Про затвердження Методики визначення фінансових квот для адміністративно-територіальних одиниць на централізовану закупівлю протитуберкульозних препаратів, Міністерство охорони здоров'я УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 26.07.2013  № 650
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2013 р. за № 1408/23940

  Про затвердження Методики визначення фінансових квот для адміністративно-територіальних одиниць на централізовану закупівлю протитуберкульозних препаратів

  Відповідно до підпункту 3 пункту 1 Завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки( 5451-17 ), наведених у додатку 2 до Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки, затвердженої Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5451-VI, статті 6 Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз»( 2586-14 ) та пункту 9 Положення про Міністерство охорони здоров‘я України( 467/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Методику визначення фінансових квот для адміністративно-територіальних одиниць на централізовану закупівлю протитуберкульозних препаратів.

  2. Державній службі України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань забезпечити виконання цього наказу.

  3. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

  5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  В. о. Міністр

  О. Толстанов

  ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

  Т. Александріна

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України 26.07.2013  № 650

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2013 р. за № 1408/23940

  МЕТОДИКА визначення фінансових квот для адміністративно-територіальних одиниць на централізовану закупівлю протитуберкульозних препаратів

  І. Загальні положення

  1.1. Ця Методика визначає фінансові квоти для адміністративно-територіальних одиниць на централізовану закупівлю протитуберкульозних препаратів.

  1.2. Ця Методика забезпечує прозорість розрахунків, їх всебічну обґрунтованість, неупередженість, послідовність у часі, а також рівність доступу усіх адміністративно-територіальних одиниць до коштів державного бюджету, які мають відповідне цільове призначення у рамках Програми.

  1.3. Визначення фінансових квот для адміністративно-територіальних одиниць на централізовану закупівлю протитуберкульозних препаратів здійснюється з використанням даних Розрахункової форми для обчислення потреби в протитуберкульозних препаратах (далі — ПТП 1 та 2 ряду), наведеної у додатку до Методики розрахунку потреби в протитуберкульозних препаратах( z0742-11 ), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 березня 2011 року № 163 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я Україні від 22 лютого 2013 року № 156), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 червня 2011 року за № 742/19480 (далі — Розрахункова форма), та у межах загальної суми коштів на централізовану закупівлю протитуберкульозних препаратів, передбачених на відповідний рік Загальнодержавною цільовою соціальною програмою протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки( 5451-17 ), затвердженою Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5451-VI (далі — Програма).

  1.4. Для визначення фінансових квот використовуються наступні дані:

  1) загальний обсяг фінансування для централізованої державної закупівлі у розрахунковому році препаратів для лікування туберкульозу, у межах визначених Програмою( 5451-17 );

  2) сума коштів, необхідних для створення централізованого незнижуваного резерву протитуберкульозних препаратів для лікування

  туберкульозу в обсягах їх узагальненої квартальної потреби (якщо це передбачено МОЗ України у розрахунковому році згідно з обсягами фінансування);

  3) сумарна вартість розрахункової річної потреби з резервом (200%) адміністративно-територіальних одиниць у протитуберкульозних препаратах для лікування туберкульозу, обчислена відповідно до Розрахункової форми( z0742-11 ) (значення колонки 10), яка додається до регіональних річних заявок на централізовану державну закупівлю ПТП 1 та 2 рядів;

  4) сумарна вартість фактично здійснених в адміністративно-територіальні одиниці централізованих поставок ПТП 1 та 2 рядів, які закуповувалися за кошти Державного бюджету у році, що передує розрахунковому.

  ІІ. Методологія розрахунків

  Визначення фінансових квот здійснюється у 4 етапи:

  1 етап: із загальної суми коштів, визначених Державним бюджетом України для централізованої державної закупівлі у розрахунковому році у рамках Програми ( 5451-17 ) засобів для лікування туберкульозу, вилучається сума, яка має цільове призначення для створення централізованого (квартального) резерву препаратів (у разі якщо цей захід був запланований МОЗ України на розрахунковий рік) за формулою 1:

  А — НР = Ф,

 3. де
 4. А

  -

  затверджена сума для державної закупівлі ПТП 1 та 2 рядів в цілому по Україні на розрахунковий рік (у гривнях).

  НР

  -

  сума, передбачена МОЗ України на закупівлю у розрахунковому році препаратів для створення їх централізованого (квартального) резерву (у разі його планування у розрахунковому році).

  Ф

  -

  фактична сума для державної закупівлі у розрахунковому році ПТП 1 та 2 рядів та діагностичних засобів для їх передачі у адміністративно-територіальні одиниці;

  2 етап: визначається загальнодержавний показник (у децимілі) ресурсних можливостей для забезпечення адміністративно-територіальних одиниць подвійною розрахунковою річною потребою (200%) у ПТП 1 та 2 рядів в результаті їх сумарної централізованої закупівлі за кошти Державного бюджету у розрахунковому та у попередньому до нього роках за формулою 2:

  (Фр. р. + Фп. р.) : РП (200%) = К,

 5. де
 6. Фр. р.

  -

  фактична сума для централізованої державної закупівлі ПТП 1 та 2 рядів у розрахунковому році для їх передачі в адміністративно-територіальні одиниці (у гривнях), визначена на попередньому етапі;

  Фп. р.

  -

  фактична сума, витрачена на попередню централізовану державну закупівлю ПТП 1 та 2 рядів у попередньому році.

  РП (200%)

  -

  загальна вартість розрахункової річної потреби з резервом (200%) у ПТП 1 та 2 рядів для усіх адміністративно-територіальних одиниць. Джерело інформації — зведена по усіх адміністративно-територіальних одиницях Розрахункова форма( z0742-11 ). Розрахунок: береться підсумкове значення колонки 10 Розрахункової форми (річна потреба з резервом (200 %) у грн).

  К

  -

  загальнодержавний коефіцієнт реального забезпечення розрахункової річної з резервом (200%) у ПТП 1 та 2 рядів, яке буде досягнуто в усіх адміністративно-територіальних одиницях після здійснення у розрахунковому році їх централізованої державної закупівлі у межах затверджених обсягів фінансування Програми( 5451-17 ) (у децимілі);

  3 етап: здійснюється відповідний до визначеного на попередньому етапі коефіцієнту (К) перерахунок вартості розрахункової річної потреби з резервом (200%) у ПТП 1 та 2 рядів для кожної адміністративно-територіальної одиниці за формулою 3:

  РП (200%)рег.(1-27) х К = РП (200%)факт./рег.(1-27),

 7. де
 8. РП (200%) рег.(1-27)

  -

  розрахункова річна потреба з резервом (200%) у ПТП 1 та 2 рядів для кожної адміністративно-територіальної одиниці (джерело інформації — Розрахункові форми( z0742-11 ), які додаються до регіональних річних заявок на централізовану закупівлю ПТП 1 та 2 рядів адміністративно-територіальних одиниць, щодо якої здійснюються розрахунки. Розрахунок: для кожної адміністративно-територіальної одиниці береться підсумкове значення колонки 10 регіональної Розрахункової форми (річна потреба з резервом (200 %) у грн)).

  К

  -

  визначений на попередньому етапі загальнодержавний коефіцієнт забезпечення розрахункової річної потреби з резервом у ПТП 1 та 2 рядів.

  РП (200%) факт./рег. (1-27)

  -

  загальна вартість розрахункової потреби з резервом у ПТП 1 та 2 рядів для кожної адміністративно-територіальної одиниці, яка буде забезпечена за рахунок сумарної централізованої державної закупівлі ПТП 1 та 2 рядів у розрахунковому та у попередньому до нього роках;

  4 етап: визначається необхідна для цього сума коштів для кожної адміністративно-територіальної одиниці (фінансова квота) для централізованої державної закупівлі у ПТП 1 та 2 рядів у розрахунковому році.

  РП (200%)факт./рег.(1-27) — Ффакт./рег. (1-27) п. р. = Ффакт./рег. (1-27) р. р. ,

 9. де
 10. РП(200%) факт./рег. ( 1-27)

  -

  визначена на попередньому етапі загальна вартість розрахункової потреби з резервом у ПТП 1 та 2 рядів для кожної адміністративно-територіальної одиниці, яка мусить бути забезпечена за рахунок сумарної централізованої державної закупівлі ПТП 1 та 2 рядів у розрахунковому та у попередньому до нього роках.

  Ффакт./рег. (1-27) п. р.

  -

  загальна вартість фактично поставлених до кожної адміністративно-територіальної одиниці ПТП 1 та 2 рядів, централізовано закуплених за кошти державного бюджету у році, що передує розрахунковому, у рамках Програми( 5451-17 );

  Ффакт./рег. (1-27) р. р.

  -

  загальна сума коштів для кожної адміністративно-територіальної одиниці (фінансові квоти), необхідна для централізованої закупівлі ПТП 1 та 2 рядів у рамках Програми( 5451-17 ) у розрахунковому році.

  Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги

  М. Хобзей

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Вчені дізналися, про що говорять риби

  Австралійських науковців занепокоїли питання, про що розмовляють риби і вони вирішили вивчити звукові способи рибячої комунікації.

  Як прискорити «швидку допомогу»

  Стан виконання Закону Про екстрену медичну допомогу викликає багато запитань, потребує активніших зусиль усіх зацікавлених сторін, аби система екстреної медичної допомоги була справді дієвою ...

  Обман валют

  В уряді визнали наявність фактів шахрайського використання копій паспортів громадян, зроблених касирами під час валютообмінних операцій. У звязку з цим глава Державної служби України з питань ...

  газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про відмову ТОВ "УКРТЕХІНВЕСТГАЗ" у видачі ліцензії на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання 11 жовтня 2012 року, розглянула питання про видачу ТОВ "УКРТЕХІНВЕСТГАЗ" ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом.

  Об адвокате - устами Клиентов

  Влюбилась в Ваш сайт!!! Какие же Вы просто молодцы!!! Сильно хочу пожелать Вам творческих успехов!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b