Про відомчі заохочувальні відзнаки Антимонопольного комітету України, Антимонопольний комітет УкраїниАНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 1. 23.01.2013  № 40-р
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 лютого 2013 р. за № 235/22767

  Про відомчі заохочувальні відзнаки Антимонопольного комітету України

  Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365( 365/2012 ) "Про відомчі заохочувальні відзнаки" та з метою морального стимулювання працівників органів Антимонопольного комітету України та працівників підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Антимонопольного комітету України, Антимонопольний комітет України ПОСТАНОВИВ:

  1. Встановити відомчі заохочувальні відзнаки Антимонопольного комітету України у вигляді Подяки, Грамоти, Почесної грамоти Антимонопольного комітету України та нагрудного знака Антимонопольного комітету України "За захист конкуренції".

  2. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Антимонопольного комітету України, що додається.

  3. Юридичному департаменту подати це розпорядження на державну реєстрацію в установленому порядку.

  4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Голова Комітету

  В. П. Цушко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження Антимонопольного комітету України 23.01.2013  № 40-р

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 лютого 2013 р. за № 235/22767

  ПОЛОЖЕННЯ про відомчі заохочувальні відзнаки Антимонопольного комітету України

  І. Загальні положення

  1.1. Антимонопольний комітет України має такі відомчі заохочувальні відзнаки (далі — відзнаки):

  Подяка Антимонопольного комітету України (додатки 1 та 2);

  Грамота Антимонопольного комітету України (додатки 3 та 4);

  Почесна грамота Антимонопольного комітету України (додатки 5 та 6);

  нагрудний знак Антимонопольного комітету України "За захист конкуренції" (додатки 7 та 8).

  1.2. Відзнаками можуть нагороджуватися працівники апарату, територіальних відділень Антимонопольного комітету України (далі — Комітет) та працівники підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Комітету, за особисті трудові досягнення у професійній, службовій діяльності та особливі заслуги під час виконання службових обов'язків.

  1.3. Подякою Комітету нагороджуються працівники, зазначені у пункті 1.2 цього розділу, які відпрацювали в органах Комітету або підприємствах, установах та організаціях, що входять до сфери управління Комітету, не менш як 1 рік.

  1.4. Грамотою Комітету нагороджуються працівники, зазначені у пункті 1.2 цього розділу, які, як правило, відпрацювали в органах Комітету або підприємствах, установах та організаціях, що входять до сфери управління Комітету, не менш як 2 роки та вже були нагороджені Подякою Комітету.

  1.5. Почесною грамотою Комітету нагороджуються працівники, зазначені у пункті 1.2 цього розділу, які, як правило, відпрацювали в органах Комітету або підприємствах, установах та організаціях, що входять до сфери управління Комітету, не менш як 3 роки та вже були нагороджені Подякою та Грамотою Комітету.

  1.6. Нагрудним знаком Комітету "За захист конкуренції" нагороджуються працівники, зазначені у пункті 1.2 цього розділу, які, як правило, відпрацювали в органах Комітету або підприємствах, установах та організаціях, що входять до сфери управління Комітету, не менш як 5 років та вже були нагороджені Подякою, Грамотою та Почесною грамотою Комітету.

  Почесною грамотою Комітету та нагрудним знаком Комітету "За захист конкуренції" працівники повторно не нагороджуються.

  1.7. Гранична кількість нагороджених протягом календарного року не повинна перевищувати:

  Подякою — 100 осіб;

  Грамотою — 50 осіб;

  Почесною грамотою — 30 осіб;

 3. нагрудним знаком "За захист конкуренції" — 15 осіб.
 4. ІІ. Порядок представлення до нагородження відомчими заохочувальними відзнаками

  2.1. Подання про нагородження відзнакою вносять на ім’я Голови Комітету члени Комітету, керівники структурних підрозділів апарату Комітету, голови територіальних відділень Комітету, керівники підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Комітету.

  2.2. Подання про нагородження відзнакою члена Комітету вноситься Голові Комітету першим заступником Голови Комітету, а про нагородження першого заступника Голови Комітету — заступником Голови Комітету.

  2.3. Подання про нагородження відзнакою працівників апарату Комітету вноситься Голові Комітету членом Комітету або керівником відповідного структурного підрозділу апарату Комітету за погодженням з членом Комітету, який згідно з розподілом функціональних обов’язків відповідає за роботу відповідного структурного підрозділу.

  2.4. Подання про нагородження відзнакою голів територіальних відділень Комітету та їх заступників вноситься Голові Комітету членом Комітету, який згідно з розподілом функціональних обов’язків відповідає за роботу територіальних відділень.

  2.5. Подання про нагородження відзнакою працівників територіальних відділень Комітету вноситься Голові Комітету головою відповідного територіального відділення Комітету.

  2.6. Подання про нагородження відзнакою керівників підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Комітету, вноситься Голові Комітету членом Комітету, який згідно з розподілом функціональних обов’язків відповідає за роботу з підприємствами, установами та організаціями, що входять до сфери управління Комітету.

  2.7. Подання про нагородження відзнакою працівників підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Комітету, вноситься Голові Комітету їх керівниками за погодженням з членом Комітету, який згідно з розподілом функціональних обов’язків відповідає за роботу з підприємствами, установами та організаціями, що входять до сфери управління Комітету.

  2.8. У поданні зазначаються вид відзнаки та обґрунтування досягнень працівника, що стали підставою для порушення питання про нагородження відповідною відзнакою.

  До подання про нагородження додається біографічна довідка особи, яка представляється до відзнаки.

  2.9. Рішення про нагородження відзнакою приймається членами Комітету на засіданні Комітету на підставі подання про нагородження.

  2.10. Про нагородження відзнакою видається наказ Голови Комітету.

  ІІІ. Порядок вручення відомчих заохочувальних відзнак

  3.1. Відзнаки вручаються в урочистій обстановці Головою Комітету або за його дорученням членом Комітету, головою територіального відділення Комітету, керівником підприємства, установи та організації, що входять до сфери управління Комітету.

  Вручення відзнак проводиться, зокрема, до загальнодержавних свят, професійних свят, ювілейних дат, чергової річниці утворення Комітету, його територіальних відділень, підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Комітету.

  3.2. Особі, нагородженій нагрудним знаком Комітету "За захист конкуренції", видається посвідчення (додатки 9 та 10).

  3.3. Облік і реєстрацію нагороджень відзнаками здійснює структурний підрозділ Комітету, який згідно з розподілом функціональних обов’язків відповідає за роботу з персоналом (кадрова служба).

  3.4. В особовій справі та трудовій книжці нагородженого працівника робиться відповідний запис із зазначенням дати та номера наказу Голови Комітету про нагородження відзнакою.

  IV. Порядок носіння нагрудного знака Комітету "За захист конкуренції"

  4.1. Нагрудний знак Комітету "За захист конкуренції" носять з правого боку грудей і розміщують нижче знаків державних нагород України, іноземних державних нагород. За наявності в працівника декількох нагрудних знаків носиться не більше трьох таких знаків.

  4.2. Втрачений нагрудний знак Комітету "За захист конкуренції" та посвідчення до нього повторно не видаються.

  Заступник директора Юридичного департаменту

  В. М. Талах

  Додаток 1 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Антимонопольного комітету України

  ВІДОМЧА ЗАОХОЧУВАЛЬНА ВІДЗНАКА Антимонопольного комітету України — Подяка Антимонопольного комітету України

  М 1:2

  Додаток 2 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Антимонопольного комітету України

  ОПИС відомчої заохочувальної відзнаки Антимонопольного комітету України — Подяки Антимонопольного комітету України

  Бланк Подяки Антимонопольного комітету України розташовується вертикально на папері, який має розмір 210 х 297 мм. По периметру бланка розташовується орнаментальна рамка золотистого кольору, яку покладено на фоновий радіальний градієнт світло-блакитного кольору.

  У верхній третині аркуша, посередині, розташовується малий Державний Герб України.

  Під Гербом у три рядки розташовуються написи: "АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ", "ПОДЯКА".

  У центрі аркуша передбачено поле для розміщення посади, прізвища, імені та по батькові, а також витягу з наказу.

  У нижній частині аркуша у два рядки розташовуються написи: "Голова", "Наказ від "__"______ 20__р. № _____ ".

  Напис "ПОДЯКА" — золотистого кольору, всі інші — чорного.

  Додаток 3 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Антимонопольного комітету України

  ВІДОМЧА ЗАОХОЧУВАЛЬНА ВІДЗНАКА Антимонопольного комітету України — Грамота Антимонопольного комітету України

  Додаток 4 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Антимонопольного комітету України

  ОПИС відомчої заохочувальної відзнаки Антимонопольного комітету України — Грамоти Антимонопольного комітету України

  Бланк Грамоти Антимонопольного комітету України розташовується вертикально на папері, який має розмір 210 х 297 мм. По периметру бланка розташовується рамка золотистого кольору.

  У верхній третині аркуша, посередині, розміщено малий Державний Герб України із синьо-жовтою фігурною стрічкою по краях, під яким у чотири рядки розташовуються написи: "АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ", "ГРАМОТА", "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ".

  У центрі аркуша передбачено поле для розміщення посади, прізвища, імені та по батькові нагородженого, а також витягу з наказу.

  У нижній частині аркуша у два рядки розташовуються написи: "Голова", "Наказ від "__"______ 20__р. № _____".

  Напис "ГРАМОТА" — золотистого кольору, всі інші — чорного.

  Додаток 5 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Антимонопольного комітету України

  ВІДОМЧА ЗАОХОЧУВАЛЬНА ВІДЗНАКА Антимонопольного комітету України — Почесна грамота Антимонопольного комітету України

  М 1:2

  Додаток 6 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Антимонопольного комітету України

  ОПИС відомчої заохочувальної відзнаки Антимонопольного комітету України — Почесної грамоти Антимонопольного комітету України

  Бланк Почесної грамоти Антимонопольного комітету України розташовується вертикально на папері, який має розмір 210 х 297 мм. По периметру бланка розташовується декоративна рамка на світло-коричневому тлі.

  У верхній частині рамки, посередині, розміщено малий Державний Герб України, під яким на світло-жовтому тлі з напівпрозорим орнаментом розташовуються написи у чотири рядки: "АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ", "ПОЧЕСНА ГРАМОТА", "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ".

  У центрі аркуша передбачено поле для розміщення посади, прізвища, імені та по батькові, а також витягу з наказу.

  У нижній частині аркуша у два рядки розташовуються написи: "Голова", "Наказ від "__"______ 20__ р. № _____".

  Написи "АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ", "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ" — червоного кольору, всі інші — коричневого.

  Додаток 7 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Антимонопольного комітету України

  ВІДОМЧА ЗАОХОЧУВАЛЬНА ВІДЗНАКА Антимонопольного комітету України — нагрудний знак Антимонопольного комітету України "За захист конкуренції"

  М 1:1

  Додаток 8 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Антимонопольного комітету України

  ОПИС відомчої заохочувальної відзнаки Антимонопольного комітету України — нагрудного знака Антимонопольного комітету України "За захист конкуренції"

  Відзнака має форму ромбоподібної зірки з розбіжними променями сріблястого кольору.

  У центрі зірки вміщено елементи емблеми Антимонопольного комітету України золотистого кольору — зображення малого Державного Герба України, накладеного на лікторські фасції і два перехрещені крилаті жезли Меркурія — кадуцеї, на яких у нижній частині розташовано фігурну стрічку бордового кольору із золотистим написом "ЗА ЗАХИСТ КОНКУРЕНЦІЇ".

  Діаметр відзнаки — 45 мм.

  На зворотному боці відзнаки передбачено місце для порядкового номера та розміщено застібку для кріплення до одягу (нарізний штифт з гайкою).

  Додаток 9 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Антимонопольного комітету України

  ПОСВІДЧЕННЯ до відомчої заохочувальної відзнаки Антимонопольного комітету України — нагрудного знака Антимонопольного комітету України "За захист конкуренції"

  Додаток 10 до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Антимонопольного комітету України

  ОПИС посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Антимонопольного комітету України — нагрудного знака Антимонопольного комітету України "За захист конкуренції"

  Посвідчення має розмір в розгорнутому вигляді 160х110 мм, в складеному 78х110 мм.

  Обкладинка посвідчення — бордового кольору із зображенням імітації мармуру.

  На першій сторінці обкладинки розташовано малий Державний Герб України та напис "ПОСВІДЧЕННЯ" золотистого кольору.

  З внутрішнього боку обкладинки посвідчення розташовано два бланки розміром 70х105 мм.

  На лівому бланку посвідчення зверху розташовано напис у два рядки "АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ".

  Під написом передбачено поле для розміщення зображення відповідної відзнаки та її порядкового номера.

  Тло бланка посвідчення — світло-блакитне муарове.

  На правому бланку посвідчення у верхній частині розташовано місце для розміщення прізвища, імені та по батькові нагородженого. Посередині сторінки розташовано напис у три рядки "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ відомчою заохочувальною відзнакою — нагрудним знаком". Під написом "нагрудним знаком" розміщено напис у два рядки "ЗА ЗАХИСТ КОНКУРЕНЦІЇ". У нижній частині сторінки у три рядки розташовано написи: "Голова _____________", "Наказ від "___"_________20___ р. №___", "м. п.".

  Всі написи чорного кольору.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Державній інспекції сільського господарства України, Міністерство аграрної політики та продовольства України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2012 р. за № 1544/21856 Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Державній інспекції сільського господарства України

  До уваги водіїв! Футбольний матч. ДАІ просить водіїв не паркувати транспорт з порушенням ПДР

  Столична Державтоінспекція інформує, що 30 серпня о 19 годині 30 хвилин на НСК Олімпійський відбудеться футбольний матч у рамках проведення пятого туру Чемпіонату України сезону 2014/2015 між ...

  Про внесення змін до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, Кабінет Міністрів України

  Про внесення змін до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Кабінет Міністрів України постановляє: Внести до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ( 114-91-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 р. № 114 — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 8 червня 2005 р. № 428 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 23, ст. 1283), від 9 липня 2008 р. № 624 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 51, ст. 1699), від 8 грудня 2009 р. № 1432 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 11, ст. 522), від 2 листопада 2011 р. № 1126 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 85, ст. 3113) і від 23 травня 2012 р. № 412 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 39, ст. 1471), зміни, що додаються.

  Про проведення парламентських слухань на тему: "Сучасний стан, шляхи і перспективи реформи у сфері охорони здоров’я України", Верховна Рада України

  ПОСТАНОВА  Верховної Ради України Верховна Рада України постановляє: 1. Провести 5 червня 2013 року в залі пленарних засідань Верховної Ради України парламентські слухання на тему: "Сучасний стан, шляхи і перспективи реформи у сфері охорони здоров’я України".

  Об адвокате - устами Клиентов

  Сайт просто офигенный. Несомненно нужный и в тоже время функциональный ресурс.

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b