що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за ___ квартал 20____ року» (квартальна), Міністерство охорони здоров'я УкраїниЗАТВЕРДЖЕНОЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України 05.03.2013 № 180 ( z0495-13 )

ЗВІТНІСТЬ

  ЗВІТ ( z0497-13 BF136.doc ) про осіб зі станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за ___________ квартал 20___ року

  Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги

  М. Хобзей

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України 05.03.2013 № 180 ( z0495-13 )

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 березня 2013 р. за № 497/23029

  ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звітності № 1-ВІЛ/СНІД «Звіт про осіб зі станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за ___ квартал 20____ року» (квартальна)

  І. Загальні положення

  1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 1-ВІЛ/СНІД «Звіт про осіб зі станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за ___ квартал 20____ року» (квартальна) ( z0497-13 ) (далі — форма № 1-ВІЛ/СНІД).

  1.2. Форму № 1-ВІЛ/СНІД заповнюють відповідальні особи, які здійснюють моніторинг епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції, а саме: ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України»; Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів профілактики і боротьби зі СНІДом (далі — регіональні центри СНІДу); міських (обласного підпорядкування) центрів профілактики і боротьби зі СНІДом (далі — міські центри СНІДу).

  1.3. Форма № 1-ВІЛ/СНІД включає дані епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією/СНІДом та складається з двох розділів: результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ (розділ І); офіційно зареєстровані випадки ВІЛ-інфекції серед громадян України (розділ ІІ).

  1.4. Звіт заповнюють на підставі документації, що ведеться закладами охорони здоров’я (далі — ЗОЗ), які здійснюють тестування на ВІЛ-інфекцію методами серологічної діагностики (розділ І), форм первинної облікової документації щодо моніторингу епідемічної ситуації ВІЛ-інфекції: № 502-1/о «Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи № ___» та № 502-2/о «Повідомлення про зміни в Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особи № ___», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 5 березня 2013 року № 180; форм первинної облікової документації щодо моніторингу заходів профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини: № 501-2/о «Повідомлення № 2 № ___ про закінчення вагітності у ВІЛ-інфікованої жінки»( z1484-12 ); № 501-3 (ІІІ)/о «Повідомлення № 3 (III) № ___ про уточнення ВІЛ-статусу дитини, народженої ВІЛ-інфікованою жінкою»( z1487-12 ), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 3 серпня 2012 року № 612( z1483-12 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2012 року за № 1483/21795.

  1.5. У розділі ІІ звіту зазначається інформація щодо всіх ВІЛ-інфікованих, які проживають на території України, у тому числі дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції остаточно не встановлений.

  1.6. Форма № 1-ВІЛ/СНІД повинна бути заповнена чітко й розбірливо. Усі графи та рядки мають бути заповнені за винятком тих, де проставлено знак «х». У разі відсутності даних ставиться «0» (цифра нуль). Усі цифрові позначки проставляються арабськими цифрами.

  1.7. Відповідальним за інформацію, що представлена у формі № 1-ВІЛ/СНІД, є лікар, який її заповнив. Виправлення помилок підтверджується підписом лікаря, який заповнив форму № 1-ВІЛ/СНІД, із зазначенням дати внесення змін.

  1.8. У кінці форми № 1-ВІЛ/СНІД обов’язково зазначаються: дата її заповнення; прізвище, ім’я, по батькові керівника ЗОЗ, де заповнювалася форма № 1-ВІЛ/СНІД, ставиться його підпис. Підпис керівника має бути завірений печаткою закладу. Також зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, контактний номер телефону, факс та електронна адреса лікаря, який заповнив форму № 1-ВІЛ/СНІД.

  1.9. Звіт заповнюють з наростаючим підсумком за відповідний звітний період (перший квартал, перше півріччя, дев’ять місяців).

  1.10. Лікар міського центру СНІДу надсилає форму № 1-ВІЛ/СНІД до регіонального центру СНІДу до 10 квітня, 10 липня, 10 жовтня звітного року на паперових носіях та електронною поштою.

  1.11. Лікар регіонального центру СНІДу надсилає форму № 1-ВІЛ/СНІД до ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України» до 15 квітня, 15 липня, 15 жовтня звітного року на паперових носіях та електронною поштою.

  1.12. ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України» подає узагальнений звіт за формою № 1-ВІЛ/СНІД до Державного закладу «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України», Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, Державній службі статистики України до 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня звітного року на паперових носіях та електронною поштою.

  1.13. Оригінали та копії форми № 1-ВІЛ/СНІД зберігаються у ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України», регіональних та міських центрах СНІДу протягом 3 років.

  1.14. У нижній частині титульної сторінки форми № 1-ВІЛ/СНІД зазначаються найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) респондента (закладу), що її заповнив, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

  ІІ. Заповнення розділу І «Результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ»

  2.1. Заповнення таблиці 1000 «Результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ, що отримані при проведенні досліджень методами серологічної діагностики ВІЛ-інфекції».

  2.1.1. У графі 1 зазначається кількість осіб, які були обстежені при скринінгових дослідженнях на ВІЛ-інфекцію методами серологічної діагностики протягом звітного періоду відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 грудня 2010 року № 1141 ( z0319-11 ) «Про затвердження Порядку проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та забезпечення якості досліджень, форм первинної облікової документації щодо тестування на ВІЛ-інфекцію, інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за № 319/19057 (далі — наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21 грудня 2010 року № 1141).

  2.1.2. У графі 2 із загальної кількості осіб графи 1 зазначається кількість осіб, які були обстежені за допомогою швидких тестів протягом звітного періоду.

  2.1.3. У графі 3 із загальної кількості осіб графи 1 зазначається кількість осіб, у яких виявлені серологічні маркери ВІЛ при проведенні підтверджувальних досліджень методами серологічної діагностики відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 грудня 2010 року № 1141 ( z0319-11 ).

  2.1.4. У графі 4 із кількості осіб графи 3 надається кількість осіб, у яких виявлено серологічні маркери ВІЛ за допомогою швидких тестів протягом звітного періоду.

   2.1.5. У рядку за кодом 000 зазначається загальна кількість осіб, які були обстежені на ВІЛ-інфекцію, серед громадян України та іноземних громадян.

  2.1.6. У рядку за кодом 100 зазначається загальна кількість громадян України, які були обстежені на ВІЛ-інфекцію.

  2.1.7. Загальна кількість осіб за кодом 100 розподіляється за причинами обстеження на ВІЛ-інфекцію,

 1. у тому числі:
 2. за кодом 101 — особи, які мали статеві контакти з ВІЛ-інфікованими особами, ВІЛ-статус яких був відомий або встановлений у результаті збору епідеміологічного анамнезу, усього,

 3. з них:
 4. за кодом 101.1 — особи, які мали гетеросексуальні контакти з ВІЛ-інфікованими особами;
 5. за кодом 101.2 — особи, які мали гомосексуальні контакти з ВІЛ-інфікованими особами;
 6. за кодом 102 — особи, які є споживачами ін’єкційних наркотичних речовин, усього,
 7. з них:
 8. за кодом 102.1 — особи, які є активними споживачами ін’єкційних наркотичних речовин.
 9. Коди щодо статусу споживача ін’єкційних наркотиків: С1 — заперечує вживання психоактивних речовин ін’єкційним шляхом; С2 — не заперечує вживання психоактивних речовин ін’єкційним шляхом у минулому, але заперечує вживання на цей час; С3 — не заперечує епізодичного вживання психоактивних речовин ін’єкційним шляхом; С4 — не заперечує систематичного вживання психоактивних речовин ін’єкційним шляхом; С5 — перебуває у програмі замісної підтримувальної терапії;

 10. за кодом 103 — особи, які мали гомосексуальні контакти з особами з невідомим ВІЛ-статусом;
 11. за кодом 104 — особи із симптомами або хворі на інфекції, що передаються статевим шляхом;
 12. за кодом 105 — особи з ризикованою статевою поведінкою, усього,
 13. з них:
 14. за кодом 105.1 — особи, які мають незахищені статеві контакти з випадковими статевими партнерами;
 15. за кодом 105.2 — особи, які надають сексуальні послуги за винагороду;
 16. за кодом 106 — призовники; абітурієнти військових закладів;
 17. за кодом 107 — особи з інших груп високого ризику щодо інфікування ВІЛ, обстежені за епідеміологічними показаннями: трудові мігранти; звільнені з місць позбавлення волі; статеві партнери осіб з груп високого ризику щодо інфікування ВІЛ; безпритульні та бездомні громадяни; жертви сексуального насильства тощо, усього,

 18. з них:
 19. за кодом 107.1 — діти віком до 18 років, у тому числі діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, але які не були обстежені одразу після народження; «діти вулиць» тощо;

 20. за кодом 108 — донори, усього,
 21. з них:
 22. за кодом 108.1 — первинний донор крові або її компонентів: особа, яка вперше у своєму житті залучена до участі у донорстві крові/її компонентів або залучалася до донорства раніше, якщо термін від дати останньої донації складає більше одного року;

  за кодом 108.2 — повторний донор крові або її компонентів: особа, яка протягом одного року (від моменту останньої кроводачі) залучалася до донорства незалежно від кількості та частоти донацій;

  за кодом 108.3 — донор органів, тканин, інших клітин та біологічних рідин (крім компонентів донорської крові);

 23. за кодом 109 — вагітні, усього,
 24. з них:
 25. за кодом 109.1 — вагітні, які обстежені вперше протягом вагітності незалежно від терміну вагітності,

 26. з них:
 27. за кодом 109.1.1 — вагітні віком 15-17 років включно;
 28. за кодом 109.1.2 — вагітні віком 18-24 роки включно;
 29. за кодом 109.2 — вагітні, які обстежені повторно протягом вагітності, у яких серологічні маркери ВІЛ не були виявлені при обстеженні за кодом 109.1;

  за кодом 110 — діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, які   обстежені первинно, одразу після народження у пологовому будинку;

  за кодом 111 — діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, які   обстежені з метою остаточного встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції у віці 18 місяців і старші;

 30. за кодом 112 — особи, які перебувають у місцях позбавлення волі, у тому числі слідчих ізоляторах;
 31. за кодом 113 — особи, які мають захворювання, симптоми та синдроми, при яких пропонуються послуги з добровільного консультування і тестування при зверненні за медичною допомогою в ЗОЗ відповідно до законодавства України, усього,

 32. з них:
 33. за кодом 113.1 — діти віком від 0 до 18 років;
 34. у тому числі обстежені у ЗОЗ:
 35. за кодом 113.1/тбц — ЗОЗ, що надають допомогу хворим на туберкульоз;
 36. за кодом 113.1/інф — інфекційного профілю;
 37. за кодом 113.1/ін — інших профілів;
 38. за кодом 113.2 — дорослі;
 39. у тому числі обстежені у ЗОЗ:
 40. за кодом 113.2/тбц — ЗОЗ, що надають допомогу хворим на туберкульоз;
 41. за кодом 113.2/інф — інфекційного профілю;
 42. за кодом 113.2/ін — інших профілів;
 43. за кодом 114 — особи, обстежені анонімно, а саме особи, які побажали пройти обстеження на ВІЛ-інфекцію без повідомлення паспортних даних незалежно від причин, що спонукали їх дізнатися про свій ВІЛ-статус;

  за кодом 115 — особи, які мають ризик інфікування ВІЛ внаслідок медичних маніпуляцій за епідеміологічними показаннями, усього,

 44. з них:
 45. за кодом 115.1 — медичні працівники, які обстежені внаслідок аварійної ситуації на робочому місці;
 46. за кодом 115.2 — реципієнти компонентів та препаратів крові, органів, тканин, клітин, біологічних рідин;

  за кодом 116 — особи, обстежені за власною ініціативою, у тому числі з метою одержання довідки про результат дослідження на наявність антитіл до ВІЛ, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 грудня 2010 року № 1141( z0319-11 ); медичні працівники з професійним ризиком зараження; особи, які обстежені у ЗОЗ та не мають захворювань, симптомів та синдромів, при яких пропонуються послуги з добровільного консультування і тестування при зверненні за медичною допомогою; при немедичних інвазійних контактах з біологічними рідинами, сполучених з ризиком інфікування ВІЛ (глибоке ушкодження цілісності шкіри предметом, забрудненим кров'ю; попадання крові на ушкоджену шкіру та слизові оболонки; контакт з великою кількістю крові; укол шприцом у побутових умовах), тощо;

 47. за кодом 119 — померлі особи від захворювання з клінічними ознаками ВІЛ-інфекції.
 48. Діагноз ВІЛ-інфекції померлої особи встановлюється на підставі результатів лабораторного дослідження, епідеміологічного анамнезу, заключних клінічного та патолого-анатомічного діагнозів. Патолого-анатомічні дослідження повинні проводитися всім особам, які померли в ЗОЗ внаслідок інфекційних хвороб або у разі підозри на них.

  2.1.8. У рядку за кодом 200 зазначається загальна кількість іноземних громадян, осіб без громадянства, які були обстежені на ВІЛ-інфекцію, у тому числі з метою одержання довідки про свій ВІЛ-статус для оформлення громадянства України.

  2.1.9. Відповідність між графами та таблицями (таблиця 1000).

  Дані рядка за кодом 000 мають дорівнювати підсумку даних рядків за кодами 100 та 200 за кожною з граф.

  Дані рядка за кодом 100 мають дорівнювати підсумку даних рядків за кодами 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119 за кожною з граф.

  Дані рядка за кодом 101 мають дорівнювати підсумку даних рядків за кодами 101.1 і 101.2 за кожною з граф.

  Дані рядка за кодом 105 мають дорівнювати підсумку даних рядків за кодами 105.1 і 105.2 за кожною з граф.

  Дані рядка за кодом 108 мають дорівнювати підсумку даних рядків за кодами 108.1, 108.2 і 108.3 за кожною з граф.

  Дані рядків 109.1 і 109.2 не сумуються за кодом 109 за графами 1 і 2.

  Дані рядка за кодом 109 мають дорівнювати підсумку даних рядків за кодами 109.1 і 109.2 за графами 3 і 4.

  Дані рядка за кодом 113 мають дорівнювати підсумку даних рядків за кодами 113.1 і 113.2 за кожною з граф.

  Дані рядка за кодом 113.1 мають дорівнювати підсумку даних рядків за кодами 113.1/тбц., 113.1/інф., 113.1/ін. за кожною з граф.

  Дані рядка за кодом 113.2 мають дорівнювати підсумку даних рядків за кодами 113.2/тбц., 113.2/інф., 113.2/ін. за кожною з граф.

  Дані рядка за кодом 115 мають дорівнювати підсумку даних рядків за кодами 115.1 і 115.2 за кожною з граф.

  ІІІ. Заповнення розділу ІІ «Офіційно зареєстровані випадки ВІЛ-інфекції серед громадян України»

  3.1. Заповнення таблиці 2000 «Структура шляхів передачі ВІЛ».

  3.1.1. У рядку 1.0 зазначається кількість ВІЛ-інфікованих осіб незалежно від стадії захворювання, у тому числі діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції — у стадії підтвердження.

  3.1.2. У рядках 1.1 — 1.4 особи з рядка 1.0 розподіляються за шляхами інфікування ВІЛ, у тому числі у рядку 1.3.2 зазначаються діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції — у стадії підтвердження.

  3.1.3. У графі 1 зазначається кількість осіб, яких взято на облік у ЗОЗ, що здійснює медичний нагляд за ВІЛ-інфікованими особами, з вперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції, у тому числі діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції — у стадії підтвердження.

  3.1.4. У графі 2 зазначається кількість осіб з графи 1, яких було перенаправлено до ЗОЗ громадською організацією або центром соціальної служби сім’ї, дітей та молоді.

  3.1.5. У графі 3 зазначається кількість осіб, яким протягом звітного періоду вперше в житті встановлено діагноз СНІД незалежно від часу встановлення їм діагнозу ВІЛ-інфекції, а саме: до звітного періоду чи упродовж нього. У зв’язку з цим дані графи 3 в окремих випадках можуть перевищувати дані графи 1.

  Якщо впродовж звітного періоду діагноз СНІД установлено вперше в житті особі, яка раніше не перебувала під медичним наглядом у ЗОЗ як ВІЛ-інфікована особа, інформація щодо неї має бути відображена також і в графі 1.

  3.1.6. У графі 4 зазначається кількість ВІЛ-інфікованих, які перебували на обліку в ЗОЗ на кінець звітного періоду. Інформація наводиться щодо всіх ВІЛ-інфікованих незалежно від стадії захворювання, що вони її мали на момент заповнення звіту, у тому числі дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції — у стадії підтвердження.

  3.1.7. У графі 5 зазначається кількість хворих на СНІД з графи 4.

  3.1.8. Відповідність між графами та таблицями (таблиця 2000).

  Дані рядка 1.0 мають збігатися з підсумком даних рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 за кожною з граф.

  Дані рядка 1.1 мають збігатися з підсумком даних рядків 1.1.1 та 1.1.2 за кожною з граф.

  Дані рядка 1.2 мають збігатися з підсумком даних рядків 1.2.1- 1.2.6 за кожною з граф.

  Дані рядка 1.3 мають збігатися з підсумком даних рядків 1.3.1 та 1.3.2 за кожною з граф.

  3.2. Заповнення таблиці 3000 «Нові випадки смерті серед ВІЛ-інфікованих осіб».

  3.2.1. У рядку 1.0 зазначається загальна кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які померли у звітному році, у тому числі діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції — у стадії підтвердження.

  3.2.2. У рядках 1.1 — 1.5 кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які померли у звітному році, розподіляється за віковими групами.

  3.2.3. У рядках 1.6 — 1.9 кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які померли у звітному році, розподіляється за шляхами інфікування ВІЛ-інфекцією.

  3.2.4. У рядках 1.10 — 1.12 кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які померли у звітному році, розподіляється за причинами смерті.

  3.2.5. У графі 1 зазначається загальна кількість померлих осіб.

  3.2.6. У графах 2 і 3 загальна кількість померлих осіб розподіляється за статтю.

  3.2.7. У графі 4 зазначається кількість померлих осіб з графи 1, які отримували антиретровірусне лікування (АРТ).

  3.2.8. У графі 5 зазначається кількість померлих осіб з графи 4, які отримували антиретровірусне лікування тривалістю дванадцять місяців і більше.

  3.2.9. У графі 6 зазначається кількість померлих осіб з графи 1, які потребували антиретровірусного лікування, але не отримували його.

  3.2.10. У графі 7 зазначається кількість померлих осіб з графи 1, які не потребували антиретровірусного лікування.

  3.2.11. Відповідність між графами та таблицями (таблиця 3000).

  Дані рядка 1.0 мають збігатися з підсумком даних рядків 1.1 — 1.5 за кожною з граф.

  Дані рядка 1.0 мають збігатися з підсумком даних рядків 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 за кожною з граф.

  Дані рядка 1.0 мають збігатися з підсумком даних рядків 1.10, 1.11, 1.12 за кожною з граф.

  Дані рядка 1.11 мають збігатися з підсумком даних рядків 1.11.1 — 1.11.4 за кожною з граф.

  Дані графи 1 мають дорівнювати підсумку граф 2 і 3 та 4, 6, 7 за кожним із рядків.

  Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги

  М. Хобзей

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  В КГГА инициируют предоставление коммунуслуг на тендерной основе. ВИДЕО

  В Киевской городской государственной администрации инициируют предоставление коммунальных услуг на тендерной основе. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов, говорится ...

  Про внесення змін до додатка до постанови НКРЕ від 27.09.2012 № 1232, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про внесення змін до додатка до постанови НКРЕ від 27.09.2012 № 1232 Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 ( 1059/2011 ) "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" та Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності( v0032227-09 ), затвердженого постановою НКРЕ від 22.01.2009 № 32, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  Про встановлення діагностичних критеріїв смерті мозку та процедури констатації моменту смерті людини, Міністерство охорони здоров'я України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2013 р. за № 1757/24289 Про встановлення діагностичних критеріїв смерті мозку та процедури констатації моменту смерті людини

  Верховный суд РФ запретил не пускать журналистов на судебные заседания

  Пленум Верховного суда разработал рекомендации по обеспечению гласности судов. Пленум настоял на том, что судебные заседания не должны проводиться в помещениях, которые не могут вместить журналистов ...

  Об адвокате - устами Клиентов

  Этот интернет сайт классный! Пользовался очень чуть ли не по три раза на день. Думаю, что этот интернет сайт ожидает светлое будущее. Желаю удачи. Хотелося б видеться с Вашими новыми работами почаще! Дерзайте!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b