Економіка України за січень — листопад 2012 року

  Економіка України за січень — листопад 2012 рокуУ ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ

  Промисловість

  У січні — листопаді 2012 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року індекс промислової продукції становив 98,5%.

  У добувній промисловості обсяг виробництва продукції порівняно з січнем — листопадом 2011 р. зріс на 2,5%.

  У переробній промисловості індекс продукції становив 96,5%.

  На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції збільшився на 1,1%.

  У легкій промисловості випуск продукції скоротився на 6,1%.

  В обробленні деревини та виробництві виробів із деревини темп зростання промислової продукції становив 97,6%, у целюлозно-паперовому виробництві й поліграфічній діяльності — 101,6%.

  На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск продукції зменшився на 25,6%.

  У хімічній і нафтохімічній промисловості одержано приріст продукції 7,6%.

  На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 94,4%.

  У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів у січні — листопаді 2012 р. порівняно з січнем — листопадом 2011 р. спостерігалося зменшення випуску продукції на 4,7%.

  У машинобудуванні випуск продукції зменшився на 5,1%.

  У виробництві та розподіленні електроенергії індекс промислової продукції за січень — листопад 2012 р. становив 102,7%.

  Сільське господарство

  Індекс обсягу сільгоспвиробництва в січні — листопаді 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011 р. становив 95,2%, у т. ч. у сільськогосподарських підприємствах — 92,8%, у господарствах населення — 97,6%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 91,8%, тваринництва — 103,2%.

  Під урожай 2013 р. озимих на зерно та зелений корм (включно з ріпаком) посіяно на площі 9,2 млн га (на 2,5% менше, ніж торік), у т. ч. зернових озимих на зерно — 8,1 млн га (на 3,5% менше), озимого ріпаку на зерно — 1 млн га (на 7,2% більше).

  За січень — листопад 2012 р. реалізовано на забій 2,7 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 2,7% більше порівняно з відповідним періодом 2011 р., вироблено 10,7 млн тонн молока (на 2,7% більше) та 17,7 млрд шт. яєць (на 2,0% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 43%, 78% та 39%.

  Середні ціни продажу аграрної продукції сільгосппідприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — листопад 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011 р. зросли на 7%, у т. ч. продукції рослинництва — на 3%, тваринництва — на 10%. У листопаді цього року порівняно з жовтнем середні ціни реалізації сільгосппродукції зросли на 3%, у т. ч. продукції рослинництва — на 4%, тваринництва — на 0,2%.

  Станом на 1 грудня 2012 р. у сільгосппідприємствах (крім малих) і підприємствах зі зберігання і переробки зернових було 21,4 млн т зерна (на 27% менше проти 1 грудня 2011 р.), у т. ч. 6,5 млн т пшениці, 2,1 млн т ячменю, 11,2 млн т кукурудзи, 0,4 млн т жита. Безпосередньо в сільгосппідприємствах зберігалося 10,7 млн т зерна (на 27% менше), у т. ч. 3,1 млн т пшениці, 1,5 млн т ячменю, 4,9 млн т кукурудзи, 0,2 млн т жита. Зернозберігальні та зернопереробні підприємства мали 10,7 млн т зерна (на 27% менше), з них перші — 8,1 млн т (на 28% менше).

  Будівельна діяльність

  У січні — листопаді 2012 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на 54,7 млрд грн, що в порівняних цінах становить 87,9% до обсягів у відповідному періоді попереднього року. Підприємства з будівництва будівель і споруд скоротили обсяги будробіт на 14,8%, установки інженерного устаткування будівель та споруд — на 4,4%, завершення будівництва — на 2,4%, оренди будівельної техніки з оператором — на 12,6%. Разом із тим обсяги будробіт підприємствами з підготовки будівельних ділянок зросли на 5,9%.

  Збільшилися вони і підприємствами, що здійснюють будівництво підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості (на 6,1%), водних споруд (на 41,4%).

  Підприємствами шести регіонів країни виконано 63,2% загального обсягу будівництва (м. Києва, Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Полтавської та Одеської областей), зокрема 22,3% — будівельниками столиці.

  Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 79,8% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 13,4% та 6,8% відповідно.

  Зовнішня торгівля товарами

  За січень — жовтень 2012 р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 57 199 млн дол. США та 69 968,7 млн дол. і збільшилися проти січня — жовтня 2011 р. на 2,8% та 4,4%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 12 769,7 млн дол. (за січень — жовтень 2011 р. також від’ємне — 11 378,5 млн дол.).

  Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,82 (за січень — жовтень 2011 р. — 0,83).

  Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами з 212 країн світу.

  До країн СНД було експортовано 37% усіх товарів, до країн ЄС — 24,2% (у січні — жовтні 2011р. — відповідно 38,5% та 27%).

  Серед країн СНД головними торговими партнерами у січні — жовтні 2012 р. як у експорті, так і в імпорті товарів були країни Митного союзу (Російська Федерація, Білорусь і Казахстан).

  Серед країн-членів ЄС найвагоміші експортні поставки товарів здійснювалися до Польщі, Італії, Німеччини, Угорщини та Іспанії.

  Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Єгипту у 2,6 раза, Казахстану — на 46,4% Білорусі — на 16% та Індії — на 6,4%. Одночасно скоротився до Італії на 25,2%, Російської Федерації — на 9,9%, Польщі — на 6,2% .

  Із країн СНД імпортовано 41,5% усіх товарів, із країн ЄС — 30,5% (у січні — жовтні 2011 р. — відповідно 45,6% та 30,9%). З країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювали з Німеччини, Польщі, Італії, Франції та Чехії. Збільшилися імпортні поставки й з Білорусі на 33,1%, Китаю — на 29,5%, США — на 20,3%, Італії — на 19,4%, Польщі — на 11,3%. Одночасно зменшилися на 4,8% з Російської Федерації.

  Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

  Оборот підприємств оптової торгівлі за січень — листопад 2012 р. становив 960,6 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту склав 95,6% порівняно з січнем — листопадом 2011 р.

  Оборот роздрібної торгівлі за січень — листопад 2012 р. становив 722,7 млрд грн, що на 15,7% більше за обсяг січня — листопада 2011 р.

  Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізосіб-підприємців) за січень — листопад 2012 р. проти січня — листопада попереднього року збільшився на 8,1% і становив 21,5 млрд грн.

  Транспорт

  За січень — листопад 2012 р. підприємства транспорту перевезли 707,2 млн т вантажів, або 95,5% від обсягів у січні — листопаді 2011 р. Вантажообіг становив 362,2 млрд ткм, або 93,1% від обсягу січня — листопада 2011 р.

  У січні — листопаді 2012 р. перевезення вантажів залізницями становили 98,5% від обсягу січня — листопада 2011 р.

  Водним транспортом за січень — листопад 2012 р. перевезено вантажів у обсязі 7,3 млн т, або 79,6% від обсягу січня — листопада 2011 р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом склали 74,2% від обсягів січня — листопада 2011 р.

  Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізособами-підприємцями) за січень — листопад 2012 р. перевезено 164,8 млн т вантажів, що на 1,1% більше, ніж за січень — листопад 2011 р., та виконано вантажообіг в обсязі 35,9 млрд ткм, який зріс на 2,6%.

  За січень — листопад 2012 р. авіатранспортом перевезено 106,6 тис. т вантажів, що на 27,8% більше, ніж за січень—листопад 2011 р. Вантажообіг авіатранспорту становив 320,1 млн ткм, що на 5,5% менше, ніж за січень — листопад 2011 р.

  За січень — листопад 2012 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 6,2 млрд пасажирів, виконано пасажирообіг в обсязі 122,6 млрд пас. км, що становить відповідно 97,8% та 99,1% від обсягів січня — листопада 2011 р.

  Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно з січнем — листопадом 2011 р. зменшилося на 0,2%, при цьому відправлення пасажирів міською електричкою зросли у 5,2 раза.

  Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізособами-підприємцями) скористалися 3,2 млрд пасажирів, що становить 95,5% від обсягів перевезень пасажирів у січні — листопаді 2011 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізосіб-підприємців зменшилися на 8,6%.

  Перевезення пасажирів морським транспортом становили 84,1% від обсягів січня — листопада 2011 р.

  Авіатранспортом перевезено 7,6 млн пасажирів, що на 9,1% більше, ніж за січень — листопад 2011 р. За січень — листопад 2012 р. міським електротранспортом перевезено 2,7 млрд пасажирів, що на 0,4% більше січня — листопада 2011 р.

  Ціни і тарифи

  Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — листопаді 2012 р. становив 99,6% (у відповідному періоді попереднього року — 104,4%).

  Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 2,4%. Найбільше (на 26,0% та 22,6%) знизилися ціни на овочі та яйця. На 12,8—4,1% стали дешевшими цукор, рис, молоко, продукти переробки зернових, масло та сири, на 2,6—0,4% — сметана, фрукти, риба та продукти з риби, соняшникова олія. Водночас на 5,6—3,9% зросли ціни на маргарин, сало, безалкогольні напої, на 2,0—1,2% — хліб, м’ясо та м’ясопродукти, макаронні вироби.

  Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 6,3% (перші на 4,5%, другі — на 8,3%).

  Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилися на 0,5%, у т. ч. плата за водопостачання — на 6,5%, водовідведення — на 6,1%, квартиру — на 3,6%. Разом із тим на 1,4% знизилася плата за гарячу воду, опалення.

  Збільшення цін у сфері охорони здоров’я на 2% відбулося переважно завдяки подорожчанню амбулаторних послуг на 3,8%.

  Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 4,1%, що зумовлено подорожчанням палива й мастил на 7,1% і транспортних послуг на 3,3%. Водночас на 0,6% подешевшали автомобілі.

  Доходи населення

  У січні — жовтні 2012 р. розмір середньомісячної номінальної зарплати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2988 грн і порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшився на 15,5%.

  До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіатранспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин та виробництво коксу, продуктів нафтопереробки, де зарплата перевищила середній показник з економіки в 1,4—3,3 раза.

  Найнижчий рівень зарплати спостерігався у рибальстві та рибництві, виробництві текстилю, одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри, обробленні деревини та виробів з деревини, сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних з ними послугах, готелях та ресторанах і не перевищував 68% від середнього по економіці.

  В усіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну зарплату, разом із тим лише у п’яти з них оплата праці перевищила середню по країні: у м. Києві — 4534 грн, Донеччині — 3464 грн, Київщині — 3117 грн, Дніпропетровщині — 3109 грн та Луганщині — 3059 грн. Найнижчий рівень зарплати спостерігався у Тернопільській, Херсонській, Чернігівській та Чернівецькій областях і не перевищував 77% від середнього по економіці.

  Ринок праці

  Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 грудня 2012 р. становила 468,8 тис. осіб. За допомогою в працевлаштуванні до цієї установи у листопаді звернулося 145,1 тис. незайнятих громадян проти 123,1 тис. у жовтні цього року.

  Кількість зареєстрованих безробітних збільшилася за місяць на 10,4% і на 1 грудня 2012 р. становила 441,3 тис. осіб, або 25,8% усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу із безробіття отримували 74,3% осіб, які мали статус безробітного. Раніше місця робітників займали 45,6% безробітних, посади службовців — 37,9%, а решта безробітних не мали професійної підготовки.

  Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за листопад зріс на 0,2 в. п. і на 1 грудня цього року становив 1,6% населення працездатного віку.

  Демографічна ситуація

  Чисельність наявного населення в Україні на 1 листопада 2012 р. становила 45 560,3 тис. осіб. Упродовж січня — жовтня 2012 р. чисельність населення зменшилася на 73,4 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 1,9 особи. Разом із тим у десяти регіонах країни зафіксовано приріст населення.

  Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (113,5 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (40,1 тис. осіб).

  Порівняно з січнем — жовтнем 2011 р. обсяг природного скорочення зменшився на 23,2 тис. осіб, або з 3,6 до 3,0 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

  Народжуваність зросла з 10,9 до 11,5 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність у розрахунку на 1000 наявного населення залишилася на рівні відповідного періоду минулого року — 14,5%.

  Урядовий Кур'єр

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Денний нуль не за горами

  1115 листопада в Україні варто очікувати на початок періоду істотного похолодання. Про це під час брифінгу повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру МНС Микола Кульбіда. За ...

  Про видачу свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю, Міністерство юстиції України

  Про видачу свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю Відповідно до статті 11 Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ), пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.94 № 102( 102-94-п ) "Про розмір плати за видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю" та пункту 4 Порядку видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю ( z1170-12 ), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.07.2012 № 1043/5, НАКАЗУЮ:

  Комитет парламента рекомендует принять законопроект, предлагающий организацию инклюзивного обучения для детей с особыми потребностями

  Комитет по вопросам науки и образования рекомендует парламенту принять во втором чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об образовании по организации ...

  Адвокат по сімейних справах

  Адвокат по сімейних справах, поміч адвоката по сімейних справах, розподіл майна між подружжям, складання шлюбного контракту

  Об адвокате - устами Клиентов

  Хочу просто поблагодарить Вас!. Сегодня совершенно случайно набрел на этот интернет сайт, чему крепко рад! С огромным удовольствием сошлюсь на Вас на своей станичке!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b