Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації про забезпечення правомірного декларування максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію) та дотримання суб'єктами господарювання норм Податкового кодексу України, Державна податкова служба УкраїниДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 30.11.2012  № 1089
 2. Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації про забезпечення правомірного декларування максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію) та дотримання суб'єктами господарювання норм Податкового кодексу України

  Керуючись статтею 52 Податкового кодексу України( 2755-17 ), з метою забезпечення однакового підходу до практичного застосування норм податкового законодавства НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Узагальнюючу податкову консультацію про забезпечення правомірного декларування максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію) та дотримання суб'єктами господарювання норм Податкового кодексу України (додається).

  2. Департаменту взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю (Семченко О. В.) забезпечити оприлюднення наказу на веб-порталі ДПС України та у засобах масової інформації.

  3. Головам державних податкових служб в АР Крим, областях, містах Києві, Севастополі та Окружної державної податкової служби — Центрального офісу з обслуговування великих платників податків ДПС довести наказ до відома підпорядкованих органів ДПС.

  4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Ігнатова А. П

  Голова

  О. В. Клименко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ДПС України 30.11.2012 № 1089

  Узагальнююча податкова консультація про забезпечення правомірного декларування максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію) та дотримання суб'єктами господарювання норм Податкового кодексу України( 2755-17 )

  У консультації використовуються такі скорочення:

  - Податковий кодекс України( 2755-17 ) — Кодекс;

  - Закон України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР  ( 481/95-ВР )"Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" — Закон № 481/95;

  - форма Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)( z0078-11 ), затверджена спільним наказом Державної митної служби України та Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 № 1535/1027, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.01.2011 за № 78/18816, — Декларація;

  - Порядок складання та подання декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)( z0078-11 ), затверджений спільним наказом Державної митної служби України та Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 № 1535/1027, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.01.2011 за № 78/18816, — Порядок;

  - форма Декларації акцизного податку( z0086-11 ), Порядок заповнення та подання Декларації акцизного податку ( z0086-11 ), затверджені наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 № 1030, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 86/18824, — Декларація № 1030.

  Щодо термінів подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)( z0078-11 )

  Статтею 220 Кодексу( 2755-17 ) встановлено особливості обчислення податку за адвалорними ставками. Зокрема, встановлення максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукції) здійснюється виробником або імпортером товарів (продукції) шляхом декларування таких цін.

  Декларація( z0078-11 ) подається відповідному центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, у формі, визначеній центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

  У Декларації( z0078-11 ) повинні міститися відомості про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на всі підакцизні товари (продукцію), що виробляються ним в Україні, або на всі підакцизні товари (продукцію), що імпортуються ним в Україну, і дата, з якої встановлюються максимальні роздрібні ціни.

  Декларація( z0078-11 ) повинна бути подана виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції) відповідному центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дати встановлення максимальних роздрібних цін.

  Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, може відмовити у прийнятті Декларації( z0078-11 ) лише у разі подання її пізніше ніж за п'ять календарних днів до дати встановлення у ній максимальних роздрібних цін або невідповідності формі, визначеній центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики (пункт 220.5 статті 220 Кодексу( 2755-17 )).

  Зміна будь-яких відомостей, що містяться у Декларації ( z0078-11 ), поданій виробником або імпортером відповідно центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, може здійснюватися не частіше одного разу на місяць.

  На сьогодні форму ( z0078-11 )Декларації( z0078-11 ), Порядок( z0078-11 ) затверджено спільним наказом Державної митної служби України та Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 № 1535/1027.

  Пунктами 2.1 та 2.3 розділу II Порядку( z0078-11 ) визначено, що Декларація( z0078-11 ) повинна бути подана виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції) не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дати встановлення та запровадження максимальних роздрібних цін. Установлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на зазначені у Декларації товари (продукцію) запроваджуються з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому Декларацію подано.

  Таким чином, зміна будь-яких відомостей, що містяться у Декларації ( z0078-11 ), може здійснюватися не частіше одного разу на місяць шляхом подання Декларації у будь-який день місяця, але не пізніше ніж за п'ять календарних днів до початку наступного місяця.

  Щодо нанесення максимальних роздрібних цін на упаковку

  Пунктом 220.11 статті 220 Кодексу( 2755-17 ) передбачено, що встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) повинні наноситися на споживчу упаковку таких товарів разом із датою їх виробництва.

  Отже, нанесена на споживчу упаковку ціна та дата виробництва повинні відповідати максимальній роздрібній ціні, запровадженій у цей період виробництва.

  Щодо зазначення максимальних роздрібних цін у Декларації ( z0078-11 ) відповідно до власної назви підакцизного товару (продукції) та додаткової характеристики

  Пунктом 3.3 розділу III Порядку( z0078-11 ) передбачено, що у графі 4 "Власна назва підакцизного товару (продукції) з додатковою інформацією щодо характеристик (за наявності)" вказується перелік підакцизних товарів (продукції), що виробляються виробником в Україні або імпортуються імпортером в Україну за їх власною назвою. Зокрема, підакцизний товар (продукція) з однією власною назвою і різною додатковою інформацією щодо характеристик, на яку встановлено різні максимальні роздрібні ціни, зазначається в окремому рядку.

  Пунктами 3 та 4 статті 11 Закону № 481/95( 481/95-ВР ) встановлено порядок маркування тютюнових виробів, які реалізуються в Україні: на кожній одиниці тютюнової продукції (сигареті, цигарці тощо) вказується власна назва виробу; на кожній пачці, коробці або сувенірній коробці — найменування підприємства-виробника або тютюнової компанії; загальна та власна назви; відомості щодо вмісту смоли та нікотину в диму однієї сигарети (щодо сигарет). Виробник може наносити на етикетки додаткову інформацію щодо характеристики продукту.

  Характеристика продукту — це сукупність одного чи декількох властивостей продукту, що входять до його якісних показників та розглядаються до відповідних умов його створення чи споживання (у цьому випадку розглядаються сигарети, сигари, сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну та інші). Для кожного виду товару (продукції) є відповідний ДСТУ, який його характеризує.

  Отже, на товар (продукцію), який відрізняється від іншого кольором розривної стрічки, логотипом компанії на пачці або іншими відомостями, які не належать до характеристики товару (продукції), не може бути встановлено декілька максимальних роздрібних цін.

  Статтею 220 Кодексу( 2755-17 ) визначені особливості обчислення акцизного податку за адвалорними ставками. Так, пунктом 220.1 статті 220 Кодексу передбачено, що встановлення максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію) здійснюється виробником або імпортером товарів (продукції) шляхом декларування таких цін.

  Крім того, обчислення сум акцизного податку з тютюнових виробів здійснюється одночасно за адвалорними та специфічними ставками (п. 221.1 ст. 221 Кодексу( 2755-17 )).

  Таким чином, встановлення різних максимальних роздрібних цін на товар з однією власною назвою та однаковою інформацією щодо його характеристик впливає на суму акцизного податку на тютюнові вироби, обчислену одночасно за адвалорними та специфічними ставками податку, та призводить до маніпулювання (викривлення) платниками податків податковими зобов'язаннями з акцизного податку на тютюнові вироби.

  У разі встановлення в раніше поданій декларації помилок платник податку може скористатися правом, встановленим п. 50.1 Кодексу( 2755-17 ), щодо уточнення таких відомостей.

  Директор Департаменту оподаткування юридичних осіб

  Л. Г. Павелко

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Про попередження епідемічних ускладнень внаслідок надзвичайних ситуацій, викликаних повенями, Державна санітарно-епідеміологічна служба України

  Про попередження епідемічних ускладнень внаслідок надзвичайних ситуацій, викликаних повенями З метою попередження епідемічних ускладнень серед населення України та мінімізації їх наслідків, відповідно до ст. 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"( 4004-12 ) та пункту 4.31 Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України( 400/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 400, ПОСТАНОВЛЯЮ:

  Из-за халатности столичных налоговиков киевский бюджет потерял 1,5 млн грн

  Прокуратурой города Киева возбуждено уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служащими ГНИ своих обязанностей, в результате чего столичный бюджет не получил почти 1,5 млн гривен ...

  Про затвердження фінансового плану Державної іпотечної установи на 2013 рік, Кабінет Міністрів України

  Про затвердження фінансового плану Державної іпотечної установи на 2013 рік Затвердити фінансовий план Державної іпотечної установи на 2013 рік, що додається до оригіналу.

  Яким буде майбутній уряд Ізраїлю?

  Центристська партія Єш Атид здобула другий результат на парламентських виборах в Ізраїлі. Новостворена політична сила на чолі з колишнім тележурналістом Яїром Лапідом отримала 19 мандатів.

  Об адвокате - устами Клиентов

  Этот интернет портал классный! Пользовался очень чуть ли не по три раза на день. Этот сайт ждет хорошее будущее. Удачи Вам, ребята. Хотелося б видеться с Вашими трудами чаще! Дерзайте!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b