підпорядкованих Державній адміністрації залізничного транспорту України, на єдиний поточний рахунок зі спеціальним режимом використання Державної адміністрації залізничного транспорту України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі УкраїниМІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 04.11.2013  № 872
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2013 р. за № 1971/24503

  Про затвердження Положення про порядок зарахування дохідних надходжень з поточних рахунків зі спеціальним режимом використання залізниць і підприємств, підпорядкованих Державній адміністрації залізничного транспорту України, на єдиний поточний рахунок зі спеціальним режимом використання Державної адміністрації залізничного транспорту України

  Відповідно до підпунктів 4.1.10( 581/2011 ) та 4.1.11 підпункту 4.1 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України( 581/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про порядок зарахування дохідних надходжень з поточних рахунків зі спеціальним режимом використання залізниць і підприємств, підпорядкованих Державній адміністрації залізничного транспорту України, на єдиний поточний рахунок зі спеціальним режимом використання Державної адміністрації залізничного транспорту України, що додається.

  2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

  3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 16 серпня 2000 року № 443( z0572-00 ) «Про затвердження Положення про порядок зарахування надходжень з розподільчих рахунків залізниць і підприємств Укрзалізниці на централізований розподільчий рахунок Укрзалізниці», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2000 року за № 572/4793.

  4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д. В.

  Міністр

  В. Козак

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 04.11.2013  № 872

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2013 р. за № 1971/24503

  ПОЛОЖЕННЯ про порядок зарахування дохідних надходжень з поточних рахунків зі спеціальним режимом використання залізниць і підприємств, підпорядкованих Державній адміністрації залізничного транспорту України, на єдиний поточний рахунок зі спеціальним режимом використання Державної адміністрації залізничного транспорту України

  1. Це Положення розроблено відповідно до статті 10 Закону України «Про залізничний транспорт»( 273/96-ВР ), статті 5 Указу Президента України від 16 березня 1995 року № 227( 227/95 ) «Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України», Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України( 262-96-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року № 262, Переліку робіт і послуг, що належать до основної діяльності залізничного транспорту, та Порядку перерозподілу надходжень доходу від основної діяльності залізничного транспорту ( 316-2011-п ), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року № 316, Порядку внесення уповноваженими особами до бюджету податку на додану вартість з об’єктів оподаткування, що виникають у зв’язку з постачанням підприємствами залізничного транспорту послуг з їх основної діяльності,( 187-2011-п ) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 року № 187 (далі — Порядок № 187), Порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті( z1038-13 ), затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства доходів і зборів України від 30 травня 2013 року № 331/137, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 червня 2013 року за № 1038/23570, для забезпечення централізованого перерозподілу дохідних надходжень між залізницями та підприємствами, підпорядкованими Укрзалізниці.

  2. Для збору дохідних надходжень від основної діяльності залізничного транспорту в банках відкриваються:

  єдиний поточний рахунок зі спеціальним режимом використання Укрзалізниці за її місцезнаходженням;

 3. поточні рахунки зі спеціальним режимом використання:
 4. за місцезнаходженням управлінь залізниць (Донецької, Львівської, Одеської, Придніпровської, Південно-Західної, Південної);

 5. державного підприємства «Український Державний розрахунковий центр міжнародних перевезень»;
 6. державного підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр Державної адміністрації залізничного транспорту України»;

 7. державного підприємства «Український транспортно-логістичний центр»;
 8. інших підприємств, підпорядкованих Укрзалізниці, які проводять розрахунки за перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу, пошти та пов’язані з ними послуги;

  єдиних технологічних центрів з обробки перевізних документів;

  за місцями інкасації виручки, отриманої за перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу, пошти та пов’язані з ними послуги.

  3. Відкриття єдиного поточного рахунку зі спеціальним режимом використання Укрзалізниці та поточних рахунків зі спеціальним режимом використання залізниць та підприємств, підпорядкованих Укрзалізниці, проводиться відповідно Укрзалізницею, залізницями та підприємствами згідно з вимогами Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах( z1172-03 ), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (далі — Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах).

  Відкриття поточних рахунків зі спеціальним режимом використання за місцезнаходженням єдиних технологічних центрів з обробки перевізних документів та за місцями інкасації виручки залізниць і підприємств проводиться відповідно залізницями та підприємствами згідно з вимогами Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

  4. З поточних рахунків зі спеціальним режимом використання, які відкриті за місцезнаходженням єдиних технологічних центрів з обробки перевізних документів та місцями інкасації виручки, дохідні надходження щоденно в повній сумі перераховуються обслуговуючим банком на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання відповідного управління залізниці та відповідного підприємства, про що між банком і відповідно залізницею, підприємством укладається угода.

  З поточних рахунків зі спеціальним режимом використання державного підприємства «Український Державний розрахунковий центр міжнародних перевезень» дохідні надходження щоденно в повній сумі на підставі їх платіжних доручень перераховуються на єдиний поточний рахунок зі спеціальним режимом використання Укрзалізниці.

  5. З поточних рахунків зі спеціальним режимом використання, які відкриті за місцезнаходженням залізниць, державного підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр Державної адміністрації залізничного транспорту України», державного підприємства «Український транспортно-логістичний центр» та інших підприємств, підпорядкованих Укрзалізниці, які здійснюють розрахунки за перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу, пошти та пов’язані з ними послуги, згідно з письмовими повідомленнями Укрзалізниці, залізниці та підприємства, підпорядковані Укрзалізниці, на підставі своїх платіжних доручень здійснюють такі перерахування:

  1) на поточний рахунок відповідного управління залізниці, підприємства, їх структурних підрозділів:

 9. доходи від перевезень;
 10. кошти, що не входять до складу доходів від перевезень;
 11. 2) клієнтам залізниці, підприємства:

  кошти, отримані за перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу, пошти та пов’язані з ними послуги, що підлягають поверненню;

  3) на єдиний поточний рахунок зі спеціальним режимом використання Укрзалізниці:

  кошти для централізованого перерозподілу дохідних надходжень між залізницями, підприємствами та структурними підрозділами Укрзалізниці.

  6. Укрзалізниця з єдиного поточного рахунку зі спеціальним режимом використання на підставі свого платіжного доручення здійснює такі перерахування:

  1) на поточні рахунки управлінь залізниць:

 12. доходи від перевезень, якщо фактичні дохідні надходження менші нарахованих доходів залізниці;
 13. 2) на поточні рахунки підприємств і структурних підрозділів Укрзалізниці:

 14. доходи від перевезень;
 15. кошти, що не входять до складу доходів від перевезень;
 16. кошти на виконання грошових зобов’язань Укрзалізницею за договорами про придбання рухомого складу, машин і механізмів, іншого обладнання, централізоване придбання матеріалів для ремонту верхньої будови колії, палива та інших товарно-матеріальних цінностей, а також підготовку нормативної документації, проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт для виробничих потреб, ремонт і модернізацію рухомого складу, який перебуває на обліку в підприємствах, підпорядкованих Укрзалізниці.

  7. Внесення (сплата) податку на додану вартість з дохідних надходжень за перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу, пошти і пов’язані з ними послуги, що підлягають розподілу між підприємствами залізничного транспорту, здійснюється залізницями та підприємствами, підпорядкованими Укрзалізниці, відповідно до Порядку №187( 187-2011-п ).

  Директор Департаменту економіки та фінансів

  М. Полторацький

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Суд постановил снести дельфинарий «Немо» в Киеве

  Хозяйственный суд Киева вынес решение по иску Государственной архитектурно-строительной инспекции о сносе столичного дельфинария «Немо». Об этом на своей странице в Facebook написал координатор ...

  Сесію в Казані першими склали веслувальники

  ершу золоту медаль здобула олімпійська чемпіонка Лондона-2012 Наталя Довгодько. Вона перемоглау змаганнях одиночок з академічного веслування. У боротьбі за золото Наталя всього на 0,33 секунди ...

  Про визнання незаконним та нечинним наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року № 1688 "Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку", Спеціалізовані суди

  Окружний адміністративний суд м. Києва у складі: головуючого — судді Патратій О. В., суддів — Винокурова К. С., Кротюка О. В. розглянув в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Фізичної особи — підприємця ОСОБА_1 до Міністерства фінансів України, треті особи — Державна податкова служба України, ОСОБА_2, про визнання незаконним та нечинним наказу від 21 грудня 2011 року № 1688( z1533-11 ) "Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку" та зобов'язання вчинити дії.

  Моє не погане сімейне життя з «не тією» людиною,

  В юності я особливо не перебирала хлопцями, і вибрала не поганого хлопця. Але назвати його хорошим чоловіком неможливо.

  Об адвокате - устами Клиентов

  Просто замечательный! Хорошенький ресурсик! Классно! Всё доступно и легко. Благодарю за профессиональный ресурс!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b