Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2011 року № 1492, Міністерство фінансів УкраїниМІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 17.12.2012  № 1342
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 січня 2013 р. за № 79/22611

  Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2011 року № 1492

  Відповідно до пункту 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України( 2755-17 ) та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України( 446/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

  1. Внести зміни до пункту 1 наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2011 року № 1492( z1490-11 ) «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1490/20228 (із змінами) (далі — Наказ), виклавши його в такій редакції:

  «1. Затвердити форми податкової звітності з податку на додану вартість:

 3. податкова декларація з податку на додану вартість;
 4. уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок;

  розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, що додаються».

  2. Унести зміни до форм податкової декларації з податку на додану вартість ( z1490-11 ) та уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок( z1490-11 ), затверджених Наказом, виклавши їх у новій редакції, що додається.

  3. Визнати такими, що втратили чинність, форми податкової звітності з податку на додану вартість, затверджені Наказом, а саме:

 5. податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)( z1490-11 );
 6. податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної)( z1490-11 );
 7. податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства)( z1490-11 );
 8. уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок( z1490-11 ) (щодо діяльності відповідно до статті 209 розділу V Кодексу);

  уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок( z1490-11 ) (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу);

  уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок( z1490-11 ) (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу).

  4. Унести зміни до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість( z1490-11 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 листопада 2011 року № 1492, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1490/20228 (із змінами), виклавши його у новій редакції, що додається.

  5. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Павелко Л. Г.) у встановленому порядку забезпечити:

 9. подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 10. оприлюднення цього наказу.
 11. 6. Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Павелко Л. Г.) у триденний строк від дня реєстрації наказу у Міністерстві юстиції України забезпечити надання Департаменту інформатизації та обліку платників податків Державної податкової служби України (Лаба М. С.) алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки податкової звітності з податку на додану вартість.

  7. Департаменту інформатизації та обліку платників податків Державної податкової служби України (Лаба М. С.) доопрацювати програмне забезпечення для приймання та автоматизованої обробки податкової звітності з податку на додану вартість у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

  8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та заступника Голови Державної податкової служби Ігнатова А. П.

  Міністр

  Ю. Колобов

  ПОГОДЖЕНО: Голова Державної податкової служби України

  О. В. Клименко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 25.11.2011  № 1492 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 17.12.2012 № 1342)

  ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ з податку на додану вартість

  {Податкова декларація з податку на додану вартість та додатки до неї( z0079-13 BF299.xls )}

  Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

  М. О. Чмерук

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 25.11.2011  № 1492 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 17.12.2012 № 1342)

  УТОЧНЮЮЧИЙ РОЗРАХУНОК( z0079-13 BF300.xls ) податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

  Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

  М. О. Чмерук

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 25.11.2011  № 1492 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 17.12.2012 № 1342)

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 січня 2013 р. за № 79/22611

  ПОРЯДОК заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість

  I. Загальні положення

  1. Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі — декларація) передбачено пунктом 46.1 статті 46 глави 2 розділу II "Адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів)" та статтею 203 розділу V "Податок на додану вартість" Податкового кодексу України( 2755-17 ) (далі — Кодекс).

  2. Подання уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі — уточнюючий розрахунок) (у разі якщо у майбутніх податкових періодах з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 глави 9 розділу II Кодексу( 2755-17 ), платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій податковій декларації (крім митної декларації( 431-2012-п ) або обмежень, визначених статтею 50 глави 2 розділу II Кодексу)) передбачено пунктом 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

  3. Подання копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді передбачено пунктом 201.15 статті 201 розділу V Кодексу( 2755-17 ).

  4. Подання розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, місце постачання яких розташовано на митній території України, передбачено пунктом 208.4 статті 208 розділу V Кодексу( 2755-17 ).

  5. Усі платники податку на додану вартість подають податкову декларацію з позначкою "0110", у якій відображаються розрахунки з бюджетом (далі — декларація 0110).

  6. Платники податку, які згідно зі статтею 209 розділу V Кодексу ( 2755-17 ) застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, крім декларації 0110 подають податкову декларацію з позначкою "0121"/"0122"/"0123" (далі — декларація 0121-0123), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються спеціального режиму, установленого указаною статтею.

  7. Платники податку — сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які відповідають вимогам статті 209 розділу V Кодексу ( 2755-17 ), але не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства і рибальства та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, крім декларації 0110 подають податкову декларацію з позначкою "0130" (далі — декларація 0130), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише операції, визначені пунктом 209.18 статті 209 розділу V Кодексу.

  8. Платники податку — переробні підприємства, які згідно з пунктом 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу( 2755-17 ) застосовують особливий порядок сплати податку на додану вартість за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно), крім декларації 0110 подають податкову декларацію з позначкою "0140" (далі — декларація 0140), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються установленого пунктом 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу режиму, з урахуванням порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

  9. Отримувачі послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, на митній території України, які відповідно до пункту 180.2 статті 180 розділу V Кодексу( 2755-17 ) є відповідальними за нарахування та сплату податку до бюджету і не зареєстровані як платники податку на додану вартість, подають розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.

 12. 10. До податкової звітності з податку на додану вартість (далі — податкова звітність) належать:
 13. податкова декларація з податку на додану вартість;
 14. уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок;

 15. копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді;
 16. розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.

  11. Податкова звітність подається до органу державної податкової служби особою, яка зареєстрована платником податку на додану вартість згідно з вимогами розділу V Кодексу( 2755-17 ), за винятком розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, який подається особою, не зареєстрованою платником податку на додану вартість, і тільки за той звітний (податковий) період (календарний місяць), у якому такі послуги отримано.

  12. Платники податку, які ведуть облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою "Договір про спільну діяльність від _________ № __" та вказують назву договору.

  13. Платники податку, які ведуть окремий податковий облік господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, отриманого в управління за договорами управління майном, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою "Договір про управління майном від __________ № ___" та вказують назву договору.

  14. Платники податку — інвестори (оператори), які ведуть окремий податковий облік, пов’язаний з виконанням угоди про розподіл продукції, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою "Угода про розподіл продукції від ________ № ___" та вказують назву Угоди.

  II. Звітні (податкові) періоди та строки подання декларації

  1. Звітний (податковий) період визначається у порядку, встановленому статтею 202 розділу V Кодексу( 2755-17 ), і може дорівнювати одному календарному місяцю, а у випадках, визначених Кодексом, — календарному кварталу, з урахуванням таких особливостей:

  а) якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця;

  б) якщо податкова реєстрація особи анулюється в інший день, ніж останній день календарного місяця, то останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання.

  2. Платники податку, які відповідно до підпункту "б" пункту 154.6 статті 154 розділу III Кодексу( 2755-17 ) мають право на застосування нульової ставки податку на прибуток з 01 квітня 2011 року до 01 січня 2016 року, а також платники податку, які сплачують єдиний податок, можуть згідно з пунктом 202.2 статті 202 розділу V Кодексу обрати квартальний податковий період.

  3. При обранні квартального звітного (податкового) періоду платник податку, який відповідає критеріям, указаним у пункті 2 цього розділу, разом з декларацією за останній звітний (податковий) період календарного року подає до органу державної податкової служби заяву про вибір квартального звітного (податкового) періоду. Форму заяви наведено у додатку 1 до цього Порядку.

  Квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року до кінця такого року або до:

 17. моменту втрати права на застосування ставки 0 відсотків податку на прибуток;
 18. переходу платника податку, який застосовував спрощену систему оподаткування, на сплату інших податків і зборів.

  Якщо платник податку разом з декларацією за наслідками останнього звітного (податкового) періоду календарного року не подав до органу державної податкової служби, у якому перебуває на обліку, указану вище заяву, такий платник податку зобов'язаний з першого звітного (податкового) періоду наступного календарного року застосовувати місячний звітний (податковий) період.

  4. Платник податку зобов'язаний самостійно перейти на місячний звітний (податковий) період у разі, якщо протягом будь-якого періоду з початку застосування квартального податкового періоду такий платник:

  4.1. Втрачає право на застосування ставки 0 відсотків податку на прибуток, передбачене підпунктом "б" пункту 154.6 статті 154 розділу III Кодексу( 2755-17 ).

  4.2. Який застосовував спрощену систему оподаткування, переходить на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом ( 2755-17 ).

  У такому разі місячний звітний (податковий) період застосовується, починаючи з місяця, в якому втрачається право на застосування ставки 0 відсотків податку на прибуток (для підпункту 4.1 цього пункту), або з першого місяця переходу на сплату інших податків і зборів (для підпункту 4.2 цього пункту).

  Про перехід з квартального на місячний звітний (податковий) період платник податку зобов'язаний зазначити у відповідній податковій декларації за наслідками місяця, у якому здійснено такий перехід.

  5. Відповідно до пункту 49.18 статті 49 розділу II та пункту 203.1 статті 203 розділу V Кодексу( 2755-17 ) для подання декларації встановлюються такі строки:

  5.1. Якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному місяцю, декларація подається до органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податку, протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

  5.2. Якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному кварталу, декларація подається до органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

  III. Порядок оформлення та подання податкової звітності

  1. Декларація подається платником у визначений у пункті 5 розділу II цього Порядку строк до підрозділу органу державної податкової служби, яким здійснюється приймання податкової звітності, за формою, встановленою на дату подання.

  До декларації вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку.

  2. Декларація подається до органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податку, одним із таких способів на вибір платника податків:

  а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

  б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

  в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

  Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до органу державної податкової служби засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

  3. У разі надсилання декларації поштою платник податку зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного органу державної податкової служби не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного пунктом 5 розділу II цього Порядку, а при поданні податкової звітності в електронній формі — не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.

  4. Податкова звітність у паперовій формі подається на аркушах формату А4, в електронній формі — згідно з порядком підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку.

  5. Податкова звітність у паперовій формі заповнюється таким чином, щоб забезпечити збереження записів та вільне читання тексту (цифр) протягом установленого строку зберігання звітності.

  У рядках, де відсутні дані для заповнення, має бути проставлений прочерк (для паперової форми звітності).

  6. Усі показники у податковій звітності проставляються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

  7. У колонці А в усіх необхідних випадках проставляються обсяги постачання (придбання) без урахування податку на додану вартість, сума податку вказується у колонці Б.

  8. Платник податку самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає в податковій звітності. Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.

  9. Податкова звітність повинна бути підписана:

  9.1. Керівником платника податку або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу державної податкової служби. У разі ведення бухгалтерського обліку і подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником.

  9.2. Фізичною особою — платником податків або його законним представником.

  9.3. Особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації згідно з договором про спільну діяльність, управління майном.

  9.4. Особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації інвестора (оператора), який веде окремий податковий облік, пов’язаний з виконанням угоди про розподіл продукції.

  10. Подання податкової звітності засобами електронного зв'язку в електронній формі здійснюється відповідно до порядку підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку.

  11. У разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки вручення органу державної податкової служби з вини оператора поштового зв'язку такий оператор несе відповідальність відповідно до закону. У такому разі платник податків звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої податкової декларації.

  Платник податків протягом п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення зобов'язаний надіслати поштою або надати особисто (на його вибір) органу державної податкової служби другий примірник податкової декларації разом з копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення.

  12. Незалежно від факту втрати або зіпсуття такого поштового відправлення чи затримки вручення платник податків зобов'язаний сплатити суму податкового зобов'язання, самостійно визначену ним у такій податковій декларації, протягом установлених Кодексом( 2755-17 ) строків.

  13. Декларація 0110 подається платником за звітний період незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

  Декларація 0121-0123/ 0130/0140 подається платником, який застосовує спеціальні режими оподаткування або особливий порядок сплати податку на додану вартість (стаття 209 розділу V Кодексу( 2755-17 )/пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу/пункт 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу), за звітний (податковий) період незалежно від того, чи провадив такий платник податку таку діяльність у звітному періоді.

  У складі декларації подаються передбачені цим Порядком додатки (у разі заповнення даних у відповідних рядках декларації) та копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних.

  Уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларацій 0110/0121-0123/0130/0140)