Про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства закордонних справ України, Міністерство закордонних справ УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 05.02.2013  № 41
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2013 р. за № 302/22834

  Про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства закордонних справ України

  Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365( 365/2012 ) "Про відомчі заохочувальні відзнаки" НАКАЗУЮ:

  1. Встановити такі відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства закордонних справ України:

  Подяка Міністерства закордонних справ України;

  Почесна грамота Міністерства закордонних справ України;

 3. нагрудний знак "Відзнака МЗС України";
 4. нагрудний знак "За сумлінну службу";
 5. нагрудний знак "За відданість дипломатичній службі".
 6. 2. Затвердити такі, що додаються:

  Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства закордонних справ України;

  ескіз та опис відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства закордонних справ України — Подяки Міністерства закордонних справ України;

  ескіз та опис відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства закордонних справ України — Почесної грамоти Міністерства закордонних справ України;

  ескіз та опис відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства закордонних справ України — нагрудного знака "Відзнака МЗС України";

  ескіз та опис посвідчення про нагородження відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства закордонних справ України — нагрудним знаком "Відзнака МЗС України";

  ескіз та опис відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства закордонних справ України — нагрудного знака "За сумлінну службу";

  ескіз та опис посвідчення про нагородження відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства закордонних справ України — нагрудним знаком "За сумлінну службу";

  ескіз та опис відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства закордонних справ України — нагрудного знака "За відданість дипломатичній службі";

  ескіз та опис посвідчення про нагородження відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства закордонних справ України — нагрудним знаком "За відданість дипломатичній службі".

  3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства закордонних справ України від 25 серпня 2004 року № 193( z1098-04 ) "Про заснування відзнаки МЗС України — нагрудного знака "Почесна відзнака Міністерства закордонних справ України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2004 року за № 1098/9697.

  4. Департаменту з фінансово-адміністративних питань та діловодства забезпечити виготовлення бланків Почесної грамоти та Подяки Міністерства закордонних справ України, а також нагрудних знаків "Відзнака МЗС України", "За сумлінну службу", "За відданість дипломатичній службі", бланків гарнітур до посвідчень про нагородження цими нагрудними знаками, футлярів.

  5. Департаменту персоналу забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату.

  7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр

  Л. О. Кожара

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства закордонних справ України 05.02.2013  № 41

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2013 р. за № 302/22834

  ПОЛОЖЕННЯ про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства закордонних справ України

  1. З метою заохочення та відзначення особистих трудових досягнень у професійній, службовій діяльності, за бездоганну службу та особливі заслуги під час виконання службових обов'язків в Міністерстві закордонних справ України (далі — МЗС України) встановлено такі відомчі заохочувальні відзнаки:

  Подяка Міністерства закордонних справ України;

  Почесна грамота Міністерства закордонних справ України;

 7. нагрудний знак "Відзнака МЗС України";
 8. нагрудний знак "За сумлінну службу";
 9. нагрудний знак "За відданість дипломатичній службі".
 10. 2. Подяка Міністерства закордонних справ України оголошується працівникам за успіхи в роботі.

  3. Почесною грамотою Міністерства закордонних справ України відзначаються особи, стаж роботи яких на посадах працівників становить не менше п'яти років, за трудові досягнення у виконанні завдань, покладених на МЗС України, бездоганну працю на дипломатичній службі та яким раніше оголошувалася Подяка Міністерства закордонних справ України.

  4. Нагрудним знаком "Відзнака МЗС України" відзначаються особи, стаж роботи яких на посадах працівників становить не менше десяти років, за значні особисті трудові досягнення у виконанні завдань, покладених на МЗС України, бездоганну працю на дипломатичній службі та які раніше відзначалися Почесною грамотою Міністерства закордонних справ України.

  5. Нагрудним знаком "За сумлінну службу" відзначаються особи, стаж роботи яких на посадах працівників становить не менше п'ятнадцяти років, за особливі та визначні трудові досягнення у виконанні завдань, покладених на МЗС України, сумлінну та бездоганну працю на дипломатичній службі та які раніше відзначалися нагрудним знаком "Відзнака МЗС України" або Почесною грамотою Міністерства закордонних справ України.

  6. Нагрудний знак "За відданість дипломатичній службі" є найвищою відзнакою серед відомчих заохочувальних відзнак МЗС України (далі — ВЗВ). Нагрудним знаком "За відданість дипломатичній службі" відзначаються особи, стаж роботи яких на посадах працівників становить не менше двадцяти років, за визначний особистий внесок у формування та реалізацію державної політики у сфері зовнішніх зносин України, багаторічну та бездоганну працю на дипломатичній службі та які раніше відзначалися нагрудним знаком "За сумлінну службу" або Почесною грамотою Міністерства закордонних справ України.

  7. ВЗВ можуть відзначатися працівники дипломатичної служби, працівники Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України, члени обслуговуючого персоналу дипломатичної служби, нештатні (почесні) консули України, а також зазначені особи після виходу їх на пенсію (далі — працівники). Члени обслуговуючого персоналу дипломатичної служби і працівники Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України, які не є працівниками дипломатичної служби, можуть відзначатися Почесною грамотою Міністерства закордонних справ України та Подякою Міністерства закордонних справ України.

  8. Подання про відзначення ВЗВ керівників самостійних структурних підрозділів МЗС України та їх заступників, керівників закордонних дипломатичних установ України, представників МЗС України на території України, подаються на розгляд Колегії МЗС України за погодженням з Департаментом персоналу МЗС України, заступником Міністра — керівником апарату МЗС України, а керівника патронатної служби Міністра — Міністром закордонних справ України (далі — Міністр).

  9. Подання про відзначення ВЗВ осіб, крім зазначених у пункті 8 цього Положення, вноситься на розгляд Колегії МЗС України за погодженням з Департаментом персоналу МЗС України та заступником Міністра — керівником апарату МЗС України, керівниками самостійних структурних підрозділів МЗС України, керівниками закордонних дипломатичних установ України, представниками МЗС України на території України, керівником патронатної служби Міністра.

  10. Внесення кандидатур для відзначення ВЗВ здійснюється гласно і відкрито. На особу, яка представляється до відзначення ВЗВ, складається подання про відзначення відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства закордонних справ України на ім'я Міністра згідно з додатком до цього Положення. До подання додається біографічна довідка, підписана директором Департаменту персоналу МЗС України.

  11. Колегія МЗС України здійснює попередній розгляд подань про відзначення ВЗВ, за результатами якого Міністру подаються рекомендації для розгляду і прийняття відповідного рішення. Подання про відзначення Подякою Міністерства закордонних справ України вноситься на розгляд Міністра без попереднього розгляду Колегією МЗС України.

  12. Колегія МЗС України може вносити на розгляд Міністра пропозиції про відзначення ВЗВ працівників без дотримання строків стажу роботи на посадах працівників, встановлених пунктами 3 — 6 цього Положення.

  13. Гранична кількість ВЗВ, якими можуть бути відзначені працівники протягом одного календарного року, становить:

 11. 13.1. Подяк Міністерства закордонних справ України — 270 штук.
 12. 13.2. Почесних грамот Міністерства закордонних справ України — 180 штук.
 13. 13.3. Нагрудних знаків "Відзнака МЗС України" — 75 штук.
 14. 13.4. Нагрудних знаків "За сумлінну службу" — 50 штук.
 15. 13.5. Нагрудних знаків "За відданість дипломатичній службі" — 25 штук.
 16. 14. Про відзначення ВЗВ видається наказ МЗС України, який підписується Міністром.
 17. 15. Проекти рішення Колегії МЗС України та наказу МЗС України про відзначення ВЗВ готуються та подаються Департаментом персоналу МЗС України.

  16. Після видання наказу МЗС України про відзначення ВЗВ він підлягає реєстрації в журналі обліку відомчих заохочувальних відзнак Міністерства закордонних справ України, що здійснюється Департаментом персоналу МЗС України.

  17. Особі, відзначеній ВЗВ у вигляді нагрудного знака, видається посвідчення, у якому проставляється реєстраційний номер згідно з журналом обліку відомчих заохочувальних відзнак Міністерства закордонних справ України.

  18. Друкування подяк Міністерства закордонних справ України, почесних грамот Міністерства закордонних справ України та посвідчень до ВЗВ у вигляді нагрудних знаків здійснюється Департаментом персоналу МЗС України.

  19. Подяка Міністерства закордонних справ України, Почесна грамота Міністерства закордонних справ України та посвідчення до ВЗВ у вигляді нагрудних знаків підписуються Міністром.

  20. Вручення ВЗВ проводиться в обстановці урочистості та гласності Міністром або за його дорученням першим заступником Міністра, заступником Міністра — керівником апарату МЗС України, заступником Міністра, керівниками самостійних структурних підрозділів апарату МЗС України, представництв МЗС України на території України, закордонних дипломатичних установ України.

 18. 21. Про вручення ВЗВ складається протокол, який зберігається в Департаменті персоналу МЗС України.
 19. 22. У трудовій книжці працівника, відзначеного ВЗВ, робиться запис із зазначенням дати та номера відповідного наказу про відзначення. У випадку нагородження нештатних (почесних) консулів України, а також осіб після виходу їх на пенсію надається витяг з наказу про нагородження.

  23. Департамент інформаційної політики МЗС України оприлюднює на веб-сайті МЗС України інформацію про відзначення працівників ВЗВ.

  24. ВЗВ у вигляді нагрудних знаків носяться з правого боку грудей і розміщуються нижче знаків державних нагород України, іноземних державних нагород.

 20. 25. У разі втрати ВЗВ їх дублікати не видаються.
 21. Директор Департаменту персоналу

  С. О. Шутенко

  Додаток до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства закордонних справ України

  ПОДАННЯ ( z0302-13 BF292.doc ) про відзначення відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства закордонних справ України

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства закордонних справ України 05.02.2013  № 41

  ЕСКІЗ відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства закордонних справ України — Подяки Міністерства закордонних справ України

  Директор Департаменту персоналу

  С. О. Шутенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства закордонних справ України 05.02.2013  № 41

  ОПИС відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства закордонних справ — Подяки Міністерства закордонних справ України

  Бланк Подяки Міністерства закордонних справ України являє собою виготовлений друкарським способом із картону аркуш паперу, розміщений вертикально, розміром 362 х 255 мм.

  На всій площині бланка нанесено фігурну сітку блакитного кольору, бланк обрамлений рамкою синього кольору завширшки 21 мм.

  У верхній частині бланка по центру розміщено символ у вигляді двох об'єднаних земних півкуль з контурним зображенням карти України та розміщеним по центру малим Державним Гербом України. Навколо вказаного символу зліва направо розміщено напис "МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ", а знизу по центру — напис "УКРАЇНА" (висота літер 5 мм). Розмір символу разом з написом, який розміщено на відстані 35 мм від верхнього краю аркуша, становить 92 х 65 мм. Під зображенням вищезазначеного символу на відстані 11 мм від нього нанесено надписи у три рядки висотою літер 6 мм, розміщені по центру сторінки:

  "МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ" — темно-синього кольору;

  "УКРАЇНИ" — темно-синього кольору;

  "ОГОЛОШУЄ ПОДЯКУ" — золотистого кольору.

  У центральній частині бланка Подяки — місце для розміщення тексту із зазначенням прізвища, імені та по батькові, посади особи, яка відзначається, відомостей про трудові досягнення у виконанні завдань, покладених на МЗС, що стали підставою відзначення, бездоганну працю на дипломатичній службі. Під зазначеним текстом — місця для підпису Міністра закордонних справ України, розшифрування підпису та печатки, номера та дати наказу Міністра закордонних справ України про оголошення Подяки Міністерства закордонних справ України.

  У нижній частині бланка розміщено фонове зображення будівлі Міністерства закордонних справ України розміром 150 х 65 мм.

  Директор Департаменту персоналу

  С. О. Шутенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства закордонних справ України 05.02.2013  № 41

  ЕСКІЗ відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства закордонних справ України — Почесної грамоти Міністерства закордонних справ України

  Директор Департаменту персоналу

  С. О. Шутенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства закордонних справ України 05.02.2013  № 41

  ОПИС відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства закордонних справ — Почесної грамоти Міністерства закордонних справ України

  Бланк Почесної грамоти Міністерства закордонних справ України являє собою виготовлений друкарським способом із картону аркуш паперу, розміщений вертикально, розміром 404 х 298 мм.

  На всій площині бланка нанесено фігурну сітку жовтого кольору, бланк обрамлений двокольоровою рамкою, одна смужка якої завширшки 20 мм, — білого кольору, а інша смужка завширшки 22 мм — синього кольору.

  У верхній частині бланка по центру розміщено символ у вигляді двох об'єднаних земних півкуль з контурним зображенням карти України та розміщеним по центру малим Державним Гербом України. Навколо вказаного символу зліва направо розміщено напис "МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ", а знизу по центру — напис "УКРАЇНА" (висота літер 5 мм). Розмір символу разом з написом, який розміщено на відстані 35 мм від верхнього краю аркуша, становить 92 х 65 мм. Під зображенням вищезазначеного символу на відстані 11 мм від нього нанесено надписи у чотири рядки, висотою літер 6 мм, розміщені по центру сторінки:

  "МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ" — темно-синього кольору;

  "УКРАЇНИ" — темно-синього кольору;

  "ПОЧЕСНА ГРАМОТА" — золотистого кольору;

  "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ" — золотистого кольору, курсивом.

  У центральній частині бланка Почесної грамоти — місце для розміщення тексту із зазначенням прізвища, імені та по батькові, посади особи, яка відзначається, відомостей про трудові досягнення у виконанні завдань, що стали підставою відзначення, бездоганну працю на дипломатичній службі. Під зазначеним текстом — місця для підпису Міністра закордонних справ України, розшифрування підпису та печатки, номера та дати наказу Міністра закордонних справ України про відзначення Почесною грамотою Міністерства закордонних справ України.

  У нижній частині бланка розміщено фонове зображення будівлі Міністерства закордонних справ України розміром 150 х 65 мм.

  Директор Департаменту персоналу

  С. О. Шутенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства закордонних справ України 05.02.2013  № 41

  ЕСКІЗ відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства закордонних справ України — нагрудного знака "Відзнака МЗС України"

  Директор Департаменту персоналу

  С. О. Шутенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства закордонних справ України 05.02.2013  № 41

  ОПИС відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства закордонних справ України — нагрудного знака "Відзнака МЗС України"

  Нагрудний знак "Відзнака МЗС України" (далі — знак) має форму рівнобічного хреста синього кольору, який накладено на променисту зірку сріблястого кольору.

  У центрі хреста розміщено круглий медальйон синього кольору, в якому на фоні світлих променів розташовано малий Державний Герб України, обрамлений колом жовтого кольору.

  По колу медальйона розміщено напис "Відзнака МЗС України".

  Усі зображення рельєфні.

  Розмір знака 45 х 45 мм.

  Зворотний бік знака плоский. На зворотному боці знака знаходиться застібка для кріплення до одягу.

  Директор Департаменту персоналу

  С. О. Шутенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства закордонних справ України 05.02.2013  № 41

  ЕСКІЗ посвідчення про нагородження відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства закордонних справ України — нагрудним знаком "Відзнака МЗС України"

  Директор Департаменту персоналу

  С. О. Шутенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства закордонних справ України 05.02.2013  № 41

  ОПИС посвідчення про нагородження відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства закордонних справ України — нагрудним знаком "Відзнака МЗС України"

  Посвідчення має формат в розгорнутому вигляді 233 х 165 мм, а в складеному — 115 х 165 мм.

  Обкладинка синього кольору.

  На відстані 40 мм від верхнього краю обкладинки посвідчення розташовано малий Державний Герб України — 25 х 18 мм.

  Під зображенням малого Державного Герба України на відстані 37 мм від нього розміщено написи у чотири рядки висотою літер 4 мм:

  "МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ"

  "СПРАВ УКРАЇНИ"

  "MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS"

  "OF UKRAINE".

  Другий і третій рядки написів розділені горизонтальною лінією завдовжки 35 мм.

  Напис, герб і лінія на зовнішньому боці обкладинки золотистого кольору. Зображення розташовується по центру сторінки.

  З внутрішнього боку обкладинки посвідчення розташовано два бланки формату 105 х 161 мм. Текст та атрибути мають книжкове орієнтування.

  Вздовж бланків на відстані 2 мм від краю розміщено рослинний орнамент жовтого кольору заввишки 7 мм.

  На лівому бланку посвідчення на відстані 19 мм від верхнього краю аркуша у два рядки розташовано написи темно-синього кольору, висота літер 4 мм:

  "МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ";

  "СПРАВ УКРАЇНИ".

  На відстані 55 мм від верхнього краю аркуша розташовано зображення відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства закордонних справ України — нагрудного знака "Відзнака МЗС України" розміром — 58 х 58 мм.

  На відстані 15 мм від нижнього краю зазначеного зображення розміщено порядковий номер згідно з журналом обліку відомчих заохочувальних відзнак Міністерства закордонних справ України.

  Фон бланка посвідчення білий.

  На правому бланку посвідчення на відстані 27 мм від верхнього краю аркуша розташовано три горизонтальні смужки завширшки 0,25 мм та завдовжки 66 мм для розміщення прізвища, імені та по батькові нагородженого. Під кожною зі смужок є відповідний напис чорного кольору, висота літер 3 мм:

  "(прізвище)"

  "(ім'я)"

  "(по батькові)".

  На відстані 68 мм від верхнього краю аркуша розташовано у сім рядків написи темно-синього кольору:

  "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ", висота літер 3 мм;

  "НАГРУДНИМ ЗНАКОМ", висота літер 3 мм, написано курсивом;

  "ВІДЗНАКА МЗС УКРАЇНИ", висота літер 3 мм, написано курсивом;

  "Наказ Міністерства закордонних справ України", висота літер 2 мм, написано курсивом;

  "від "___" ____________ 20__ року № ______", висота літер 2 мм, написано курсивом;

  "Міністр _______________________", висота літер 2 мм, написано курсивом;

  "М. П.", висота літер 3 мм, написано курсивом.

  Фон бланка посвідчення білий.

  Директор Департаменту персоналу

  С. О. Шутенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства закордонних справ України 05.02.2013  № 41

  ЕСКІЗ відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства закордонних справ України — нагрудного знака "За сумлінну службу"

  Директор Департаменту персоналу

  С. О. Шутенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства закордонних справ України 05.02.2013  № 41

  ОПИС відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства закордонних справ України — нагрудного знака "За сумлінну службу"

  Нагрудний знак "За сумлінну службу" (далі — знак) має форму рівнобічного хреста синього кольору з жовтим обрамленням і розбіжними сторонами, який накладений на променисту зірку сріблястого кольору з біло-жовтими пружками, по центру якої розміщено лавровий вінок золотистого кольору.

  У центрі хреста розміщено круглий медальйон синього кольору, в якому на фоні світлих променів розташовано малий Державний Герб України.

  По колу медальйона розміщено написи: зверху — "За сумлінну службу"; знизу — "МЗС України".

  Усі зображення рельєфні.

  Розмір знака 45 х 45 мм.

  Зворотний бік знака плоский. На зворотному боці знака знаходиться застібка для кріплення до одягу.

  Директор Департаменту персоналу

  С. О. Шутенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства закордонних справ України 05.02.2013  № 41

  ЕСКІЗ посвідчення про нагородження відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства закордонних справ України — нагрудним знаком "За сумлінну службу"

  Директор Департаменту персоналу

  С. О. Шутенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства закордонних справ України 05.02.2013  № 41

  ОПИС посвідчення про нагородження відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства закордонних справ України — нагрудним знаком "За сумлінну службу"

  Посвідчення має формат в розгорнутому вигляді 233 х 165 мм, а в складеному — 115 х 165 мм.

  Обкладинка синього кольору.

  На відстані 40 мм від верхнього краю обкладинки посвідчення розташовано малий Державний Герб України — розміром 25 х 18 мм.

  Під зображенням малого Державного Герба України на відстані 37 мм від нього розміщено написи у чотири рядки висотою літер 4 мм:

  "МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ"

  "СПРАВ УКРАЇНИ"

  "MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS"

  "OF UKRAINE".

  Другий і третій рядок написів розділені горизонтальною лінією завдовжки 35 мм.

  Напис, герб і лінія на зовнішньому боці обкладинки золотистого кольору. Зображення розташовується по центру сторінки.

  З внутрішнього боку обкладинки посвідчення розташовано два бланки формату 105 х 161 мм. Текст та атрибути мають книжкове орієнтування.

  Вздовж бланків на відстані 2 мм від краю розміщено рослинний орнамент жовтого кольору заввишки 7 мм.

  На лівому бланку посвідчення на відстані 19 мм від верхнього краю аркуша розташовано у два рядки написи темно-синього кольору, висота літер 4 мм:

  "МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ";

  "СПРАВ УКРАЇНИ".

  На відстані 55 мм від верхнього краю аркуша розташовано зображення відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства закордонних справ України — нагрудний знак "За сумлінну службу" розміром — 58 х 58 мм.

  На відстані 15 мм від нижнього краю зазначеного зображення розміщено порядковий номер згідно з журналом обліку відомчих заохочувальних відзнак Міністерства закордонних справ України.

  Фон бланка посвідчення білий.

  На правому бланку посвідчення на відстані 27 мм від верхнього краю аркуша розташовано три горизонтальні смужки шириною 0,25 мм та довжиною 66 мм для розміщення напису щодо прізвища, імені та по батькові нагородженого. Під кожною з смужок є відповідний напис, чорного кольору, висота літер 3 мм:

  "(прізвище)"

  "(ім'я)"

  "(по батькові)".

  На відстані 68 мм від верхнього краю аркуша розташовано написи у сім рядків, темно-синього кольору:

  "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ", висота літер 3 мм;

  "НАГРУДНИМ ЗНАКОМ", висота літер 3 мм, написано курсивом;

  "ЗА СУМЛІННУ СЛУЖБУ", висота літер 3 мм, написано курсивом;

  "наказ Міністерства закордонних справ України", висота літер 2 мм, написано курсивом;

  "від "___" ____________ 20__ року № ______", висота літер 2 мм, написано курсивом;

  "Міністр _______________________", висота літер 2 мм, написано курсивом;

  "М. П.", висота літер 3 мм, написано курсивом.

  Фон бланка посвідчення білий.

  Директор Департаменту персоналу

  С. О. Шутенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства закордонних справ України 05.02.2013  № 41

  ЕСКІЗ відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства закордонних справ України — нагрудного знака "За відданість дипломатичній службі"

  Директор Департаменту персоналу

  С. О. Шутенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства закордонних справ України 05.02.2013  № 41

  ОПИС відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства закордонних справ України — нагрудного знака "За відданість дипломатичній службі"

  Нагрудний знак "За відданість дипломатичній службі" (далі — знак) має форму рівнобічного хреста синього кольору з променями на боках, який накладений на променисту зірку золотистого кольору.

  У центрі хреста розміщено малий Державний Герб України, який обрамлено лавровим вінком золотистого кольору.

  Сторони хреста охоплює стрічка сріблястого кольору, на якій розміщено написи: зверху — "За відданість дипломатичній службі"; знизу — "Міністерство закордонних справ"; на бокових гранях — рельєфний рослинний орнамент.

  Усі зображення рельєфні.

  Розмір знака 45 х 45 мм.

  Зворотній бік знака плоский. На зворотному боці знака знаходиться застібка для кріплення до одягу.

  Директор Департаменту персоналу

  С. О. Шутенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства закордонних справ України 05.02.2013  № 41

  ЕСКІЗ посвідчення про нагородження відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства закордонних справ України — нагрудним знаком "За відданість дипломатичній службі"

  Директор Департаменту персоналу

  С. О. Шутенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства закордонних справ України 05.02.2013  № 41

  ОПИС посвідчення про нагородження відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства закордонних справ України — нагрудним знаком "За відданість дипломатичній службі"

  Посвідчення має формат в розгорнутому вигляді 233 х 165 мм, а в складеному — 115 х 165 мм.

  Обкладинка синього кольору.

  На відстані 40 мм від верхнього краю обкладинки посвідчення розташовано малий Державний Герб України розміром — 25 х 18 мм.

  Під зображенням малого Державного Герба України на відстані 37 мм від нього розміщено написи у чотири рядки висотою літер 4 мм:

  "МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ"

  "СПРАВ УКРАЇНИ"

  "MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS"

  "OF UKRAINE".

  Другий і третій рядки написів розділені горизонтальною лінією завдовжки 35 мм.

  Напис, герб і лінія на зовнішньому боці обкладинки золотистого кольору. Зображення розташовується по центру сторінки.

  З внутрішнього боку обкладинки посвідчення розташовано два бланки формату 105 х 161 мм. Текст та атрибути мають книжкове орієнтування.

  Вздовж бланків на відстані 2 мм від краю розміщено рослинний орнамент жовтого кольору заввишки 7 мм.

  На лівому бланку посвідчення на відстані 19 мм від верхнього краю аркуша розташовано у два рядки написи темно-синього кольору, висота літер 4 мм:

  "МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ";

  "СПРАВ УКРАЇНИ".

  На відстані 55 мм від верхнього краю аркуша розташовано зображення відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства закордонних справ України — нагрудного знака "За відданість дипломатичній службі" розміром 58 х 58 мм.

  На відстані 15 мм від нижнього краю зазначеного зображення розміщено порядковий номер згідно з журналом обліку відомчих заохочувальних відзнак Міністерства закордонних справ України.

  Фон бланка посвідчення білий.

  На правому бланку посвідчення на відстані 27 мм від верхнього краю аркуша розташовано три горизонтальні смужки завширшки 0,25 мм та завдовжки 66 мм для розміщення прізвища, імені та по батькові нагородженого. Під кожною зі смужок є відповідний напис чорного кольору, висота літер 3 мм:

  "(прізвище)"

  "(ім'я)"

  "(по батькові)".

  На відстані 68 мм від верхнього краю аркуша розташовано у вісім рядків написи темно-синього кольору:

  "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ", висота літер 3 мм;

  "НАГРУДНИМ ЗНАКОМ", висота літер 3 мм, написано курсивом;

  "ЗА ВІДДАНІСТЬ", висота літер 3 мм, написано курсивом;

  "ДИПЛОМАТИЧНІЙ СЛУЖБІ", висота літер 3 мм, написано курсивом;

  "Наказ Міністерства закордонних справ України", висота літер 2 мм, написано курсивом;

  "від "___" ____________ 20__ року № ______", висота літер 2 мм, написано курсивом;

  "Міністр _______________________", висота літер 2 мм, написано курсивом;

  "М. П.", висота літер 3 мм, написано курсивом.

  Фон бланка посвідчення білий.

  Директор Департаменту персоналу

  С. О. Шутенко

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Защитой основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа займется судья, отстраненный от работы на 11 лет

  Известный испанский судья Бальтасар Гарсон возглавит защиту создателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанджа, сообщает The New York Times.

  Госпредпринимательства разработало законопроект относительно уменьшения количества контролирующих органов

  Государственной службой по вопросам регулятивной политики и развития предпринимательства разработан комплексный законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по ...

  Понад 660 кілометрів закарпатських доріг потребують капітального ремонту

  Такі дані повідомив громадськості виконуючий обовязки начальника відділу з організації дорожнього руху Управління ДАІ УМВС Закарпатської області підполковник міліції Олександр Ковальчук.

  Українське вугілля купують 50 країн світу

  Україна експортує кам'яне вугілля до 50 країн світу, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

  Об адвокате - устами Клиентов

  Просто отличный сайт! Хорошенький интернет сайтик! Очень здорово. Всё очень удобно и легко. Спасибо за профессиональный портал!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b