Про схвалення Концепції створення єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами, Кабінет Міністрів УкраїниКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 7 листопада 2012 р. № 870-р Київ

  Про схвалення Концепції створення єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами

  1. Схвалити Концепцію створення єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами, що додається.

  2. Визначити Державну міграційну службу державним замовником робіт із створення єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами.

  Прем'єр-міністр України

  М. АЗАРОВ

  Інд. 70

  СХВАЛЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 870-р

  КОНЦЕПЦІЯ створення єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами

  Загальна частина

  Інтеграція України до Європейського Союзу потребує нових підходів до регулювання міграційних процесів, а саме запровадження сучасних технологій у діяльність органів державної влади для забезпечення виконання покладених на них завдань і функцій, надання такими органами послуг у сфері міграції, оперативного отримання актуальної і достовірної інформації про стан та тенденції міграційних процесів, виявлення причинно-наслідкових зв’язків, їх негативного впливу на соціально-економічний стан України.

  Ця концепція визначає шляхи та етапи створення єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами (далі — інформаційно-аналітична система), застосування якої спрямоване на автоматизацію діяльності ДМС і приведення з урахуванням кращого досвіду Європейського Союзу системи державного управління міграційними процесами у відповідність із стандартами Європейського Союзу.

  Проблема, яка потребує розв’язання

  ДМС відповідно до покладених на неї завдань забезпечує формування інформаційних ресурсів, які складаються з персональних даних громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України у передбачених законом випадках. Водночас відсутність на сьогодні в Україні автоматизованої системи обліку таких даних не дає можливості ДМС в повній мірі виконувати основні завдання.

  Неврегульованість процесів інформаційної взаємодії органів державної влади, управління інформаційними відносинами під час обробки інформації з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, обміну такою інформацією між органами державної влади суттєво ускладнює управління міграційними процесами.

  На даний час не існує інформаційних ресурсів, які складаються з персональних даних про оформлені і видані ДМС паспортні документи громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, а також про втрату та визнання таких документів недійсними.

  Відсутня єдина інформаційна (автоматизована) система ведення обліку та аналізу міграційних процесів із забезпеченням конституційних гарантій щодо недопущення поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди. Крім того, на сьогодні відсутня система електронного обліку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та не забезпечені можливості ведення обліку іноземців та осіб без громадянства, які в’їжджають на територію України, із фіксуванням їх біометричних даних.

  Водночас державна міграційна політика повинна забезпечувати ефективне управління міграційними процесами.

  З огляду на зазначене для формування виваженої державної міграційної політики у сфері регулювання процесів трудової міграції необхідно проводити постійний моніторинг стану зовнішньої трудової міграції та створити інформаційно-аналітичну систему, функціонально сумісну з міжнародними інформаційними системами, що дасть змогу отримувати об’єктивну інформацію про стан міграційних процесів у державі і моделювати їх вплив на соціально-економічний розвиток держави.

  Мета Концепції

  Метою Концепції є визначення підходів до формування та створення інформаційно-аналітичної системи, яка дасть можливість автоматизувати процеси діяльності ДМС, здійснювати обмін інформацією з іншими органами державної влади з метою забезпечення реалізації ними державної політики у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших категорій мігрантів, а також сприятиме удосконаленню системи державного управління міграційними процесами відповідно до міжнародних стандартів у сфері реалізації прав людини.

  Шляхи реалізації Концепції

  Створення інформаційно-аналітичної системи здійснюється з урахуванням державних і міжнародних стандартів та застосуванням сучасних технологій обробки інформації шляхом:

  розроблення і прийняття законодавчих актів з питань забезпечення відповідно до закону збирання, зберігання та використання інформації про громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, а також нормативно-правових актів з питань застосування інформаційних технологій для забезпечення обміну інформацією з відповідними органами виконавчої влади, які беруть участь в управлінні міграційними процесами;

  створення інформаційних ресурсів, які складаються з персональних даних про оформлені і видані ДМС паспортні документи громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, а також про втрату та визнання таких документів недійсними;

  створення єдиного інформаційного ресурсу у сфері протидії нелегальній міграції, що містить інформацію про іноземців та осіб без громадянства, затриманих за порушення порядку перетинання державного кордону, порядку перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію, а також осіб, притягнутих до відповідальності за незаконне переправлення іноземців та осіб без громадянства через державний кордон, порушення порядку оформлення для них документів на право перебування в Україні та порядку надання їм житла, транспортних засобів чи інших послуг;

  розроблення та запровадження інформаційної (автоматизованої) системи ведення обліку та аналізу міграційних процесів із забезпеченням конституційних гарантій щодо недопущення поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди;

 1. створення комплексної системи захисту інформації;
 2. організації центру адміністрування та управління інформаційно-аналітичною системою;
 3. розроблення веб-порталу згідно з Концепцією розвитку електронного урядування в Україні( 2250-2010-р ), схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. № 2250 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 97, ст. 3443), за допомогою якого надаватимуться адміністративні послуги в міграційній сфері з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

  застосування системи електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису та її інтеграції до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади;

  формування телекомунікаційної мережі, яка забезпечить обмін даними, телефонний зв’язок, проведення відеоконференцій між ДМС та її територіальними органами і підрозділами. Для гарантованого передавання даних та взаємодії телекомунікаційних мереж органів державної влади передбачається максимальне використання Національної системи конфіденційного зв’язку;

  забезпечення доступу до інформаційно-аналітичної системи органів державної влади для виконання покладених на них функцій та завдань;

  здійснення заходів з інтеграції інформаційно-аналітичної системи до міжнародних інформаційних систем, зокрема візової інформаційної системи;

  автоматизації процесів обробки інформації з використанням електронних носіїв інформації, що містяться в паспортних документах громадян України, іноземців та осіб без громадянства, відповідно до стандартів ІКАО та Європейського Союзу;

 4. здійснення заходів із залучення міжнародної технічної допомоги;
 5. отримання за авторськими договорами права на користування програмним забезпеченням інформаційно-аналітичної системи з усіма майновими авторськими правами.

  Етапи реалізації Концепції

  Концепцію передбачається реалізувати протягом 2013-2015 років.

  На першому етапі створення інформаційно-аналітичної системи передбачається:

  проведення аналізу змісту та структури державних інформаційних ресурсів у сфері міграційної політики, які містять відомості про фізичних осіб, з метою подальшої оптимізації;

  розроблення і прийняття законодавчих актів з питань забезпечення відповідно до закону збирання, зберігання та використання інформації про громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України;

  розроблення та прийняття нормативно-правових актів з питань застосування інформаційних технологій для забезпечення обміну інформацією з відповідними органами виконавчої влади, які беруть участь в управлінні міграційними процесами;

  розроблення технічного завдання із створення інформаційно-аналітичної системи та відповідного проекту;

 6. організація телекомунікаційної мережі між ДМС та її територіальними органами і підрозділами;
 7. здійснення заходів із забезпечення інформаційного обміну з іншими органами державної влади в обсягах, необхідних і достатніх для виконання функцій та завдань ДМС, у тому числі в частині впровадження заходів у сфері державної міграційної політики згідно із законодавством;

  запровадження організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення захисту персональних даних про громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України;

 8. створення системи захисту інформації;
 9. здійснення заходів із забезпечення доступу до міжнародних інформаційних ресурсів;
 10. створення веб-порталу інформаційно-аналітичної системи.
 11. На другому етапі створення інформаційно-аналітичної системи передбачається:

  введення в дію інформаційних ресурсів, створених ДМС, відповідно до законодавства у сфері захисту інформації та персональних даних;

  запровадження інформаційної (автоматизованої) системи обліку та аналізу міграційних процесів із забезпеченням конституційних гарантій щодо недопущення поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди;

 12. впровадження системи електронного документообігу з використанням цифрового підпису;
 13. здійснення заходів із забезпечення доступу органів державної влади до інформаційно-аналітичної системи для виконання покладених на них функцій та завдань;

 14. створення центру адміністрування та управління інформаційно-аналітичною системою;
 15. отримання атестата відповідності комплексної системи захисту інформації вимогам нормативних документів з питань технічного захисту інформації;

 16. реєстрація інформаційно-аналітичної системи у Державному реєстрі баз персональних даних.
 17. На третьому етапі передбачається:

  здійснення моніторингу міграційних процесів з використанням засобів інформаційно-аналітичної системи;

  проведення аналізу законності перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, збір відомостей про факти порушень іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні;

  проведення аналізу та оцінювання ризиків міграційних процесів з метою виявлення негативних тенденцій і прийняття рішень щодо управління зазначеними процесами;

  підготовка пропозицій щодо зменшення негативного впливу міграційних процесів на соціально-економічний розвиток держави.

  Очікувані результати

  Реалізація Концепції дасть змогу:

  підвищити ефективність державного управління міграційними процесами, отримати державний інформаційний ресурс для управління ними, сформувати інформаційно-аналітичну систему;

  забезпечити інформаційно-технічну діяльність органів державної влади, спрямовану на гарантування громадянам їх конституційних прав на свободу пересування і вільний вибір місця проживання;

  автоматизувати процеси обробки інформації з використанням електронних носіїв інформації, що міститься в паспортних документах громадян України, іноземців та осіб без громадянства, відповідно до стандартів ІКАО та Європейського Союзу;

  збільшити кількість адміністративних послуг, які надаються з використанням інформаційних ресурсів ДМС;

 18. проводити моніторинг та аналіз динаміки міграційних та демографічних процесів;
 19. сприяти інтеграції іммігрантів, що перебувають в Україні на законних підставах, в українське суспільство;

  підвищити рівень національної безпеки шляхом прогнозування міграційних процесів з урахуванням сучасної та передбачуваної соціально-економічної і суспільно-політичної ситуації, що склалася у сфері трудової міграції.

  Створення інформаційно-аналітичної системи сприятиме виконанню Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, який схвалено на саміті Україна — Європейський Союз (22 листопада 2010 р., м. Брюссель, Королівство Бельгія), та ліквідації різниці між міграційними процедурами в Україні та країнах Європейського Союзу.

  Джерела фінансування

  Фінансування заходів, пов’язаних з реалізацією цієї Концепції, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Про визнання недійсними та видачу ліцензій на здійснення митної брокерської діяльності, Державна митна служба України

  Про визнання недійсними та видачу ліцензій на здійснення митної брокерської діяльності Відповідно до статті 405 Митного кодексу України( 4495д-17 ), Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"( 1775-14 ) та Ліцензійних умов провадження посередницької діяльності митного брокера( z0469-09 ), затверджених наказом Держкомпідприємництва, Держмитслужби України від 13.05.2009 № 89/445, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.05.2009 за № 469/16485, НАКАЗУЮ:

  Про призначення І. Росіцького головою Тисменицької районної державної адміністрації Івано-Франківської області, Президент України

  Розпорядження  Президента України Призначити РОСІЦЬКОГО Івана Карловича головою Тисменицької районної державної адміністрації Івано-Франківської області.

  Зарегистрировано 33 уголовных производства по результатам проверок условий работы заключенных

  Генеральной прокуратурой Украины совместно с прокурорами областей проверено соблюдение Законов Украины «Об охране труда», «Об оплате труда», «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» во время работы осужденных.

  Приняты изменения в КАС, регулирующие особенности дел о выдворении иностранцев

  Верховный Совет Украины принял во втором чтении и в целом проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «О правовом статусе ...

  Об адвокате - устами Клиентов

  Хочется просто сказать спасибо!. Случайно набрел на сайт, чему очень рад! С большим удовольствием сошлюсь на Вас на своей страничке в блоге!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b