Про затвердження Порядку встановлення розмірів знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами в портах України, Міністерство інфраструктури УкраїниМІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 04.10.2012  № 590
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2012 р. за № 1786/22098

  Про затвердження Порядку встановлення розмірів знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами в портах України

  Відповідно до Положення про Міністерство інфраструктури України ( 581/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, та з метою збереження існуючих і залучення додаткових вантажопотоків транзитних вантажів НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок встановлення розмірів знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами в портах України, що додається.

  2. Департаменту економіки та фінансів у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д. В.

  Віце-прем’єр-міністр України — Міністр інфраструктури України

  Б. В. Колесніков

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 04.10.2012  № 590

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2012 р. за № 1786/22098

  ПОРЯДОК встановлення розмірів знижок до граничних акордних ставок плати за  виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами  в портах України

  І. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок визначає засади, принципи та процедуру встановлення розмірів знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами в портах України і сприяє:

  забезпеченню максимальної конкурентоспроможності та привабливості національної транспортної системи на міжнародному ринку транспортних послуг для збереження існуючих обсягів транзитних вантажів і залучення нових та додаткових, збільшення валютних надходжень;

 3. створенню умов для стабільного економічного функціонування портів України;
 4. створенню економічних стимулів для портів України до зниження собівартості переробки вантажів.
 5. 1.2. У цьому Порядку термін «розміри знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами в портах України» (далі — знижки на переробку транзитних вантажів) вживається в такому значенні: знижки до тарифів на комплекс робіт, пов'язаних з обробленням відповідних видів транзитних вантажів у портах України.

  Інші терміни цього Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про транзит вантажів»( 1172-14 ) та інших нормативно-правових актах України, які регулюють відносини у сфері портової діяльності.

  1.3. Розміри акордних ставок за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами у портах України встановлено Збірником тарифів на комплекс робіт, пов'язаних з обробленням вантажів у портах України ( z0476-95 ), затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 31 жовтня 1995 року № 392 (у редакції наказу Міністерства транспорту України від 12 березня 2003 року № 188), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 1995 року за № 476/1012 (далі — Збірник тарифів).

  1.4. Відповідно до абзаців другого та третього пункту 5 Збірника тарифів( z0476-95 ) залежно від кон'юнктури ринку портових послуг, яка склалася, порти мають право на застосування знижок до граничних акордних ставок для транзитних вантажів у розмірі до 15% включно, Міністерство інфраструктури України має право, зокрема, встановлювати знижки в розмірі від 15% до 50% до граничних акордних ставок, передбачених для транзитних вантажів, та порядок їх застосування.

  1.5. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та підпорядкування, які надають послуги, передбачені Збірником тарифів( z0476-95 ), у морських портах, на причалах суднобудівних і судноремонтних заводів, інших портах, причалах (пристанях), незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності (далі — Порти).

  1.6. Знижки на переробку транзитних вантажів встановлюються Мінінфраструктури України на календарний рік, якщо інший строк прямо не передбачений наказом Мінінфраструктури України про їх встановлення. Встановлені знижки на переробку транзитних вантажів на поточний календарний рік діють до їх встановлення, відповідно до цього Порядку, на наступний календарний рік або до їх зміни. Протягом календарного року можуть змінюватися встановлені знижки на переробку транзитних вантажів або встановлюватися нові.

  ІІ. Основні фактори, які підлягають моніторингу та врахуванню під час розгляду питання щодо встановлення розмірів знижок на переробку транзитних вантажів, та принципи їх встановлення

  2.1. Структурний підрозділ з питань морського транспорту спільно із структурним підрозділом з питань економіки, фінансів та тарифної політики Міністерства інфраструктури України та Тарифна рада при Міністерстві інфраструктури України (далі — Тарифна рада) при розгляді питань щодо встановлення розмірів знижок на переробку транзитних вантажів зобов'язані враховувати такі фактори:

  обсяги переробки та їх особливості, динаміка коливання обсягів переробки конкретних видів транзитних вантажів;

 6. рівень тарифів, що склався у попередні роки;
 7. кон'юнктуру міжнародних товарного та транспортного ринків (за наявності), логістику транспортування вантажів альтернативними українському напрямками перевезень (за наявності), вартість перевезення за такими конкурентними напрямками (за наявності), рівень тарифів у портах, що складають конкуренцію Портам (за наявності);

 8. результати застосування розмірів знижок на переробку транзитних вантажів у попередні періоди;
 9. собівартість послуг з переробки вантажів у портах;
 10. динаміку доходів Портів від збільшення обсягів переробки;
 11. динаміку доходів Портів від допоміжних (супутніх) робіт, пов'язаних зі збільшенням обсягів переробки, та собівартість таких робіт;

 12. динаміку доходів Портів від портових зборів за рахунок збільшення суднозаходів;
 13. вплив знижок на переробку транзитних вантажів на обсяги переробки транзитних вантажів;
 14. вплив збільшення обсягу транзиту вантажів на інші соціально-економічні фактори в країні чи в окремому регіоні (за наявності).

  2.2. Встановлення знижок на переробку транзитних вантажів ґрунтується на таких принципах: врахування економічних інтересів всіх учасників транспортного процесу;

 15. забезпечення відшкодування економічно обґрунтованих витрат Портів;
 16. гнучка та оперативна система реагування на зміни кон'юнктури міжнародного транспортного ринку;
 17. гласність прийнятих рішень з питань встановлення знижок на переробку транзитних вантажів, їхньої зміни;

  врахування кон'юнктури міжнародного транспортного ринку, виду вантажу та його вартості (за наявності), логістичних схем транспортування вантажів (за наявності), конкурентоспроможності альтернативних напрямків перевезень (за наявності), врахування інших факторів, що впливають на конкурентоспроможність транспортування транзитних вантажів через територію України (за наявності).

  ІІІ. Порядок підготовки пропозицій щодо встановлення розмірів знижок на переробку транзитних вантажів

  3.1. Пропозиції щодо встановлення розмірів знижок на переробку транзитних вантажів можуть ініціюватися Мінінфраструктури України, Укрзалізницею та Портами на підставі звернень вантажовласників, перевізників, експедиторів та інших учасників ринку.

  3.2. Пропозиції щодо встановлення розмірів знижок на переробку транзитних вантажів подаються до Мінінфраструктури України.

  3.3. Пропозиції щодо встановлення розмірів знижок на переробку транзитних вантажів повинні містити економічне обґрунтування доцільності їх встановлення, а також таку інформацію:

 18. вид вантажу, країна походження вантажу, на який пропонується встановити знижку на переробку;
 19. рівень тарифів на виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами та додаткові послуги в портах, що складають конкуренцію Портам (якщо така інформація є);

 20. діючі ставки плати за оброблення вантажів у Портах;
 21. ставку плати за оброблення вантажу в Порту, що пропонується встановити;
 22. обсяги вантажів, які передбачається залучити або утримати за рахунок встановлення знижок на переробку транзитних вантажів;

  іншу інформацію, яку ініціатор вважає за необхідне додати.

  3.4. Пропозиції щодо встановлення розмірів знижок на переробку транзитних вантажів, які подаються до Мінінфраструктури України, мають містити:

  планові показники переробки транзитних вантажів у Порту в умовах надання знижок до акордних ставок на відповідний період (додаток 1);

  моніторинг переробки транзитних вантажів у Порту в умовах надання знижок до акордних ставок за звітний період ( z1786-12 ) (додаток 2); у разі якщо переробка транзитних вантажів здійснюється суб’єктом господарювання, що здійснює діяльність на території порту, необхідно зазначити доходи Порту від плати за використання клієнтурою причалів та/або від договорів про спільну діяльність із відповідним позначенням у примітках;

  логістичну схему транспортування вантажів (додаток 3) українськими та альтернативними напрямками перевезення, вартість перевезення за такими  напрямками, рівень тарифів на залізницях і в портах, що складають конкуренцію залізницям і Портам (якщо така інформація є);

  гарантійні листи від експедиторів (вантажовласників) із зазначенням обсягів вантажопотоків у плановому періоді, країни їх походження та виробника (за наявності).

  ІV. Порядок розгляду пропозицій щодо встановлення розмірів знижок на переробку транзитних вантажів

  4.1. Структурний підрозділ з питань морського транспорту спільно із структурним підрозділом з питань економіки, фінансів та тарифної політики і представниками інших структурних підрозділів Мінінфраструктури України, які входять до складу Тарифної ради, розглядають пропозиції щодо встановлення розмірів знижок на переробку транзитних вантажів, виходячи з принципів та на підставі аналізу факторів, викладених у розділі II цього Порядку.

  Прийняття пропозиції щодо встановлення ініційованого розміру знижки на відповідний вид вантажу вважається доцільним у разі відповідності таким критеріям:

  залучення за рахунок наданої знижки додаткових вантажопотоків цього вантажу або збереження існуючого вантажопотоку;

  планові доходи від виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з відповідними транзитними вантажами компенсуватимуть планові витрати на їх виконання;

  планові підвищення або збереження існуючого рівня доходів, прибутку і відрахувань до державного бюджету;

 23. переробка відповідних вантажів у плановому періоді є беззбитковою.
 24. В інших випадках прийняття пропозицій вважається недоцільним.

  4.2. За результатами розгляду пропозицій, що надійшли до 01 вересня  року, який передує тому, на який встановлюються знижки на переробку транзитних вантажів, структурний підрозділ з питань морського транспорту спільно зі структурним підрозділом з питань економіки, фінансів та тарифної політики Мінінфраструктури України спільно з Портами впродовж місяця, але не пізніше 25 вересня проводять узгоджувальну нараду.

  4.3. Мінінфраструктури України під час розгляду пропозицій щодо встановлення розмірів знижок на переробку транзитних вантажів має право направити надіслані документи на доопрацювання до Порту у випадку недотримання вимог розділу ІІІ цього Порядку.

  4.4. Структурний підрозділ з питань морського транспорту спільно із структурним підрозділом з питань економіки, фінансів та тарифної політики і представниками інших структурних підрозділів Мінінфраструктури України, які входять до складу Тарифної ради, не пізніше 01 жовтня року, який передує тому, на який встановлюються знижки на переробку транзитних вантажів, готують та передають на розгляд Тарифної ради обґрунтовані рекомендації щодо встановлення розмірів знижок на переробку транзитних вантажів щодо конкретних транзитних вантажів. Також такі рекомендації (зауваження) можуть бути надані щодо розмірів знижок на переробку транзитних вантажів, встановлення яких за результатами проведеного аналізу вважається недоцільним.

  4.5. Тарифна рада розглядає надані пропозиції та іншу інформацію на своїх засіданнях та приймає рішення щодо встановлення розмірів знижок на переробку транзитних вантажів у строк не пізніше семи робочих днів з дати отримання рекомендацій, наданих структурним підрозділом з питань морського транспорту спільно зі структурним підрозділом з питань економіки, фінансів та тарифної політики і представниками інших структурних підрозділів Мінінфраструктури України, які входять до складу Тарифної ради. Таке рішення може бути винесено також щодо розмірів знижок на переробку транзитних вантажів, встановлення яких за результатами проведеного аналізу вважається недоцільним.

  Для розгляду питань щодо встановлення розмірів знижок на переробку транзитних вантажів на засідання Тарифної ради в обов'язковому порядку запрошуються представники Порту, в якому буде здійснюватися обробка вантажів, а за рішенням голови Тарифної ради — представники Укрзалізниці, вантажовласників, перевізників, експедиторів та інших учасників ринку.

  Рішення Тарифної ради оформляється протоколом, який затверджується головою Тарифної ради або його заступником.

  4.6. Після прийняття рішення Тарифною радою протягом п’яти робочих днів готується відповідний проект наказу Мінінфраструктури України щодо встановлення розмірів знижок на переробку транзитних вантажів.

  4.7. Розміри знижок на переробку транзитних вантажів не пізніше десятиденного строку після набрання чинності відповідним наказом Мінінфраструктури України розміщуються на сайтах Мінінфраструктури України та Порту.

  V. Зміна (встановлених та встановлення нових) розмірів знижок на переробку транзитних вантажів протягом року та моніторинг ефективності їх застосування

  5.1. У випадку доцільності зміни (скасування) встановлених або встановлення нових розмірів знижок на переробку транзитних вантажів протягом року підготовка та розгляд відповідних пропозицій здійснюється за процедурою, визначеною в розділах ІІІ та IV цього Порядку, та у строки, що не перевищують одного місяця з дня надходження відповідної пропозиції до Мінінфраструктури України, у тому числі:

  Порт розглядає пропозиції щодо зміни (встановлення) нових розмірів знижок на переробку транзитних вантажів та звертається до Мінінфраструктури України з відповідною ініціативою протягом семи робочих днів з дати отримання пропозиції в порядку, визначеному в розділі ІІІ цього Порядку;

  структурний підрозділ з питань морського транспорту спільно зі структурним підрозділом з питань економіки, фінансів та тарифної політики і представниками інших структурних підрозділів Мінінфраструктури України, які входять до складу Тарифної ради, розглядають пропозиції, готують рекомендації щодо зміни (встановлення) розмірів знижок на переробку транзитних вантажів та передають їх на розгляд Тарифної ради протягом семи робочих днів з дати отримання належним чином оформлених пропозицій від Порту;

  Тарифна рада приймає рішення щодо зміни (встановлення) розмірів знижок на переробку транзитних вантажів протягом семи робочих днів з дати отримання рекомендацій, наданих структурним підрозділом з питань морського транспорту спільно зі структурним підрозділом з питань економіки, фінансів та тарифної політики і представниками інших структурних підрозділів Мінінфраструктури України, які входять до складу Тарифної ради.

  5.2. Здійснення моніторингу ефективності застосування знижок на переробку транзитних вантажів покладається на Міністерство інфраструктури України.

  5.3. Моніторинг ефективності застосування знижок на переробку транзитних вантажів здійснюється структурним підрозділом з питань морського транспорту спільно зі структурним підрозділом з питань економіки, фінансів та тарифної політики Мінінфраструктури України щоквартально з наростаючим підсумком не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним, а річний — не пізніше 09 лютого наступного за звітним року за формою, наведеною у додатку 2 ( z1786-12 ).

  5.4. Звіт про результати моніторингу ефективності встановлення знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами в Портах розглядається структурними підрозділами Мінінфраструктури України, які брали участь у розгляді питання щодо встановлення вищезазначених знижок, та підлягає розгляду та затвердженню Тарифною радою за процедурою, визначеною в абзацах другому та четвертому пункту 5.1 цього розділу у cтроки, що не перевищують одного місяця з дня здійснення моніторингу.

  Директор Департаменту економіки та фінансів

  О. Назаренко

  Додаток 1 до Порядку встановлення розмірів знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами в портах України

  ПЛАНОВІ ПОКАЗНИКИ( z1786-12 BF92.xls ) переробки транзитних вантажів у порту в умовах надання знижок до акордних ставок

  Додаток 2 до Порядку встановлення розмірів знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами в портах України

  МОНІТОРИНГ ПЕРЕРОБКИ( z1786-12 BF93.xls ) транзитних вантажів у порту в умовах надання знижок до акордних ставок

  Додаток 3 до Порядку встановлення розмірів знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами в портах України

  ЛОГІСТИЧНА СХЕМА( z1786-12 BF94.xls ) транспортування вантажу в напрямку до ст. призначення у вагонах

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Про схвалення проекту Протоколу про внесення змін до Угоди про розвиток виставково-ярмаркової та конгресової діяльності в Співдружності Незалежних Держав від 26 травня 1995 року, Кабінет Міністрів України

  Про схвалення проекту Протоколу про внесення змін до Угоди про розвиток виставково-ярмаркової та конгресової діяльності в Співдружності Незалежних Держав від 26 травня 1995 року

  Про внесення зміни до постанови НКРЕ від 21.12.2011 № 2, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про внесення зміни до постанови НКРЕ від 21.12.2011 № 2 Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 ( 1059/2011 ) "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", ураховуючи звернення ДП "Енергоринок" (лист від 29.01.2013 № 04/42-929), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  У візових питаннях з ЄС нам допоможе Польща

  Хоча Україна перебуває лише на першому етапі в питанні розв'язання всіх візових проблем у відносинах з ЄС, найкращим варіантом була б відміна візового режиму.

  Живе спілкування з людьми - це ще один крок до створення позитивного іміджу правоохоронців

  Уже традиційними стали зустрічі керівництва Департаменту ДАІ МВС України з громадянами Тернопільської області. Вирішення проблем людей, надання консультацій з питань діяльності ДАІ, налагодження ...

  Об адвокате - устами Клиентов

  Огромное спасибо творцам сайта!!! Он на самом деле - находка! Всё просто отлично!!!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b