Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 159/o «Статистичний талон експертного обстеження № 1», Міністерство охорони здоров'я УкраїниЗАТВЕРДЖЕНОЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України 30.07.2012  № 577

СТАТИСТИЧНИЙ ТАЛОН ЕКСПЕРТНОГО ОБСТЕЖЕННЯ № 1( z1517-12 BF66.doc )

  Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги

  М. К. Хобзей

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України 30.07.2012  № 577

  Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 5 вересня 2012 р. за № 1517/21829

  ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми первинної облікової документації № 159/o ( z1517-12 ) «Статистичний талон експертного обстеження № 1»

  1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації «Статистичний талон експертного обстеження № 1» (далі — форма № 159/o).

  2. Форма № 159/o призначена для обліку хворих, які були оглянуті медико-соціальною експертною комісією (далі — МСЕК), та заповнюється на підставі форми № 157/о.

  3. Форма № 159-/о ведеться у Кримській республіканській, обласних, центральних міських у містах Києві та Севастополі, міських, міжрайонних та районних МСЕК.

  4. У пункті 1 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові оглянутого хворого.

  5. У пункті 2 зазначається код, який складається з коду МСЕК, першої літери прізвища хворого та номера запису в журналі протоколів.

  6. У пункті 3 зазначається дата народження хворого: число, місяць, рік.

  7. У пункті 4 зазначається стать хворого: чоловіча, жіноча.

  8. У пункті 5 зазначається місце проживання хворого: місто, село, область, район, вулиця, будинок, квартира.

  9. У пункті 6 зазначається код соціальної категорії відповідно до таблиці:

  Перелік соціальних категорій

  Код

  Найменування

  1

  Державний службовець

  2

  Робітник

  3

  Службовець

  4

  Фізична особа — підприємець

  5

  Військовослужбовець

  6

  Співробітники МВС, СБУ, МНС, прокуратури, митниці, Держспецзв’язку тощо

  7

  Учень, студент

  8

  Медпрацівник

  9

  Пенсіонер

 1. 10
 2. Не працює

 3. 11
 4. Інвалід

 5. 12
 6. Інвалід війни і особи, які прирівняні до цієї категорії

 7. 10. У пункті 7 зазначається професія хворого за основним фахом.
 8. 11. У пункті 8 зазначається освіта хворого (початкова загальна, базова загальна середня, повна базова загальна, професійно-технічна, базова вища, повна вища).

 9. 12. У пункті 9 зазначаються дані про роботу (працює, не працює).
 10. 13. У пункті 10 зазначається мета направлення на експертизу у МСЕК.
 11. 14. У пункті 11 зазначається заклад охорони здоров’я, який направив хворого на МСЕК.
 12. 15. У пункті 12 зазначається повний основний діагноз хворого з функціональною частиною, ускладнення основного діагнозу із зазначенням функціональних розладів та їх ступеня.

 13. 16. У пункті 13 зазначається код МСЕК відповідно до таблиці:
 14. Перелік медико-соціальних експертних комісій (МСЕК)

  Код

  Найменування

  1

  Центральна МСЕК МОЗ

  2

  Республіканська МСЕК Автономної Республіки Крим

  3

  Обласна МСЕК

  4

  Центральна міська МСЕК

  5

  Районна МСЕК

  6

  Міжрайонна МСЕК

  7

  Кардіологічна МСЕК

  8

  Фтизіатрична МСЕК

  9

  Психіатрична МСЕК

 15. 10
 16. Онкологічна МСЕК

 17. 11
 18. Травматологічна МСЕК

 19. 12
 20. Профпатологічна МСЕК

 21. 13
 22. Транспортна МСЕК

 23. 14
 24. Радіологічна МСЕК

 25. 15
 26. Нейрохірургічна МСЕК

 27. 16
 28. Офтальмологічна МСЕК

 29. 17. У пункті 14 зазначається профіль МСЕК.
 30. 18. У пункті 15 зазначається дата огляду МСЕК.
 31. 19. У пункті 16 зазначається шифр відповідно до МКХ-10.
 32. 20. У пункті 17 зазначаються мета огляду та її код відповідно до таблиці:
 33. Мета огляду

  Код

  Найменування

  1

  Встановлення групи інвалідності

  2

  Встановлення групи після продовження листка непрацездатності

  3

  Зміна причини інвалідності

  4

  Визначення відсотків втрати працездатності

  5

  Продовження листка непрацездатності

  6

  Оскарження винесених рішень

  7

  Контроль винесених рішень

  8

  Консультації з оглядом хворого (очні)

  9

  Визначення часу настання інвалідності (у тому числі до 18 років)

 34. 10
 35. Визначення показань для забезпечення автомобілем

 36. 11
 37. Визначення потреби в наданні медичної та соціальної допомоги

 38. 12
 39. Встановлення зв’язку причини смерті з інвалідністю

 40. 13
 41. Переогляд на зміну групи інвалідності

 42. 14
 43. Визначення показань для направлення в будинок-інтернат

 44. 15
 45. Складання індивідуальної програми реабілітації інваліда та її корекція

 46. 16
 47. Інші

 48. 21. У пункті 18 зазначається код огляду відповідно до таблиці:
 49. Огляд

  Код

  Найменування

  1

  Первинний

  2

  Повторний

 50. 22. У пункті 19 зазначається попередня група інвалідності, якщо вона була встановлена хворому.
 51. 23. У пункті 20 зазначається встановлена група інвалідності (перша А, перша Б, друга, третя) або листок непрацездатності, якщо він продовжений. Якщо група інвалідності не встановлена, ставиться прочерк.

  24. У пункті 21 зазначається строк інвалідності, на який хворому встановлюється група інвалідності. Якщо без строку переогляду — робиться відповідний запис.

 52. 25. У пункті 22 зазначаються місце огляду та його код відповідно до таблиці:
 53. Місце огляду осіб медико-соціальною експертною комісією

  Код

  Найменування

  1

  За місцем розташування комісії

  2

  Виїзд

  3

  У стаціонарі

  4

  Вдома

 54. 26. У пункті 23 зазначається експертне рішення МСЕК.
 55. 27. У пункті 24 зазначається: продовжено або закрито листок непрацездатності, якщо він відкривався.
 56. 28. У пункті 25 зазначається ступінь втрати професійної працездатності у відсотках, якщо мало місце його визначення.

 57. 29. У пункті 26 зазначаються причина інвалідності та її код відповідно до таблиці:
 58. Причина інвалідності

  Код

  Найменування

  1

  Загальне захворювання

  2

  Нещасний випадок на виробництві (трудове каліцтво чи інше ушкодження здоров’я)

  3

  Професійне захворювання

  4

  Інвалідність з дитинства

  Поранення, контузії, каліцтва, захворювання:

  5

  одержані під час захисту Батьківщини, виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків) чи пов’язані з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і об’єднаннях, підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, що визнані такими згідно із законодавством, в районі воєнних дій на прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз та аеродромів у період громадянської та Великої Вітчизняної воєн або з участю у бойових діях у мирний час;

  6

  одержані під час захисту Батьківщини, виконання інших обов’язків військової служби, пов’язаних з перебуванням на фронті в інші періоди;

  7

  одержані в районах бойових дій у період Великої Вітчизняної війни та від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння у повоєнний період, а також під час виконання робіт, пов'язаних з розмінуванням боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни незалежно від часу їх виконання;

  8

  одержані у неповнолітньому віці внаслідок воєнних дій громадянської і Великої Вітчизняної воєн та в повоєнний період;

  9

 59. пов'язані з участю у бойових діях та перебуванням на території інших держав;
 60. 10
 61. пов'язані з виконанням службових обов'язків, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, ядерних аварій, ядерних випробувань, з участю у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, іншим ураженням ядерними матеріалами;

 62. 11
 63. одержані внаслідок політичних репресій;
 64. 12
 65. пов'язані з виконанням обов'язків військової служби або службових обов'язків з охорони громадського порядку, боротьби із злочинністю та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій;

 66. захворювання:
 67. 13
 68. отримані під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формуваннях;

 69. 14
 70. пов'язані з впливом радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 71. 15
 72. одержані в період проходження військової служби і служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, Держспецзв'язку.

 73. 30. У пункті 27 зазначаються потреба в лікуванні та код виду лікування відповідно до таблиці:
 74. Потребує лікування

  Код

  Найменування

  1

  Амбулаторне лікування

  2

  Стаціонар на дому

  3

  Стаціонар

  4

  Санаторно-курортне лікування

 75. 31. У пункті 28 зазначається: потребує працевлаштування або не потребує працевлаштування.
 76. 32. У пункті 29 зазначаються коди рекомендацій щодо працевлаштування, професійного навчання, потреби у технічних засобах реабілітації, якщо є потреба, відповідно до таблиці:

  Рекомендації з працевлаштування, професійного навчання та потреби у технічних засобах реабілітації

  Код

  Найменування

  Рекомендації з працевлаштування:

 77. 01
 78. У звичайних умовах виробництва з наданням відповідних умов праці

 79. 02
 80. У спеціально створених умовах праці на виробництві

 81. 03
 82. Вдома

  Рекомендації з професійного навчання інвалідів:

 83. 04
 84. В умовах виробництва

 85. 05
 86. Спеціалізовані навчальні заклади-інтернати для дітей-інвалідів системи Міністерства соціальної політики України

 87. 06
 88. Вищі та професійно-технічні навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації

 89. 07
 90. Вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації

  Рекомендації щодо потреби у технічних засобах реабілітації:

 91. 08
 92. На протезування (протези, ортези, ортопедичне взуття)

 93. 09
 94. На отримання крісла-коляски

 95. 10
 96. На отримання автомобіля з ручним керуванням та коляски з електроприводом

 97. 11
 98. На допоміжні засоби для ходьби (милиці, трості, опори, складні ролятори)

 99. 12
 100. На сурдотехніку

 101. 13
 102. На тифлотехніку

 103. 14
 104. На засоби зв’язку (телефони, мобільні телефони, факси)

 105. 15
 106. На пристосування житла до можливостей інваліда

  33. Заповнені форми № 159/о передаються для перевірки лікарю-статистику у такі строки: щомісяця до 1-го числа за минулий місяць; в останній місяць кварталу — в два етапи: перша половина документів — до 20-го числа; друга — до 5-го числа місяця, наступного за звітним періодом.

  34. Лікар-статистик, перевіривши правильність заповнення форм № 159/о, передає їх оператору для заповнення статистичної звітності.

  35. Статистичний талон № 159/о використовується багаторазово. У разі внесення змін до форми відповідні зміни вносяться до статистичного талона.

 107. 36. Форма № 159/о повинна бути засвідчена підписом голови МСЕК.
 108. 37. Відповідальним за правильність заповнення форми № 159/о є голова МСЕК.
 109. 38. Строк зберігання форми № 159/о — 50 років.
 110. Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги

  М. К. Хобзей

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Про прийняття до сфери управління МОЗ України державного майна, Міністерство охорони здоров'я України

  Про прийняття до сфери управління МОЗ України державного майна Керуючись Господарським кодексом України( 436-15 ), Законом України "Про управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ) та відповідно до статті 27 Закону України "Про оренду державного та комунального майна"( 2269-12 ), Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди ( z0446-97 ), затвердженого наказом Фонду державного майна України від 7 серпня 1997 року № 847, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 вересня 1997 року за № 446/2250 (із змінами), НАКАЗУЮ:

  Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування операцій з товарами, роботами і послугами в рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги з метою покращення умов поводження з відпрацьованими радіоактивними джерелами та високоактивними відходами в Україні, Верховна Рада України

  ПОСТАНОВА  Верховної Ради України Верховна Рада України постановляє: 1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування операцій з товарами, роботами і послугами в рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги з метою покращення умов поводження з відпрацьованими радіоактивними джерелами та високоактивними відходами в Україні (реєстр. № 9528), поданий Кабінетом Міністрів України.

  Телебачення з національним колоритом

  В Ужгороді пройшов фестиваль теле- та радіопрограм для нацменшин. У конкурсі взяли участь телемайстри шести країн: України, Угорщини, Румунії, Словаччини Македонії, Сербії та Росії. Надійшло ...

  Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми інформації щодо діяльності уповноважених рейтингових агентств відповідно до Порядку подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми інформації щодо діяльності уповноважених рейтингових агентств відповідно до Порядку подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами

  Об адвокате - устами Клиентов

  Чувствуется истинная забота о ближних. Благодаря занимательному интернет порталу я, наконец, надумался.

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b