Про затвердження Плану заходів з реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки у Нацдержслужбі України на 2013 рік, Національне агентство України з питань державної службиНАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

 1. 29.05.2013  № 100
 2. Про затвердження Плану заходів з реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 — 2015 роки у Нацдержслужбі України на 2013 рік

  На виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 — 2015 роки( 1240-2011-п ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити План заходів з реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 — 2015 роки у Нацдержслужбі України на 2013 рік (далі — План заходів), що додається.

  2. Структурним підрозділам Нацдержслужби України, її підвідомчим установам та територіальним органам Головдержслужби забезпечити в межах компетенції виконання Плану заходів та щоквартальне (до 5 числа місяця, наступного за звітним) подання інформації про стан виконання до Контрольного управління.

  3. Контрольному управлінню Нацдержслужби України забезпечити збір та узагальнення інформації щодо виконання Плану заходів.

  4. Визначити відповідальним за виконання Плану заходів першого заступника Голови Нацдержслужби України І. Попова.

  5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  Голова Нацдержслужби України

  В. Толкованов

  Додаток до наказу Нацдержслужби України 29.05.2013 № 100

  ПЛАН ЗАХОДІВ з реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 — 2015 роки( 1240-2011-п ) у Нацдержслужбі України на 2013 рік

  № з/п

  Назва завдання (номер у Програмі)

  Заходи щодо реалізації

  Термін виконання

  Відповідальні за виконання

  Очікуваний результат

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  Запровадження систем електронного документообігу, в тому числі електронного обігу медичних форм, та електронного цифрового підпису (підпункт 2 пункту 1 розділу I)

  Оновлення системи електронного документообігу "Megapolis. Документообіг"

  Січень — квітень

  Управління адміністративно-господарського забезпечення,

  Оновлена версія системи електронного документообігу "Megapolis. Документообіг"

  2.

  Розроблення у новій редакції проекту Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (з визначенням вимог, зокрема, щодо реформування системи управління службою в органах місцевого самоврядування, оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, створення прозорої системи прийняття та проходження служби в органах місцевого самоврядування) (підпункт 2 пункту 1 розділу III)

  Доопрацювання проекту Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (нова редакція)

  Січень — червень

  Юридичне управління

  Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (нова редакція)

  3.

  Розроблення дієвих механізмів ротації державних службовців (підпункт 3 пункту 1 розділу III)

  Розроблення нормативно-правового акта щодо впровадження дієвих механізмів ротації державних службовців

 3. 3 квартал
 4. Відділ методичного забезпечення діяльності кадрових служб

  Прийняття нормативно-правового акта щодо впровадження дієвих механізмів ротації державних службовців

  4.

  Забезпечення розроблення внутрішніх планів щодо запобігання і протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування (підпункт 5 пункту 1 розділу III)

  Розроблення внутрішніх планів щодо запобігання і протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування

  До 10 січня

  Контрольне управління територіальні органи

  Затверджені внутрішні плани щодо запобігання і протидії корупції Нацдержслужби України, територіальних органів

  5.

  Організація в централізованому порядку перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, до посадових обов'язків яких належить здійснення за місцем роботи заходів контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, з питань запобігання і протидії корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (підпункт 6 пункту 1 розділу III)

  Підготовка проекту наказу "Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції"

  Лютий — березень

  Відділ професійного навчання

  Наказ Нацдержслужби України зареєстрований у Мін'юсті України

  Визначення потреб з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

  Січень — квітень

  Відділ професійного навчання, територіальні органи

  Листи центральних органів виконавчої влади та територіальних органів Головдержслужби

  Розміщення державного замовлення по наданню освітніх послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

  Січень — лютий

  Відділ професійного навчання

  Державні контракти про надання послуг з підвищення кваліфікації

  Забезпечення в установленому порядку виконання державного замовлення по наданню освітніх послуг з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

  Лютий — грудень

  Управління адміністративно- господарського забезпечення, Відділ професійного навчання

  Акти наданих послуг з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування

  Узагальнення пропозицій щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування

  Квітень — липень

  Відділ професійного навчання, Управління адміністративно- господарського забезпечення

  Заявка до Мінекономрозвитку на включення до проекту державних замовлень підвищення кваліфікації в 2014 році

  Збір та узагальнення інформації щодо проведеного підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

  Листопад — грудень

  Відділ професійного навчання,

  Узагальнений звіт про кількість осіб, які підвищили кваліфікацію з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

  6.

  Проведення перевірок дотримання вимог законодавства з питань державної служби в органах виконавчої влади (підпункт 7 пункту 1 розділу III)

  Проведення перевірок дотримання вимог законодавства з питань державної служби та антикорупційного законодавства в органах виконавчої влади

  Відповідно до плану перевірок на 2013 рік та наявністю підстав

  Контрольне управління, територіальні органи

  Звіти за результатами перевірок

  Узагальнення результатів перевірок та підготовка рекомендацій

  До 30 грудня

  Контрольне управління

  Звіт за результатами перевірок 2013 року

 5. 3 квартал
 6. Відділ методичного забезпечення діяльності кадрових служб

  Рекомендації за результатами перевірок, проведених у 2012 році

  7.

  Запровадження системи дієвого контролю за витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також членів їх сімей (підпункт 1 пункту 4 розділу V)

  Розроблення проекту Закону України щодо: розширення переліку посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру яких підлягають обов'язковому оприлюдненню; запровадження обов'язковості оприлюднення на соціальному єдиному веб-порталі декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру( 3206-17 ) посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які підлягають обов'язковому оприлюдненню

  Січень — червень

  Юридичне управління, Контрольне управління

  Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України "Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"

  8.

  Забезпечення доступу громадськості для ознайомлення до проектів нормативно-правових актів (підпункт 3 пункту 1 розділу VII)

  Розміщення проектів нормативно-правових актів, які розробляються Нацдержслужбою на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України та суб-сайтах територіальних

  Протягом року

  Управління організаційної та кадрової роботи, структурні підрозділи, підвідомчі установи

  Показники щодо кількості: — розміщених проектів нормативно-правових актів; — врахованих пропозицій

  9.

  Висвітлення у засобах масової інформації антикорупційних заходів, що вживаються органами виконавчої влади, іншими органами державної влади з метою формування негативного ставлення громадян до проявів координації і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності (підпункт 1 пункту 1 розділу VIII)

  Підготовка та висвітлення у засобах масової інформації інформаційних матеріалів щодо антикорупційних заходів

  Протягом року

  Контрольне управління, Управління організаційної та кадрової роботи, територіальні органи

  Показники щодо кількості: — публікації, телепередачі, радіовиступи (спеціальні та регулярні інтерв'ю, прес-конференції, рекламні компанії на радіо, по телебаченню, в газетах тощо) з питань протидії корупції

 7. 10.
 8. Запровадження системи моніторингу впливу антикорупційного законодавства на стан справ з корупцією в державі та підготовка із залученням громадських (неурядових) організацій відповідних змін до законодавства (підпункт 1 пункту 2 розділу VIII)

  Участь у підготовці відповідних змін до законодавства щодо запровадження системи моніторингу впливу антикорупційного законодавства на стан справ з корупцією в державі

  Протягом року

  Контрольне управління, Юридичне управління

  Пропозиції до відповідних нормативно-правових актів

  Підготовка та надання інформаційно-аналітичних матеріалів щодо контрольної діяльності та здійснення заходів з питань запобігання проявам корупції серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

  Щоквартально

  Контрольне управління, Управління організаційної та кадрової роботи

  Узагальнена інформація та пропозиції

 9. 11.
 10. Організація поширення знань про антикорупційне законодавство серед представників громадськості із залученням громадських (неурядових) організацій (підпункт 1 пункту 1 розділу XIII)

  Підготовка інформаційних матеріалів та проведення комунікативних заходів щодо роз'яснень антикорупційного законодавства

  Протягом року

  Контрольне управління, Управління організаційної та кадрової роботи, територіальні органи

  Показники щодо кількості: — інформаційних матеріалів; — проведених комунікативних заходів

 11. 12.
 12. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства з метою законодавчого закріплення позбавлення права на одержання пенсій, призначених за спеціальними законами, осіб, що вчинили корупційні правопорушення (підпункт 1 пункту 1 розділу XIV)

  Участь у розробленні проекту Закону України щодо позбавлення права на одержання пенсій, призначених за законами України "Про державну службу"( 3723-12 ), "Про службу в органах місцевого самоврядування"( 2493-14 ), осіб, що вчинили корупційні правопорушення

  У визначений строк

  Юридичне управління

  Пропозиції до проекту Закону України щодо позбавлення права на одержання пенсій, призначених за законами України "Про державну службу"( 3723-12 ), "Про службу в органах місцевого самоврядування"( 2493-14 ), осіб, що вчинили корупційні правопорушення та їх узгодження з Мінсоцполітики України

 13. 13.
 14. Аналіз систем професійного добору кадрів для роботи у сферах підвищеного корупційного ризику, зокрема, правоохоронній, медичній, земельній, освітній, податковій, митній сферах, сфері державних закупівель та на державній службі (підпункт 1 пункту 3 розділу XIV)

  Проведення аналізу систем професійного добору кадрів для роботи на державній службі

 15. 4 квартал
 16. Відділ методичного забезпечення діяльності кадрових служб, Юридичне управління, Контрольне управління

  Узагальнена інформація та пропозиції за результатами аналізу

  {Текст взято з сайту Нацдержслужби України http://www.nads.gov.ua}

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених Відкритим акціонерним товариством «Селидівський хлібокомбінат», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Щодо зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених Відкритим акціонерним товариством «Селидівський хлібокомбінат»

  Державу зміцнює віра

  Святкування таких ювілеїв звична практика для держав, адже вони символізують вектор розвитку народу, його історичний вибір. Тому, гадаю, добра ідея відзначити цю дату на найвищому рівні, щоб ...

  Про внесення змін до постанови НКРЕ від 19.04.2012 № 474, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про внесення змін до постанови НКРЕ від 19.04.2012 № 474 Відповідно до Законів України "Про засади функціонування ринку природного газу"( 2467-17 ), "Про природні монополії"( 1682-14 ), Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059( 1059/2011 ) "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" та постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 28.11.2011 № 2255( z1502-11 ) "Про затвердження порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.12.2011 за № 1502/20240, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України, Державна митна служба України

  Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України З метою приведення актів Держмитслужби України у відповідність до законодавства України НАКАЗУЮ:

  Об адвокате - устами Клиентов

  Этот сайт просто класс так много чего здесь любопытного и нужного. Хочу пожелать вам так держать и всего самого... в Вашей работе!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b