що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 28 листопада 2012 р. № 1081 Київ

  Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

  3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 27

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 р. № 1081

  ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. У Положенні про порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав — учасниць СНД( 323-94-п ), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 р. № 323 із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 8 грудня 1995 р. № 989, від 3 листопада 1997 р. № 1214 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 45, с. 44), від 8 лютого 1999 р. № 164 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 6, ст. 197), від 26 жовтня 2001 р. № 1427 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 44, ст. 1975), від 13 грудня 2001 р. № 1648 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 51, ст. 2270), від 18 травня 2005 р. № 365 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 20, ст. 1078) і від 5 вересня 2012 р. № 820 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 67, ст. 2734):

  1) в абзаці третьому пункту 3 слова "(операції з давальницькою сировиною тощо)" виключити;

  2) пункт 8, абзац другий пункту 9 та пункт 11 виключити.

  2. У Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів( 1388-98-п ), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 36, ст. 1327; 2009 р., № 10, ст. 3521; 2010 р., № 50, ст. 1650, № 51, ст. 1696; 2011 р., № 30, ст. 1311, № 61, ст. 2435; 2012 р., № 13, ст. 467, № 42, ст. 1604, № 50, ст. 1978, № 71, ст. 2870):

  1) у пункті 8:

  в абзаці восьмому слова "вантажна митна декларація на паперовому носії або електронна вантажна митна декларація" замінити словами "митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа на паперовому носії або електронна митна декларація";

  в абзаці десятому слова "електронною вантажною митною декларацією" замінити словами "електронною митною декларацією";

  2) у пункті 28:

  в абзаці першому слова "вантажних митних декларацій" замінити словами "митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа на паперовому носії або електронних митних декларацій";

  в абзаці другому слова "вантажною митною декларацією" замінити словами "митною декларацією на бланку єдиного адміністративного документа на паперовому носії";

  в абзаці третьому слова "вантажних митних декларацій" замінити словами "митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа на паперовому носії";

  в абзаці четвертому слова "електронною вантажною митною декларацією" замінити словами "електронною митною декларацією" та слова "вантажної митної декларації" замінити словами "митної декларації".

  3. У Правилах продажу товарів магазинами безмитної торгівлі( 1089-2003-п ), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1089 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 30, ст. 1533; 2010 р., № 100, ст. 3563; 2011 р., № 77, ст. 2852; 2012 р., № 40, ст. 1540):

  1) пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

  "3. Продаж товарів магазинами безмитної торгівлі здійснюється громадянам, які виїжджають за межі митної території України, а також пасажирам міжнародних рейсів, які виконуються повітряними та водними транспортними засобами комерційного призначення, що експлуатуються резидентами.

  4. Магазини безмитної торгівлі здійснюють торгівлю всіма видами продовольчих і непродовольчих товарів, крім товарів, визначених у частині другій статті 141( 4495б-17 ) та частині четвертій статті 420 Митного кодексу України( 4495д-17 ).

  У магазині безмитної торгівлі з товарами можуть проводитися прості складські операції, а також операції щодо підготовки товарів до продажу та транспортування (сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження та інші подібні операції).

  Операції, що проводяться з товарами, не повинні змінювати характеристик, за якими ці товари були класифіковані згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14 ).";

  2) пункт 15 виключити;

  3) пункт 17 викласти в такій редакції:

  "17. У неробочий час магазину безмитної торгівлі товари зберігаються в приміщеннях магазину з обов’язковим накладенням на зовнішні місця доступу до магазину митного забезпечення та пломб, печаток чи інших видів забезпечення утримувача магазину безмитної торгівлі з нанесеними на них реквізитами утримувача.";

  4) у тексті Правил( 1089-2003-п ) слова "власник (керівник)" в усіх відмінках замінити словом "утримувач" у відповідному відмінку.

  4. Пункт 1 Порядку видачі книжок (карнетів) А. Т.А ( 1654-2006-п )., затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1654 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 48, ст. 3196), викласти в такій редакції:

  "1. Цей Порядок визначає процедуру видачі книжок (карнетів) А. Т.А., що використовуються відповідно до Конвенції про тимчасове ввезення( 995_472 ) та Додатків A, B.1-B.9 та D до неї( 995_472 ), прийнятих 26 червня 1990 р. у м. Стамбулі (далі — Конвенція).".

  5. У Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери( 1200-2009-п ), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1200 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 87, ст. 2939; 2010 р., № 80, ст. 2826; 2011 р., № 85, ст. 3102):

  1) абзац перший пункту 34 викласти в такій редакції:

  "34. У разі продажу транспортного засобу, що ввезений з-за кордону, разом з довідкою-рахунком суб’єкт господарювання видає споживачеві копію митної декларації( 450-2012-п ) (якщо митне оформлення транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, здійснювалося за електронною митною декларацією, — копію такої декларації на паперовому носії, засвідчену цим суб’єктом господарювання).";

  2) у пункті 45 слово "вантажних" виключити.

  6. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. № 1391( 1391-2009-п ) "Питання підвищення ефективності використання транзитного потенціалу України"(Офіційний вісник України, 2009 р., № 101, ст. 3524) виключити.

  7. Пункт 7 Порядку застосування спеціальних спрощень, що надаються уповноваженому економічному оператору( 447-2012-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 447 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1542), викласти в такій редакції:

  "7. Взаємовідносини оператора з митним органом визначаються погодженою керівником митного органу та оператором процедурою з дотриманням вимог частини п’ятої статті 12 Митного кодексу України( 4495а-17 ).".

  8. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450( 450-2012-п ) "Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій" (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1545):

  1) вступну частину постанови після слів "Митного кодексу України" доповнити словами і цифрами "та підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195, пункту 200.8 статті 200 Податкового кодексу України( 2755-17 )";

  2) у Положенні про митні декларації( 450-2012-п ), затвердженому зазначеною постановою:

 1. у пункті 3( 450-2012-п ):
 2. в абзаці третьому слово "поміщення" замінити словом "переміщення";
 3. абзац п’ятий після слів "безмитної торгівлі" доповнити словами ", переробки на митній території України, переробки за межами митної території України";

 4. абзац другий підпункту 1 пункту 6( 450-2012-п ) замінити абзацами такого змісту:
 5. "надходження на адресу декларанта підакцизних товарів;

  або надходження на адресу декларанта (крім громадянина) в одній депеші від одного відправника товарів, що відповідно до Митного кодексу України( 4495-17 ) та Податкового кодексу України( 2755-17 ) є об’єктами оподаткування митними платежами;".

  У зв’язку з цим абзаци третій — п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим — шостим;

 6. абзац другий підпункту 1 пункту 7( 450-2012-п ) замінити абзацами такого змісту:
 7. "у разі надходження на адресу декларанта підакцизних товарів;

  або у разі надходження на адресу декларанта (крім громадянина) товарів, що відповідно до Митного кодексу України( 4495-17 ) та Податкового кодексу України( 2755-17 ) є об’єктами оподаткування митними платежами;".

  У зв’язку з цим абзаци третій — п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим — шостим;

 8. в абзаці другому пункту 8( 450-2012-п ) слово "Порядку" замінити словом "Положення";
 9. пункт 15( 450-2012-п ) доповнити абзацом такого змісту:
 10. "Автоматизована система митного оформлення входить до складу Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України, що функціонує відповідно до положення, яке затверджується Мінфіном.";

 11. у пункті 20( 450-2012-п ):
 12. абзац перший після слів "за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи одна митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа може бути заповнена на кілька партій товарів, що" доповнити словами "ввезені на митну територію України, або";

  в абзаці другому слова "не впливає на ставки митних платежів" замінити словами "не призводить до віднесення товарів до таких, що не є об’єктом оподаткування митними платежами,";

 13. у пункті 21( 450-2012-п ):
 14. абзац перший після слів "трубопровідним транспортом або лініями електропередачі" доповнити словом ", припасів";

 15. доповнити пункт абзацом такого змісту:
 16. "Подана митному органу періодична митна декларація підтверджує взяття декларантом або уповноваженою ним особою зобов’язання подати митному органу додаткові декларації на товари, переміщені за періодичною митною декларацією протягом попереднього календарного місяця.";

  абзац четвертий пункту 24 ( 450-2012-п ) після слів "лініями електропередачі" доповнити словами ", та періодичні друковані видання";

 17. пункт 29( 450-2012-п ) доповнити абзацами такого змісту:
 18. "Якщо в рамках процедур митного контролю та оформлення товарів, ввезених на митну територію України, за поданою митною декларацією на бланку єдиного адміністративного документа посадовою особою митного органу відбиралися проби (зразки) товарів, за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи декларування таких товарів може бути здійснено з використанням тимчасової митної декларації. Випуск таких товарів до одержання результатів відповідних досліджень (аналізу, експертиз) може бути здійснений митним органом відповідно до частини двадцять першої статті 356 Митного кодексу України ( 4495г-17 ).

  Тимчасова митна декларація підтверджує взяття декларантом або уповноваженою ним особою зобов’язання подати митному органу додаткову декларацію у строк не більше 45 днів з дати оформлення тимчасової митної декларації.";

  розділ "Підтвердження відомостей про експорт товарів за межі митної території України" викласти в такій редакції:

  "Порядок підтвердження відомостей про вивезення товарів за межі митної території України

  30. Вивезення товарів за межі митної території України підтверджується у разі поміщення товарів у митні режими:

  безмитної торгівлі чи вільної митної зони — митною декларацією, заповненою у звичайному порядку, чи додатковою декларацією;

  реекспорту згідно з пунктом 5 частини першої статті 86 Митного кодексу України( 4495б-17 ) чи експорту — митною декларацією, заповненою у звичайному порядку, чи додатковою декларацією, а також повідомленням про фактичне вивезення товарів за межі митної території України.

  Повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України містить відомості про кількість та номери у митній декларації товарів, вивезених за межі митної території України, дату їх фактичного вивезення, а у разі митного оформлення товарів за електронною митною декларацією — також відомості про номер митної декларації.

  За однією митною декларацією може бути надано кілька повідомлень про фактичне вивезення товарів за межі митної території України з урахуванням дат фактичного вивезення товарів.

  31. Для одержання повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України, митне оформлення яких здійснюється з використанням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа на паперовому носії, декларант, який здійснив операцію з вивезення товарів, або уповноважена ним особа звертається до митного органу, яким оформлено відповідну митну декларацію, із заявою довільної форми, до якої додається оригінал декларації (аркуші з позначенням "3/8" форми МД-2 та у разі використання інших відповідних аркушів цієї митної декларації — доповнення форми МД-6, додаткові аркуші форми МД-3 або специфікація форми МД-8 та аркуші коригування).

  Кількість митних декларацій, щодо яких може бути подана одна заява, не обмежується.

  Заява реєструється митним органом у встановленому законодавством порядку та розглядається не більше п’яти робочих днів з дня її реєстрації.

  Посадова особа митного органу за допомогою Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України перевіряє наявність внесеної посадовою особою митного органу в пункті пропуску через державний кордон інформації про пропуск задекларованих у цій митній декларації товарів за межі митної території України.

  У разі наявності такої інформації на зворотному боці аркуша з позначенням "3/8" формиМД-2 відповідної митної декларації посадовою особою митного органу робиться запис "Задекларовані в цій митній декларації товари вивезено за межі митної території України в повному обсязі" або "Задекларовані в цій митній декларації товари вивезено за межі митної території України в обсязі (зазначається кількість і номери товарів у декларації)", який засвідчується підписом та особистою номерною печаткою посадової особи митного органу, та проставляється дата фактичного вивезення. Митна декларація повертається декларанту або уповноваженій ним особі.

  32. Якщо митне оформлення товарів здійснювалося з використанням електронної митної декларації (митної декларації, заповненої у звичайному порядку, тимчасової митної декларації, періодичної митної декларації, додаткової декларації), не пізніше наступного робочого дня після її оформлення така декларація, засвідчена електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка її оформила, Держмитслужбою надсилається ДПС.

  Повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України, які поміщені у митні режими, визначені абзацом третім пункту 30 цього Положення, засвідчене електронним цифровим підписом відповідальної посадової особи Держмитслужби, надсилається Держмитслужбою ДПС:

  у разі декларування товарів з використанням електронної митної декларації, заповненої у звичайному порядку, без попереднього оформлення періодичної або тимчасової митної декларації — не пізніше наступного робочого дня після внесення посадовою особою митного органу в пункті пропуску через державний кордон до Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів інформації про вивезення товарів за межі митної території України;

  у разі декларування товарів з використанням періодичної або тимчасової митної декларації — не пізніше наступного робочого дня після оформлення електронної додаткової декларації на товари, вивезені за межі митної території України на підставі періодичної або тимчасової митної декларації. Якщо електронна додаткова декларація на товари, оформлені з використанням періодичної або тимчасової митної декларації, оформлюється до вивезення задекларованих у цій додатковій декларації товарів, повідомлення про фактичне вивезення таких товарів за межі митної території України надсилається Держмитслужбою ДПС згідно з абзацом третім цього пункту.

  Електронна митна декларація, а також повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України надсилаються Держмитслужбою ДПС в узгоджених ними форматах за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем.

  Засвідчене електронним цифровим підписом відповідальної посадової особи Держмитслужби повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України також надсилається Держмитслужбою у визначені цим пунктом строки декларанту або уповноваженій ним особі.";

 19. абзац третій пункту 33 ( 450-2012-п ) після слів "на зміну" доповнити словами "або відкликання";
 20. абзац п’ятий пункту 34 ( 450-2012-п ) після слів "документів на товари" доповнити словами "(крім випадків, коли після проведення зазначених митних формальностей порушень митних правил не виявлено)";

 21. у пункті 37( 450-2012-п ):
 22. абзац другий після слова "подання" доповнити словами "з метою продовження строку тимчасового ввезення товарів з частковим звільненням від оподаткування митними платежами, а також";

  у другому реченні абзацу четвертого слова "Єдиної автоматизованої системи митних органів України" замінити словами "Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України";

 23. доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:
 24. "необхідності виправлення за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи помилково зазначених в оформленій митній декларації на бланку єдиного адміністративного документа відомостей про товари, не пов’язаних з перерахуванням сум митних платежів за такою митною декларацією;".

  У зв’язку з цим абзаци восьмий і дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим і десятим;

  в абзаці десятому слова «Єдиній автоматизованій системі митних органів України» замінити словами  "Єдиній автоматизованій інформаційній системі митних органів України";

 25. доповнити пункт абзацом такого змісту:
 26. "Якщо під час вивезення товарів, що відправляються залізничним транспортом (зокрема в митному режимі транзиту під час перевантаження чи заміни активного транспортного засобу на залізничний транспорт або поміщення товарів у митний режим транзиту не в пункті пропуску через митний кордон України), відомості про номер залізничного вагона, платформи, яким (якими) відправлені товари, та залізничні накладні не зазначалися у митній декларації у зв’язку з відсутністю інформації, такі відомості подаються декларантом або уповноваженою ним особою митному органу, зокрема, з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій не пiзнiше нiж через двi доби з дати прийняття товарів до перевезення шляхом оформлення реєстру за формою згідно з додатком 2.";

  в абзаці другому пункту 40( 450-2012-п ) слова "Єдиної автоматизованої системи митних органів України" замінити словами "Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України";

 27. абзац другий пункту 42 ( 450-2012-п ) замінити абзацами такого змісту:
 28. "Якщо товари перебувають в зоні діяльності іншого митного органу, ніж митний орган, яким оформлена відповідна митна декларація, за результатами застосування системи управління ризиками митний орган, яким оформлена митна декларація, може прийняти рішення про проведення огляду товарів.

  У разі прийняття такого рішення про це невідкладно повідомляється митному органу за місцезнаходженням товарів для проведення огляду. Копія акта про проведення огляду надсилається засобами електронного зв’язку митному органу, яким оформлена відповідна митна декларація.";

 29. пункт 44( 450-2012-п ) доповнити абзацом такого змісту:
 30. "Не допускається також визнання недійсною митної декларації, якщо частина або всі товари, транспортні засоби комерційного призначення, що в ній задекларовані, після оформлення такої декларації видані з-під митного контролю.".

  9. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451( 451-2012-п ) "Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними" (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1546):

  1) у другому реченні абзацу першого пункту 11 ( 451-2012-п )Типової технологічної схеми( 451-2012-п ) пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженої зазначеною постановою, слова "судновій ролі" замінити словами "генеральній декларації";

  2) пункт 8 ( 451-2012-п )Типової технологічної схеми ( 451-2012-п ) здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої зазначеною постановою, після слів "транспортних засобів і товарів" доповнити словами "у пунктах пропуску через державний кордон";

  3) у Типовій технологічній схемі здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон( 451-2012-п ), затвердженій зазначеною постановою:

 31. у пункті 16( 451-2012-п ):
 32. у першому реченні абзаців першого і дванадцятого слова "вантажної митної декларації" замінити словами "митної декларації( 450-2012-п ) на бланку єдиного адміністративного документа";

  абзац третій після слів "громадянам-резидентам і" доповнити словами "тимчасово ввозяться на митну територію України чи";

  в абзаці чотирнадцятому слова "крім договору перевезення," виключити, а слова "вантажної митної декларації" замінити словами "митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа";

 33. пункт 32( 451-2012-п ) виключити;
 34. 4) пункт 26 ( 451-2012-п )Типової технологічної схеми( 451-2012-п ) здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої зазначеною постановою, після слів "примірники митної декларації" доповнити словами "у разі подання її на паперовому носії";

  5) у Типовій технологічній схемі здійснення митного контролю повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон( 451-2012-п ), затвердженій зазначеною постановою:

 35. абзац п’ятий пункту 4 ( 451-2012-п ) викласти в такій редакції:
 36. "склад — склад магазину безмитної торгівлі, склад митного органу, що розміщені на території пункту пропуску, а також склад тимчасового зберігання та митний склад, розташовані на території аеропорту, у межах якого є пункти пропуску через державний кордон України;";

  у першому реченні абзацу першого пункту 11( 451-2012-п ) слова "вантажної митної декларації" замінити словами "митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа";

 37. пункт 26( 451-2012-п ) виключити.
 38. ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 р. № 1081

  ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1313( 1313-2002-п ) "Про сприяння проведенню міжнародних змагань з автомобільного спорту в Україні" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1707).

  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1195( 1195-2010-п ) "Про перелік товарів, щодо яких під час тимчасового ввезення на митну територію України застосовується часткове умовне звільнення від обкладення податком на додану вартість" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 100, ст. 3559).

  3. Пункт 15 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України( 1016-2011-п ), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1016 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 77, ст. 2852).

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному агентству автомобільних доріг на 2012 рік, Кабінет Міністрів України

  Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному агентству автомобільних доріг на 2012 рік 1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України( 2456-17 ) здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Державному агентству автомобільних доріг на 2012 рік у спеціальному фонді державного бюджету( 4282-17 ), перерозподіл видатків у сумі 1 528 102,1 тис. гривень шляхом:

  Власти Украины решили не вносить в паспорта крымчан-переселенцев отметку о месте пребывания

  Государственная миграционная служба Украины (ГМС) разработала проект приказа МВД Украины, которым будет утвержден порядок выдачи справки о местонахождении крымчан, а также образцы самой справки ...

  що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2012 року № 1340, Міністерство фінансів України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2013 р. за № 2119/24651 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2012 року № 1340

  Державною судовою адміністрацією України спільно з Міністерством фінансів України вирішено питання стосовно повного фінансування видатків на оплату праці суддів та працівників апаратів судів у червні поточного року

  Державна судова адміністрація України звернулася до Міністерства фінансів України з пропозицією щодо наближення видатків на оплату праці з нарахуванням з метою повного та своєчасного фінансування ...

  Об адвокате - устами Клиентов

  Привет!. Совершенно случайно набрел на этот интернет портал, чему очень рад! С большим удовольствием размещу ссылку на своей страничке в интернете!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b