що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав, Міністерство юстиції УкраїниМІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 03.12.2012  № 1779/5/748
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2012 р. за № 2056/22368

  Про деякі питання забезпечення інформаційної взаємодії органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав

  Відповідно до статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"( 1952-15 ) та пункту 9 Порядку надання інформації про зареєстровані земельні ділянки органу державної реєстрації прав( 118-2012-п ) та про зареєстровані речові права на земельні ділянки органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 року № 118, НАКАЗУЄМО:

  1. Затвердити такі, що додаються:

  Регламент надання інформації про зареєстровані земельні ділянки органу державної реєстрації прав та про зареєстровані права на земельні ділянки органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру;

  Регламент надання на запити державного реєстратора прав на нерухоме майно інформації про земельні ділянки.

  2. Визначити, що інформаційні файли, що використовуються для надання інформації, зазначеної в пункті 1 цього наказу, формуються та передаються у форматі XML-файлів.

  3. Суб’єктами інформаційної взаємодії відповідно до цього наказу є Держземагентство України та Укрдержреєстр.

  4. Державному підприємству "Центр державного земельного кадастру" (Тарнопольський А. В.) та державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В. Б.):

  здійснювати технічну підтримку інформаційної взаємодії між Держземагентством України та Укрдержреєстром;

  до набрання чинності Законом України "Про Державний земельний кадастр"( 3613-17 ) та Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"( 1952-15 ) забезпечити технічну та технологічну можливість надання інформації про зареєстровані земельні ділянки та про зареєстровані права на них відповідно до цього наказу.

  5. Суб’єктам інформаційної взаємодії, державному підприємству "Центр державного земельного кадастру", державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України провести дослідну експлуатацію інформаційної взаємодії між Держземагентством України та Укрдержреєстром протягом двох місяців з дня набрання чинності цим наказом.

  6. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

  7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України — Ворону Д. М. та заступника Міністра аграрної політики та продовольства України — Сеня О. В.

  8. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2013 року, крім пункту 5, який набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр юстиції України

  О. Лавринович

  Міністр аграрної політики та продовольства України

  М. Присяжнюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства аграрної політики та продовольства України 03.12.2012  № 1779/5/748

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2012 р. за № 2056/22368

  РЕГЛАМЕНТ надання інформації про зареєстровані земельні ділянки органу державної реєстрації прав та про зареєстровані права на земельні ділянки органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру

  1. Цей Регламент визначає порядок та процедуру інформаційної взаємодії при наданні Укрдержреєстром інформації про зареєстровані речові права на земельні ділянки Держземагентству України та наданні Держземагентством України до Укрдержреєстру інформації про зареєстровані земельні ділянки (далі — інформаційний обмін), форми журналів обліку переданих та отриманих інформаційних файлів.

  2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про Державний земельний кадастр" ( 3613-17 ) та "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"( 1952-15 ), інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до них.

  3. Інформаційна взаємодія здійснюється телекомунікаційними каналами зв’язку загального користування із застосуванням криптографічного захисту інформації та з використанням електронного цифрового підпису.

  4. Інформаційні файли про зареєстровані земельні ділянки формуються за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру за структурою, визначеною у додатку 1 до цього Регламенту. Інформаційні файли про зареєстровані речові права на земельну ділянку формуються за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі — Державний реєстр прав) за структурою, визначеною у додатку 2 до цього Регламенту.

  5. Інформаційні файли при формуванні перевіряються за XSD-схемою. При перевірці обмінних файлів суб’єкти інформаційної взаємодії повинні користуватися єдиною версією XSD-схеми.

  6. Інформаційний файл про зареєстровані земельні ділянки, що містить відомості про зареєстровані протягом дня земельні ділянки, надається Укрдержреєстру не пізніше наступного робочого дня від дати державної реєстрації земельної ділянки.

  Інформаційний файл про зареєстровані речові права на земельну ділянку, що містить відомості про внесені протягом дня до Державного реєстру прав записи про державну реєстрацію речових прав на земельні ділянки, надається Держземагентству не пізніше наступного робочого дня.

  7. Суб’єкти інформаційної взаємодії здійснюють ведення електронних журналів обліку переданих та отриманих інформаційних файлів за формою, визначеною у додатку 3 до цього Регламенту.

  8. Суб’єкти інформаційної взаємодії для ідентифікації користувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі використовують електронний цифровий підпис, сумісний з програмним забезпеченням Державного реєстру прав, чинність відкритого ключа якого засвідчена посиленим сертифікатом відкритого ключа.

  9. У разі виникнення питань, не визначених цим Регламентом, суб’єкти інформаційної взаємодії вирішують їх відповідними спільними рішеннями, які оформлюються окремими протоколами.

  Директор Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України

  О. В. Зеркаль

  Директор Департаменту землеробства Міністерства аграрної політики та продовольства України

  О. А. Демидов

  Додаток 1 до Регламенту надання інформації про зареєстровані земельні ділянки органу державної реєстрації прав та про зареєстровані права на земельні ділянки органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру

  СТРУКТУРА даних інформаційного файла про зареєстровані земельні ділянки

  Назва інформаційного файла про зареєстровані земельні ділянки формується таким чином: "DZKRRP_[дата і час]_[ідентифікатор].xml", де [дата і час] — дата і час формування файла у форматі ДД_ММ_РРРР_ГГ_ХХ_СС; [ідентифікатор] — унікальний ідентифікатор файла-1.

  № з/п

  Атрибут

  Обмеження щодо вмісту

  Примітки

  Назва в XSD-схемі

  0

  Корінний елемент

  DzkData

  0.1

  Версія формату файла

  [набір 3]-2 {1-10}

  Обов’язковий

  Version

  0.2

  Ідентифікатор файла

  [набір 3] {1-250}

  Обов’язковий. Атрибут, призначений для унікальної ідентифікації файла, наприклад GUID (відповідає ідентифікатору, що використовується в назві файла)

  FileId

  1

  Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки (0..*)

  DzkData:GroundAreas:GroundArea

  1.1

  Дата державної реєстрації

  Дата

  Обов’язковий

  RegDate

  1.2

  Час державної реєстрації

  Час

  Обов’язковий. Рядок у форматі (HH24:MI:SS)

  RegTime

  1.3

  Орган, що здійснив державну реєстрацію

  [набір 3] {1-1000}

  Обов’язковий

  Organization

  1.4

  Стан запису

  [набір 3] {1-250}

  Обов’язковий. Поточний стан запису про реєстрацію земельної ділянки в Державному земельному кадастрі. Може приймати значення: "зареєстровано", "скасовано" та інші стани, узгоджені між суб’єктами інформаційної взаємодії

  State

  2

  Відомості про земельну ділянку

  2.1

  Кадастровий номер

  [0-9][:] {1-22}

  Обов’язковий

  KadNum

  2.2

  Площа

  [0-9][,] {1-28}

  Обов’язковий

  Area

  2.3

  Одиниці виміру

  (кв. м, га)

  Обов’язковий

  AreaUnit

  2.4

  Місце розташування

  GroundArea: ParcelLocationInfo

  2.4.1

  Регіон

  Адміністративно-територіальна одиниця 1-го рівня {1-250}

  Обов’язковий. Автономна Республіка Крим, область, м. Київ, м. Севастополь

  Region

  2.4.2

  Район

  Адміністративно-територіальна одиниця 2-го рівня {1-250}

  Обов’язковий

  District

  2.4.3

  Населений пункт

  Адміністративно-територіальна одиниця 3-го рівня {1-250}

  Settlement

  2.4.4

  Додаткові відомості

  [набір 3] {1-1000}

  AdditionalInfoBlock

  2.4.5

  Адреса

  ParcelLocationInfo: ParcelAddress

  2.4.5.1

  Тип вулиці

  [набір 3] {1-250}

  StreetType

  2.4.5.2

  Назва вулиці

  [набір 3] {1-250}

  StreetName

  2.4.5.3

  Номер будинку

  [набір 3] {1-10}

  Building

  2.4.5.4

  Номер корпусу

  [набір 3] {1-10}

  Block

  2.5

  Кадастровий план зареєстрованої земельної ділянки

  2.5.1

  Графічне зображення

  Бінарний файл у форматі JPEG для кольорових. TIFF CCITTGroup4 для чорно-білих

  Обов’язковий

  GroundArea: PlanImage

  2.5.2

  Структурована інформація щодо кадастрового плану

  GroundArea: PlanStructured

  2.5.2.1

  Цільове призначення земельної ділянки

  [набір 3] {1-1000}

  Обов’язковий

  Purpose

  3

  Відомості про операцію (1..1) (обов’язковий елемент)

  GroundArea: Operation

  3.1

  Дата операції

  Дата

  Обов’язковий. Дата виконання операції щодо реєстрації земельної ділянки

  OperationDate

  3.2

  Час операції

  Час

  Обов’язковий. Рядок у форматі (HH24:MI:SS)

  OperationTime

  3.3

  Назва операції

  [набір 3] {1-1000}

  Обов’язковий. Назва операції щодо державної реєстрації земельної ділянки, скасування державної реєстрації, змін у реєстраційні записи (у т. ч. при виявленні технічних помилок)-3

  Name

  3.4

  Орган, що здійснив операцію

  [набір 3] {1-1000}

  Обов’язковий. Назва органу, що вніс запис щодо державної реєстрації земельної ділянки, скасування державної реєстрації, змін у реєстраційний запис

  Organization

  3.5

  Суть змін, виявлених технічних помилок

  [набір 3] {1-2000}

  EssenceErrors

  3.6

  Вид та найменування документа, в який внесено зміни, виправлення

  [набір 3] {1-1000}

  Відомості про документ, у якому виявлено технічну помилку

  KindNameDoc

  3.7

  Підстава для скасування запису про державну реєстрацію земельної ділянки

  [набір 3] {1-1000}

  CancelCause

  3.8

  Дата скасування запису про державну реєстрацію земельної ділянки

  Дата

  CancelDate

  3.9

  Кадастрові номери земельних ділянок

  [0-9] [: ,] {1-1000}

  Вказуються кадастрові номери земельних ділянок у результаті поділу, виділу частки, об’єднання яких утворилася земельна ділянка, щодо якої проведена державна реєстрація. Кадастрові номери розділяються комою

  CancelKadNum

  __________ -1Ідентифікатор файла є унікальним серед усіх файлів, структура яких визначена регламентами, затвердженими наказом Міністерства юстиції України, Міністерства аграрної політики та продовольства України від "___" _______ 2012 року № _______. -2[набір 2] включає такі символи: '- (),.ҐЄЇІіґєїЁёАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя та пробіл [набір 3] включає такі символи: !"#$%&'()*+,-‘’"""" ./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~№ҐЄЇІіґєїАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьюя та пробіл -3При наданні відомостей про зміни (у тому числі про виправлення технічної помилки) з атрибутів 2.2-2.5 заповнюються лише ті, які було змінено.

  Додаток 2 до Регламенту надання інформації про зареєстровані земельні ділянки органу державної реєстрації прав та про зареєстровані права на земельні ділянки органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру

  СТРУКТУРА даних інформаційного файла про зареєстровані речові права на земельні ділянки

  Назва інформаційного файла про зареєстровані речові права на земельні ділянки формується таким чином: "RRPDZK_[дата і час]_[ідентифікатор].xml", де [дата і час] — дата і час формування файла у форматі ДД_ММ_РРРР_ГГ_ХХ_СС; [ідентифікатор] — унікальний ідентифікатор файла-1.

  № з/п

  Атрибут

  Обмеження щодо вмісту

  Примітки

  Назва в XSD-схемі

  0

  Корінний елемент

  RrpData

  0.1

  Версія формату файла

  [набір 3] {1-10}

  Обов’язковий

  Version

  0.2

  Ідентифікатор файла

  [набір 3] {1-250}

  Обов’язковий. Атрибут, призначений для унікальної ідентифікації файла, наприклад GUID (відповідає ідентифікатору, що використовується в назві файла)

  FileId

  1

  Відомості про ОНМ (0..*)

  RrpData:ONMs:ONM

  1.1

  Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна

  [0-9] {1-28}

  Обов’язковий (крім випадку реєстрації у спеціальному розділі)

  RegNum

  1.2

  Кадастровий номер земельної ділянки

  [0-9][:] {1-22}

  Обов’язковий (крім випадку реєстрації у спеціальному розділі)

  KadNum

  1.3

  Стан запису про об’єкт нерухомого майна

  [набір 3] {1-250}

  Стан запису про об’єкт нерухомого майна, що приймає значення: зареєстровано, закрито, скасовано

  State

  1.4

  Цільове призначення земельної ділянки

  xs:string {1-1000}

  Вказується, якщо атрибут "Вид іншого речового права" має значення "право оренди земельної ділянки"

  Purpose

  2

  Відомості про право власності (0..1)

  ONM:Right (з атрибутом type="PossessionRight")

  2.0

  Номер запису про право власності

  [0-9] {1-28}

  Обов’язковий

  RegNum

  2.1

  Дата державної реєстрації права власності

  Дата і час

  Обов’язковий

  RegDate

  2.2

  Орган державної реєстрації прав

  [набір 3] {1-250}

  Обов’язковий

  Organization

  2.3

  Форма власності

  [набір 3] {1-250}

  Обов’язковий

  OwnershipForm

  2.4

  Вид спільної власності

  [набір 3] {1-250}

  Значення з переліку. Приймає значення: спільна сумісна, спільна часткова

  CommonOwnershipType

  2.5

  Розмір частки

  [0-9][,] [ /] {1-20}

  Part

  2.6

  Стан запису про право

  [набір 3] {1-250}

  Обов’язковий. Приймає значення: зареєстровано, припинено, скасовано

  State

  2.7

  Відомості про суб’єктів права власності (1..*) Згідно з пунктом 4 Відомостей про суб’єктів права

  PossessionRight:Subjects

  3

  Відомості про інше речове право (0..1) Відноситься до елемента ONM

  ONM:Right (з атрибутом type="OtherRight")

  3.1

  Номер запису про інше речове право

  [0-9] {1-28}

  Обов’язковий

  RegNum

  3.2

  Дата державної реєстрації іншого речового права

  Дата і час

  Обов’язковий

  RegDate

  3.3

  Орган державної реєстрації прав

  [набір 3] {1-250}

  Обов’язковий

  Organization

  3.4

  Вид іншого речового права

  [набір 3] {1-250}

  Обов’язковий. Значення з переліку-2

  OtherRightType

  3.5

  Доповнення до виду

  [набір 3] {1-250}

  OtherRightTypeAdditional

  3.6

  Ознака "Безстрокове"

  Так/Ні

  HasExpirationDate

  3.7

  Строк дії

  [набір 3] {1-250}

  ExpirationDate

  3.8

  Стан запису про інше речове право

  [набір 3] {1-250}

  Обов’язковий. Приймає значення: зареєстровано, припинено, скасовано, погашено

  State

  3.9

  Відомості про суб’єктів іншого речового права (0..*) Згідно з пунктом 4 Відомостей про суб’єктів права

  OtherRight:Subjects

  4

  Відомості про суб’єктів права

  Subject

  4.1

  Тип особи

  Одне з таких значень: фізична особа; юридична особа

  Обов’язковий

  4.2

  Вид суб’єкта

  [набір 3] {1-250}

  SubjectType

  Для типу особи — фізична особа

  Subjects: Subject (з атрибутом type="PhysicalPerson")

  4.2.1

  Прізвище, ім’я, по батькові

  [набір 2] {1-1000}

  Обов’язковий

  Name

  4.2.2

  Реєстраційний номер облікової картки платника податків

  [0-9] {10}

  Обов’язковий, якщо не вказано відомості про документ, що посвідчує особу (атрибути 4.2.3-4.2.6)

  Code

  4.2.3

  Тип документа

  [набір 3] {1-250}

  Обов’язковий, якщо не вказано відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків (атрибут 4.2.2)

  Document. Type

  4.2.4

  Серія та номер документа

  [набір 3] {1-50}

  Document.Number

  4.2.5

  Дата видачі

  Дата

  Document.IssueDate

  4.2.6

  Видавник

  [набір 3] {1-1000}

  Document.Issuer

  Для типу особи — юридична особа

  Subjects: Subject (з атрибутом type="JuridicalPerson")

  4.2.7

  Назва

  [набір 3] {1-1000}

  Обов’язковий

  Name

  4.2.8

  Податковий номер

  [0-9] {8-12}

  Обов’язковий. Вказується код за ЄДРПОУ

  Code

  5

  Відомості про операцію (1..1) (обов’язковий елемент)

  ONM:Operation

  5.1

  Дата операції

  Дата та час

  Обов’язковий. Дата та час виконання операції з сутністю, що передається

  OperationDate

  5.2

  Назва операції

  [набір 3] {1-250}

  Обов’язковий.

  Name

  5.3

  Орган, що виконав операцію

  [набір 3] {1-250}

  Обов’язковий. Орган, який виконав операцію з сутністю, що передається

  Organization

  __________ -1Ідентифікатор файла є унікальним серед усіх файлів, структура яких визначена регламентами, затвердженими наказом Міністерства юстиції України, Міністерства аграрної політики та продовольства України від "___" ________ 2012 року № _______. -2Значення з переліку: право користування (сервітут), право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право забудови земельної ділянки (суперфіцій), право постійного користування земельною ділянкою, право оренди земельної ділянки.

  Додаток 3 до Регламенту надання інформації про зареєстровані земельні ділянки органу державної реєстрації прав та про зареєстровані права на земельні ділянки органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру

  ЖУРНАЛ обліку переданих/отриманих файлів

  № з/п

  Назва інформаційного файла

  Тип файла*

  Дата, час формування файла

  Дата, час завантаження файла

  П.І. Б. співробітника суб’єкта інформаційної взаємодії, який завантажив файл

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  __________ * Тип файла: про зареєстровані речові права/про зареєстровані земельні ділянки.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.5/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Приклад служіння державі

  Президент Віктор Янукович висловив співчуття у звязку зі смертю колишнього міністра закордонних справ України Геннадія Удовенка.

  Питання вступу до Регіонального екологічного центру для Центральної та Східної Європи, Кабінет Міністрів України

  Питання вступу до Регіонального екологічного центру для Центральної та Східної Європи 1. Уповноважити Міністра екології та природних ресурсів Ставицького Едуарда Анатолійовича підписати Статут Регіонального екологічного центру для Центральної та Східної Європи та Угоду про правовий статус Регіонального екологічного центру.

  Про затвердження Порядку особистого прийому громадян керівництвом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2013 р. за № 1394/23926 Про затвердження Порядку особистого прийому громадян керівництвом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

  Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації положень Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті, Верховна Рада України

  ПОСТАНОВА  Верховної Ради України Верховна Рада України постановляє: 1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації положень Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (реєстр. № 2109а), поданий народними депутатами України Онищенком О. Р. і Шуфричем Н.І.

  Об адвокате - устами Клиентов

  Этот интернет сайт здоровский! работал на нем довольно часто. Думаю, что этот портал ожидает светлое будущее. Желаю удачи. Хотелося б встречаться с Вашими работами почаще!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b