Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанов Верховної Ради України від 4 серпня 2006 року № 80-V, № 81-V, № 82-V, № 83-V, від 3 листопада 2011 року № 3991-VI щодо призначення суддів Конституційного Суду України; від 22 березня 2007 року № 828-V, № 829-V щодо призначення членів Вищої ради юстиції; від 12 квітня 2012 року № 4632-VI щодо призначення Голови Рахункової палати; від 24 квітня 2012 року № 4660-VI щодо призначення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Конституційний Суд УкраїниУХВАЛА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанов Верховної Ради України від 4 серпня 2006 року № 80-V, № 81-V, № 82-V, № 83-V, № 84-V, від 3 листопада 2011 року № 3991-VI щодо призначення суддів Конституційного Суду України; від 22 березня 2007 року № 828-V, № 829-V щодо призначення членів Вищої ради юстиції; від 12 квітня 2012 року № 4632-VI щодо призначення Голови Рахункової палати; від 24 квітня 2012 року № 4660-VI щодо призначення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

  м. Київ 10 липня 2013 року № 32-у/2013

  Справа № 2-2/2013

  Конституційний Суд України у складі суддів:

  Винокурова Сергія Маркіяновича — головуючого, Бауліна Юрія Васильовича, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Гультая Михайла Мирославовича, Запорожця Михайла Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Литвинова Олександра Миколайовича, Сергейчука Олега Анатолійовича — доповідача, Тупицького Олександра Миколайовича, Шаптали Наталі Костянтинівни, Шишкіна Віктора Івановича,

  розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України( 254к/96-ВР ) (конституційності) постанов Верховної Ради України від 4 серпня 2006 року № 80-V( 80-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 41, ст. 368) (далі — Постанова № 80), № 81-V( 81-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 41, ст. 369) (далі — Постанова № 81), № 82-V( 82-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 41, ст. 370) (далі — Постанова № 82), № 83-V( 83-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 41, ст. 371) (далі — Постанова № 83), № 84-V( 84-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 41, ст. 372) (далі — Постанова № 84), від 3 листопада 2011 року № 3991-VI( 3991-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 27, ст. 295) (далі — Постанова № 3991) щодо призначення суддів Конституційного Суду України; від 22 березня 2007 року № 828-V( 828-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 18-19, ст. 276) (далі — Постанова № 828), № 829-V( 829-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 18-19, ст. 277) (далі — Постанова № 829) щодо призначення членів Вищої ради юстиції; від 12 квітня 2012 року № 4632-VI( 4632-17 ) щодо призначення Голови Рахункової палати (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 3, ст. 26) (далі — Постанова № 4632); від 24 квітня 2012 року № 4660-VI( 4660-17 ) щодо призначення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 3, ст. 44) (далі — Постанова № 4660).

  Заслухавши суддю-доповідача Сергейчука О. А. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

 1. установив:
 2. 1. Суб'єкт права на конституційне подання — 50 народних депутатів України — звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати такими, що не відповідають частині другій статті 84 Конституції України ( 254к/96-ВР ) (є неконституційними), Постанову № 80( 80-16 ), Постанову № 81( 81-16 ), Постанову № 82( 82-16 ), Постанову № 83 ( 83-16 ), Постанову № 84( 84-16 ), Постанову № 3991( 3991-17 ), Постанову № 828 ( 828-16 ), Постанову № 829( 829-16 ), Постанову № 4632( 4632-17 ), Постанову № 4660 ( 4660-17 ).

  Автори клопотання зазначають, що вказані акти були прийняті з порушенням встановленої Конституцією України( 254к/96-ВР ) процедури ухвалення Верховною Радою України правових актів. На підтвердження своєї позиції суб'єкт права на конституційне подання посилається на Рішення Конституційного Суду України від 11 липня 2012 року № 15-рп/2012 ( v015p710-12 ) у справі про обрання Голови Верховної Ради України (далі — Рішення).

  2. Конституційний Суд України, розглядаючи питання про відкриття конституційного провадження у справі у зв'язку з прийняттям Першою колегією суддів Конституційного Суду України Ухвали від 11 грудня 2012 року про відмову у відкритті конституційного провадження у цій справі на підставі пункту 2 статті 45 Закону України( 422/96-ВР ) "Про Конституційний Суд України", виходить з такого.

  Відповідно до частини першої статті 152 Конституції України ( 254к/96-ВР ) закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Основному Закону України( 254к/96-ВР ) або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.

  Згідно з пунктом 4 частини другої статті 39( 422/96-ВР ), частиною першою статті 71 Закону України( 422/96-ВР ) "Про Конституційний Суд України" конституційне подання має містити правове обґрунтування тверджень щодо неконституційності правового акта або його окремих положень.

  Правове обґрунтування твердження авторів клопотання щодо неконституційності Постанови № 80( 80-16 ), Постанови № 81( 81-16 ), Постанови № 82 ( 82-16 ), Постанови № 83( 83-16 ), Постанови № 84( 84-16 ), Постанови № 3991 ( 3991-17 ), Постанови № 828( 828-16 ), Постанови № 829( 829-16 ), Постанови № 4632 ( 4632-17 ), Постанови № 4660( 4660-17 ) базується на Рішенні, в якому питання щодо процедури обрання на посаду Голови Верховної Ради України розглянуто в контексті тверджень суб'єкта права на конституційне подання про обмеження повноважень парламенту самостійно приймати рішення з процедурних питань з огляду на те, що положення частини п'ятої статті 75( 1861-17 ), частини четвертої статті 77 Регламенту Верховної Ради України( 1861-17 ), затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" від 10 лютого 2010 року № 1861-VI (далі — Регламент), передбачали прийняття рішення щодо кандидатур на посаду Голови Верховної Ради України та про відкликання Голови Верховної Ради України з посади тільки таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів, без застосування процедури (ad hoc), визначеної статтею 50 Регламенту( 1861-17 ) (абзац п'ятий пункту 1 мотивувальної частини Рішення( v015p710-12 )).

  Однак постанови Верховної Ради України, що оскаржені суб'єктом права на конституційне подання, були прийняті парламентом відповідно до Конституції України( 254к/96-ВР ) та положень спеціальних законів України, а саме: частини першої статті 7 Закону України( 422/96-ВР ) "Про Конституційний Суд України", частини першої статті 8 Закону України "Про Вищу раду юстиції"( 22/98-ВР ), частини першої статті 10 Закону України "Про Рахункову палату" ( 315/96-ВР ), частини третьої статті 6 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" ( 776/97-ВР ), а також до чинних на час ухвалення зазначених постанов положень статті 204 Регламенту Верховної Ради України( 3547-15 ), прийнятого Постановою Верховної Ради України "Про Регламент Верховної Ради України" від 16 березня 2006 року № 3547-IV, та статті 208 Регламенту( 1861-17 ).

  Конституційний Суд України вважає, що конституційне подання не відповідає вимогам Закону України "Про Конституційний Суд України"( 422/96-ВР ), що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 2 статті 45 ( 422/96-ВР ) цього Закону.

  Враховуючи викладене та керуючись статтею 153 Конституції України( 254к/96-ВР ), статтями 39 ( 422/96-ВР ), 45( 422/96-ВР ), 48( 422/96-ВР ), 50( 422/96-ВР ), 71 Закону України( 422/96-ВР ) "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України

 3. ухвалив:
 4. 1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України( 254к/96-ВР ) (конституційності) постанов Верховної Ради України від 4 серпня 2006 року № 80-V( 80-16 ), № 81-V( 81-16 ), № 82-V( 82-16 ), № 83-V( 83-16 ), № 84-V( 84-16 ), від 3 листопада 2011 року № 3991-VI( 3991-17 ) щодо призначення суддів Конституційного Суду України; від 22 березня 2007 року № 828-V( 828-16 ), № 829-V( 829-16 ) щодо призначення членів Вищої ради юстиції; від 12 квітня 2012 року № 4632-VI( 4632-17 ) щодо призначення Голови Рахункової палати; від 24 квітня 2012 року № 4660-VI( 4660-17 ) щодо призначення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на підставі пункту 2 статті 45 Закону України( 422/96-ВР ) "Про Конституційний Суд України" — невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України, цим законом.

  2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

  КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

  {Текст взято з сайту Конституційного Суду України}

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  В Киеве началась международная конференция «KIEV ARBITRATION DAYS 2013»

  В Киеве началась 3-я международная конференция «KIEV ARBITRATION DAYS 2013: Мыслить Глобально!», которая собрала в столичном отеле Radisson BLU ведущих специалистов в сфере международного арбитража.

  Про офіційні (облікові) курси банківських металів, Національний банк України

  Національний банк України 17.10.2012 встановлює офіційні (облікові) курси банківських металів Код цифровий Код літерний Кількість унцій Назва Облікові курси

  Адвокат по сімейних справах

  Адвокат по сімейних справах, поміч адвоката по сімейних справах, розподіл майна між подружжям, складання шлюбного контракту

  Эксперты обсудили вопросы, связанные с погашением задолженности по выплатам по решениям судов

  Проблемные вопросы, возникшие при реализации Закона Украины «О гарантиях государства по исполнению судебных решений» по делам о социальных выплатах обсуждались на совещании под председательством ...

  Об адвокате - устами Клиентов
  Доброе утро!
  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b