Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 16.08.2012  № 920
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2012 р. за № 1502/21814

  Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр

  Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), розділу IV Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"( 187/2012 ), затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про навчально-реабілітаційний центр ( z1502-12 ), що додається.

  2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти України від 28 серпня 1997 року № 325( z0034-98 ) "Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний Центр", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 січня 1998 року за № 34/2474.

  3. Директору департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.) забезпечити реєстрацію цього наказу в Мін’юсті.

  4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

  5. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр

  Д. В. Табачник

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 16.08.2012  № 920

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2012 р. за № 1502/21814

  ПОЛОЖЕННЯ про навчально-реабілітаційний центр

  I. Загальні положення

  1.1. Це Положення визначає організаційні засади діяльності навчально-реабілітаційного центру незалежно від форми власності та підпорядкування.

  1.2. Навчально-реабілітаційний центр (далі — Центр) — це загальноосвітній навчальний заклад, метою діяльності якого є реалізація права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, їх інтеграція в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекцію порушень.

  1.3. Діти із складними вадами розвитку — це діти з вадами слуху, зору, тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату у поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку, сліпоглухі, діти, які себе не обслуговують і відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда потребують індивідуального догляду та супроводу, але вони можуть перебувати у дитячому колективі згідно з рекомендованим лікарями режимом.

  1.4. Головними завданнями Центру є:

  забезпечення права дітей із складними вадами розвитку на здобуття відповідного рівня дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку;

  забезпечення ранньої соціалізації та підготовки таких дітей до здобуття відповідного рівня дошкільної та загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з психолого-педагогічною, медичною, фізичною, соціальною реабілітацією;

  формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

  забезпечення системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з урахуванням стану їх здоров’я, особливостей психофізичного розвитку;

 3. надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда;
 4. надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), які виховують дітей-інвалідів, з метою залучення їх та дітей до навчально-виховного та реабілітаційного процесу.

  1.5. Особливості умов виховання, навчання, утримання дітей в Центрі визначаються:

 5. гнучкою системою навчальної, виховної та корекційно-реабілітаційної роботи;
 6. створенням спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, виховання та подолання порушень фізичного та психічного розвитку, формування мовлення та інших психічних процесів, поліпшення стану здоров’я з урахуванням характеру порушення розвитку;

  здійсненням індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та реабілітації дітей із складними вадами розвитку відповідно до особливостей навчально-пізнавальної діяльності з урахуванням характеру порушення розвитку.

  1.6. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту"( 651-14 ), "Про дошкільну освіту"( 2628-14 ), "Про охорону дитинства"( 2402-14 ), "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"( 875-12 ), "Про реабілітацію інвалідів в Україні"( 2961-15 ), Положенням про дошкільний навчальний заклад( 305-2003-п ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад( 778-2010-п ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку ( z1219-08 ), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2008 року № 852, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 року за № 1219/15910, цим Положенням та власним статутом.

  1.7. Центр діє на підставі статуту, який розробляється відповідно до Типового статуту, затвердженого МОНмолодьспортом України, та цього Положення.

  1.8. Статут Центру комунальної форми власності затверджується відповідним органом управління освітою, статут Центру приватної форми власності затверджується його власником та погоджується з відповідним органом управління освітою.

  1.9. Створення, реорганізація та ліквідація Центру здійснюються відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»( 651-14 ).

  1.10. Центр є юридичною особою з дня його реєстрації, має рахунки в органах Державної казначейської служби України (для закладів комунальної форми власності) і банках (для закладів приватної форми власності), самостійний баланс, штамп, печатку встановленого зразка, бланки зі своїм найменуванням.

  1.11. Центр розміщується на території із спеціально побудованими або пристосованими приміщеннями, що забезпечують безперешкодне середовище для дітей з обмеженими фізичними можливостями, відповідають техніці безпеки та санітарно-гігієнічним вимогам щодо утримання спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів).

  Центр повинен мати навчальні кабінети, обладнані відповідними засобами навчання; лікувально-фізіотерапевтичний кабінет, медико-санітарну частину, кімнату психологічного розвантаження, бібліотеку, читальний та актовий зали, їдальню, харчоблок, житлові приміщення для учнів (вихованців).

  Розміщення Центру на базі діючого дошкільного або загальноосвітнього навчального закладу повинно передбачати його розташування у окремих приміщеннях з окремим входом, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу.

  Центр має бути забезпечений спортивним інвентарем та обладнанням, засобами навчання та іншим навчальним приладдям, іграшками та іграми, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих здібностей учнів (вихованців), гурткової, секційної роботи, виробами медичного призначення, технічним та іншим реабілітаційним обладнанням.

  Забезпечення підручниками та навчальними посібниками учнів (вихованців) Центрів здійснюється в установленому порядку.

  1.12. Діти-інваліди з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату забезпечуються засобами індивідуальної корекції на час перебування в Центрі.

  1.13. Джерелами фінансування закладу є:

 7. кошти місцевих бюджетів (для закладів комунальної форми власності);
 8. кошти засновників через рахунки в установах банків (для закладів приватної форми власності);
 9. кошти, отримані за надання платних послуг;
 10. благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
 11. інші джерела, не заборонені законодавством.

  II. Структура Центру

  2.1. З урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей створюються такі Центри:

  для дітей, які мають вади слуху у поєднанні із затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю;

  для дітей, які мають вади зору у поєднанні із тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку чи розумовою відсталістю та сліпоглухих;

  для дітей, які мають вади опорно-рухового апарату у поєднанні із тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю;

  для дітей з тяжкими порушеннями мовлення у поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку;

 12. для розумово відсталих дітей у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення.
 13. За наявності відповідної матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та наявності дітей можуть створюватися багатопрофільні Центри.

  2.2. Структурними підрозділами Центру є:

  дошкільне відділення, у складі якого функціонують спеціальні групи денного та цілодобового (п’ятиденного) перебування для дітей віком від 2 до 6 (7) років;

  спеціальна загальноосвітня школа (школа-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку I-III ступенів (далі — спеціальна школа (школа-інтернат), де передбачається денне або цілодобове перебування учнів.

  У складі спеціальної школи (школи-інтернату) Центру можуть функціонувати класи для дітей з будь-якою інвалідизуючою патологією, за наявності відповідної навчально-матеріальної бази та кадрового забезпечення.

  За заявами батьків діти з тяжкими порушеннями розвитку можуть лише навчатися у спеціальних школах (школах-інтернатах) без проживання в них;

  реабілітаційне відділення включає медичну реабілітацію, психолого-педагогічну, фізичну, соціально-побутову реабілітацію для надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда, яка проживає в сім’ї, за станом здоров’я може відвідувати дошкільний чи загальноосвітній навчальний заклад або навчається за індивідуальною формою навчання.

  Діяльність реабілітаційного відділення Центру спрямована на профілактику та реабілітацію основної патології та супутніх захворювань дитячого організму.

  Реабілітація в Центрі носить комплексний характер і забезпечується психолого-педагогічними, соціально-побутовими, медичними (лікувально-відновлювальними, лікувально-профілактичними, реабілітаційними), фізичними заходами.

  Реабілітаційні послуги дітям з вадами розвитку, які навчаються в Центрі, надаються безкоштовно.

  Центр може надавати реабілітаційні послуги дітям з вадами розвитку, які навчаються в інклюзивних класах (групах) дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів та консультативні послуги батькам дітей з вадами розвитку (за заявою батьків).

  Центр може надавати платні послуги на договірній основі відповідно до законодавства.

  Діти, які отримують у Центрі лише реабілітаційні послуги, реєструються в окремому журналі.

  2.3. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти( v0615736-12 ), навчальним планом та програмами для загальноосвітніх навчальних закладів, надаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 ( 796-2010-п ) "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" за згодою та за рахунок батьків або осіб, які їх замінюють, у межах граничнодопустимого навантаження дитини.

  2.4. Строки навчання у спеціальній загальноосвітній школі (школі-інтернаті) Центру встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 року № 585( 585-2003-п ) "Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку".

  2.5. Учні (вихованці) дошкільного відділення, спеціальної школи (школи-інтернату) з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному державному утриманні та користуються пільгами, встановленими законодавством для цієї категорії дітей.

  2.6. Харчування дітей дошкільного віку здійснюється відповідно до Закону України "Про дитяче харчування"( 142-16 ), Закону України "Про дошкільну освіту"( 2628-14 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року № 1243 ( 1243-2002-п ) "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів".

  Харчування учнів у спеціальній школі (школі-інтернаті) здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591( 1591-2004-п ) «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах( z0661-05 ), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 року № 242/329, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за № 661/10941.

  2.7. Структурні підрозділи Центру функціонують на підставі положень про структурний підрозділ, які розробляються з урахуванням вимог Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку ( z1219-08 ), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2008 року № 852, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 року за № 1219/15910, Положення про дошкільний навчальний заклад( 305-2003-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, цього Положення, власного статуту та затверджуються директором Центру.

  III. Порядок комплектування Центру

  3.1. Класи та групи Центру незалежно від форми власності комплектуються учнями (вихованцями) відповідно до його структури згідно з нормативами наповнюваності.

  Класи та групи Центру комплектуються учнями та вихованцями з однорідними вадами розвитку, що зумовлюють типологічні особливості навчально-пізнавальної діяльності.

  3.2. Направлення дітей здійснюється Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі — органом управління освітою) на підставі висновку психолого-медико-педагогічної консультації (далі — ПМПК) відповідно до медичних показань і протипоказань та заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

  У випадках, коли висновок може бути сформульований лише після тривалого вивчення дитини, ПМПК рекомендує навчання з випробувальним строком на один навчальний рік у відповідному навчальному закладі, а за потреби — поглиблене медичне вивчення дитини.

  Після закінчення випробувального строку навчання ПМПК здійснює повторне психолого-педагогічне вивчення дитини для уточнення рішення щодо організації її навчання та корекційно-розвиткової роботи.

  3.3. Прийом дітей до Центру та формування нових груп у дошкільному відділенні та класів у спеціальній школі (школі-інтернаті), переведення в інший клас або вікову групу проводяться до початку навчального року.

  У разі необхідності учні (вихованці) можуть зараховуватися або переводитися до іншого класу та групи протягом навчального року на підставі висновку ПМПК.

  3.4. При зарахуванні дітей до спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату) Центру допускається перевищення віку дітей, установленого для загальноосвітніх навчальних закладів.

  3.5. Зарахування учнів (вихованців) до Центру проводиться наказом директора на підставі таких документів:

 14. заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 15. направлення відповідного органу управління освітою;
 16. копії свідоцтва про народження дитини;
 17. висновку ПМПК;
 18. висновок територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру;
 19. особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів);

  індивідуальної програми реабілітації для дитини-інваліда;

 20. довідок про стан здоров’я дитини: медичної карти дитини (ф. № 026/о)( va302282-99 );
 21. витягу з "Історії розвитку дитини" (ф. № 112/о) ( va302282-99 ) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зскрібок на ентеробіоз); копії "Карти профілактичних щеплень" (ф. № 063/о) ( za688-06 ); довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями; медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати навчальний заклад.

  Усі діти з недорозвиненням мовлення повинні мати висновок сурдолога.

  3.6. Для зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документи, передбачені пунктом 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини( 866-2008-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866.

  3.7. Документи, необхідні для зарахування дитини до Центру, подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.

  3.8. Протягом року проводяться засідання ПМПК (не рідше ніж двічі на рік) з психолого-педагогічного вивчення дітей з метою визначення труднощів їхньої навчально-пізнавальної діяльності, надання обґрунтованих психолого-педагогічних рекомендацій щодо змісту, форм, методів навчання та особливостей корекційно-розвиткової роботи відповідно до потенційних можливостей психофізичного розвитку, для дитини з інвалідністю — з урахуванням індивідуальної програми реабілітації.

  За висновком ПМПК у разі поліпшення стану здоров’я, досягнення успіхів у навчанні учні (вихованці) Центру переводяться до іншого типу навчального закладу. Питання про подальше влаштування дитини вирішують батьки або особи, які їх замінюють, спільно з відповідним органом управління освітою.

  3.9. За учнем (вихованцем) зберігається місце в Центрі комунальної форми власності у разі його хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

  Загальна тривалість канікул у школі (школі-інтернаті) протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

  3.10. Загальними протипоказаннями для зарахування дитини до Центру є:

 22. епілепсія з частими епілептичними нападами;
 23. стійкий денний і нічний енурез і енкопрез унаслідок органічного ураження центральної нервової системи;

  судомні напади, шизофренія з наявністю продуктивної симптоматики, тяжкі порушення поведінки, небезпечні для дитини та її оточення;

  тяжка глибока розумова відсталість, органічна деменція різного походження з вираженою дезадаптацією;

 24. психічні захворювання, тяжкі нервово-психічні порушення;
 25. психопатія і психопатоподібні стани різного характеру;
 26. інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

 27. бацилоносійство (стосовно дифтерії та кишкових інфекцій);
 28. всі контагіозні та паразитарні хвороби очей і шкіри;
 29. туберкульоз.
 30. IV. Організація навчально-виховного процесу

  4.1. Навчально-виховний процес у Центрі незалежно від його підпорядкування та форми власності здійснюється у порядку, встановленому Положенням про загальноосвітній навчальний заклад( 778-2010-п ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, Положенням про дошкільний навчальний заклад( 305-2003-п ), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку ( z1219-08 ), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2008 року № 852, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 року за № 1219/15910.

  4.2. Діяльність Центру здійснюється відповідно до робочого навчального плану, затвердженого власником (для комунального — відповідним органом управління освітою, приватного — за погодженням з органом управління освітою).

  4.3. Центр працює з постійним та змінним контингентами вихованців:

  постійний контингент — це учні спеціальної школи (школи-інтернату) та вихованці дошкільних груп дошкільного відділення;

  змінний контингент — це вихованці раннього, дошкільного та шкільного віку реабілітаційного відділення, які отримують психолого-педагогічну, медико-реабілітаційну, консультативну та соціально-реабілітаційну допомогу в Центрі або в умовах сім’ї.

  4.4. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри та режим роботи) встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою.

  У зонах екологічного лиха та епідемій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи закладів, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

  4.5. Навчально-виховний процес у спеціальній школі (школі-інтернаті) Центру незалежно від її підпорядкування, виду і форми власності здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 серпня 2008 року № 778( v0778290-08 ) «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (II ступінь) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку».

  4.6. Зміст шкільної освіти визначається навчальними програмами для дітей із складними вадами розвитку, що мають відповідний гриф МОНмолодьспорту України.

  У випадках, якщо діти не засвоюють навчальну програму, вони можуть навчатися за адаптованими або індивідуальними програмами та планом. Індивідуальні навчальні програми та план розробляються вчителем на основі навчальних програм, що мають гриф МОНмолодьспорту України, та робочого навчального плану закладу, погоджуються з батьками (особами, які їх замінюють), розглядаються педагогічною радою і затверджуються керівником.

  4.7. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти( v0615736-12 ) і здійснюється за адаптованими програмами для дошкільних навчальних закладів, у тому числі спеціальних.

  4.8. Освітньо-реабілітаційний процес дітей дошкільного віку будується на основі методик ранньої соціальної реабілітації через педагогічно обґрунтований зміст, форми і методи навчання, що забезпечують дітям засвоєння необхідних знань, умінь та навичок, сприяють підготовці їх до навчання в школі.

  4.9. Навчальний процес у Центрі базується з врахуванням вимог лікувально-корекційної роботи. У процесі навчання і виховання враховуються індивідуальні особливості розвитку дітей, гігієнічні, медичні та спеціальні корекційні та психолого-педагогічні рекомендації.

  4.10. Дітям зі зниженою працездатністю за рекомендаціями лікарів може встановлюватися індивідуальний розклад навчальних занять.

  4.11. Мова навчання й виховання в Центрі визначається відповідно до Конституції України( 254к/96-ВР ) та законодавства України про мови.

  4.12. Випускники спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату), які закінчили школу II ступеня (крім тих, які навчалися у школі (школі-інтернаті) для розумово відсталих дітей), одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту державного зразка, що дає право на вступ до професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівнів акредитації. На бажання випускники можуть продовжувати здобувати повну загальну середню освіту в спеціальній загальноосвітній школі III ступеня.

  Випускники, які закінчили спеціальну школу (школу-інтернат) III ступеня, одержують атестат про повну загальну середню освіту, що дає їм право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів.

  Випускники, які закінчили спеціальну школу (школу-інтернат) для розумово відсталих дітей, отримують свідоцтво про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи, що дає право на вступ до професійно-технічного навчального закладу з урахуванням рекомендацій лікарів.

  4.13. Центр приватної форми власності має право видавати випускникам спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату) документи державного зразка про відповідний рівень освіти за умови наявності ліцензії та проходження атестації у порядку, встановленому законодавством.

  4.14. Учасниками навчально-виховного процесу є учні (вихованці), керівники, педагогічні, медичні та інші працівники Центру, батьки або особи, які їх замінюють.

  4.15. Педагогічними працівниками Центру можуть бути особи, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, високі моральні якості, фізичний і психічний стан яких дозволяє виконувати покладені на них обов’язки.

  4.16. Педагогічні працівники Центру підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників( z1255-10 ), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550.

  V. Особливості організації реабілітаційного процесу

  5.1. Реабілітаційний процес включає медичну, фізичну, психолого-педагогічну, соціально-побутову реабілітацію згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда, яка відвідує (перебуває, навчається) Центр.

  5.2. Діяльність реабілітаційного відділення Центру спрямована на реабілітацію основної патології та супутніх захворювань дитячого організму.

  Реабілітація в Центрі носить комплексний характер і забезпечується психолого-педагогічними, соціально-побутовими, медичними (лікувально-профілактичними), фізичними заходами.

  Система реабілітації у Центрі здійснюється шляхом використання технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення.

  5.3. Навчально-реабілітаційний процес у групах реабілітаційного спрямування здійснюється за програмами і методиками, розробленими в установленому порядку. У таких групах проводиться корекційно-розвиткова та реабілітаційна робота за напрямами: предметно-практична діяльність, розвиток слухового, зорового, дотикового сприймання, формування звуковимови та розвиток мовлення, логоритміка, просторове орієнтування, лікувальна фізкультура, ритміка, соціально-побутова та комунікативна діяльність.

  5.4. Комплексна реабілітація в Центрі проводиться за методиками медико-соціальної реабілітації, рекомендованими МОЗ відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.

  5.5. Медична реабілітація у Центрі передбачає лікувально-профілактичні заходи. Медична корекція основної вади розвитку передбачає специфічну медикаментозну фізіокліматотерапію, застосування відповідного обладнання (оптичного, звукопідсилювального, ортопедичного).

  Фізична реабілітація передбачає фізкультурно-реабілітаційні заходи засобами використання спеціального корекційного обладнання, спеціальну лікувальну фізкультуру.

  5.6. Лікувально-профілактична робота передбачає профілактику соматичних захворювань, створення умов для психічного розвитку, працездатності, контроль за фізичним розвитком дітей та підготовкою їх до навчання. З цією метою медичними працівниками застосовується загальнозміцнююча терапія, надається консультативна допомога педагогічним працівникам у дозуванні шкільних навантажень.

  5.7. Лікувально-профілактична робота для дітей, які мають вади слуху у поєднанні із затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю, спрямована на корекцію основної вади — збереження та розвиток залишкового слуху. Особлива увага приділяється контролю за розвитком слухової функції з аудіометричним та аудіологічним обстеженням, здійснення корекційно-розвиткової роботи відповідно до психологічних особливостей дітей.

  Медична реабілітація передбачає також терапію загальних нервово-психічних відхилень із застосуванням медикаментозного лікування та немедикаментозних заходів лікування загальної недостатності нервової системи та психічного стану дітей.

  5.8. Лікувально-профілактична робота для дітей, які мають вади зору у поєднанні з тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку чи розумовою відсталістю, сліпоглухих ведеться за такими напрямами: терапія загальних нервово-психічних відхилень; медична корекція основного дефекту; профілактика соматичних захворювань.

  Також передбачаються консервативне, плеоптичне і плеопто-ортоптичне лікування; підбір оптичних засобів корекції, спеціальна лікувальна фізкультура; профілактика наслідків основного дефекту:

 31. специфічна медикаментозна терапія, спрямована на запобігання декомпенсації стану хворого організму;
 32. визначення зорових можливостей вихованців, особливостей сприймання наочно-дидактичного матеріалу;
 33. дозування зорових та фізичних навантажень;
 34. розробка комплексу вправ зорової гімнастики.
 35. Медична корекція основного дефекту передбачає застосування під час занять відповідної оптичної апаратури.

  5.9. Лікувально-профілактична робота для дітей, які мають вади опорно-рухового апарату у поєднанні з тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю, спрямована на поліпшення рухових, психічних, комунікативних і мовних функцій, підвищення можливості до самообслуговування і соціальної адаптації.

  Крім зазначених заходів, проводиться корекційно-логопедична робота, спрямована на формування у дітей мовленнєвої компетентності як основи соціалізації (тренування дихання, зміцнення голосових і дихальних м'язів); масаж, лікувальна фізкультура, фізіобальнеокліматотерапія тощо.

  5.10. Лікувально-профілактична робота для розумово відсталих дітей у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення спрямована на розвиток когнітивних функцій, психіки, мовлення, формування життєвих компетентностей, соціальну адаптацію дітей зазначеної категорії.

  Застосовуються сучасні методики сенсорної стимуляції, біхевіоральної терапії, що використовуються на етапі раннього втручання, у системі соціально-педагогічних заходів для дітей раннього віку, які відстають у психічному розвитку; різноманітні форми втручання (контактування з дитиною, формування та вироблення комунікативних навичок, робота з експресивною мовою, напрацювання вміння наслідувати інших, навчання грі іграшками відповідно до призначення, трансформація навичок використання допомоги в самостійну діяльність тощо).

  5.11. Медичне обслуговування учнів (вихованців) здійснюється штатним або спеціально закріпленим за Центром медичним персоналом відповідних закладів охорони здоров’я, які організовують проведення лікувально-профілактичних заходів, здійснюють контроль та державний нагляд за якістю харчування дітей, фізичним навантаженням навчальних занять і відпочинку, комплексом заходів із фізичного виховання дітей, виконанням санітарно-гігієнічного режиму в Центрі.

  5.12. Медичні працівники Центру підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється відповідно до положень про атестацію медичних працівників.

  5.13. Заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою щороку забезпечують безоплатний медичний огляд вихованців Центру, моніторинг стану здоров’я, проведення лікувально-профілактичних заходів незалежно від форми власності. Діти з хронічними захворюваннями перебувають під постійним диспансерним наглядом відповідних закладів охорони здоров’я.

  5.14. Психолого-педагогічна реабілітація у Центрі забезпечує дітям із складними вадами розвитку психолого-педагогічну корекцію, діагностику, психологічну та педагогічну корекцію емоційно-вольової сфери та розумового розвитку.

  Педагогічна та соціально-побутова реабілітація передбачає запровадження комплексу заходів (у тому числі відповідних форм, методів, змісту навчання), що створюють передумови для оволодіння дітьми із складними вадами розвитку системою знань, умінь і навичок, застосування яких сприятиме подальшому розвитку особистості: підвищення освітнього, кваліфікаційного рівня, здатність до самостійної трудової діяльності, організації побуту, адекватного планування самостійного життя.

  Психологічна реабілітація спрямована на корекцію та розвиток психічних функцій, особистості в цілому, створення оптимальних умов для подальшого становлення кожної дитини як особистості в процесі засвоєння цінностей та пристосування до вимог та критеріїв суспільства.

  5.15. З урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей у Центрі здійснюється особистісно орієнтована професійна реабілітація (професійна орієнтація, допрофесійна підготовка, професійна підготовка (за наявності ліцензії).

  VI. Управління Центром

  6.1. Керівництво Центром здійснює його директор.

  Керівником Центру може бути громадянин України, який має відповідну вищу педагогічну (корекційну, дефектологічну) освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників( z1255-10 ), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2010 року за № 1255/18550.

  6.2. Керівник Центру комунальної форми власності і його заступники призначаються на посади та звільняються з посад відповідним органом управління освітою згідно із законодавством.

  6.3. Керівник Центру приватної форми власності та його заступники призначаються засновником (власником) за погодженням з відповідним органом управління освітою.

  6.4. Керівник закладу:

  організовує, координує діяльність педагогічних і медичних працівників з метою забезпечення єдності навчально-виховної та корекційно-розвиткової роботи; медичної реабілітації, відповідає за її якість, сприяє забезпеченню учнів (вихованців) засобами індивідуальної корекції;

  забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

  забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів (вихованців);

  відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, Базового компонента дошкільної освіти ( v0615736-12 );

  створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

  забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

 36. розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;
 37. підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

  сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ та організацій до навчально-виховного процесу;

 38. забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 39. контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 40. видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 41. щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.
 42. 6.5. Колегіальним постійно діючим органом управління Центром є педагогічна рада, до складу якої входять педагогічні та медичні працівники, головою педагогічної ради є директор Центру.

  Кількість засідань педагогічної ради визначається за потреби, але не менше чотирьох засідань на рік. Рішення педагогічної ради приймається більшістю голосів і є обов'язковим для виконання всіма медичними та педагогічними працівниками.

  6.6. Педагогічна рада розглядає питання:

 43. удосконалення педагогічного, навчально-виховного процесу;
 44. організації і здійснення навчально-виховного та лікувально-реабілітаційного процесів;
 45. переведення учнів (вихованців) школи, дошкільного відділення до наступного класу або групи та їх випуску;

  приймає рішення про структуру навчального року та тривалість канікул за погодженням з органом управління освітою;

 46. приймає рішення про видачу документа про освіту державного зразка;
 47. визначає строки проходження реабілітації дитиною-інвалідом відповідно до її індивідуальної програми реабілітації;

  сприяє розвитку творчої ініціативи працівників школи, впровадженню досягнень науки, передового досвіду;

  вносить пропозиції щодо порядку морального та матеріального заохочення педагогічних, медичних та інших працівників школи, учнів, батьків, представників громадськості;

 48. розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю Центру.
 49. 6.7. Органом громадського самоврядування є загальні збори колективу (конференції) Центру, що скликаються не рідше одного разу на рік.

  Порядок скликання, повноваження, чисельний та якісний склад загальних зборів колективу (конференцій) встановлюються статутом Центру і колективним договором.

  6.8. Центр підпорядкований та підзвітний засновникові (власнику) чи уповноваженому ним органу.

  Звітність про діяльність Центру здійснюється відповідно до законодавства.

  VII. Контроль за діяльністю Центру

  7.1. Державний контроль за діяльністю центрів усіх типів і форм власності здійснюють МОНмолодьспорт України, Державна інспекція навчальних закладів, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

  7.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Центрів є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років відповідно до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів( z0678-01 ), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 липня 2001 року № 553, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 8 серпня 2001 року за № 678/5869.

  7.3. У період між атестаціями проводяться перевірки з питань, пов’язаних з навчально-виховною, корекційно-розвитковою, лікувально-реабілітаційною, фінансово-економічною діяльністю. Зміст, види та періодичність цих перевірок визначаються засновником (власником) і проводяться не частіше ніж 2 рази на рік.

  Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти

  О. В. Єресько

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Семейные споры

  Разрешение семейных споров, помощь адвоката по семейным делам в нахождении консенсуса, мирное урегулирование споров внутри семьи

  Про внесення змін до наказу Служби безпеки України від 27 вересня 2005 року № 511/ДСК, Служба безпеки України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2013 р. за № 1443/23975 Про внесення змін до наказу Служби безпеки України від 27 вересня 2005 року № 511/ДСК

  Про затвердження Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, Міністерство аграрної політики та продовольства України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2012 р. за № 1444/21756 Про затвердження Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки

  Працівники ДАІ Київщини затримали авто, яким зловмисники заволоділи шахрайським шляхом

  29 травня, близько першої години ночі, до чергової частини УДАІ Київської області поступила інформація від колег з Черкащини про те, що на 202 км автодороги Київ-Одеса невідомі особи шахрайським ...

  Об адвокате - устами Клиентов

  Этот интернет сайт - класс так много чего здесь любопытного и необходимого. Хочу пожелать вам держаться так же высоко и дальше и всего самого... наилучшего во всем.

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b