Про План діяльності Держкомтелерадіо України на 2013 - 2015 роки у новій редакції, Державний комітет телебачення і радіомовлення УкраїниДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 12.03.2013  № 52
 2. Про План діяльності Держкомтелерадіо України на 2013 — 2015 роки у новій редакції

  З метою приведення Плану діяльності Держкомтелерадіо України на 2013 — 2015 роки у відповідність із показниками Державного бюджету України на 2013 рік( 5515-17 ), схваленого Кабінетом Міністрів України прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди та відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів( v0869731-12 ) (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.07.2012 № 869, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити доопрацьовані з урахуванням показників Державного бюджету України на 2013( 5515-17 ) рік План діяльності Держкомтелерадіо України на 2013 — 2015 роки (додаток 1) та Річний план діяльності Держкомтелерадіо України на 2013 рік (додаток 2) в редакціях, що додаються.

  2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 наказу Держкомтелерадіо України від 29 жовтня 2012 року № 291 "Про План діяльності Держкомтелерадіо України на 2013 — 2015 роки".

  3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  Голова Держкомтелерадіо України

  О. В. Курдінович

  Додаток 1 до наказу Держкомтелерадіо України 12.03.2013 № 52

  ПЛАН діяльності Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2013 — 2015 роки

  1. Мета (місія) — забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах в контексті утвердження демократії та громадянського суспільства

  2. Аналіз поточної ситуації у сфері діяльності

  За роки незалежності в Україні зроблено суттєвий поступ щодо розвитку вітчизняної інформаційної сфери як особливої системи суспільних відносин, які виникають в усіх сферах життя і діяльності суспільства та держави в результаті одержання, використання, поширення і зберігання інформації. Насамперед це стосується законодавчого закріплення права особи на інформацію та на вільне поширення її всередині країни і за кордон, трансформації моделі взаємовідносин між органами державної влади та засобами масової інформації, створення національних систем і мереж інформації тощо.

  В Україні відбувається стабільний розвиток і структуризація сегментів вітчизняного інформаційного ринку як системи економічних, організаційних і правових відносин щодо створення, продажу і купівлі інформаційних ресурсів, технологій, продукції та послуг.

  За останні 20 років кількісні показники, що характеризують сферу телебачення і радіомовлення, невпинно зростали. На сьогодні в Україні нараховується телемовників 485, з них кабельних мовників 164; радіомовників 590, з них проводових 318. Провайдерів програмної послуги 713. За показником зростання мовних компаній Україна випередила інші країни Європи.

  Кількість державних телерадіоорганізацій, підпорядкованих Держкомтелерадіо України, складає 32 (4 % від загальної кількості). Серед них — 4 загальнонаціональні мовники (Національна телекомпанія України, Національна радіокомпанія України, ДТРК "Всесвітня служба УТР", ТРК "Культура") та 28 обласних та регіональних державних телерадіокомпаній. Попри незначну кількість державних мовних телерадіоорганізацій порівняно із загальною кількістю мовників України, їх роль у формуванні громадської думки в українському суспільстві є високою.

  Згідно із Звітом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2011 рік, у сфері телевізійного мовлення нараховується:

  а) загальнонаціональних телевізійних каналів — 15 (транслюють телевізійні сигнали в аналоговому стандарті), 28 (отримали ліцензію на мовлення у цифровому стандарті DVB-T2).

  Ними використовується:

  - для потреб аналогового мовлення — 1968 частотних присвоєнь;

  - для потреб цифрового телемовлення — 4648 частотних присвоєнь.

  Кількість загальнонаціональних каналів порівняно з 2010 роком зросла вдвічі за рахунок побудови цифрових мереж;

  б) регіональних каналів ефірного телемовлення — 63. Ними використовуються:

  - для потреб аналогового мовлення — 414 частотних присвоєнь;

  - для потреб цифрового телемовлення — 448 частотних присвоєнь;

  в) місцевих телерадіоорганізацій ефірного телемовлення — 194, ними використовується:

  - для потреб аналогового мовлення — 204 частотних присвоєння;

  - 31 мовником місцевого ефірного мовлення використовується 40 частотних присвоєнь у цифровій мережі.

  У сфері радіомовлення нараховується:

  а) загальнонаціональних каналів радіомовлення — 15, ними використовуються 688 частотних присвоєнь.

  б) регіональних каналів радіомовлення — 50, якими використовуються 354 частотних присвоєння;

  в) місцевих радіостанцій — 212, ними використовується 246 частотних присвоєнь.

  В умовах розвитку засад громадянського суспільства зростає роль аудіовізуальних та електронних засобів масової інформації у системі суспільних відносин. Провідне місце у формуванні загальноєвропейських цінностей та ідеалів демократії і свободи відіграє суспільне телебачення і радіомовлення. Резолюцією Парламентської Асамблеї Ради Європи "Про виконання обов'язків та зобов'язань Україною"( 994_611 ) від 05.10.2005 № 1466 Парламентська Асамблея закликала органи влади України перетворити державні телерадіокомпанії в канали суспільного мовлення згідно з відповідними стандартами Ради Європи. Однак до цього часу зазначену інституцію в Україні не створено. Держкомтелерадіо України, врахувавши пропозиції та зауваження робочої групи з суспільних комунікацій Громадської гуманітарної ради при Президентові України та заінтересованих державних органів, доопрацював та 7 вересня 2012 р. вніс на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України". 17 жовтня 2012 р. Уряд на своєму засіданні розглянув та схвалив законопроект.

  Метою зазначеного проекту Закону є створення правових основ діяльності суспільного телебачення і радіомовлення України.

  Законопроектом передбачається утворити юридичну особу публічного права "Національну суспільну телерадіокомпанію України", визначити засади її діяльності, а також внести зміни до законів України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України"( 485/97-ВР ), "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"( 538/97-ВР ), "Про телебачення і радіомовлення"( 3759-12 ), "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"( 539/97-ВР ), "Про вибори Президента України"( 474-14 ), "Про вибори народних депутатів України"( 4061-17 ).

  Упродовж останніх років українські мовники активно забезпечували свою присутність на території інших держав за допомогою супутникового мовлення. Цей вид мовлення здійснює 86 теле- та 4 радіомовники України.

  Іноземне мовлення на території України здійснює 75 телерадіоорганізацій.

  В Україні активно розвиваються багатоканальні кабельні мережі та здійснюють діяльність багатоканальні мікрохвильові технології типу МІТРІС. Нині триває їх перехід на цифровий стандарт розповсюдження програм.

  Крім ефіру, програми радіо державних і комунальних радіомовників присутні у проводових мережах. Однак, з кожним роком їх кількість зменшується і це є проблемою. Так, у 1991 році радіоточок налічувалося 19 млн., на кінець 2012 році їх число складає менше 2,0 млн.

  24 серпня 2011 р. Україна стала одинадцятим мовником провідного європейського інформаційного телеканалу "Euronews", аудиторія якого становить близько 300 мільйонів домогосподарств у 151 країні світу. Українські глядачі отримали цілодобове джерело об'єктивних новин про головні події в Європі і світі. Національною телекомпанією України укладено угоди з більшістю кабельних операторів по всій Україні щодо розповсюдження тільки україномовної версії "Euronews" (360 угод).

  У зв'язку зі зменшенням охоплення населення сигналом програм Українського радіо, Національною радіокомпанією України підготовлено та прораховано техніко-економічне обґрунтування модернізації мережі середніх хвиль, що у наступному році дозволить: збільшити територію покриття сигналом каналів УР-1 та УР-3 до 85 %, вдвічі зменшити витрати на енергоспоживання та експлуатацію передавачів, забезпечити трансляцію радіопрограм у аналоговому та цифровому стандартах.

  Кількісне зростання телерадіоорганізацій, які транслюють свої програми наземними ефірними мережами, призвело до того, що частотний ресурс для аналогового мовлення практично вичерпаний. Дефіцит частотного ресурсу для аналогового мовлення є притаманним для усіх розвинених країн світу. Проблема загострилася ще більше з розвитком інших радіотехнологій та аудіовізуальних служб, сигнали яких розповсюджуються через ефір. Таким чином, перехід на цифрове мовлення, яке забезпечує набагато ефективніше використання частотного ресурсу, став вкрай актуальним для України.

  Відповідно до міжнародних зобов'язань (Угода країн — членів Міжнародного союзу електрозв'язку "Женева-2006") у вересні 2011 році Україна реалізувала перший етап впровадження цифрового ефірного наземного мовлення на базі новітнього стандарту цифрового мовлення DVB-T2.

  На сьогодні вже розбудовано національні мережі наземного цифрового телебачення у складі мультиплексів МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5. Кожен мультиплекс складається із 166 цифрових передавачів. У вересні — жовтні 2011 року більшість мовних телерадіоорганізацій, що стали переможцями відповідних конкурсів (рішеннями Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення було проліцензовано 28 загальнонаціональних та 84 регіональних мовників), розпочали регулярне мовлення у цифрових мережах. Державні телерадіокомпанії, які отримали ліцензію на мовлення у цифровому стандарті, перейшли на цілодобове цифрове ефірне мовлення з 1 січня 2012 року. У 2012 році до них додалося ще 25 телерадіоорганізацій (4 регіональні та 21 місцева) на 48 каналах у 45 населених пунктах. Загальна кількість телеканалів, що транслюють свої телепрограми у цифровому стандарті DVB-T2, складає 137.

  Планом розвитку національного телерадіоінформаційного простору( z1294-10 ) на 2013 — 2015 роки передбачено розбудову багатоканальних телевізійних мереж МХ-4, МХ-6, МХ-7, МХ-8.

  Упродовж 2012 — 2014 років передбачається одночасне функціонування аналогового і цифрового мовлення. У 2015 році планується повний перехід від аналогового до цифрового формату телемовлення на всій території держави.

  Процес переходу на цифровий стандарт мовлення в перспективі має призвести до посилення конкуренції на ринку аудіовізуальних послуг.

  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 року № 436-р схвалено Концепцію діяльності та розвитку Державної телерадіокомпанії "Культура"( 436-2012-р ). Метою Концепції є реформування телерадіокомпанії, спрямоване на забезпечення її ефективної роботи із задоволення інформаційних, культурних та освітніх потреб суспільства, зокрема, шляхом всебічного висвітлення культурного життя країни, сприяння усвідомленню глядачами зв'язку між культурним розвитком та успішним формуванням громадянського суспільства.

  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 року № 751-р затверджено План заходів з реалізації Концепції. Планом, зокрема, передбачено впровадити нову програмну концепцію мовлення ДТРК "Культура"( 751-2012-р ), розробити сітку мовлення відповідно до нової концепції мовлення, сприяти налагодженню культурних зв'язків із представниками української діаспори та українських культурно-інформаційних центрів у державах, де живуть українці. Держкомтелерадіо України під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2013 рік надавалися пропозиції щодо передбачення капітальних видатків телерадіокомпанії в обсязі 90 млн. грн. на технічне оснащення ДТРК "Культура", інші важливі заходи. Однак зазначені пропозиції Держкомтелерадіо України не враховано. Кошти у державному бюджеті на 2013 рік( 5515-17 ) на виконання вищезазначеного розпорядження не передбачено.

  З 2004 по 2011 роки здійснено технічне переоснащення усіх обласних і регіональних ДТРК цифровим технологічним обладнанням. Однак на сьогодні наявний парк технологічного обладнання О(Р)ДТРК не повною мірою відповідає сучасним вимогам і вимагає якісного оновлення та кількісного нарощування. Держкомтелерадіо України опрацював комплексний план технічної модернізації усіх державних телерадіоорганізацій, реалізація якого може бути здійснена упродовж двох років.

  В 2012 році придбано нову ПТС та оснащено телевізійну студію обладнанням формату HD для Кіровоградської ОДТРК, здійснюється часткове оновлення технічного парку для ДТРК "Культура", Київської ДРТРК, Вінницької ОДТРК, завершуються роботи над створенням ПТС для Чернівецької ОДТРК. У 2012 році вирішено низку питань технічної модернізації апаратно-студійних комплексів Львівської та Луганської ОДТРК.

  Загальна кількість активних користувачів Інтернету в Україні становить близько 10 млн. і має тенденцію до зростання.

  У сфері друкованих засобів масової інформації за даними Міністерства юстиції на сьогодні в Україні зареєстровано близько 28 тисяч періодичних друкованих видань, з них — видань газетного типу — понад 16 тисяч, журналів — понад 8 тисяч, інших видань журнального типу — понад 3 тисячі.

  На загальнодержавну сферу розповсюдження зареєстровано — понад 4 тисячі газет та понад 6 тисяч журналів; на зарубіжну — близько 900 газет та понад 2 тисячі журналів; на регіональну — понад 400 газет та понад 900 журналів; на місцеву сферу — понад 12 тисяч газет та близько 2 тисячі журналів.

  Переважна більшість друкованих засобів масової інформації загальнодержавної, значна їх кількість регіональної та місцевої сфери розповсюдження мають в Інтернеті електронні версії своїх видань. Телерадіоорганізації здійснюють трансляцію своїх програм також через Інтернет.

  Держкомтелерадіо України вживає заходів щодо створення сприятливих умов для діяльності суб'єктів видавничої справи. Здійснюється ведення єдиної електронної бази Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції. Щомісячно оновлена статистична інформація розміщується на веб-сайті Держкомтелерадіо України у розділі "Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції".

  З метою підтримки національного книговидання, формування та постійного оновлення асортименту вітчизняної книжкової продукції для забезпечення потреб усіх соціальних груп українського суспільства виданнями з різних галузей знань державною мовою та мовами національних меншин здійснюється випуск книжкової продукції в рамках бюджетної програми "Українська книга". До Переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою "Українська книга" на 2012 рік, включено 238 видань 84 видавництв, видавничих організацій, загальним тиражем 565,6 тис. примірників. Державним бюджетом України 2012 року( 4282-17 ) на виконання бюджетної програми "Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга" (КПК 1701110) передбачено кошти в сумі 40000,0 тис. гривень.

  В рамках реалізації бюджетної програми 1701020 "Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури" завершено наукову розробку інструкції з формування складу витрат і собівартості видавничої та поліграфічної продукції, проведено аналітичні огляди щодо випуску друкованих видань за кількісними і якісними показниками; актуалізовані бази даних періодичних і продовжуваних видань, користувачів систем ISBN/ISMN, законодавчих та нормативних документів у сфері інформації, видавничої та бібліотечної справи; аналітичні огляди щодо дотримання положень нормативних документів суб'єктами видавничої справи.

  З метою сприяння розвитку вітчизняних друкованих засобів масової інформації, покращенню їх художнього оформлення та поліграфічного виконання, заохочення видавців до використання сучасних технологій, підвищенню конкурентоздатності вітчизняних періодичних друкованих ЗМІ Держкомтелерадіо України вживаються заходи щодо надання державної фінансової підтримки друкованим періодичним виданням. Державна фінансова підтримка надається згідно із Законом України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів"( 540/97-ВР ), Порядком надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації( z0734-09 ), затвердженим наказом Держкомтелерадіо України від 17.07.2009 № 254 (зі змінами відповідно до наказу Держкомтелерадіо України від 23.08.2012 № 219), на часткове відшкодування на поліграфічні послуги та закупівлю паперу.

  Держкомтелерадіо України забезпечено участь вітчизняних видавців у XIX Мінській та XXV Московській міжнародних книжкових виставках-ярмарках, 64 Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку, VII Міжнародній книжковій виставці-ярмарку "Книга — шлях до співпраці" в м. Ашгабат (Туркменістан). Свої видання на цих заходах представили понад 50 видавців та видавничих організацій. У VIII Київській міжнародній книжковій виставці-ярмарку та у III Київській міжнародній книжковій виставці-ярмарку "Книжкові контракти" взяло участь понад 300 видавництв. При цьому географія учасників значно розширилась в порівнянні з минулим роком: крім постійних учасників з Росії, Республіки Білорусь, Азербайджанської Республіки, Республіки Туркменістан, вперше свою продукцію представили видавці з Чехії, Фінляндії, Греції та Італії. За підтримки Держкомтелерадіо України було проведено 19 "Форум видавців у Львові" та XVIII Міжнародну спеціалізовану виставку "Поліграфія-2012".

  Участь України у міжнародних книжкових виставках, ярмарках, форумах сприяє пропаганді української книги серед міжнародної спільноти, налагодженню книгообміну, поглибленню міжнародного співробітництва у книговидавничій галузі та виставковій діяльності, утвердженню української книги на міжнародному книжковому ринку, подальшому розвитку вітчизняної виставкової діяльності, а також активізації співпраці між видавцями різних країн.

  3. Стратегічні цілі, завдання та показники результатів їх виконання

  3.1. Взаємозв'язок стратегічних цілей із пріоритетами розвитку країни

  Код та назва напряму державної політики

  Код (XXN) та назва стратегічної цілі

  Пріоритети розвитку країни

  Назва нормативно-правового акта, стратегічного, програмного документа

  Шляхи реалізації стратегічної цілі у плановому періоді

  1

  2

  3

  4

  5

 3. 01 Загальнодержавні функції
 4. 011 Забезпечення конституційного права громадян на одержання інформації
 5. Забезпечення доступу кожного до інформації

  Закон України "Про інформацію"( 2657-12 ) від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII; Закон України "Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ) від 13 січня 2011 року № 2939-VI, Закон України "Про телебачення і радіомовлення"( 3759-12 ), Закон України "Про створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення"( 485/97-ВР ) від 18.07.97 № 485/97, Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"( 2782-12 ) від 16.11.92 № 2782-XII, редакція від 09.05.2011, Закон України "Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних засобів масової інформації приміщень та майна" ( 883-17 )від 15.01.2009 № 883-VI, Закон України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"( 2171-12 ) від 06.03.92 № 2171-XII, Закон України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) від 04.03.92 № 2163-XII; Закон України "Про оренду державного та комунального майна"( 2269-12 ) від 10.04.92 № 2269-XII, Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"( 539/97-ВР ) від 23.09.97 № 539/97-ВР, редакція від 10.08.2012, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"( 280/97-ВР ) від 21.05.97 № 280/97-ВР, редакція від 07.10.2012, Закон України "Про рекламу"( 270/96-ВР ) від 03.07.96 № 270/96-ВР, редакція від 16.09.2012, Указ Президента України від 10 червня 1997 року № 503( 503/97 ) "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності", Указ Президента України від 23.04.2008 № 377( 377/2008 ) "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 березня 2008 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки України", Указ Президента України від 19.04.2012 № 273 ( 273/2012 ) "Про затвердження Річної національної програми співробітництва Україна — НАТО на 2012 рік", Указ Президента від 05.05.2011 № 547/2011( 547/2011 ) "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 ( 996-2010-п ) "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", постанова Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 10( 10-2010-п ) "Про затвердження Порядку залучення громадян до формування та реалізації державної політики", постанова Кабінету Міністрів України 15.10.2004 № 1378( 1378-2004-п ) "Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики", розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1035 ( 1035-2007-р ) "Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства", розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 220-р ( 220-2012-р ) "Про схвалення плану дій з впровадження в Україні Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд", розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 514-р( 514-2012-р ) "Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд", Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи "Про виконання обов'язків та зобов'язань Україною"( 994_611 ) від 05.10.2005 № 1466, розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 № 436-р( 436-2012-р ) "Про схвалення Концепції діяльності та розвитку Державної телерадіокомпанії "Культура", розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 № 751-р ( 751-2012-р ) "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції діяльності та розвитку Державної телерадіокомпанії "Культура", Угода країн — членів Міжнародного союзу електрозв'язку "Женева-2006", постанова КМУ від 26.11.2008 № 1085 ( 1085-2008-п ) "Про затвердження Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення", постанова КМУ від 13.07.2004 № 918( 918-2004-п ) "Про затвердження Положення про державне замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм"

  Розробка нормативно-правових актів; виконання затверджених планів; методологічне забезпечення, координація діяльності центральних органів виконавчої влади та її моніторинг; здійснення консультацій з громадськістю. Прийняти Закон України "Суспільне телебачення і радіомовлення України", згідно з яким буде реорганізовано НТКУ, ДТРК "Культура" і НРКУ і на базі їх створено юридичну особу публічного права "Національна телерадіокомпанія України" (НСТУ) шляхом об'єднання. Передбачити у Законі України "Про Державний бюджет України на 2013 рік"( 5515-17 ) кошти необхідні для: 1) забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення та трансляції телепрограм ДТРО в аналоговому та цифровому стандартах; 2) виконання державного замовлення на виробництво і трансляцію теле- та радіопрограм

 6. 01 Загальнодержавні функції
 7. 012 Забезпечення потреб особи, суспільства, держави у видавничій продукції, створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження, популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання

  Формування та постійне оновлення асортименту вітчизняної книжкової продукції для забезпечення потреб усіх соціальних груп українського суспільства виданнями з різних галузей знань державною мовою та мовами національних меншин

  Закон України від 05.06.97 № 318/97-ВР( 318/97-ВР ) "Про видавничу справу", Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"( 1977-12 ) від 13.12.91 № 1977-XII, Закон України від 11.07.2011 № 2623-III( 2623-14 ) "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки"; Закон України від 08.09.2011 № 3715-VI ( 3715-17 ) "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"; Закон України від 22.12.2011 № 4282-VI ( 4282-17 ) "Про Державний бюджет України на 2012 рік", Указ Президента України від 07.05.2011 № 559/2011( 559/2011 ) "Про положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України", Указ Президента України від 09.11.2000 № 1217/2000 ( 1217/2000 )"Про додаткові заходи щодо державної підтримки національного книговидання і книгорозповсюдження", постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2012 № 850( 850-2012-п ) "Про затвердження Порядку формування державного замовлення на випуск видавничої продукції та її розповсюдження", розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 № 284-р( 284-2007-р ) "Про затвердження плану заходів щодо створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження", розпорядження Кабінету Міністрів України "Деякі питання Книжкової палати"( 763-2003-р ) від 10.12.2003 № 763-р, постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942 ( 942-2011-п )"Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року"

  Поповнення бібліотечних фондів України книжковою продукцією, популяризація української літератури на міжнародному рівні, сприяння максимальному задоволенню культурно-освітніх потреб населення України та закордонних українців у вітчизняній книжковій продукції. Проведення аналізу випуску видавничої продукції, збирання та опрацювання первинних адміністративних даних щодо випуску видавничої продукції в Україні, опрацювання документального потоку періодичних та неперіодичних видань, створення національних електронних бібліографічних ресурсів, забезпечення поліграфічних підприємств і видавництв галузевими нормативними документами. Експонування кращих зразків книжкової продукції, випущеної вітчизняними видавцями, на міжнародних та регіональних спеціалізованих виставках, ярмарках

  3.2. Завдання, спрямовані на досягнення стратегічних цілей, та показники результатів їх виконання

  Найменування показника результату виконання завдання

  Одиниця виміру (од.; тис. грн.; год.; шт.)

  Джерело інформації

  Звітний період

  Плановий період

 8. 2011 рік (звіт)
 9. 2012 рік (звіт)
 10. 2013 рік (затверджено)
 11. 2014 рік (прогноз)
 12. 2015 рік (прогноз)
 13. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Стратегічна ціль 011 Забезпечення конституційного права громадян на одержання інформації

  Завдання 0111 Удосконалення правового забезпечення у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах

  Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів

 14. од.
 15. План законопроектної роботи

 16. 54
 17. 52
 18. 24
 19. 50
 20. 50
 21. Кількість схвалених Урядом проектів нормативно-правових актів

 22. од.
 23. Урядові рішення

 24. 34
 25. 25
 26. 2

 27. 30
 28. 30
 29. Завдання 0112 Забезпечення доступу кожного до інформації

  Кількість органів державної виконавчої влади, діяльність яких координовано і яким надано методологічне забезпечення

 30. од.
 31. Звітність

 32. 103
 33. 103
 34. 103
 35. 103
 36. 103
 37. Кількість органів державної виконавчої влади, моніторинг діяльності яких проведено

 38. од.
 39. Звітність

 40. 103
 41. 103
 42. 103
 43. 103
 44. 103
 45. Кількість розглянутих скарг

 46. од.
 47. Статистична звітність

 48. 75
 49. 93
 50. -

  -

  -

  Кількість наданих роз'яснень

 51. од.
 52. Статистична звітність

 53. 52
 54. 38
 55. -

  -

  -

  Завдання 0113 Забезпечення прозорості та відкритості Держкомтелерадіо України

  Кількість проведених засідань Громадської ради при Держкомтелерадіо України

 56. од.
 57. Протоколи, оприлюднені на сайті

  7

  4

  4

  4

  4

  Кількість інформаційних повідомлень, розміщених на веб-сайті Держкомтелерадіо України

 58. од.
 59. Статистичні дані

 60. 563
 61. 560
 62. 560
 63. 560
 64. 560
 65. Кількість інформаційних повідомлень, розповсюджених у ЗМІ, про діяльність Держкомтелерадіо України

 66. од.
 67. результати моніторингу ЗМІ
 68. 85
 69. 116
 70. 100
 71. 100
 72. 100
 73. Кількість інформаційних повідомлень, розміщених на Урядовому порталі

   

  Статистичні дані Урядового порталу

 74. 118
 75. 80
 76. 80
 77. 80
 78. 80
 79. Завдання 0114 Впровадження ефірного цифрового телерадіомовлення

  Кількість осіб, які отримають засоби приймання сигналів цифрового мовлення

 80. од.
 81. розрахункові дані
 82. -

 83. 792250
 84. -

  -

  -

  Середня вартість закупівлі і доставки одного засобу приймання сигналу цифрового мовлення

 85. грн.
 86. розрахункові дані
 87. -

 88. 510,6
 89. -

  -

  -

  Завдання 0115 Виробництво програм загальноосвітнього, культурологічного спрямування, художніх, навчальних, спортивних програм, програм для дітей та юнацтва, інших програм

  Кількість державних телерадіокомпаній

 90. од.
 91. Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

 92. 32
 93. 32
 94. 32
 95. 32
 96. 32
 97. Загальний обсяг виробництва телерадіопрограм для державних потреб

 98. год.
 99. державні контракти
 100. 279328,0
 101. 292596,0
 102. 126686,7
 103. 292956,0
 104. 292956,0
 105. Обсяг виробництва телепрограм Національної телекомпанії України

 106. год.
 107. державні контракти
 108. 4778,0
 109. 5600,0
 110. 1113,3
 111. 5600,0
 112. 5600,0
 113. Обсяг виробництва радіопрограм Національної радіокомпанії України

 114. год.
 115. державні контракти
 116. 30405,0
 117. 30487,0
 118. 30405,0
 119. 30487,0
 120. 30487,0
 121. Обсяг виробництва телерадіопрограм обласними і регіональними ДТРК, ДТРК "Всесвітня служба УТР", ДТРК "Культура"

 122. год.
 123. державні контракти
 124. 244145,0
 125. 256869,0
 126. 95168,4
 127. 256869,0
 128. 256869,0
 129. Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм для державних потреб

 130. грн.
 131. розрахункові дані
 132. 1484,0
 133. 1531,2
 134. 3634,8
 135. 1908,6
 136. 2089,9
 137. Завдання 0116 Трансляція телерадіопрограм, вироблених державними телерадіокомпаніями для державних потреб. Збільшення покриття території України державним телерадіомовленням

  Загальний обсяг трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб

 138. год.
 139. державні контракти
 140. 282008,2
 141. 532409,9
 142. -

 143. 532288,1
 144. 532288,1
 145. Загальний обсяг трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб у аналоговому форматі

 146. год.
 147. державні контракти
 148. 262113,2
 149. 293260,9
 150. -

 151. 292956,0
 152. 292956,0
 153. Загальний обсяг трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб у цифровому форматі

 154. год.
 155. державні контракти
 156. 1464,0
 157. 230036,9
 158. -

 159. 230220,0
 160. 230220,0
 161. Загальний обсяг супутникової трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб

 162. год.
 163. державні контракти
 164. 18431,0
 165. 9112,1
 166. -

 167. 9112,1
 168. 9112,1
 169. Середня вартість трансляції однієї години телерадіопрограм, вироблених для державних потреб

 170. грн.
 171. державні контракти
 172. 340,8
 173. 290,0
 174. -

 175. 177,9
 176. 194,8
 177. Завдання 0117 Забезпечення засобів масової інформації та передплатників інформацією з найважливіших політичних, соціальних та інших питань. Забезпечення функціонування кореспондентських пунктів Укрінформу в іноземних країнах

  Кількість інформаційних агентств

 178. од.
 179. Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

  1

  1

  1

  1

  1

  Кількість діючих корпунктів Укрінформу за кордоном

 180. од.
 181. Постанова Кабінету Міністрів України № 933 від 19.09.2005 р.( 933-2005-п )

  9

  9

  9

  9

  9

  Кількість передплатників Укрінформу

 182. од.
 183. облік Українського національного інформаційного агентства
 184. 450
 185. 450
 186. 450
 187. 450
 188. 450
 189. Обсяг фотоінформації, підготовленої Укрінформом

 190. тис. од.
 191. облік Українського національного інформаційного агентства
 192. 51,2
 193. 52,6
 194. 50
 195. 50
 196. 50
 197. Середня вартість створення одного відбитку фотоінформації

 198. грн.
 199. розрахункові дані
 200. 70,3
 201. 70,1
 202. 80,0
 203. 78,0
 204. 86,0
 205. Стратегічна ціль 012 Забезпечення потреб особи, суспільства, держави у видавничій продукції, створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження, популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання

  Завдання 0121 Сприяння максимальному задоволенню культурно-освітніх потреб населення України та закордонних українців у вітчизняній книжковій продукції

  Кількість видавництв і видавничих організацій, задіяних у виконанні державного замовлення

 206. шт.
 207. Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

 208. 52
 209. 84
 210. 71
 211. 87
 212. 90
 213. Кількість назв книжкової продукції

 214. шт.
 215. Програма "Українська книга"

 216. 136
 217. 238
 218. 201
 219. 380
 220. 418
 221. Загальний тираж книжкової продукції

 222. тис. грн.
 223. форма 1-держзамовлення ( vb457202-10 )
 224. 269,5
 225. 565,6
 226. 479,1
 227. 885,1
 228. 973,6
 229. Середня вартість одного примірника книжкової продукції

 230. грн.
 231. розрахункові дані
 232. 73,4
 233. 53,6
 234. 53,4
 235. 62,9
 236. 62,0
 237. Завдання 0122 Зберігання фонду видавничої продукції; розробка та оновлення нормативно-технічної документації, що стосується випуску друкованої продукції, витратних матеріалів вітчизняного виробництва, документів зі стандартизації

  Кількість наукових тем

 238. од.
 239. Статистична звітність 1-наука( v0471832-12 )

  5

  5

  7

  6

  6

  Середня вартість однієї наукової теми

 240. тис. грн.
 241. розрахункові дані
 242. 852,6
 243. 1093,7
 244. 844,6
 245. 1086,8
 246. 1190,0
 247. Кількість бюджетних установ

 248. од.
 249. Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

  1

  1

  1

  1

  1

  Обсяг фінансування на виконання наукової діяльності

 250. тис. грн.
 251. Статистична звітність 1-наука( v0471832-12 )

 252. 4263,3
 253. 5468,7
 254. 5912,0
 255. 6520,9
 256. 7140,4
 257. Виконання проектних робіт та придбання обладнання

 258. тис. грн.
 259. Технічне обстеження

  -

 260. 3803,5
 261. -

  -

  -

  Завдання 0123 Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних книжкових виставках (ярмарках) форумах

  Кількість видавництв, видавничих організацій, що братимуть участь у міжнародних книжкових виставках (ярмарках)

 262. од.
 263. Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

 264. 148
 265. 190
 266. 190
 267. 148
 268. 148
 269. Кількість книжкових виставок (ярмарок), в яких братиме участь Україна

 270. од.
 271. Перелік міжнародних книжкових виставок (ярмарок)

  6

  6

  4

  6

  6

  Кількість форумів, конгресів

 272. од.
 273. Перелік форумів, конгресів

  -

  2

  -

  -

  -

  Середня вартість участі України в одній книжковій виставці

 274. тис. грн.
 275. розрахункові дані
 276. 117,4
 277. 117,0
 278. 150,0
 279. 147,1
 280. 161,0
 281. Середня вартість проведення одного форуму, конгресу

 282. тис. грн.
 283. розрахункові дані
 284. -

 285. 1536,8
 286. -

  -

  -

  4. Механізми виконання завдань, реалізація яких потребує фінансування з державного бюджету

  4.1. Державні цільові програми

  Виконання державних цільових програм не передбачено.

  4.2. Інвестиційні програми (проекти)

  Підготовка/реалізація інвестиційних програм (проектів) не передбачена.

  5. Бюджетні програми

  № з/п

  КПКВК ( v0011201-11 ) і назва бюджетної програми

  КФКВ ( v0011201-11 )

  Обсяги фінансування стратегічних цілей та завдань за бюджетними програмами (тис. гривень)

 287. 2012 рік (звіт)
 288. 2013 рік (затверджено)
 289. 2014 рік (прогноз)
 290. 2015 рік (прогноз)
 291. Загальний фонд

  Спеціальний фонд

  Загальний фонд

  Спеціальний фонд

  Загальний фонд

  Спеціальний фонд

  Загальний фонд

  Спеціальний фонд

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 292. 10
 293. 11
 294. Стратегічна ціль 011 Забезпечення конституційного права громадян на одержання інформації

  Завдання 0111 Удосконалення правового забезпечення у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфера Завдання 0112 Забезпечення доступу кожного до інформації Завдання 0113 Забезпечення прозорості та відкритості Держкомтелерадіо України

  1

 295. 1701010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення"
 296. 0830
 297. 12854,8
 298. 127,7
 299. 13446,2
 300. 200,0
 301. 15188,5
 302. 220,6
 303. 16631,3
 304. 241,5
 305. Усього за завданнями 0111, 0112 та 0113:

   

 306. 12854,8
 307. 127,7
 308. 13446,2
 309. 200,0
 310. 15188,5
 311. 220,6
 312. 16631,3
 313. 241,5
 314. Завдання 0114 Впровадження ефірного цифрового телерадіомовлення

  2

  1701030 "Забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення"

 315. 0830
 316. 404509,7
 317. -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Усього за завданням 0114:

   

 318. 404509,7
 319. -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Завдання 0115 Виробництво програм загальноосвітнього, культурологічного спрямування, художніх, навчальних, спортивних програм, програм для дітей та юнацтва, інших програм

  3

  1701080 "Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу "Euronews"

 320. 0830
 321. 482977,5
 322. 148964,7
 323. 461914,7
 324. 123118,9
 325. 559126,9
 326. 135819,7
 327. 612244,0
 328. 148700,9
 329. Усього за завданням 0115:

   

 330. 482977,5
 331. 148964,7
 332. 461914,7
 333. 123118,9
 334. 559126,9
 335. 135819,7
 336. 612244,0
 337. 148700,9
 338. Завдання 0116 Трансляція телерадіопрограм, вироблених державними телерадіокомпаніями для державних потреб. Збільшення покриття території України державним телерадіомовленням

  4

  1701080 "Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу "Euronews"

 339. 0830
 340. 159218,0
 341. 24561,9
 342. 64765,9
 343. 20708,0
 344. 94679,6
 345. 22844,3
 346. 103659,0
 347. 25011,1
 348. Усього за завданням 0116:

   

 349. 159218,0
 350. 24561,9
 351. 64765,9
 352. 20708,0
 353. 94679,6
 354. 22844,3
 355. 103659,0
 356. 25011,1
 357. Завдання 0117 Забезпечення засобів масової інформації та передплатників інформацією з найважливіших політичних, соціальних та інших питань. Забезпечення функціонування кореспондентських пунктів Укрінформу в іноземних країнах

  5

  1701080 "Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу "EuroNews""

 358. 0830
 359. 40415,6
 360. -

 361. 42820,0
 362. -

 363. 47237,2
 364. -

 365. 51717,3
 366. -

  Усього за завданням 0117:

   

 367. 40415,6
 368. -

 369. 42820,0
 370. -

 371. 47237,2
 372. -

 373. 51717,3
 374. -

  Усього за стратегічною ціллю 011:

   

 375. 1099975,6
 376. 173654,3
 377. 582946,8
 378. 144026,9
 379. 715232,2
 380. 158884,6
 381. 784251,6
 382. 173953,5
 383. Стратегічна ціль 012 Забезпечення потреб особи, суспільства, держави у видавничій продукції, створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження, популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання

  Завдання 0121 Сприяння максимальному задоволенню культурно-освітніх потреб населення України та закордонних українців у вітчизняній книжковій продукції

  6

 384. 1701110 "Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"
 385. 0830
 386. 27711,5
 387. -

 388. 37500,0
 389. -

 390. 55150,0
 391. -

 392. 60389,5
 393. -

  Усього за завданням 0121:

   

 394. 27711,5
 395. -

 396. 37500,0
 397. -

 398. 55150,0
 399. -

 400. 60389,5
 401. -

  Завдання 0122 Зберігання фонду видавничої продукції; розробка та оновлення нормативно-технічної документації, що стосується випуску друкованої продукції, витратних матеріалів вітчизняного виробництва, документів зі стандартизації

  7

  1701020 "Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури"

 402. 0840
 403. 9272,2
 404. 2356,8
 405. 5912,0
 406. 1650,0
 407. 6520,9
 408. 1742,7
 409. 7140,4
 410. 1908,4
 411. Усього за завданням 0122:

   

 412. 9272,2
 413. 2356,8
 414. 5912,0
 415. 1650,0
 416. 6520,9
 417. 1742,7
 418. 7140,4
 419. 1908,4
 420. Завдання 0123 Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних книжкових виставках (ярмарках) форумах

  8

  1701170 "Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках"

 421. 0850
 422. 3983,3
 423. -

 424. 25600,0
 425. -

 426. 882,4
 427. -

 428. 966,2
 429. -

  Усього за завданням 0123:

   

 430. 3983,3
 431. -

 432. 25600,0
 433. -

 434. 882,4
 435. -

 436. 966,2
 437. -

  Усього за стратегічною ціллю 012:

   

 438. 40967,0
 439. 2356,8
 440. 69012,0
 441. 1650,0
 442. 62553,3
 443. 1742,7
 444. 68496,1
 445. 1908,4
 446. Бюджетні програми, спрямовані на забезпечення усіх стратегічних цілей

   

  1701010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" (суспільна мораль)

 447. 0830
 448. 3899,4
 449. -

 450. 4410,2
 451. -

 452. 4881,4
 453. -

 454. 5345,1
 455. -

   

  1701040 "Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті"

 456. 0950
 457. 3018,6
 458. 507,4
 459. 3187,2
 460. 892,0
 461. 3531,0
 462. 983,9
 463. 3866,5
 464. 1077,3
 465.  

  1701050 "Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси, музичних колективів, здійснення інформаційно-культурної діяльності"

 466. 0850
 467. 8838,3
 468. 11,1
 469. 9441,2
 470. 7,0
 471. 10416,4
 472. 7,7
 473. 11406,0
 474. 8,4
 475.  

  1701080 "Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу "EuroNews" (здійснення заходів щодо створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу "EuroNews")

 476. 0830
 477. 17454,7
 478. -

 479. 40000,0
 480. -

  -

  -

  -

  -

   

  1701130 "Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків та премії в інформаційній галузі"

 481. 0850
 482. 1001,5
 483. -

 484. 2037,4
 485. -

 486. 2247,3
 487. -

 488. 2460,7
 489. -

  Усього за бюджетними програмами, спрямованими на забезпечення усіх стратегічних цілей:

 490. 34212,5
 491. 518,5
 492. 59076,0
 493. 899,0
 494. 21076,1
 495. 991,6
 496. 23078,3
 497. 1085,7
 498. УСЬОГО ЗА ПЛАНОМ ДІЯЛЬНОСТІ:

 499. 1175155,1
 500. 176529,6
 501. 711034,8
 502. 146575,9
 503. 798861,6
 504. 161618,9
 505. 875826,0
 506. 176947,6
 507. 6. Очікувані результати (за роками планового періоду)

  Стратегічні цілі

 508. 2013 рік
 509. 2014 рік
 510. 2015 рік
 511. 1

  2

  3

  4

 512. 011 Забезпечення конституційного права громадян на одержання інформації
 513. Підвищення ступеня довіри громадян до влади через прозорість та відкритість діяльності органів виконавчої влади. Створення незалежного від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб Суспільного телебачення і радіомовлення України (далі — НСТУ) із залученням участі громадськості в управлінні та формуванні програмної політики НСТУ сприятиме формуванню громадянського суспільства в Україні, активнішому залученню громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань життя країни. Досягнення зазначеної стратегічної цілі повністю відповідає Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи "Про виконання обов'язків та зобов'язань взятих Україною" ( 994_611 ) від 05.10.2005 № 1466, якою Україні рекомендовано створити незалежне суспільне мовлення, як це має місце в усіх країнах Європи. Сприяння наближенню телебачення і радіомовлення України до європейських стандартів, що у свою чергу дасть змогу найповніше задовольнити конституційні права громадян на одержання інформації та висловлювання думок. Сприяння збільшенню видатків фінансування трансляції теле- та радіопрограм державних телерадіоорганізацій до рівня реальних потреб. Покращення художнього оформлення та поліграфічного виконання друкованих ЗМІ, збільшення накладу видання, заохочення видавців до використання сучасних технологій, підвищення конкурентоздатності вітчизняних періодичних друкованих ЗМІ

  Підвищення ступеня довіри громадян до влади через прозорість та відкритість діяльності органів виконавчої влади. Однією із складових НСТУ має стати телевізійний канал "Культура". Виконання Плану заходів з реалізації Концепції діяльності та розвитку Державної телерадіокомпанії "Культура упродовж 2012 — 2014 років ( 751-2012-р ), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 жовтня № 751-р, дасть змогу суттєво осучаснити канал "Культура", наповнити його якісним програмним телевізійним продуктом, кардинально модернізувати та оснастити матеріально-технічну базу каналу, забезпечити культурно-освітню складову НСТУ відповідними адміністративними та виробничими приміщеннями. Сприяння подальшому розвитку цифрового телебачення стандарту DVB-T2, забезпечення пільгових категорій населення засобами приймання цифрових сигналів наведеного стандарту, переведення до 2015 року трансляції телепрограм з аналогового стандарту на цифровий, модернізація та технічне переоснащення державних мереж радіомовлення, виконання обсягів державного замовлення на виробництво і трансляцію телерадіопрограм з метою задоволення інформаційних, культурних та освітніх потреб громадян шляхом створення відповідних теле- та радіопрограм. Покращення художнього оформлення та поліграфічного виконання друкованих ЗМІ, збільшення накладу видання, заохочення видавців до використання сучасних технологій, підвищення конкурентоздатності вітчизняних періодичних друкованих ЗМІ

  Підвищення ступеня довіри громадян до влади через прозорість та відкритість діяльності органів виконавчої влади. Запроваджені заходи сприятимуть консолідації українського суспільства; розвитку української мови та культури, мов і культур національних меншин. Задоволення культурних та освітніх потреб громадян, шляхом створення та поширення культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних програм, програм для національних меншин, інших соціальних груп. Зміцнення міжнародного авторитету України. Реалізація зазначеної стратегічної цілі повною мірою відповідає міжнародним зобов'язанням України відповідно до Угоди країн — членів Міжнародного союзу електрозв'язку "Женева-2006", згідно з яким аналогове телемовлення з 17 червня 2015 року втрачає свій офіційний статус, що фактично означає припинення його використання на території України, оскільки робота аналогових передавальних засобів створюватиме завади функціонуванню цифрових передавачів як в середині країни, так і поза її межами. Відтак до середини 2015 року аналогові телевізійні мережі мають бути відключені. Зазначений перехід є економічно вигідним, екологічно корисним і технологічно доцільним. Покращення художнього оформлення та поліграфічного виконання друкованих ЗМІ, збільшення накладу видання, заохочення видавців до використання сучасних технологій, підвищення конкурентоздатності вітчизняних періодичних друкованих ЗМІ

  012 Забезпечення потреб особи, суспільства, держави у видавничій продукції, створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження, популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання

  Поповнення бібліотечних фондів України книжковою продукцією, задоволення культурно-освітніх потреб населення України та закордонних українців у вітчизняній книжковій продукції. Розроблення й аналіз зведених адміністративних даних випуску видань в Україні у 2012 — 2013 рр., дослідження процесу розвитку книжкової справи та створення збірника "Книга і книжкова справа в Україні (1985 — 2012 рр.): збірник документів". Розроблення та аналіз електронних ресурсів поточної державної бібліографії України. Розроблення остаточної редакції національного стандарту "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання", першої редакції національного стандарту "Інформація та документація. Видання. Основні елементи. Терміни та визначення понять", електронних довідково-інформаційних ресурсів; Розроблення ретроспективних баз даних "Періодика України. 1952 — 1953 рр." та "Образотворчі видання України. 1937 — 1939 рр.". Створення та організація промислового виробництва вітчизняних поліграфічних матеріалів. Стандартизація, метрологія та сертифікація в галузі. Екологозахисне забезпечення, техніка безпеки та охорона праці в галузі. Інформаційне, економічне та нормативно-технічне забезпечення галузі. Популяризація книжкової продукції, випущеної вітчизняними видавцями, на міжнародних, регіональних та спеціалізованих виставках, ярмарках, налагодження книгообміну, поглиблення міжнародного співробітництва у книговидавничій галузі та виставковій діяльності, утвердження української книги на міжнародному книжковому ринку

  Поповнення бібліотечних фондів України книжковою продукцією, задоволення культурно-освітніх потреб населення України та закордонних українців у вітчизняній книжковій продукції. Аналіз випуску видавничої продукції і продукції ЗМІ в Україні та дослідження тенденцій розвитку книжкової справи. Формування електронних ресурсів державної бібліографічної інформації. Розроблення проектів національних стандартів, інструктивних, методичних та довідково-інформаційних документів у видавничій та бібліотечній галузях. Забезпечення повноти комплектування фонду Державного архіву друку, збереження і використання документальної пам'яті України. Перегляд та оновлення нормативно-правових документів для підприємств видавничо-поліграфічної галузі. Популяризація книжкової продукції, випущеної вітчизняними видавцями, на міжнародних, регіональних та спеціалізованих виставках, ярмарках, налагодження книгообміну, поглиблення міжнародного співробітництва у книговидавничій галузі та виставковій діяльності, утвердження української книги на міжнародному книжковому ринку

  Поповнення бібліотечних фондів України книжковою продукцією, задоволення культурно-освітніх потреб населення України та закордонних українців у вітчизняній книжковій продукції. Аналіз випуску видавничої продукції і продукції ЗМІ в Україні та дослідження тенденцій розвитку книжкової справи. Формування електронних ресурсів державної бібліографічної інформації. Розроблення проектів національних стандартів, інструктивних, методичних та довідково-інформаційних документів у видавничій та бібліотечній галузях. Забезпечення повноти комплектування фонду Державного архіву друку, збереження і використання документальної пам'яті України. Перегляд та оновлення нормативно-правових документів для підприємств видавничо-поліграфічної галузі. Популяризація книжкової продукції, випущеної вітчизняними видавцями, на міжнародних, регіональних та спеціалізованих виставках, ярмарках, налагодження книгообміну, поглиблення міжнародного співробітництва у книговидавничій галузі та виставковій діяльності, утвердження української книги на міжнародному книжковому ринку

  {Текст взято з сайту Держкомтелерадіо України http://comin.kmu.gov.ua}

  {Додаток 2 не наводиться}

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Ваш вихід, першокласники!

  Уже відсьогодні школярі початкових класів почнуть випробовувати на собі новації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту. Нагадаємо, що профільне відомство спільно з Національною академією ...

  Про затвердження на вересень 2012 року тарифів на електричну енергію, які працюють за ціновими заявками, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про затвердження на вересень 2012 року тарифів на електричну енергію, продану в Оптовий ринок електричної енергії України виробниками, які працюють за ціновими заявками

  Черги зникнуть чи відродяться?

  Експертну спільноту і звичайних громадян продовжує лихоманити через запровадження нових правил реєстрації прав на нерухоме майно з 1 січня 2013 року, а також передачу юридичних функцій від Бюро ...

  Про призначення П. Грицика головою Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області, Президент України

  Розпорядження  Президента України Призначити ГРИЦИКА Петра Васильовича головою Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області. Президент України

  Об адвокате - устами Клиентов

  Друзья супер!!! Все что делаете для всех пользователей очень важно!!!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b