Інструкція по заповненню Акта весняного огляду та/або врегулювання збитків, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугЗАТВЕРДЖЕНОЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 30.10.2012  № 1968, Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 30.10.2012  № 660

АКТ весняного огляду та/або врегулювання збитків № ________

  Дата огляду "__" ______ 20__ року

  Інспекційний огляд

  Огляд із врегулювання збитків

   

  Культура (назва)

  Найменування Страховика

  Найменування Страхувальника

  Загальна застрахована площа

  № Договору

  Місцезнаходження

  Страхова сума, грн.

  Тел./факс, e-mail:

  Розділ I. Результати огляду

  Номер поля

  Площа, га

  Назва / код сорту

  Назва / код фази розвитку

  Кадастровий номер або координати меж територій глобальної системи позиціонування (GPS — супутникової системи навігації) та/або меж територій в Світовій геодезичній системі координат WGS-84

  Повторності визначення кількості рослин, шт./м-2 (за пробами)

  Разом рослин, шт./м-2 (за пробами)

  Середня кількість рослин, шт./м-2

  E

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Розділ II. Визначення кількості ушкоджених або загиблих рослин

  Номер поля

  Площа, га

  Пошкоджена площа, га

  Кількість рослин під час огляду при прийомі на страхування

  Кількість рослин під час визначення збитку

  Характер пошкоджень

  Рішення страхувальника щодо поля

  Узгоджена дата пересіву / підсіву / знищення

  Коментарі

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Розділ III. Коментарі виконавця огляду/врегулювання збитків

  Від імені Страховика: _______ /__________/                     М. П.                     (підпис)           (П.І. Б.)

  Від імені Страхувальника: ______ /_______/                   М. П.                               (підпис)     (П.І. Б.)

  Директор департаменту методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами Нацкомфінпослуг

  В. Г. Логвіновський

  Директор Департаменту фінансово-кредитної політики Мінагрополітики України

  Б. Р. Ахіджанов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 30.10.2012  № 1968, Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 30.10.2012  № 660

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2012 р. за № 1974/22286

  ІНСТРУКЦІЯ по заповненню Акта весняного огляду та/або врегулювання збитків ( z1974-12 )

  I. Загальні положення

  1.1. Ця Інструкція визначає порядок щодо заповнення Акта весняного огляду та/або врегулювання збитків (далі — Акт).

  1.2. Акт оформляється страховиком або уповноваженою ним особою.

  1.3. Акт оформлюється після проведення огляду (інспекційного огляду або огляду із врегулювання збитків) посівів озимої зернової сільськогосподарської культури в полі, і в нього заносяться всі отримані в результаті огляду дані.

  II. Порядок заповнення реквізитної частини Акта

  2.1. При заповненні Акта необхідно дотримуватися таких правил:

  2.1.1. Порядок присвоєння номера Акта повинен бути встановлений страховиком залежно від використання страхового продукту в рамках програми загального або субсидованого страхування озимих зернових сільськогосподарських культур.

  Нумерація повинна забезпечувати чітку ідентифікацію Акта в інформаційних базах страховика.

  2.1.2. У графі "Дата огляду" у визначене поле повинна бути вписана дата огляду у форматі: дд. мм. рррр, де дд — число огляду цифрами, мм — місяць огляду цифрами, рррр — рік огляду цифрами.

  2.1.3. У графах "Інспекційний огляд", "Огляд із врегулювання збитків" ставиться відповідно позначка залежно від виду виконання робіт.

  2.1.4. У графі "Найменування Страховика" вписується повне найменування Страховика, який уклав Стандартний договір страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2) (далі — Договір) з виробником сільськогосподарської продукції.

  2.1.5. У графі "№ Договору" проставляється номер Договору, до якого складений цей Акт.

  2.1.6. У графі "Страхова сума, грн." вказується загальна страхова сума за Договором.

  2.1.7. У графі "Культура (назва)" вписується код озимої зернової сільськогосподарської культури, що страхується:

  1) озима пшениця — код 101;

  2) озиме жито — код 102;

  3) озимий ячмінь — код 103.

  2.1.8. У графі "Найменування Страхувальника" вказується повне найменування виробника сільськогосподарської продукції, майновий інтерес якого щодо конкретного поля застрахований згідно з Договором.

  2.1.9. У графах "Місцезнаходження", "Телефон/факс, e-mail:" вказується контактна інформація виробника сільськогосподарської продукції.

  III. Інформація, яка зазначається в розділі I Акта "Результати огляду"

  3.1. Розділ заповнюється виключно при інспекційному огляді.

  3.2. У графі "Номер поля" вказується ідентифікаційний номер поля, який є номером (назвою) поля або ділянки згідно з прийнятим у виробника сільськогосподарської продукції обліком земель. У разі відсутності номера поля поле ідентифікується як "б/н", тобто без номера. Якщо на полі вирощуються кілька сортів або частина поля не приймається на страхування, поле ділиться на відповідні частини і номер визначається в такий спосіб: для кожної частини поля в чисельнику вказується номер поля за внутрішньогосподарським обліком, а в знаменнику, через косу риску — розмір ділянки (наприклад: 4/34). У формі "Карта поля", яка додається до Акта, схематично позначається контур поля (полів), межа його поділу й ідентифікуються ділянки.

  3.3. У графі "Площа, га" вказується площа поля (у гектарах).

  3.4. У графі "Назва/код сорту" вказується код або назва сорту, який відповідає номеру заявки на реєстрацію Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

  3.5. У графі "Назва/код фази розвитку" вказується код фази розвитку озимої зернової сільськогосподарської культури на момент огляду. Код фази розвитку залежить від виду обстежуваних рослин. У графі зазначається код, який відповідає фазі розвитку більш ніж 80 відсотків рослин на обстежуваному полі. В іншому разі вказуються через тире дві фази, тобто так званий умовний перехід рослин з однієї фази розвитку в іншу.

  Фаза розвитку рослин

  Код фази

  Сходи

 1. 01
 2. Кущіння

 3. 02
 4. Вихід у трубку

 5. 03
 6. 3.6. У графі "Кадастровий номер або координати меж територій глобальної системи позиціонування (GPS — супутникової системи навігації) та/або меж територій в Світовій геодезичній системі координат WGS-84" вказуються координати поля (ділянки). При цьому у графах "" та "E" зазначається, що це кадастровий номер або в якій системі (GPS або WGS-84) визначені координати поля. У формі "Карта поля", яка є додатком до Акта, у контурі поля позначається точка, де проводилася зйомка координат, і зазначаються відстані до найближчих меж поля.

  3.7. У графі "Повторності визначення кількості рослин, шт./м-2 (за пробами)" вказується отриманий після обстеження поля результат підрахунку кількості рослин на метр квадратний.

  3.8. У графі "Разом рослин, шт./м-2 (за пробами)" зазначається (на підставі результатів обстеження проб) сума кількості рослин на одному квадратному метрі.

  3.9. У графі "Середня кількість рослин, шт./м-2" зазначається (на підставі результатів обстеження проб) середня кількість рослин на одному квадратному метрі.

  IV. Інформація, яка зазначається в розділі II Акта "Визначення кількості ушкоджених або загиблих рослин"

  4.1. Розділ заповнюється виключно при огляді із врегулювання збитків.

  4.2. У графі "Номер поля" вказується ідентифікаційний номер поля (або ділянки), який зазнав впливу страхового ризику. У випадку, якщо поле не має номера, воно ідентифікується як "б/н", тобто без номера. Якщо на полі вирощуються кілька сортів або частина поля не прийнята на страхування, поле ділиться на відповідні частини і номер визначається в такий спосіб: для кожної частини поля в чисельнику вказується номер поля за внутрішньогосподарським обліком, а в знаменнику, через косу риску — розмір ділянки (наприклад: 4/34). У формі "Карта поля", яка додається до Акта, схематично позначається контур поля (полів), межа його поділу й ідентифікуються ділянки.

  4.3. У графі "Площа, га" вказується загальна площа зазначеного поля (у гектарах).

  4.4. У графі "Пошкоджена площа, га" вказується постраждала площа зазначеного поля (у гектарах).

  4.5. У графі "Кількість рослин під час огляду при прийомі на страхування" вказується відповідна середня кількість рослин згідно із зазначеним оглядом.

  4.6. У графі "Кількість рослин під час визначення збитку" вказується середня кількість рослин після настання страхового випадку на зазначеному полі (частині поля).

  4.7. У графі "Характер пошкоджень" вказується характер пошкодження рослин за результатами візуального обстеження.

  4.8. Графа "Рішення страхувальника щодо поля" заповнюється після прийняття рішення страхувальника щодо проведення робіт на зазначеному постраждалому або загиблому полі. Зазначене рішення погоджується та фіксується Сторонами, а в графі "Коментарі" зазначаються додаткові умови щодо даного рішення.

  4.9. У графі "Узгоджена дата пересіву/підсіву/знищення" фіксується дата, до якої страхувальник зобов'язаний здійснити роботи з підсівання, пересівання, культивації та/або дискування на площах посівів загиблої застрахованої озимої зернової сільськогосподарської культури відповідно до агротехнічних строків.

  V. Інформація, яка зазначається в розділі III Акта "Коментарі виконавця огляду/врегулювання збитків" та додаткова інформація

  5.1. У розділі за потреби може бути наведено опис загальної ситуації на полях, відзначено вплив погодних умов, бур'янів, шкідників або ознак ушкодження рослин хворобами. Також у цьому розділі при потребі зазначаються додаткові відомості щодо врегулювання страхового випадку, рішення сторін Договору тощо.

  5.2. При необхідності до Акта складається форма "Карта поля", про що у формі "Карта поля" робиться відповідна помітка про його віднесення до одного із зазначених актів (опція вибору — "V").

  5.3. У формі "Карта поля" схематично зображується контур обстежуваного поля. На цьому контурі можуть бути вказані дані, які мають значення при ідентифікації поля (лінії електропередач, яри, поодинокі дерева тощо). В обов'язковому порядку вказується точка, де проводилася зйомка географічних координат, із зазначенням відстані до найближчих меж поля. Повинні бути зроблені позначки, де проводився забір проб та їх черговість. Якщо поле прийняте на страхування частково, то на схемі вказується умовна лінійна межа поділу із позначенням точок координат перетинання із межею поля та позначається, яка із частин поля прийнята на страхування, а яка не прийнята.

  Директор департаменту методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами Нацкомфінпослуг

  В. Г. Логвіновський

  Директор Департаменту фінансово-кредитної політики Мінагрополітики України

  Б. Р. Ахіджанов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 30.10.2012  № 1968, Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 30.10.2012  № 660

  "КАРТА ПОЛЯ" № ___( z1974-12 BF82.doc )

  Директор департаменту методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами Нацкомфінпослуг

  В. Г. Логвіновський

  Директор Департаменту фінансово-кредитної політики Мінагрополітики України

  Б. Р. Ахіджанов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 30.10.2012  № 1968, Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 30.10.2012  № 660

  СТРАХОВИЙ АКТ № __________

  Культура (назва) ___________

  Найменування Страховика _________________________ _________________________

  Найменування Страхувальника __________________________ __________________________

  Загальна застрахована площа, га ____

  № Договору ________________

  Місцезнаходження __________ __________________________

  Рівень страхового покриття, відсотків

  Загальна страхова сума, грн.

  Тел./факс, e-mail: ___________

  Номер поля

  Площа поля загиблої застрахованої культури після перезимівлі, га (згідно з Актом весняного огляду та/або врегулювання збитків)

  Страхова сума на 1 га, грн./га (згідно з умовами Договору)

  Збиток по полю, гривень (2 х 3)

  1

  2

  3

  4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Сума збитку загалом

  (загальна сума збитку по полях, грн.)

  Коментар виконавця розрахунку страхового відшкодування

  Дата складання Акта "___" ____________ 20__ року.

  Страховик ____________/____________________________________________________/ М. П.                        (підпис)                                                                (посада, П.І. Б.)

  Директор департаменту методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами Нацкомфінпослуг

  В. Г. Логвіновський

  Директор Департаменту фінансово-кредитної політики Мінагрополітики України

  Б. Р. Ахіджанов

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Сьогодні Бенедикт XVI написав своє перше повідомлення у Twitter

  Папа Римський Бенедикт XVI у середу залишив своє перше повідомлення у власному мікроблозі в Twitter, який був запущений 3 грудня.

  Про доповнення інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів", Вищий господарський суд України

  Господарські суди України Про доповнення інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів"

  Про внесення змін до Положення про Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції, Державна митна служба України

  Про внесення змін до Положення про Департамент боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Керуючись частиною четвертою статті 548 Митного кодексу України( 4495д-17 ) та на виконання пп. 5.2 п. 5 наказу Державної митної служби України від 02.10.2012 № 510( v0510342-12 ) НАКАЗУЮ:

  Китайські міста потерпають від сильного забруднення повітря: люди масово хворіють раком легенів

  У ряді китайських міст був оголошений жовтий рівень небезпеки через густий туман і смог.

  Об адвокате - устами Клиентов

  Вы супер!!! Все что делаете для нас вне всякого сомнения- необходимо!!!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b