Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань подання довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 17 жовтня 2012 р. № 949 Київ

  Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань подання довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань подання довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України зміни, що додаються.

  2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади протягом місяця привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 70

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 949

  ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань подання довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

  1. У першому реченні пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 118( 118-96-п ) "Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України" (ЗП України, 1996 р., № 6, ст. 193) слова "та довідки про включення до нього" виключити.

  2. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482( 1482-98-п ) "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 38, ст. 1405; 2002 р., № 11, ст. 523; 2007 р., № 73, ст. 2716; 2011 р., № 30, ст. 1309, № 35, ст. 1451):

  1) у Положенні про порядок передачі об’єктів права державної власності( 1482-98-п ), затвердженому зазначеною постановою:

  абзац сьомий пункту 6, абзац чотирнадцятий пункту 7, абзац третій пункту 10 та абзац шостий пункту 12 викласти в такій редакції:

  "копія статуту (положення) підприємства, виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;";

 1. абзац десятий пункту 10 викласти в такій редакції:
 2. "копія статуту, установчого договору товариства, виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;";

  2) абзац сьомий пункту 5 та абзац четвертий пункту 9 Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів у державну власність( 1482-98-п ), затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

  "копія статуту (положення) підприємства, виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;".

  3. В абзаці першому пункту 6 Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей( 1343-2003-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 р. № 1343 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 35, ст. 1889; 2006 р., № 11, ст. 730; 2011 р., № 97, ст. 3553), слова "для юридичної особи — довідка про присвоєння коду згідно з ЄДРПОУ" замінити словами "для юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців — виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців".

  4. Пункт 3 додатка 1 до Порядку акредитації центру сертифікації ключів ( 903-2004-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. № 903 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1884), виключити.

  5. Підпункт 4 пункту 9 Порядку ведення реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, що беруть участь у процедурі погашення заборгованості, та користування його даними( 1163-2005-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1163 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 49, ст. 3061; 2011 р., № 61, ст. 2435), виключити.

  6. Абзац сьомий пункту 3 Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів( 1010-2007-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1010 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 60, ст. 2377; 2010 р., № 101, ст. 3631; 2011 р., № 4, ст. 206, № 61, ст. 2435), виключити.

  7. В абзаці четвертому підпункту 2 пункту 10 Порядку реалізації нерухомого військового майна Збройних Сил на аукціонах ( 1063-2007-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. № 1063 "Деякі питання реалізації та управління військовим майном" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 64, ст. 2506; 2008 р., № 28, ст. 874; 2011 р., № 61, ст. 2435), слова "і довідки про включення до ЄДРПОУ" виключити.

  8. Підпункт 5 пункту 21 Порядку продажу об’єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності( 689-2009-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 689 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 51, ст. 1734; 2011 р., № 61, ст. 2435), викласти в такій редакції:

  "5) нотаріально засвідчені (легалізовані та перекладені — для нерезидентів) копії установчих документів, витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення (для нерезидентів); копію довідки про взяття на облік платника податків; рішення уповноваженого органу про участь в аукціоні; документи щодо призначення керівників (для юридичних осіб);".

  9. У підпункті 4 пункту 4 Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів( 694-2009-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 694 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 51, ст. 1739; 2011 р., № 61, ст. 2435, № 85, ст. 3102), слова "копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичної особи) або" виключити.

  10. Абзаци другий і четвертий пункту 2 додатка 2 до Порядку визначення переліку санаторно-курортних закладів, при яких створюються центри медико-психологічної реабілітації( 859-2009-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. № 859 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 61, ст. 2172), виключити.

  11. Абзац четвертий пункту 9 Порядку видачі сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки( 1294-2009-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. № 1294 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 94, ст. 3206; 2011 р., № 85, ст. 3102; 2012 р., № 58, ст. 2330), виключити.

  12. У пункті 6 Порядку набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції( 141-2010-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. № 141 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 11, ст. 542; 2011 р., № 61, ст. 2435):

  1) абзац сьомий виключити;

  2) в абзаці восьмому слова "і довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України" виключити.

  13. Абзац другий пункту 8( 794-2010-п ) та абзац п’ятий пункту 10 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів( 794-2010-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. № 794 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2408, № 93, ст. 3310; 2011 р., № 11, ст. 486, № 67, ст. 2589, № 71, ст. 2684, № 84, ст. 3061; 2012 р., № 1, ст. 27, № 43, ст. 1671, № 54, ст. 2167), виключити.

  14. У Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету( 246-2011-п ), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 824; 2012 р., № 34, ст. 1259, № 39, ст. 1477, № 50, ст. 1971, № 61, ст. 2473):

  1) підпункт 2 пункту 14( 246-2011-п ) виключити;

  2) абзац другий підпункту 6 пункту 23( 246-2011-п ) виключити.

  15. Підпункт 2 пункту 6 Порядку використання коштів, що спрямовуються на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів( 305-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 305 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 23, ст. 961, № 75, ст. 2800, № 91, ст. 3300; 2012 р., № 39, ст. 1462), виключити.

  16. Абзац четвертий пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів( 272-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 272 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 849), виключити.

  17. Абзац десятий пункту 7 Порядку формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю( 262-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 262 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 839), виключити.

  18. Абзац четвертий пункту 4 Порядку поставки пально-мастильних матеріалів, що придбаваються нерезидентами для передачі учасникам спільних з підрозділами Збройних Сил України військових навчань на території України, які проводяться в рамках програми "Партнерство заради миру", операції з поставки яких на митній території України звільняються від обкладення податком на додану вартість ( 569-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 569 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1683), виключити.

  19. У підпункті 3 пункту 12 Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони( 715-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 р. № 715 "Деякі питання будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 53, ст. 2103; 2012 р., № 55, ст. 2208), слова "і нотаріально засвідчену копію довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб)" виключити.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  ДАІ: кожне порушення ПДР розглядається тільки в межах діючого законодавства

  Сьогодні в одному з друкованих видань була розміщена публікація щодо притягнення до адміністративної відповідальності громадян за порушення Правил дорожнього руху заочно. Однак, зазначена інформація ...

  Василь МОЙСЮК: «Бідні сплачують більше податків, ніж багаті»

  Профспілкові діячі зауважують, що нині рівні оплати праці, пенсійних виплат, прожиткового мінімуму не відповідають потребам і спричиняються до невдоволення, навіть акцій протесту як відповіді ...

  Стягнення заборгованості через суд

  Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом позовну заяву від кредитора.

  Чергове засідання Ради суддів господарських судів України відбудеться 18 березня 2014 року

   Чергове засідання Ради суддів господарських судів України відбудеться 18 березня 2014 року об 11:00 в приміщенні Вищого господарського суду України. За додатковою інформацією та з питань ...

  Об адвокате - устами Клиентов

  Этот интернет портал здоровский! Пользовался довольно чуть ли не по три раза на день. Думаю, что этот портал ждет светлое будущее. Удачи Вам, ребята. Хотелося б видеться с Вашими трудами почаще! Дерзайте!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b