Порядок ведення словників Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Міністерство юстиції УкраїниЗАТВЕРДЖЕНОЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 06.07.2012 № 1014/5

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 липня 2012 р. № 1151/21463

  ПОРЯДОК ведення словників Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

  І. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок визначає процедуру ведення словників Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі — Державний реєстр прав).

  1.2. Ведення словників Державного реєстру прав здійснюється адміністратором Державного реєстру прав, який забезпечує створення та супроводження програмного забезпечення, необхідного для ведення словників Державного реєстру прав, відповідає за їх технічне і технологічне забезпечення, збереження даних, що містяться у них, а також виконує інші функції, передбачені цим Порядком.

  1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»( 1952-15 ) та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до нього.

  1.4. Ведення словників Державного реєстру прав здійснюється державною мовою.

  1.5. Словник органів державної реєстрації прав (далі — словник органів) містить повне найменування органів державної реєстрації прав.

  1.6. Словник типів заяв містить назви заяв, подання яких до органу державної реєстрації прав передбачено відповідно до законодавства.

  1.7 Словник типів рішень державного реєстратора містить назви рішень, що приймаються державними реєстраторами відповідно до законодавства.

  1.8. Словник типів об’єктів нерухомого майна містить назви типів об'єктів нерухомого майна відповідно до законодавства (житловий будинок, будівля, споруда, квартира, приміщення тощо).

  1.9. Словник видів інших речових прав на нерухоме майно, відмінних від права власності, містить інформацію про інші речові права на нерухоме майно відповідно до законодавства (право володіння; право користування (сервітут); право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); право забудови земельної ділянки (суперфіцій); право господарського відання; право оперативного управління; право постійного користування та право оренди земельної ділянки; право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами; іпотека; довірче управління майном тощо).

  1.10. Словник документів, що підтверджують виникнення, перехід, припинення прав на нерухоме майно (далі — словник документів), містить назви документів, що підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності, інших речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень.

  1.11. Словник форм власності містить назви форм власності (приватна, комунальна, державна), передбачені Конституцією України( 254к/96-ВР ), Цивільним кодексом України( 435-15 ) та іншими законодавчими актами України.

  1.12. Словник країн містить назви країн світу та базується на відомостях Класифікації країн світу( v0527832-10 ), затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 22 грудня 2010 року № 527.

  1.13. Словник адміністративно-територіального устрою України (далі — словник АТУ) базується на Класифікаторі об'єктів адміністративно-територіального устрою України, затвердженому наказом Державного комітету статистики від 9 грудня 1997 року № 78( v0078202-97 ), та містить назви областей, назви підпорядкованих їм міст та районів, міст районного значення, селищ міського типу, сіл, сільських, селищних рад.

  1.14. Словник іменованих об’єктів містить інформацію про іменовані об’єкти, які є ідентифікаторами місцезнаходження об’єктів нерухомого майна на певній території: найменування юридичних осіб/об’єднань громадян, у разі якщо юридичні особи не були утворені (гаражних кооперативів, садових товариств тощо), автомобільних доріг, урочищ, полонин, лісництв, масивів, залізниць (перегонів, станцій, роз’їздів, пікетів, дільниць, їх кілометрів), комплексів будівель та споруд, заповідників, парків тощо.

  1.15. Словник вулиць населених пунктів та вулиць іменованих об’єктів (далі — словник вулиць) містить назви вулиць, провулків, площ, бульварів, проспектів, проїздів тощо кожного населеного пункту України (далі — вулиці) та назви вулиць іменованих об’єктів.

  ІІ. Загальні засади внесення інформації до словників Державного реєстру прав

  2.1. Інформація до словника типів заяв, словника типів рішень державного реєстратора, словника типів об’єктів нерухомого майна, словника видів іншого речового права та словника документів вноситься адміністратором Державного реєстру прав відповідно до чинного законодавства.

  2.2. Інформація до словника органів вноситься на підставі повідомлень головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, оформлених відповідно до законодавства.

  2.3. Інформація до словника АТУ вноситься на підставі повідомлення органу місцевого самоврядування, оформленого відповідно до законодавства, до якого додана копія відповідного документа щодо найменування (перейменування) назви, зміни, ліквідації адміністративно-територіальної одиниці прийнятого у відповідності до вимог чинного законодавства.

  Інформація до словника іменованих об’єктів та словника вулиць вноситься на підставі повідомлення органу місцевого самоврядування, оформленого відповідно до законодавства, на території адміністративно-територіальної одиниці якого розташовані відповідні вулиці або іменовані об’єкти, до якого додається копія відповідного рішення щодо найменування (перейменування) вулиці або найменування (перейменування), уточнення, зміни, ліквідації тощо іменованого об’єкта.

  Контроль за повноту інформації, що вноситься до словника АТУ, словника іменованих об’єктів та словника вулиць, здійснюють посадові особи органів місцевого самоврядування, які надали відповідну інформацію.

  2.4. Внесення інформації до словників Державного реєстру прав здійснюється протягом десяти робочих днів з дати отримання адміністратором Державного реєстру прав відповідного повідомлення. У випадку, якщо інформація, що міститься у повідомленні, потребує додаткового уточнення, внесення інформації до словників Державного реєстру прав здійснюється протягом п’яти робочих днів після отримання необхідної уточненої інформації.

  2.5. У внесенні відомостей до словників Державного реєстру прав може бути відмовлено, якщо інформація, що міститься у повідомленні, не відповідає вимогам цього Порядку або відповідне повідомлення оформлено без дотримання вимог ведення діловодства.

  ІІІ. Ведення словника органів

  3.1. Внесення інформації до словника органів здійснюється на підставі відповідного повідомлення, у якому мають міститися такі відомості:

 1. найменування органу державної реєстрації прав;
 2. назва адміністративно-територіальної одиниці, на території якої діє орган державної реєстрації прав.

  До повідомлення додається належним чином завірена копія організаційно-штатної структури районного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного, міжрайонного управління юстиції.

  3.2. Внесення змін до інформації, що міститься у словнику органів, здійснюється на підставі повідомлення, у якому мають міститися такі відомості:

 3. найменування органу державної реєстрації прав (до та після змін);
 4. назва адміністративно-територіальної одиниці, на території якої діє орган державної реєстрації прав (до та після змін);

  характер змін (зміна або уточнення найменування органу державної реєстрації прав, його території обслуговування тощо);

 5. причини змін (перейменування, ліквідація, утворення внаслідок розділення, об’єднання тощо).
 6. До повідомлення додається належним чином завірена копія організаційно-штатної структури районного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного, міжрайонного управління юстиції.

  ІV. Ведення словника вулиць

  4.1. Внесення інформації до словника вулиць здійснюється на підставі повідомлення, у якому мають міститися такі відомості:

 7. назва вулиці;
 8. місце розташування вулиці (для вулиці в населеному пункті: область, район, населений пункт; для вулиці у складі іменованого об’єкта: область, район, населений пункт/сільська рада/селищна рада та назва іменованого об’єкта).

  4.2. Внесення змін до інформації, що міститься у словнику вулиць, здійснюється на підставі повідомлення, у якому мають міститися такі відомості:

 9. назва вулиці (до та після змін);
 10. місце розташування вулиці (до та після змін);
 11. характер змін (зміна або уточнення назви вулиці, її місця розташування тощо);
 12. причини внесення змін (перейменування, ліквідація, утворення внаслідок розділення, об’єднання тощо).

  4.3. До повідомлення органу місцевого самоврядування щодо внесення інформації до словника вулиць або щодо внесення змін до інформації, що міститься у словнику вулиць, додається копія рішення/розпорядження органу місцевого самоврядування про найменування (перейменування, уточнення назви тощо) вулиці.

  4.4. Для внесення до словника вулиць відповідних відомостей спочатку зазначається один із типів вулиць, а потім — назва вулиці.

  Якщо у словнику вулиць відсутній необхідний тип вулиці (шлях, майдан, проїзд, узвіз тощо), зазначається тип «інший», а потім — назва вулиці та її тип (наприклад: Незалежності майдан, Крутий узвіз).

  4.5. Для внесення відомостей про вулицю, яка у своїй назві містить порядковий номер вулиці, спочатку зазначається назва вулиці, а потім її цифрове значення (наприклад: Садова, 1, Вишнева перша).

  Для внесення відомостей про вулицю, яка складається із звання та прізвища, спочатку зазначається прізвище, а потім — звання (наприклад: Доватора генерала, Ольги княгині).

  Відомості про вулицю, назва якої походить від псевдоніма, вносяться до словника вулиць у звичайному порядку (наприклад: Лесі Українки).

  Для внесення відомостей про вулицю, яка має складну назву та найменована на честь видатних сімей, полків тощо, спочатку зазначається назва — прізвище сім’ї/назва полку, а потім ознака сім’ї, родини, полку (наприклад: Хохлових сім’ї, Терещенків родини, 993 стрілецького полку, 91 Прикордонного загону).

  4.6. У випадку, коли вулиця в результаті, зокрема, перекладу з російської мови на українську має декілька чинних назв, у словнику вулиць застосовується механізм синонімії, що забезпечує рівноправність застосування двох чинних назв такої вулиці.

  4.7. При внесенні до словника вулиць відомостей про перейменування вулиць забезпечується зв'язок між старою та новою назвами вулиці.

  V. Ведення словника іменованих об’єктів

  5.1. Внесення інформації до словника іменованих об’єктів про такі іменовані об’єкти як садове/садівницьке/садівниче товариство, гаражний/гаражно-будівельний кооператив, урочище/полонина, масив, заповідник, парк здійснюється на підставі повідомлення, у якому мають міститися такі відомості:

 13. назва іменованого об’єкта;
 14. місце розташування іменованого об’єкта (область, район, населений пункт/сільська/селищна рада);
 15. наявність/відсутність власних вулиць;
 16. належність до певного масиву/об’єднання.
 17. До повідомлення додаються (за наявності):

  виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі якщо іменований об’єкт не є юридичною особою, за наявності надаються належним чином завірена копія свідоцтва про об’єднання громадян або копії сторінок статуту товариства/кооперативу, де чітко зазначено повну назву;

  документи, які підтверджують належність товариства/кооперативу до певного масиву або об’єднання (у разі зазначення про таку належність у повідомленні).

  5.2. Внесення змін до інформації, що міститься у словнику іменованих об’єктів, про іменований об’єкт — садове/садівницьке/садівниче товариство, гаражний/гаражно-будівельний кооператив, урочище/полонину, масив, заповідник, парк — здійснюється на підставі повідомлення, у якому мають міститися такі відомості:

 18. назва іменованого об’єкта (до та після змін);
 19. місце розташування іменованого об’єкта (до та після змін);
 20. характер змін (зміна або уточнення назви іменованого об’єкта, його місця розташування тощо);
 21. причини змін (перейменування, ліквідація, утворення внаслідок розділення, об’єднання тощо).
 22. До повідомлення додається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. У разі якщо іменований об’єкт не є юридичною особою, за наявності надаються належним чином завірена копія свідоцтва про об’єднання громадян або копії сторінок статуту товариства/кооперативу, де чітко зазначено повну назву.

  5.3. Внесення інформації до словника іменованих об’єктів про такий іменований об’єкт як автомобільна дорога здійснюється на підставі повідомлення, у якому мають міститися такі відомості:

 23. назва автомобільної дороги;
 24. місце розташування автомобільної дороги (область, район, населений пункт/сільська/селищна рада);
 25. цифрове значення кілометра та метра (за наявності) автомобільної дороги, на якому розташований відповідний об’єкт нерухомого майна (далі — км та м).

  До повідомлення додається лист/довідка районного управління Державного агентства автомобільних доріг України (за наявності).

  5.4. Внесення змін до інформації, що міститься у словнику іменованих об’єктів, про іменований об’єкт — автомобільну дорогу здійснюється на підставі повідомлення, у якому мають міститися такі відомості:

 26. назва автомобільної дороги з км та м (за наявності) (до та після змін);
 27. місце розташування автомобільної дороги (до та після змін);
 28. характер змін (зміна або уточнення назви автомобільної дороги, її місця розташування, значень км та м тощо);

 29. причини змін (перейменування, ліквідація, утворення внаслідок розділення, об’єднання тощо).
 30. До повідомлення додається лист/довідка районного управління Державного агентства автомобільних доріг України (за наявності).

  5.5. Внесення інформації до словника іменованих об’єктів про такий іменований об’єкт як залізниця (залізничний перегін, станція, роз’їзд, пікет, дільниця тощо) здійснюється на підставі повідомлення, у якому мають міститися такі відомості:

 31. назва іменованого об’єкта;
 32. місце розташування іменованого об’єкта (область, район, населений пункт/сільська/селищна рада);
 33. цифрове значення км та м (за наявності);
 34. наявність/відсутність власних вулиць.
 35. До повідомлення додається лист/довідка відповідної залізниці (за наявності).

  5.6. Внесення змін до інформації, що міститься у словнику іменованих об’єктів, про іменований об’єкт — залізницю (залізничний перегін, станція, роз’їзд, пікет, дільниця тощо) здійснюється на підставі повідомлення, у якому мають міститися такі відомості:

 36. назва іменованого об’єкта (до та після змін);
 37. місце розташування іменованого об’єкта (до та після змін);
 38. цифрове значення кілометра та метра (до та після змін);
 39. дані щодо власних вулиць;
 40. характер змін (зміна або уточнення назви іменованого об’єкта, його місця розташування тощо);
 41. причини змін (перейменування, ліквідація, утворення внаслідок розділення, об’єднання тощо).
 42. До повідомлення додається лист/довідка відповідної залізниці (за наявності).

  5.7. Внесення інформації до словника іменованих об’єктів про такий іменований об’єкт як лісництво здійснюється на підставі повідомлення, у якому мають міститися такі відомості:

 43. назва лісництва;
 44. місце розташування лісництва (область, район, населений пункт/сільська/селищна рада);
 45. наявність/відсутність власних вулиць, кварталів, виділів тощо;
 46. цифрове значення кварталу, виділу.
 47. До повідомлення додається лист/довідка лісництва (за наявності)/копія рішення/розпорядження органу місцевого самоврядування про присвоєння адреси об’єктам нерухомості.

  5.8. Внесення змін до інформації, що міститься у словнику іменованих об’єктів, про іменований об’єкт — лісництво здійснюється на підставі повідомлення, у якому мають міститися такі відомості:

 48. назва лісництва (до та після змін);
 49. місце розташування лісництва (область, район, населений пункт/ сільська / селищна рада) (до та після змін);

 50. дані щодо власних вулиць, кварталів, виділів тощо (до та після змін);
 51. цифрове значення кварталу / виділу (до та після змін);
 52. характер змін (зміна або уточнення назви лісництва, його місця розташування тощо);
 53. причини змін (перейменування, ліквідація, утворення внаслідок розділення, об’єднання тощо).
 54. До повідомлення додаються лист/довідка лісництва (за наявності)/копія рішення/розпорядження органу місцевого самоврядування про присвоєння адреси об’єктам нерухомості.

  5.9. Внесення інформації до словника іменованих об’єктів про такий іменований об’єкт як комплекс будівель та споруд здійснюється на підставі повідомлення, у якому мають міститися такі відомості:

 55. назва та номер (за наявності) комплексу;
 56. місце розташування комплексу (область, район, населений пункт/сільська/селищна рада);
 57. наявність/відсутність власних вулиць.
 58. До повідомлення додається належним чином завірене розпорядження/рішення органу місцевого самоврядування (за наявності) щодо найменування, підтвердження, затвердження назви іменованого об’єкта та його власних вулиць.

  5.10. Внесення змін до інформації, що міститься у словнику іменованих об’єктів, про іменований об’єкт — комплекс будівель та споруд здійснюється на підставі повідомлення, у якому мають міститися такі відомості:

 59. назва та номер (за наявності) комплексу (до та після змін);
 60. місце розташування комплексу (область, район, населений пункт/сільська/селищна рада) (до та після змін);

 61. дані щодо власних вулиць (до та після змін);
 62. характер змін (зміна або уточнення назви комплексу, його місця розташування тощо);
 63. причини змін (перейменування, ліквідація, утворення внаслідок розділення, об’єднання тощо).
 64. До відповідного повідомлення додається належним чином завірене розпорядження/рішення органу місцевого самоврядування (за наявності) щодо найменування, підтвердження, затвердження назви іменованого об’єкта та його власних вулиць.

  5.11. Для внесення до словника іменованих об’єктів відповідних відомостей спочатку зазначається назва, що відображена в лапках, а потім — організаційно-правова форма/тип іменованого об'єкта.

  Якщо іменований об’єкт має складну назву, яка включає в себе назву, тип, призначення та повністю внесена в лапках, спочатку вноситься безпосередньо назва, а потім тип та призначення (наприклад: «Північне садове товариство № 5 ЗЗРК», обслуговуючий кооператив).

  Для внесення відомостей про автомобільну дорогу спочатку зазначається тип (автодорога), а потім назва автомобільної дороги та кілометри з метрами (за наявності) (наприклад: автодорога Київ-Чернігів-Нові Яриловичі (на Гомель), 52 км, автодорога Київ — Ковель — Ягодин, 49 км + 560 м).

  Для внесення відомостей про залізничні перегони/станції спочатку зазначається назва залізниці, потім назва дільниці, та/або перегону, та/або станції, та/або роз’їзду, та/або пікету та/або кілометри з метрами (наприклад: Південно-Західна залізниця, Підгірці станція).

  5.12. До словника іменованих об’єктів не вноситься інформація, що містить діапазон (кілометри, метри тощо).

  VI. Закриття записів у словниках Державного реєстру прав

  6.1. Записи, що містяться у словнику органів, закриваються за наявності повідомлення головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, оформленого відповідно до законодавства,

  6.2. Записи, що містяться у словнику АТУ, словнику іменованих об’єктів та словнику вулиць, закриваються за наявності таких підстав:

  повідомлення органу місцевого самоврядування, оформленого відповідно до законодавства, яке містить посилання на документ щодо зміни, ліквідації адміністративно-територіальної одиниці, прийнятий відповідно до вимог чинного законодавства або до якого додається копія рішення щодо ліквідації, об’єднання вулиці, іменованого об’єкта;

 65. офіційного опублікування відомостей про ліквідацію адміністративно-територіальної одиниці.
 66. 6.3. Після закриття відповідного запису він набуває статусу «закритий» із ознакою «назва нечинна». Встановлення такої ознаки використовується адміністратором Державного реєстру прав у випадку необхідності отримання уточнених даних до раніше внесеної інформації.

  Директор Департаменту взаємодії з органами влади

  О. В. Зеркаль

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Про звільнення судді, Верховна Рада України

  ПОСТАНОВА  Верховної Ради України Відповідно до пункту 5 частини п’ятої статті 126 Конституції України( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України постановляє:

  Скандал: приватні повідомлення у Facebook опинилися у загальному доступі

  Французький уряд вимагає від соціальної мережі Facebook пояснень, як приватні повідомлення могли опинитися у загальному доступі.

  Залізниці потрібно оновлену тягу

  У рамках Державної програми активізації розвитку економіки протягом 2013 року Міністерство інфраструктури передбачило реалізацію 46 проектів з розвитку галузей транспорту, дорожнього господарства, ...

  Обнародованы направления реформирования таможни, подготовленные Миндоходов

  На сайте Министерства доходов и сборов Украины обнародован текст программы «Основные направления реформирования украинской таможни».

  Об адвокате - устами Клиентов

  Влюбилась в Ваш сайт!!! Какие же Вы просто молодцы!!! Сильно хочу пожелать Вам творческих успехов!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b