Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної казначейської служби України, Міністерство фінансів УкраїниМІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 07.03.2013  № 389
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 березня 2013 р. за № 506/23038

  Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної казначейської служби України

  Відповідно до статті 2 Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365( 365/2012 ) «Про відомчі заохочувальні відзнаки», підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України ( 446/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної казначейської служби України, що додається.

  2. Департаменту роботи з персоналом, запобігання та протидії корупції Міністерства фінансів України (Романченко С. Г.) та Відділу персоналу та запобігання корупції Державної казначейської служби України (Романчук О. С.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.

  Виконуючий обов’язки Міністра

  А. Мярковський

  ПОГОДЖЕНО: Голова Центрального комітету профспілки працівників державних установ України

  Т. В. Нікітіна

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 07.03.2013  № 389

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 березня 2013 р. за № 506/23038

  ПОЛОЖЕННЯ про відомчі заохочувальні відзнаки Державної казначейської служби України

  І. Загальні положення

  1. Подяка Державної казначейської служби України (далі — Подяка) є відомчою заохочувальною відзнакою, що запроваджена для відзначення кращих працівників за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, пов’язаних із реалізацією державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, із виконанням інших завдань, покладених на Державну казначейську службу України (далі — Казначейство України), а також з нагоди загальнодержавних та галузевих професійних свят, ювілейних дат тощо.

  Ескіз та опис Подяки Державної казначейської служби України наведено у додатках 1 і 2 до цього Положення.

  2. Почесна грамота Державної казначейської служби України (далі — Почесна грамота) є відомчою заохочувальною відзнакою, що запроваджена для відзначення працівників за сумлінну працю, зразкове виконання на високому професійному рівні службових обов’язків та особливо важливих доручень, пов’язаних із реалізацією державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, виконанням інших завдань, покладених на Казначейство України, а також з нагоди загальнодержавних та галузевих професійних свят, ювілейних дат тощо.

  Ескіз та опис Почесної грамоти Державної казначейської служби України ( z0506-13 ) наведено у додатках 3 і 4 до цього Положення.

  3. Нагрудний знак «Знак пошани» Державної казначейської служби України (далі — Нагрудний знак) є вищою відомчою заохочувальною відзнакою, що запроваджена для відзначення кращих працівників за багаторічну бездоганну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок та заслуги у забезпеченні реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, виконання інших завдань, покладених на Казначейство України, а також з нагоди загальнодержавних та галузевих професійних свят, ювілейних дат тощо.

  Ескіз, опис Нагрудного знака «Знак пошани» Державної казначейської служби України та ескіз посвідчення до нього наведено у додатках 5-7 до цього Положення.

  4. Подякою відзначаються працівники Казначейства України та його територіальних органів за наявності стажу роботи в органах Казначейства України не менше ніж два роки, працівники органів Казначейства України після виходу на пенсію.

  5. Почесною грамотою відзначаються працівники Казначейства України та його територіальних органів за наявності стажу роботи в органах Казначейства України не менше ніж три роки та не менше ніж один рік на займаній посаді, працівники органів Казначейства України після виходу на пенсію.

  6. Почесною грамотою відзначаються працівники Казначейства України та його територіальних органів, які раніше заохочувались Подякою або відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства фінансів України.

  7. Нагрудним знаком відзначаються працівники Казначейства України та його територіальних органів за наявності стажу роботи в органах Казначейства України не менше ніж п’ять років та не менше ніж один рік на займаній посаді, працівники органів Казначейства України після виходу на пенсію.

  8. Нагрудним знаком відзначаються працівники Казначейства України, які раніше заохочувались Почесною грамотою або відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства фінансів України.

  9. Працівники, відзначені Подякою, можуть бути удостоєні цієї самої відзнаки не раніше ніж через два роки.

  10. Працівники, відзначені Почесною грамотою, можуть бути удостоєні цієї самої відзнаки не раніше ніж через три роки.

 3. 11. Нагороджені Нагрудним знаком не можуть бути повторно представлені до цієї самої нагороди.
 4. 12. Працівники, які були відзначені державною нагородою, Почесною грамотою чи Грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Подякою Прем’єр-міністра України, відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства фінансів України та відомчими заохочувальними відзнаками Казначейства України, не можуть бути представлені до нагородження Подякою, Почесною грамотою, Нагрудним знаком протягом року.

 5. 13. Протягом календарного року Казначейством України можуть бути відзначені:
 6. до 70 працівників — Нагрудним знаком;
 7. до 400 працівників — Почесною грамотою та Подякою.
 8. ІІ. Порядок представлення до відзначення Подякою, Почесною грамотою та Нагрудним знаком

  1. Подання про відзначення Подякою та Почесною грамотою вноситься на ім'я Голови Казначейства України не пізніше ніж за 20 днів до дати нагородження.

  2. Подання про відзначення Нагрудним знаком вноситься в установленому порядку на розгляд колегії Казначейства України Головою Казначейства України не пізніше ніж за 20 днів до дати нагородження.

  3. Подання про відзначення Подякою та Почесною грамотою має містити інформацію про конкретні заслуги та трудові досягнення працівника, сумлінну працю, зразкове виконання ним службових обов’язків та активну участь у громадському житті, що стали підставою для подання.

  4. Подання про відзначення Нагрудним знаком має містити інформацію про багаторічну бездоганну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок та заслуги працівника, що стали підставою для подання. До подання додається біографічна довідка за формою, установленою постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 731 «Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади».

  5. Рішення про відзначення Подякою та Почесною грамотою приймається Головою Казначейства України, про що видається відповідний наказ.

  6. Рішення про відзначення Нагрудним знаком приймається колегією Казначейства України.

  7. Проект наказу про відзначення Подякою, Почесною грамотою та Нагрудним знаком готується службою персоналу Казначейства України.

  ІІІ. Порядок вручення Подяки, Почесної грамоти, Нагрудного знака та зберігання Нагрудного знака

  1. Вручення Подяки, Почесної грамоти, Нагрудного знака здійснюється Головою Казначейства України або за його дорученням одним із його заступників, або членами колегії.

  2. Вручення Подяки, Почесної грамоти, Нагрудного знака проводиться в урочистій обстановці.

  3. До трудової книжки та особової справи працівника, відзначеного Подякою, Почесною грамотою, Нагрудним знаком, вноситься відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу про відзначення.

  4. Облік нагороджень працівників Подякою, Почесною грамотою, Нагрудним знаком здійснюється службою персоналу Казначейства України.

  5. Нагрудний знак і посвідчення до нього зберігаються у нагородженого.

  6. Нагрудний знак носиться на правому боці грудей і розміщується нижче знаків державних нагород України.

  7. У разі втрати відомчої заохочувальної відзнаки Казначейства України дублікат відзнаки не видається.

  Директор Департаменту роботи з персоналом, запобігання та протидії корупції

  С. Г. Романченко

  Додаток 1 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної казначейської служби України

  ЕСКІЗ Подяки Державної казначейської служби України

  Додаток 2 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної казначейської служби України

  ОПИС Подяки Державної казначейської служби України

  Подяка Державної казначейської служби України (далі — Подяка) виготовляється з високоякісного матового паперу, розміщується вертикально на форматі А4 (розміром 297 х 210 мм).

  Тло Подяки світло-зеленого кольору з дрібною тангірною сіткою, з насиченішим кольором по краю і м’яким висвітленням до центру. По периметру бланка Подяки розміщено бароковий орнамент золотисто-коричневого кольору.

  У верхній частині орнаментального оздоблення Подяки — зображення емблеми Державної казначейської служби України

  Під зображенням емблеми Державної казначейської служби України по центру розміщено напис «Державна казначейська служба України» золотисто-коричневого кольору. Нижче розташовано напис «ПОДЯКА» зеленого кольору.

  Нижче написів — місце для тексту, у якому зазначаються підстави для нагородження, спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові нагородженої особи.

  Унизу Подяки — місце для підпису Голови Державної казначейської служби України, печатки, номера наказу та дати нагородження.

  Додаток 3 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної казначейської служби України

  ЕСКІЗ Почесної грамоти Державної казначейської служби України

  Додаток 4 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної казначейської служби України

  ОПИС Почесної грамоти Державної казначейської служби України

  Почесна грамота Державної казначейської служби України (далі — Почесна грамота) виготовляється з високоякісного матового паперу, розміщується вертикально на форматі А4 (розміром 297 х 210 мм).

  Тло Почесної грамоти світло-зеленого кольору з дрібною танґірною сіткою, з насиченішим кольором по краю і м’яким висвітленням до центру. По периметру бланка Почесної грамоти розміщено бароковий орнамент. У верхній частині орнаментального оздоблення Почесної грамоти — зображення емблеми Державної казначейської служби України. Усі зображення нанесено тисненням золотистого кольору. Під зображенням емблеми Державної казначейської служби України розміщено напис «Державна казначейська служба України» зеленого кольору. Нижче у два рядки розташовано напис «ПОЧЕСНА ГРАМОТА», нанесений тисненням золотистого кольору. Під написом «ПОЧЕСНА ГРАМОТА» вміщено напис «нагороджується» зеленого кольору.

  Нижче написів — місце для тексту, у якому зазначаються підстави для нагородження, спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові нагородженої особи.

  Унизу Почесної грамоти — місце для підпису Голови Державної казначейської служби України, печатки, номера наказу та дати нагородження.

  Додаток 5 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної казначейської служби України

  ЕСКІЗ нагрудного знака «Знак пошани» Державної казначейської служби України

  Додаток 6 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної казначейської служби України

  ОПИС нагрудного знака «Знак пошани» Державної казначейської служби України

  Відомча заохочувальна відзнака Державної казначейської служби України — нагрудний знак «Знак пошани» Державної казначейської служби України виготовляється із жовтого металу і має форму восьмипроменевої зірки з розбіжними променями, у центрі якої — накладний круглий медальйон фоном зеленого кольору, охоплений срібною стрічкою із написом літерами зеленого кольору «Державна казначейська служба України».

  У медальйоні вміщено зображення елемента емблеми у вигляді рельєфної монетної гривні київського типу білого металу на тлі перехрещених ключів жовтого металу з борідками нагору, що є символом скарбниці.

  Сторони зірки прикрашено зображенням лілей білої емалі, які символізують чистоту намірів у фінансовій сфері.

  Зворотний бік зірки плоский з написами по колу «Почесна відзнака» та «Державна казначейська служба України» та вигравіруваним номером відзнаки.

  На зворотному боці зірки є застібка для прикріплення відзнаки до одягу.

  Усі зображення рельєфні, написи, пружки медальйона та лілей — жовтого металу.

  Розмір зірки між протилежними кінцями — 45 мм.

  Додаток 7 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної казначейської служби України

  ЕСКІЗ посвідчення до нагрудного знака «Знак пошани» Державної казначейської служби України

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Про внесення змін до постанови НКРЕ від 23.12.2011 № 74, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про внесення змін до постанови НКРЕ від 23.12.2011 № 74 Відповідно до Закону України „Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 ( 1059/2011 ) „Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2012 року № 233, Центральна виборча комісія

  Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2012 року № 233 Керуючись статтями 11-13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію"( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:

  У світі шукають добровольців для подорожі на Марс – в одну сторону

  Для мандрівки на Червону планету потрібні чотири людини, а охочих провести все життя у космічній пустелі зголосилося вже кілька тисяч.

  Президент Украины подписал Указ о назначении судей

  Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ (

  Об адвокате - устами Клиентов

  Привет!. Совершенно случайно набрел на этот интернет портал, чему очень рад! С большим удовольствием размещу ссылку на своей страничке в интернете!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b