Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних про діяльність осіб, що здійснюють депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

 1. 15.11.2012  № 1052
 2. Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних про діяльність осіб, що здійснюють депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491( z0658-11 ) "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 за № 658/19396, та з метою упорядкування складання депозитаріями цінних паперів електронної форми адміністративних даних про діяльність осіб, що здійснюють депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку( z1120-12 ), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 8 травня 2012 року № 647, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.07.2012 за № 1120/21432, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі — електронна форма) (додається), яка подається депозитаріями цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку( z1120-12 ) (далі — Дані), затвердженого рішенням Комісії від 8 травня 2012 року № 647, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.07.2012 за № 1120/21432.

  2. Електронна форма адміністративних даних депозитаріїв цінних паперів складається з файлу в електронному вигляді:

  Щоденні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "DayDepo.xsd";

  Щоквартальні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "QwartDepo.xsd";

  Нерегулярні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "IrregDepo.xsd".

  3. Виправлені Дані подаються відповідно до встановленого періоду подання Даних у вигляді вищевказаного файлу в електронній формі та мають містити відповідний запис в структурі "Suprovod".

  4. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C — (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance) встановлюється цим наказом.

  5. Всі XML-схеми поширюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

  6. Дані, які складаються в електронній формі, формуються з використанням кодування "Windows-1251".

  7. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  8. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.

  9. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

  10. Визнати таким, що втратив чинність наказ Голови Комісії від 24.09.2012 № 787 "Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних про діяльність осіб, що здійснюють депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

  11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку К. Кривенка.

  Голова Комісії

  Д. Тевелєв

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Голови Комісії 15.11.2012 № 1052

  ОПИСИ розділів та схем файлів в електронному вигляді

  1. Опис структури файлу "Report.xml" щоденних даних депозитарію:

  <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

  Заголовочний тег файлу

  <z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayDepo DayDepo.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayDepo' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію' D_NAME= 'Дані : Скорочене найменування депозитарію' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '001'>

  Відкриття головного тегу

  <z:DTSDepday >

  Тег відкриття структури "Depday"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /> <z:row ______________________________________________________________ />

  Дані структури "Depday"

  </z:DTSDepday >

  Заключний тег структури "Depday"

  <z:DTSDepcontr>

  Тег відкриття структури "Depcontr"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /> <z:row ______________________________________________________________ />

  Дані структури "Depcontr"

  </z:DTSDepcontr>

  Заключний тег структури "Depcontr"

  <z:DTSSuprovod>

  Тег відкриття структури "Suprovod"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /> <z:row ______________________________________________________________ />

  Дані структури "Suprovod"

  </z:DTSSuprovod>

  Заключний тег структури "Suprovod"

  </z:root>

  Заключний тег файлу

  Файл схеми: "DayDepo.xsd"-*

  <schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayDepo' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayDepo' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type24'><restriction base='string'><maxLength value='24' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type1'><restriction base='string'><maxLength value='1' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type12'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type100'><restriction base='string'><maxLength value='100' /></restriction></simpleType><element name='root'><complexType><all> <element name='DTSSuprovod'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /><attribute name='VIPRAV' type='string' /><attribute name='TAG' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSDepday'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double' /><attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type24' /><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='CPAICOL' type='double' /><attribute name='CPBNCOL' type='double' /><attribute name='CPBDCOL' type='double' /><attribute name='CPNOM' type='double' /><attribute name='CPCURR' type='z:Type10' /><attribute name='CPBDCOSH' type='double' /><attribute name='CPNNOM' type='double' /><attribute name='OPSENTKT' type='double' /><attribute name='OPSENTCP' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSDepcontr'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double' /><attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type24' /><attribute name='CPVID' type='z:Type10' /><attribute name='CKPF' type='z:Type1' /><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='CPNOM' type='double' /><attribute name='CPCURR' type='z:Type10' /><attribute name='POSTEDR' type='z:Type24' /><attribute name='GETEDR' type='z:Type24' /><attribute name='MRKTEDR' type='z:Type24' /><attribute name='MRCNTRC' type='z:Type100' /><attribute name='CNTRKP' type='double' /><attribute name='RZTYP' type='z:Type1' /><attribute name='RZO' type='z:Type1' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element> </all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='D_NAME' type='string' /><attribute name='STD' type='dateTime' /><attribute name='FID' type='dateTime' /><attribute name='NREG' type='string' /><attribute name='TTYPE' type='string' /></complexType></element> </schema>

  __________ -* Опис структури даних "Depday" до файлу схеми "DayDepo.xsd". Довідка про загальну кількість та вартість цінних паперів на обліку в депозитарії.

  Назва елемента

  Зміст

  NN

  Номер за порядком

  EMEDRPOU

  Ідентифікаційний код емітента

  ISIN

  Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

  CPAICOL

  Кількість цінних паперів на обліку в депозитарії: загальна кількість, шт.

  CPBNCOL

  Кількість цінних паперів на обліку в депозитарії: зареєстрованих у документарній формі існування, (шт.)

  CPBDCOL

  Кількість цінних паперів на обліку в депозитарії: зареєстрованих у бездокументарній формі існування, (шт.)

  CPNOM

  Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

  CPCURR

  Номінальна вартість одного цінного папера: перелік та коди валют

  CPBDCOSH

  Загальна номінальна вартість цінних паперів на обліку в депозитарії, зареєстрованих у документарній формі існування.

  CPNNOM

  Загальна номінальна вартість цінних паперів на обліку в депозитарії, зареєстрованих у бездокументарній формі існування.

  OPSENTKT

  Операції переказу по рахунках зберігачів в депозитарії, здійснені протягом звітного дня: кількість операцій (шт.)

  OPSENTCP

  Операції переказу по рахунках зберігачів в депозитарії, здійснені протягом звітного дня: кількість цінних паперів (шт.)

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -* Опис структури даних "Depcontr" до файлу схеми "DayDepo.xsd". Довідка про здійснені депозитарієм облікові операції на виконання договорів (біржових контрактів) на організаторах торгівлі.

  Назва елемента

  Зміст

  NN

  Номер за порядком

  EMEDRPOU

  Ідентифікаційний код емітента

  CPVID

  Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів

  CKPF

  Дані про цінні папери: форма існування цінних паперів: "1" — документарна, "2" — бездокументарна

  ISIN

  Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

  CPNOM

  Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

  CPCURR

  Номінальна вартість одного цінного папера: перелік та коди валют

  POSTEDR

  Дані про зберігача-постачальника: ідентифікаційний код

  GETEDR

  Дані про зберігача-одержувача: ідентифікаційний код

  MRKTEDR

  Дані про організатора торгівлі: ідентифікаційний код

  MRCNTRC

  Реквізити біржового контракту (реєстраційний номер у системі організатора торгівлі)

  CNTRKP

  Кількість цінних паперів за договором (біржовим контрактом) (шт.)

  RZTYP

  Тип розрахунку: 1 — розрахунок без попереднього резервування активів, 2 — розрахунок з попереднім резервуванням активів, 3 — розрахунок з попереднім резервуванням активів за результатами клірингу

  RZO

  Ознака розрахунку: 1 — розрахунок без грошового врегулювання, 2 — розрахунок з грошовим урегулюванням

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -* Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "DayDepo.xsd". Супровідна довідка для виправлених даних депозитарію.

  Назва елемента

  Зміст

  ISPDAT

  Дата заповнення

  VIPRAV

  Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних

  TAG

  Примітки

  2. Опис структури файлу "Report.xml" щоквартальних даних депозитарію:

  <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

  Заголовочний тег файлу

  <?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwDepo QwartDepo.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwDepo' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію' D_NAME= 'Дані : Скорочене найменування депозитарію' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '001'>

  Відкриття головного тегу

  <z:DTSAdmop>

  Тег відкриття структури "Admop"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /> <z:row ______________________________________________________________ />

  Дані структури "Admop"

  </z:DTSAdmop>

  Заключний тег структури "Admop"

  <z:DTSOblikop>

  Тег відкриття структури "Oblikop"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /> <z:row ______________________________________________________________ />

  Дані структури "Oblikop"

  </z:DTSOblikop>

  Заключний тег структури "Oblikop"

  <z:DTSEmop>

  Тег відкриття структури "Emop"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /> <z:row ______________________________________________________________ />

  Дані структури "Emop"

  </z:DTSEmop>

  Заключний тег структури "Emop"

  <z:DTSDokcp>

  Тег відкриття структури "Dokcp"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /> <z:row ______________________________________________________________ />

  Дані структури "Dokcp"

  </z:DTSDokcp>

  Заключний тег структури "Dokcp"

  <z:DTSVirtdokcp>

  Тег відкриття структури "Virtdokcp"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /> <z:row ______________________________________________________________ />

  Дані структури "Virtdokcp"

  </z:DTSVirtdokcp>

  Заключний тег структури "Virtdokcp"

  <z:DTSKrcpzb>

  Тег відкриття структури "Krcpzb"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /> <z:row ______________________________________________________________ />

  Дані структури "Krcpzb"

  </z:DTSKrcpzb>

  Заключний тег структури "Krcpzb"

  <z:DTSRozutr>

  Тег відкриття структури "Rozutr"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /> <z:row ______________________________________________________________ />

  Дані структури "Rozutr"

  </z:DTSRozutr>

  Заключний тег структури "Rozutr"

  <z:DTSVikupem>

  Тег відкриття структури "Vikupem"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /> <z:row ______________________________________________________________ />

  Дані структури "Vikupem"

  </z:DTSVikupem>

  Заключний тег структури "Vikupem"

  <z:DTSDepnom>

  Тег відкриття структури "Depnom"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /> <z:row ______________________________________________________________ />

  Дані структури "Depnom"

  </z:DTSDepnom>

  Заключний тег структури "Depnom"

  <z:DTSPorush>

  Тег відкриття структури "Porush"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /> <z:row ______________________________________________________________ />

  Дані структури "Porush"

  </z:DTSPorush>

  Заключний тег структури "Porush"

  <z:DTSRzbre>

  Тег відкриття структури "Rzbre"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /> <z:row ______________________________________________________________ />

  Дані структури "Rzbre"

  </z:DTSRzbre>

  Заключний тег структури "Rzbre"

  <z:DTSZprzdz>

  Тег відкриття структури "Zprzd"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /> <z:row ______________________________________________________________ />

  Дані структури "Zprzd"

  </z:DTSZprzd>

  Заключний тег структури "Zprzd"

  <z:DTSTarif>

  Тег відкриття структури "Tarif"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /> <z:row ______________________________________________________________ />

  Дані структури "Tarif"

  </z:DTSTarif>

  Заключний тег структури "Tarif"

  <z:DTSSuprovod>

  Тег відкриття структури "Suprovod"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /> <z:row ______________________________________________________________ />

  Дані структури "Suprovod"

  </z:DTSSuprovod>

  Заключний тег структури "Suprovod"

  </z:root>

  Заключний тег файлу

  Файл схеми: "QwartDepo.xsd"-**

  <schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartDepo' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartDepo' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type24'><restriction base='string'><maxLength value='24' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type12'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type1'><restriction base='string'><maxLength value='1' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type100'><restriction base='string'><maxLength value='100' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type50'><restriction base='string'><maxLength value='50' /></restriction></simpleType><element name='root'><complexType><all> <element name='DTSZprzdz'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double' /><attribute name='TINF' type='z:Type50' /><attribute name='Z_EDRPOU' type='z:Type24' /><attribute name='DDOGNOM' type='z:Type100' /><attribute name='DDOGDAT' type='dateTime' /><attribute name='RAHOPDAT' type='dateTime' /><attribute name='STOPMTTR' type='z:Type10' /><attribute name='DOCNOM' type='z:Type100' /><attribute name='DOCDATA' type='dateTime' /><attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type24' /><attribute name='CPVID' type='z:Type10' /><attribute name='CPKIND' type='z:Type10' /><attribute name='CKPF' type='z:Type10' /><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='ALLCPK' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSVirtdokcp'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double' /><attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type24' /><attribute name='CPVID' type='z:Type10' /><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='CPNOM' type='double' /><attribute name='CPCURR' type='z:Type10' /><attribute name='GSKIND' type='z:Type1' /><attribute name='GSNOM' type='z:Type100' /><attribute name='GSDATA' type='dateTime' /><attribute name='ALZBRA' type='double' /><attribute name='ALDPRA' type='double' /><attribute name='ALCPZBKZ' type='double' /><attribute name='ALDPCP' type='double' /><attribute name='ALCPZBKE' type='double' /><attribute name='ALCPNMZB' type='double' /><attribute name='ALCPNMDP' type='double' /><attribute name='ALCPNMEM' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSVikupem'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double' /><attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type24' /><attribute name='CPVID' type='z:Type10' /><attribute name='CPKIND' type='z:Type10' /><attribute name='CKPF' type='z:Type1' /><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='CPNOM' type='double' /><attribute name='CPCURR' type='z:Type10' /><attribute name='VICUPKP' type='double' /><attribute name='VICUPKM' type='double' /><attribute name='VIKUPPC' type='double' /><attribute name='VIKUPDAT' type='dateTime' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSTarif'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double' /><attribute name='VIDPOSL' type='string' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSSuprovod'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /><attribute name='VIPRAV' type='string' /><attribute name='TAG' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSRzbre'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double' /><attribute name='DOCVID' type='z:Type1' /><attribute name='DOCNOM' type='z:Type100' /><attribute name='DOCDATA' type='dateTime' /><attribute name='E_NSVCP' type='z:Type50' /><attribute name='E_EDRPOU' type='z:Type24' /><attribute name='R_EDRPOU' type='z:Type24' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSRozutr'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double' /><attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type24' /><attribute name='CPVID' type='z:Type10' /><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='CPNOM' type='double' /><attribute name='CPCURR' type='z:Type10' /><attribute name='U_KIND' type='z:Type1' /><attribute name='U_EDPROU' type='z:Type24' /><attribute name='U_KP' type='double' /><attribute name='U_PC' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSPorush'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double' /><attribute name='FIO_CHK' type='z:Type100' /><attribute name='POS_CHK' type='z:Type100' /><attribute name='CRIMDATA' type='dateTime' /><attribute name='CRIMNO' type='z:Type100' /><attribute name='CRIMINAL' type='string' /><attribute name='CRIMMOV' type='z:Type254' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSOblikop'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double' /><attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type24' /><attribute name='CPVID' type='z:Type10' /><attribute name='CPKIND' type='z:Type10' /><attribute name='CKPF' type='z:Type1' /><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='CPNOM' type='double' /><attribute name='CPCURR' type='z:Type10' /><attribute name='ZARKP' type='double' /><attribute name='SPISKO' type='double' /><attribute name='SPISKP' type='double' /><attribute name='MOVEKO' type='double' /><attribute name='MOVEKP' type='double' /><attribute name='SENFKO' type='double' /><attribute name='SENFKP' type='double' /><attribute name='SENSKO' type='double' /><attribute name='SENSKP' type='double' /><attribute name='SENAKO' type='double' /><attribute name='SENAKP' type='double' /><attribute name='ZNERKO' type='double' /><attribute name='ZNERKP' type='double' /><attribute name='MATKO' type='double' /><attribute name='MATKP' type='double' /><attribute name='ALLKO' type='double' /><attribute name='ALLKP' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSKrcpzb'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double' /><attribute name='TCORR' type='z:Type1' /><attribute name='Z_EDRPOU' type='z:Type24' /><attribute name='DDOGNOM' type='z:Type100' /><attribute name='DDOGDAT' type='dateTime' /><attribute name='RAHOPDAT' type='dateTime' /><attribute name='CPKLZBKP' type='double' /><attribute name='CPZBVLKP' type='double' /><attribute name='ALCPZBKP' type='double' /><attribute name='DAKCKP' type='double' /><attribute name='DAKCPC' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSEmop'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double' /><attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type24' /><attribute name='CPVID' type='z:Type10' /><attribute name='CKPF' type='z:Type1' /><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='CPNOM' type='double' /><attribute name='CPCURR' type='z:Type10' /><attribute name='VIKUPKO' type='double' /><attribute name='VIKUPKP' type='double' /><attribute name='POGKO' type='double' /><attribute name='POGKP' type='double' /><attribute name='ALLKO' type='double' /><attribute name='ALLKP' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSDokcp'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double' /><attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type24' /><attribute name='CPVID' type='z:Type10' /><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='CPNOM' type='double' /><attribute name='CPCURR' type='z:Type10' /><attribute name='R_EDPROU' type='z:Type10' /><attribute name='ALLZBRAH' type='double' /><attribute name='ALCPZBKP' type='double' /><attribute name='ALCPZBNP' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSDepnom'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double' /><attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type24' /><attribute name='CPVID' type='z:Type10' /><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='CPNOM' type='double' /><attribute name='CPCURR' type='z:Type10' /><attribute name='CPDEPKP' type='double' /><attribute name='R_EDPROU' type='z:Type10' /><attribute name='DPNOMDAT' type='dateTime' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSAdmop'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double' /><attribute name='ZBOPST' type='double' /><attribute name='ZBOPBY' type='double' /><attribute name='ZBIZMBY' type='double' /><attribute name='ZBSTBY' type='double' /><attribute name='ZBOPFN' type='double' /><attribute name='EMOPST' type='double' /><attribute name='EMOPBY' type='double' /><attribute name='EMIZMBY' type='double' /><attribute name='EMSTBY' type='double' /><attribute name='EMOPFN' type='double' /><attribute name='KOROPST' type='double' /><attribute name='KOROPBY' type='double' /><attribute name='KORIZMBY' type='double' /><attribute name='KORSTBY' type='double' /><attribute name='KOROPFN' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element> </all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='D_NAME' type='string' /><attribute name='STD' type='dateTime' /><attribute name='FID' type='dateTime' /><attribute name='NREG' type='string' /><attribute name='TTYPE' type='string' /></complexType></element> </schema>

  __________ -** Опис структури даних "Admop" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідка про адміністративні операції, здійснені депозитарієм.

  Назва елемента

  Зміст

  NN

  Номер за порядком

  ZBOPST

  Вид клієнта депозитарію — зберігачі ЦП: кількість відкритих рахунків на початок періоду, (шт.)

  ZBOPBY

  Вид клієнта депозитарію — зберігачі ЦП: відкрито рахунків за період, (шт.)

  ZBIZMBY

  Вид клієнта депозитарію — зберігачі ЦП: кількість внесених змін до анкети рахунку, (шт.)

  ZBSTBY

  Вид клієнта депозитарію — зберігачі ЦП: закрито рахунків за період, (шт.)

  ZBOPFN

  Вид клієнта депозитарію — зберігачі ЦП: кількість відкритих рахунків на кінець періоду, (шт.)

  EMOPST

  Вид клієнта депозитарію — емітенти ЦП: кількість відкритих рахунків на початок періоду, (шт.)

  EMOPBY

  Вид клієнта депозитарію — емітенти ЦП: відкрито рахунків за період, (шт.)

  EMIZMBY

  Вид клієнта депозитарію — емітенти ЦП: кількість внесених змін до анкети рахунку, (шт.)

  EMSTBY

  Вид клієнта депозитарію — емітенти ЦП: закрито рахунків за період, (шт.)

  EMOPFN

  Вид клієнта депозитарію — емітенти ЦП: кількість відкритих рахунків на кінець періоду, (шт.)

  KOROPST

  Вид клієнта депозитарію — депозитарії-кореспонденти: кількість відкритих рахунків на початок періоду, (шт.)

  KOROPBY

  Вид клієнта депозитарію — депозитарії-кореспонденти: відкрито рахунків за період, (шт.)

  KORIZMBY

  Вид клієнта депозитарію — депозитарії-кореспонденти: кількість внесених змін до анкети рахунку, (шт.)

  KORSTBY

  Вид клієнта депозитарію — депозитарії-кореспонденти: закрито рахунків за період, (шт.)

  KOROPFN

  Вид клієнта депозитарію — депозитарії-кореспонденти: кількість відкритих рахунків на кінець періоду, (шт.)

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -** Опис структури даних "Oblikop" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідка про облікові операції, здійснені депозитарієм.

  Назва елемента

  Зміст

  NN

  Номер за порядком

  EMEDRPOU

  Ідентифікаційний код емітента

  CPVID

  Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів

  CKPF

  Дані про цінні папери: форма існування цінних паперів: "1" — документарна, "2" — бездокументарна

  ISIN

  Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

  CPNOM

  Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

  CPCURR

  Номінальна вартість одного цінного папера: перелік та коди валют

  ZARKP

  Вид операції — зарахування (крім знерухомлення): кількість цінних паперів, (шт.)

  SPISKO

  Вид операції — списання (крім матеріалізації): кількість операцій, (шт.)

  SPISKP

  Вид операції — списання (крім матеріалізації): кількість цінних паперів, шт.

  MOVEKO

  Вид операції — переміщення, кількість операцій, (шт.)

  MOVEKP

  Вид операції — переміщення, кількість цінних паперів, (шт.)

  SENFKO

  Вид операції — переказ цінних паперів (без операції обмеження обігу): кількість операцій, (шт.)

  SENFKP

  Вид операції — переказ цінних паперів (без операції обмеження обігу): кількість цінних паперів, (шт.)

  SENSKO

  Вид операції — переказ цінних паперів (обмеження обігу): кількість операцій, (шт.)

  SENSKP

  Вид операції — переказ цінних паперів (обмеження обігу): кількість цінних паперів, (шт.)

  SENAKO

  Вид операції — переказ цінних паперів (відміна обмежень обігу): кількість операцій, (шт.)

  SENAKP

  Вид операції — переказ цінних паперів (відміна обмежень обігу): кількість цінних паперів, (шт.)

  ZNERKO

  Знерухомлення цінних паперів: кількість операцій, (шт.)

  ZNERKP

  Знерухомлення цінних паперів: кількість цінних паперів, (шт.)

  MATKO

  Матеріалізація цінних паперів: кількість операцій, (шт.)

  MATKP

  Матеріалізація цінних паперів: кількість цінних паперів, (шт.)

  ALLKO

  Усього операцій, (шт.)

  ALLKP

  Усього цінних паперів, (шт.)

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -** Опис структури даних "Emop" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідка про обслуговування депозитарієм операцій емітента.

  Назва елемента

  Зміст

  NN

  Номер за порядком

  EMEDRPOU

  Ідентифікаційний код емітента

  CPVID

  Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів

  CKPF

  Дані про цінні папери: форма існування цінних паперів: "1" — документарна, "2" — бездокументарна

  ISIN

  Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

  CPNOM

  Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

  CPCURR

  Номінальна вартість одного цінного папера: перелік та коди валют

  VIKUPKO

  Вид операції — викуп емітентом власних цінних паперів: кількість операцій, (шт.)

  VIKUPKP

  Вид операції — викуп емітентом власних цінних паперів: кількість цінних паперів, (шт.)

  POGKO

  Вид операції — погашення цінних паперів: кількість операцій, (шт.)

  POGKP

  Вид операції — погашення цінних паперів: кількість цінних паперів, (шт.)

  ALLKO

  Усього операцій, (шт.)

  ALLKP

  Усього цінних паперів, (шт.)

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -** Опис структури даних "Dokcp" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідка про перелік зареєстрованих у документарній формі існування цінних паперів, які обслуговував депозитарій.

  Назва елемента

  Зміст

  NN

  Номер за порядком

  EMEDRPOU

  Ідентифікаційний код емітента

  CPVID

  Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів

  ISIN

  Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

  CPNOM

  Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

  CPCURR

  Номінальна вартість одного цінного папера: перелік та коди валют

  R_EDPROU

  Дані про реєстроутримувача: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

  ALLZBRAH

  Загальна кількість рахунків зберігачів та депозитаріїв кореспондентів, на яких обліковуються цінні папери (шт.)

  ALCPZBKP

  Загальна кількість цінних паперів (шт.)

  ALCPZBNP

  Загальна номінальна вартість цінних паперів

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -** Опис структури даних "Virtdokcp" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідка про перелік зареєстрованих у бездокументарній формі існування цінних паперів, які обслуговував депозитарій.

  Назва елемента

  Зміст

  NN

  Номер за порядком

  EMEDRPOU

  Ідентифікаційний код емітента

  CPVID

  Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів

  ISIN

  Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

  CPNOM

  Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

  CPCURR

  Номінальна вартість одного цінного папера: перелік та коди валют

  GSKIND

  Глобальний сертифікат: вид ("1" — глобальний сертифікат, "2" — тимчасовий глобальний сертифікат)

  GSNOM

  Глобальний сертифікат: номер

  GSDATA

  Глобальний сертифікат: дата депонування у депозитарії

  ALZBRA

  Загальна кількість рахунків зберігачів, на яких обліковуються цінні папери (шт.)

  ALDPRA

  Загальна кількість рахунків депозитаріїв-кореспондентів, на яких обліковуються цінні папери (шт.)

  ALCPZBKZ

  Загальна кількість цінних паперів на рахунках в цінних паперах зберігачів (шт.)

  ALDPCP

  Загальна кількість цінних паперів на рахунках в цінних паперах депозитаріїв-кореспондентів (шт.)

  ALCPZBKE

  Загальна кількість цінних паперів на рахунку в цінних паперах емітента (шт.)

  ALCPNMZB

  Загальна номінальна вартість цінних паперів на рахунках в цінних паперах у зберігачів

  ALCPNMDP

  Загальна номінальна вартість цінних паперів на рахунках в цінних паперах у депозитаріїв-кореспондентів

  ALCPNMEM

  Загальна номінальна вартість цінних паперів на рахунку в цінних паперах у емітента

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -** Опис структури даних "Krcpzb" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідки про загальну кількість цінних паперів, що обліковуються на рахунках зберігачів та депозитаріїв-кореспондентів у депозитарії.

  Назва елемента

  Зміст

  NN

  Номер за порядком

  TCORR

  Вид клієнта: "1" — зберігач, "2" — депозитарій-кореспондент

  Z_EDRPOU

  Дані про зберігача / депозитарія-кореспондента: ідентифікаційний код

  DDOGNOM

  Депозитарний договір / договір про кореспондентські відносини щодо цінних паперів: номер

  DDOGDAT

  Депозитарний договір / договір про кореспондентські відносини щодо цінних паперів: дата укладання

  RAHOPDAT

  Дата відкриття рахунку в цінних паперах

  CPKLZBKP

  Кількість цінних паперів на рахунку зберігача у депозитарії: кількість цінних паперів, що належать депонентам зберігача (шт.)

  CPZBVLKP

  Кількість цінних паперів на рахунку зберігача у депозитарії: кількість цінних паперів, право власності на які належить зберігачу (шт.)

  ALCPZBKP

  Кількість цінних паперів на рахунку зберігача / депозитарія-кореспондента у депозитарії: загальна кількість цінних паперів на рахунку (шт.)

  DAKCKP

  Акції депозитарія у зберігача / депозитарія-кореспондента: кількість, (шт.)

  DAKCPC

  Акції депозитарія у зберігача / депозитарія-кореспондента: частка, (%)

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -** Опис структури даних "Rozutr" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідка про розподіл випусків акцій за утримувачами пакетів акцій.

  Назва елемента

  Зміст

  NN

  Номер за порядком

  EMEDRPOU

  Ідентифікаційний код емітента

  CPVID

  Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів

  ISIN

  Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

  CPNOM

  Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

  CPCURR

  Номінальна вартість одного цінного папера: перелік та коди валют

  U_KIND

  Вид утримувача: "1" — зберігач, "2" — депозитарій-кореспондент, "3" — емітент бездокументарних цінних паперів

  U_EDPROU

  Ідентифікаційний код утримувача

  U_KP

  Кількість акцій на рахунку в цінних паперах утримувача в депозитарії (шт.)

  U_PC

  Відсоток від статутного капіталу акціонерного товариства (%)

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -** Опис структури даних "Vikupem" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідка про облік у депозитарії цінних паперів, викуплених емітентом.

  Назва елемента

  Зміст

  NN

  Номер за порядком

  EMEDRPOU

  Ідентифікаційний код емітента

  CPVID

  Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів

  CKPF

  Дані про цінні папери: форма існування цінних паперів: "1" — документарна, "2" — бездокументарна

  ISIN

  Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

  CPNOM

  Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

  CPCURR

  Номінальна вартість одного цінного паперу: перелік та коди валют

  VICUPKP

  Кількість викуплених цінних паперів (шт.)

  VICUPKM

  Загальна номінальна вартість викуплених цінних паперів

  VIKUPPC

  Частка викуплених цінних паперів у статутному капіталі (для акцій) (%)

  VIKUPDAT

  Дата викупу цінних паперів (дата останньої операції викупу цінних паперів)

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -** Опис структури даних "Depnom" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідка про реєстрацію депозитарію як номінального утримувача цінних паперів у реєстрі власників іменних цінних паперів (за даними депозитарію).

  Назва елемента

  Зміст

  NN

  Номер за порядком

  EMEDRPOU

  Ідентифікаційний код емітента

  CPVID

  Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів

  ISIN

  Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

  CPNOM

  Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного паперу

  CPCURR

  Номінальна вартість одного цінного паперу: перелік та коди валют

  CPDEPKP

  Кількість цінних паперів, що обслуговує депозитарій (шт.)

  R_EDPROU

  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстроутримувача

  DPNOMDAT

  Дата реєстрації депозитарію як номінального утримувача

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -** Опис структури даних "Porush" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Висновок органу внутрішнього контролю депозитарію щодо виявлених ним порушень при здійсненні депозитарної діяльності та про стан їх усунення.

  Назва елемента

  Зміст

  NN

  Номер за порядком

  FIO_CHK

  Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка виявила порушення

  POS_CHK

  Посада особи, яка виявила порушення

  CRIMDATA

  Дата виявлення порушення

  CRIMNO

  Номер протоколу

  CRIMINAL

  Суть порушення

  CRIMMOV

  Ступінь усунення порушення на дату подання Даних до Комісії

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -** Опис структури даних "Rzbre" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідка про прийняті на зберігання депозитарієм реєстри власників іменних цінних паперів та первинні документи, на підставі яких здійснювалися зміни в системах реєстрів власників іменних цінних паперів тих випусків, що були переведені у бездокументарну форму існування, за період.

  Назва елемента

  Зміст

  NN

  Номер за порядком

  DOCVID

  Вид документа: "1" — реєстр власників іменних цінних паперів, "2" — первинні документи.

  DOCNOM

  Номер акта приймання/передавання реєстру власників іменних цінних паперів / первинних документів

  DOCDATA

  Дата приймання реєстру власників іменних цінних паперів / первинних документів

  E_NSVCP

  Номер свідоцтва про реєстрацію відповідного випуску цінних паперів у бездокументарній формі

  E_EDRPOU

  Дані про емітента цінних паперів: ідентифікаційний код емітента цінних паперів

  R_EDRPOU

  Дані про юридичну особу, від якої прийняті на зберігання реєстр власників іменних цінних паперів / первинні документи: ідентифікаційний код

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -** Опис структури даних "Zprzdz" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідка про прийняті на зберігання депозитарієм, як уповноваженим на зберігання документів, баз даних, копій баз даних, архівів баз даних та іншої інформації від зберігачів, що припинили свою депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, за період.

  Назва елемента

  Зміст

  NN

  Номер за порядком

  TINF

  Види інформації: види інформації, що передається від зберігача до депозитарію при припиненні ним здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів

  Z_EDRPOU

  Відомості про зберігача: ідентифікаційний код

  DDOGNOM

  Депозитарний договір: номер

  DDOGDAT

  Депозитарний договір: дата укладання

  RAHOPDAT

  Дата відкриття рахунку в цінних паперах зберігача

  STOPMTTR

  Підстава припинення депозитарної діяльності зберігача: "01" — припинення зберігачем діяльності зберігача у разі визнання його банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; "02" — прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії у випадках, пов'язаних з порушеннями на ринку цінних паперів, або у разі неможливості зберігача забезпечити виконання ліцензійних умов діяльності зберігача; "03" — прийняття уповноваженим органом зберігача рішення про припинення провадження діяльності зберігача або припинення зберігача як юридичної особи (у випадку, якщо особою, що забезпечуватиме подальший облік та обслуговування/зберігання цінних паперів депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у зберігача, визначений уповноважений на зберігання); "04" — інше

  DOCNOM

  Акт приймання-передавання: номер

  DOCDATA

  Акт приймання-передавання: дата складання

  EMEDRPOU

  Ідентифікаційний код емітента

  CPVID

  Дані про цінні папери: фінансові інструменти резидентів

  CKPF

  Дані про цінні папери: форма існування цінних паперів: "1" — документарна, "2" — бездокументарна

  ISIN

  Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

  ALLCPK

  Дані про цінні папери на рахунку зберігача у депозитарії: кількість цінних паперів (шт.)

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -** Опис структури даних "Tarif" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Довідка про тарифи на послуги депозитарію.

  Назва елемента

  Зміст

  NN

  Номер за порядком

  VIDPOSL

  Вид тарифу

  Z_PRYM

  Примітки

  __________ -** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "QwartDepo.xsd". Супровідна довідка для виправлених даних депозитарію.

  Назва елемента

  Зміст

  ISPDAT

  Дата заповнення

  VIPRAV

  Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних

  TAG

  Примітки

  3. Опис структури файлу "Report.xml" нерегулярних даних депозитарію:

  <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

  Заголовочний тег файлу

  <?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregDepo IrregDepo.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/NrDepo' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію' D_NAME= 'Дані : Скорочене найменування депозитарію' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'True' TTYPE= '001'>

  Відкриття головного тегу

  <z:DTSTblown>

  Тег відкриття структури "Tblown"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /> <z:row ______________________________________________________________ />

  Дані структури "Tblown"

  </z:DTSTblown>

  Заключний тег структури "Tblown"

  <z:DTSCrisin>

  Тег відкриття структури "Crisin"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /> <z:row ______________________________________________________________ />

  Дані структури "Crisin"

  </z:DTSCrisin>

  Заключний тег структури "Crisin"

  <z:DTSIzmcod>

  Тег відкриття структури "Izmcod"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /> <z:row ______________________________________________________________ />

  Дані структури "Izmcod"

  </z:DTSIzmcod>

  Заключний тег структури "Izmcod"

  <z:DTSKorvidn>

  Тег відкриття структури "Korvidn"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /> <z:row ______________________________________________________________ />

  Дані структури "Korvidn"

  </z:DTSKorvidn>

  Заключний тег структури "Korvidn"

  <z:DTSSuprovod>

  Тег відкриття структури "Suprovod"

  <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ___ /> <z:row ______________________________________________________________ />

  Дані структури "Suprovod"

  </z:DTSSuprovod>

  Заключний тег структури "Suprovod"

  </z:root >

  Заключний тег файлу

  Файл схеми: "IrregDepo.xsd"-***

  <schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregDepo' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregDepo' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type24'><restriction base='string'><maxLength value='24' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type12'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type50'><restriction base='string'><maxLength value='50' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type6'><restriction base='string'><maxLength value='6' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type1'><restriction base='string'><maxLength value='1' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type100'><restriction base='string'><maxLength value='100' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type3'><restriction base='string'><maxLength value='3' /></restriction></simpleType><element name='root'><complexType><all> <element name='DTSTblown'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double' /><attribute name='EMEDRPOU' type='z:Type24' /><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='U_EDPROU' type='z:Type24' /><attribute name='PERSONTYPE' type='z:Type1' /><attribute name='TEVENT' type='z:Type10' /><attribute name='TACC' type='z:Type1' /><attribute name='ALLCPK' type='double' /><attribute name='PERCENT' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /><attribute name='U_COUNTRY' type='z:Type6' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSSuprovod'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /><attribute name='VIPRAV' type='string' /><attribute name='TAG' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSKorvidn'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double' /><attribute name='NDOGOV' type='z:Type100' /><attribute name='DDOGOV' type='dateTime' /><attribute name='DANDOGOV' type='dateTime' /><attribute name='KDEDRPOU' type='z:Type24' /><attribute name='KDSHNAME' type='z:Type254' /><attribute name='KDSTATE' type='z:Type10' /><attribute name='KDADR' type='z:Type254' /><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSIzmcod'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double' /><attribute name='DATINFZB' type='dateTime' /><attribute name='Z_EDRPOU' type='z:Type24' /><attribute name='KOD_NDU' type='z:Type10' /><attribute name='F_NAME1' type='z:Type254' /><attribute name='F_NAME2' type=

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Подякуйте за добру справу

  Чотирирічна Ганнуся бавилася біля води на пляжі теплого Азовського моря на косі Пересип у Кирилівці. Неподалік відпочивали її батьки. Дитина, сидячи у надувному басейні, самотужки розважалася ...

  Про відкликання листів, Міністерство доходів і зборів України

  Керівникам митниць Міндоходів Про відкликання листів З метою впорядкування документообігу в Міністерстві доходів і зборів України і його територіальних органах (митницях) повідомляємо про відкликання листа Міністерства доходів і зборів України від 05.06.2013 № 99-24/1-01-02/1536 та листів Державної митної служби України:

  Себе забезпечимо, ще й на експорт вистачить

  За даними Світового банку, з середини липня ціни на пшеницю зросли на понад 50%, а на кукурудзу на понад 45%.

  Дороговказна нитка

  Про підприємство та Юрія Цибулю, який його очолює, вперше заговорили в області після II Луганського міжнародного інвестиційного форуму й початку проекту Золота сотня, ініційованого головою облдержадміністрації ...

  Об адвокате - устами Клиентов

  Огромнейшее спасибо создателям этого интернет портала!!! Он действительно - находка! Так держать!!! Дерзайте!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b