Про затвердження Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів, Порядку обчислення сум витрат у справах про порушення митних правил та їх відшкодування та Розмірів відшкодувань за зберігання на складах митних органів товарів і транспортних засобів, Міністерство фінансів УкраїниМІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 15.06.2012  № 731
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 липня 2012 р. за № 1140/21452

  Про затвердження Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів, Порядку обчислення сум витрат у справах про порушення митних правил та їх відшкодування та Розмірів відшкодувань за зберігання на складах митних органів товарів і транспортних засобів

  Відповідно до статей 239( 4495б-17 ), 519( 4495д-17 ) та 520 Митного кодексу України ( 4495д-17 ) від 13 березня 2012 року № 4495-VI та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України( 446/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів, що додається.

  2. Затвердити Порядок обчислення сум витрат у справах про порушення митних правил та їх відшкодування( z1141-12 ), що додається.

  3. Затвердити Розміри відшкодувань за зберігання на складах митних органів товарів і транспортних засобів( z1142-12 ), що додаються.

  4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Управлінню фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Державної митної служби України (Околіта М. В.) в установленому порядку забезпечити:

 3. подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 4. оприлюднення цього наказу.
 5. 5. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної митної служби України, згідно з переліком, що додається.

  6. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України( 4495-17 ) від 13 березня 2012 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

  7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

  Міністр

  Ю. Колобов

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 15.06.2012  № 731

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 липня 2012 р. за № 1140/21452

  ПОРЯДОК відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів

  І. Загальні положення

  1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування витрат митних органів за зберігання товарів, транспортних засобів, зазначених в частині шостій статті 239 Митного кодексу України( 4495б-17 ), на складах митних органів (далі — витрати).

  2. Для розрахунку витрат за зберігання використовуються такі розрахункові одиниці використання складських приміщень:

  1) піддон розміром 800 х 1200 мм (п.) — при розміщенні товарів на піддонах;

  2) кубічний метр (м-3) — у разі об'єктивної неможливості розміщення товарів на піддонах, а також:

  при розміщенні габаритних товарів або товарів, що не мають чітко визначеної геометричної форми, розрахунки об'єму здійснюються за показниками займаної площі, розрахованими в максимальних величинах довжини, ширини, висоти зазначеного товару;

  при розміщенні живих тварин розрахунки об'єму здійснюються залежно від розмірів місця у складському приміщенні, відведеного для зберігання таких тварин;

  3) одиниця транспортного засобу (од.) — з урахуванням його ваги та кількості місць для сидіння.

  3. У цьому Порядку терміни та поняття вживаються у значеннях, визначених Митним кодексом України( 4495-17 ).

  ІІ. Відшкодування витрат

  1. Відшкодування витрат митному органу оформлюється уніфікованою митною квитанцією МД-1( za066-05 ) (далі — УМК МД-1), яка заповнюється в порядку, встановленому законодавством.

  2. Витрати митного органу відшкодовуються власником товарів, транспортних засобів або вповноваженою ним особою (далі — платник) після їх митного оформлення при фактичному отриманні цих товарів, транспортних засобів.

  Відшкодування витрат митного органу, пов’язаних із зберіганням товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, здійснюється правовласником або за його згодою іншою особою.

  Обов’язок щодо покриття митному органу витрат за зберігання товарів, транспортних засобів припиняється у разі, якщо цими товарами буде здійснено розпорядження відповідно до глави 38 Митного кодексу України( 4495б-17 ).

  3. Витрати відшкодовуються платником у гривнях за офіційним курсом Національного банку України, установленим на дату їх внесення, у сумі, розрахованій митним органом відповідно до Розмірів відшкодувань за зберігання на складах митних органів товарів і транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2012 року № 731, та залежно від строку зберігання товарів і транспортних засобів.

  4. Витрати відшкодовуються шляхом перерахування відповідної суми в безготівковій формі на спеціальний реєстраційний рахунок митного органу або готівкою до каси митного органу чи через відділення вповноваженого банку.

  5. Датою покриття витрат в безготівковій формі є дата зарахування коштів на спеціальний реєстраційний рахунок митного органу, відкритий в органі Державної казначейської служби України.

  6. Строк зберігання товарів і транспортних засобів на складі митного органу для обрахунку витрат обчислюється, починаючи з одинадцятого дня після оформлення відповідних документів про фактичне прийняття товарів і транспортних засобів на зберігання митним органом і до дня їх видачі зі складу митного органу власникам або вповноваженим особам (крім випадків, обумовлених цим Порядком).

  7. При обрахунку витрат строк зберігання обчислюється в календарних днях. День видачі зі складу митного органу товарів і транспортних засобів власникам або вповноваженим особам до загального строку при обрахунку витрат не включається.

  8. При обрахунку витрат митним органом до розрахункового строку не включаються:

  час проведення митним органом в рамках процедури митного контролю та митного оформлення досліджень (аналізів, експертиз).

  Проміжок часу, витрачений на проведення досліджень (аналізів, експертиз), підтверджується копіями документів, що засвідчують факт прийняття рішення митним органом про необхідність таких досліджень (аналізів, експертиз) та дату отримання митним органом відповідної інформації;

 6. час затримки митного оформлення, яка сталася з ініціативи митного органу.
 7. Час затримки митного оформлення з ініціативи митного органу встановлюється за результатами перевірки обставин та причин такого затримання та оформлюється доповідною або службовою запискою на керівника митного органу або особу, яка виконує його обов’язки.

  При цьому при обрахунку витрат до розрахункового строку не включаються:

 8. час проведення службового розслідування або перевірки;
 9. строк дії обставин непереборної сили, що підтверджується відповідними документами.
 10. 9. Витрати не обраховуються та не відшкодовуються, якщо:

  строк зберігання товарів, транспортних засобів на складі митного органу не перевищує десяти днів з дня їх розміщення на складі митного органу;

  товари, транспортні засоби, що зберігаються на складі митного органу, розміщуються їх власником або вповноваженою ним особою у режим відмови на користь держави.

  10. Видача зі складу митного органу товарів, транспортних засобів їх власникам або вповноваженим особам, а також особам, до яких протягом строку зберігання перейшло право власності на ці товари або право володіння ними, здійснюється лише після митного оформлення зазначених товарів, транспортних засобів, відшкодування витрат митних органів за їх зберігання та сплати відповідних митних платежів.

  11. Надмірно сплачені суми підлягають поверненню платнику на його вимогу протягом трьох років з дня зарахування цих сум на рахунок митного органу відповідно до законодавства.

  ІІІ. Особливості покриття витрат

  1. Витрати митного органу за зберігання товарів, транспортних засобів, тимчасово вилучених у справі про порушення митних правил, понесені в ході провадження та розгляду справи, відшкодовуються в порядку, визначеному статтями 519( 4495д-17 ) та 520 Митного кодексу України( 4495д-17 ).

  2. Витрати митного органу за зберігання товарів, транспортних засобів, тимчасово вилучених у справі про порушення митних правил, після набрання законної сили рішенням, винесеним у справі про порушення митних правил, відшкодовуються у разі, якщо особу визнано винною, а вилучені у справі про порушення митних правил товари та/або транспортні засоби підлягають поверненню власнику.

  3. Розрахунковий строк зберігання для обчислення витрат в такому випадку обраховується, починаючи з одинадцятого дня з дня набрання законної сили судовим рішенням у справі про порушення митних правил, і закінчується датою видачі товарів та/або транспортних засобів власнику або вповноваженій ним особі. День видачі зі складу митного органу товарів, транспортних засобів власникам або вповноваженим особам до загального строку при обрахунку витрат не включається.

  ІV. Облік і використання отриманих відшкодувань

  1. Кошти, отримані як відшкодування витрат митного органу за зберігання товарів, транспортних засобів, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки митних органів, відкриті в органах Державної казначейської служби України.

  2. Кошти, отримані як відшкодування витрат митного органу за зберігання товарів, транспортних засобів, використовуються на покриття витрат, пов'язаних з організацією такого зберігання.

  3. Документальне оформлення операцій зі зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів, забезпечення їх обліку та складання звітності за цим видом діяльності здійснюються відповідно до вимог законодавства.

  Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

  М. О. Чмерук

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Французький кабінет: 50 на 50

  Учора відбулося перше засідання нового французького уряду, очолюваного премєр-міністром Жаном-Марком Еро, в якомуміністерські портфелі вперше в історії країни отримали 17 жінок і 17 чоловіків.

  99% проблем, связанных с применением нового УПК, уже решены, – А.Портнов

  Сегодня не остается ни одного вопроса, который ставил бы под угрозу начало применения Уголовного процессуального кодекса либо эффективность его реализации. Об этом в интервью «Коммерсант-Украина» ...

  Про відзначення 145-річчя з дня заснування Національного академічного театру опери та балету України імені Т.Г. Шевченка, Верховна Рада України

  ПОСТАНОВА  Верховної Ради України У листопаді 2012 року виповнюється 145 років з дня заснування Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка.

  Щодо встановлення надбавки за престижність праці директору ПТНЗ, Міністерство освіти і науки України

  Щодо встановлення надбавки за престижність праці директору ПТНЗ У Міністерстві розглянуто ваше звернення щодо встановлення надбавки педагогічним працівникам професійно-технічних навчальних закладів і повідомляємо.

  Об адвокате - устами Клиентов

  С огромной благодарностью отзываемся о всех, кто принимал участие в создании сайта. Этот сайт - на данный момент - уникальный в своем роде. Хорошо, что есть такие полезные порталы. Портал многофункционален в пользовании. На нем здорово проводить свободное время - просто, удобно,быстро.

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b