

  Відповідно до пункту 4 Положення про стипендії Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів( 290/2006 ), затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2006 року № 290, та з метою запровадження порядку розгляду та конкурсного відбору претендентів на призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів, що додається.

  2. Юридичному управлінню (Йовжій О. М.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10 квітня 2012 року № 440 ( z0639-12 ) "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на здобуття стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 квітня 2012 року за № 639/20952.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  Перший заступник Міністра

  С. В. Глущенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства молоді та спорту 17.09.2013 № 252

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 жовтня 2013 р. за № 1712/24244

  ПОРЯДОК проведення конкурсу на здобуття стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів

  1. Стипендії Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів (далі — стипендії Президента України) призначаються з метою стимулювання успішних виступів на міжнародній спортивній арені, визнання вагомого внеску в розвиток спорту інвалідів.

  2. Конкурсний відбір претендентів на здобуття стипендій Президента України та розгляд пропозицій щодо розмірів зазначених стипендій для тренерів проводить комісія, яка утворюється в установленому порядку Міністерством молоді та спорту України (далі — Мінмолодьспорт України).

  3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінмолодьспорту України, Національного комітету спорту інвалідів України та цим Порядком.

  4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

  розглядає документи, подані Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (далі — Укрцентр "Інваспорт");

  за результатами конкурсу вносить відповідні пропозиції щодо кандидатур на одержання стипендій Президента України та розмірів зазначених стипендій для тренерів до Мінмолодьспорту України.

  5. Комісія має право:

  одержувати від спортивних федерацій інвалідів з нозології, які порушили клопотання про призначення стипендій Президента України, додаткову інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

 3. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.
 4. 6. Персональний склад комісії затверджується наказом Мінмолодьспорту України. Форма роботи — засідання, які проводять у разі потреби. Засідання комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

  Комісія приймає рішення більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос голови є вирішальним.

  Рішення комісії оформлюють протоколом, який підписують усі присутні члени комісії.

  7. Висунення претендентів на призначення стипендій Президента України та подання Національному комітету спорту інвалідів України пропозицій щодо розмірів зазначених стипендій для тренерів залежно від їх особистого внеску у підготовку відповідного спортсмена здійснюється національними спортивними федераціями з нозології разом з Укрцентром "Інваспорт".

  8. Спортивні федерації інвалідів з нозології в 7-денний строк після закінчення Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи подають до Укрцентру "Інваспорт":

  лист, підписаний керівником спортивної федерації інвалідів з нозології, про порушення клопотання щодо призначення стипендій Президента України відповідним спортсменам та їх тренерам;

  подання спортивної федерації інвалідів із нозології щодо кандидатур на одержання стипендій Президента України та розмірів зазначених стипендій для тренерів, оформлене згідно з додатком до цього Порядку;

  витяг із протоколу засідання керівного органу спортивної федерації інвалідів із нозології, засвідчений підписами;

 5. протокол змагань.
 6. 9. У разі якщо подані документи відповідають вимогам, зазначеним у пункті 8 цього Порядку, Укрцентр "Інваспорт" готує клопотання щодо призначення стипендій Президента України та разом із документами федерації інвалідів із нозології подає його на розгляд комісії.

  10. На здобуття стипендій Президента України висуваються спортсмени-інваліди, які посіли в поточному році перше — третє місця на Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу, перше місце на чемпіонатах Європи в паралімпійських, дефлімпійських номерах програми, та їх тренери.

  Якщо за результатами участі в міжнародних змаганнях претендентів на отримання стипендій Президента України буде більше, ніж кількість установлених стипендій, перевага надаватиметься в першу чергу спортсменам-інвалідам, які мають ліпші спортивні результати за сукупністю спортивних досягнень протягом відповідного паралімпійського, дефлімпійського циклу (I, II, III місця на Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, на чемпіонатах світу та Європи).

  11. Стипендії Президента України виплачуються з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому прийнято рішення про їх призначення:

 7. протягом двох років — чемпіонам Паралімпійських і Дефлімпійських ігор та їх тренерам;
 8. протягом одного року — призерам Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, чемпіонам та призерам чемпіонатів світу, чемпіонам Європи в паралімпійських і дефлімпійських номерах програми та їх тренерам.

  12. У разі проведення чемпіонатів світу та Європи з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту раз на два роки розмір стипендії Президента України визначається за найвищим спортивним результатом спортсмена, досягнутим у поточному або попередньому році.

  13. Спортсмен-інвалід або тренер може бути позбавлений стипендії Президента України за поданням Мінмолодьспорту України на пропозицію Національного комітету спорту інвалідів України та Укрцентру "Інваспорт" відповідно до Положення про стипендії Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів( 290/2006 ), затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2006 року № 290.

  14. Списки претендентів на призначення стипендій Президента України, що подають спортивні федерації інвалідів із нозології разом із Укрцентром "Інваспорт", погоджені з Національним комітетом спорту інвалідів України та розглянуті комісією, затверджує Мінмолодьспорт України відповідним наказом. Мінмолодьспорт України на підставі пропозицій комісії розробляє та вносить проект відповідного указу Президента України на розгляд Кабінетові Міністрів України.

  За результатами проведення конкурсу затверджується відповідний наказ про виплату стипендій Президента України.

  Начальник юридичного управління

  О. М. Йовжій

  Додаток до Порядку проведення конкурсу на здобуття стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів (пункт 8)

  ПОДАННЯ спортивної федерації інвалідів із нозології щодо кандидатур на одержання стипендій Президента України та розмірів зазначених стипендій для тренерів

  № з/п

  Прізвище, ім’я, по батькові спортсмена та його тренера

  Регіон

  Вид спорту

  Вид програми

  Спортивне досягнення

  Розмір стипендії

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Президент федерації

  ______________ (підпис)

  _____________________________ (П. І. Б.)

  М. П.

  Дата

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку За підсумками розгляду заяви та документів, поданих заявником до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії( z0890-06 ), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 за № 345, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.07.2006 за № 890/12764 (із змінами), відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.10.2012 № 1379 НАКАЗУЮ:

  Рівненський татамі поза конкуренцією

  У першому місці, яке впевнено посіли на ХІV Паралімпійських іграх у Лондоніукраїнські дзюдоїсти, надто помітний внесок вихованців Рівненщини. Судіть самі: в золотій команді семеро атлетів, і ...

  Інспектори ДАІ Полтавщини проводять цільові профілактичні заходи під умовною назвою «Мопедист»

  Незважаючи на постійні звернення працівників Державтоінспекції Полтавщини до власників двоколісних транспортних засобів з проханням дотримуватися Правил поведінки на дорогах, деякі водії цієї ...

  Правительство одобрило законопроект, предлагающий уменьшить количество разрешительных документов для проведения научно-исследовательских работ

  На заседании правительства одобрен проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины, которые регулируют отношения, связанные с получением документов разрешительного характера». ...

  Об адвокате - устами Клиентов
  С огромной благодарностью отзываемся о всех, кто принимал участие в создании сайта. Этот сайт - на данный момент - уникальный в своем роде. Хорошо, что есть такие полезные порталы. Портал многофункционален в пользовании. На нем здорово проводить свободное время - просто, удобно,быстро.
  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b