Про затвердження Порядку формування, що здійснюють його видобуток, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетикиНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

 1. 13.09.2012  № 1177
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 жовтня 2012 р. за № 1705/22017

  Про затвердження Порядку формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб’єктів господарювання, що здійснюють його видобуток

  Відповідно до Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"( 2467-17 ), Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059( 1059/2011 ) "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити Порядок формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб’єктів господарювання, що здійснюють його видобуток ( z1705-12 ) (додається).

  2. Управлінню цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

  Голова Комісії

  С. Тітенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова НКРЕ 13.09.2012  № 1177

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 жовтня 2012 р. за № 1705/22017

  ПОРЯДОК формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток

  I. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про засади функціонування ринку природного газу"( 2467-17 ), "Про ціни і ціноутворення"( 5007-17 ), "Про захист економічної конкуренції"( 2210-14 ) та інших законодавчих актів, якими регулюються питання забезпечення проведення цінової політики на ринку природного газу.

  1.2. Цей Порядок визначає механізм формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток, із забезпеченням єдиних принципів та методичних основ формування цін на природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ (далі — природний газ).

  1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

 3. базовий період — період тривалістю рік, який передує планованому періоду;
 4. економічно обґрунтовані витрати на планований період — витрати суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, планування яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм, технологічних регламентів, обмежених нормами Податкового кодексу України( 2755-17 ), які складаються з витрат, пов'язаних з операційною діяльністю, та фінансових витрат (крім витрат на створення кваліфікаційних активів);

 5. планований період — період тривалістю рік, на який здійснюється розрахунок ціни;
 6. нецільове або необґрунтоване використання коштів — використання коштів на цілі або у розмірах, не передбачених затвердженою ціною та/або затвердженою інвестиційною програмою;

  розрахункове обґрунтування ціни — розрахунок на планований період економічно обґрунтованих витрат, розрахункового прибутку та рентної плати;

  розрахунковий прибуток — розрахункова сума прибутку суб'єкта господарювання від здійснення діяльності з видобутку природного газу, яка формується з урахуванням витрат на сплату податку на прибуток та витрат на виконання інвестиційної програми у планованому періоді, за вирахуванням амортизаційних відрахувань та інших джерел, що залучаються під виконання цієї програми;

  суб'єкт господарювання, що здійснює видобуток природного газу — підприємство, частка держави у статутному фонді якого становить 50 відсотків та більше, господарське товариство, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) якого перебуває у статутному фонді іншого господарського товариства, контрольним пакетом акцій якого володіє держава, а також дочірнє підприємство, представництво та філія такого підприємства і товариства, учасника договору про спільну діяльність та/або особа, уповноважена договором про спільну діяльність, укладеним за участю зазначеного підприємства (а саме учасник договору про спільну діяльність, відповідно до якого вартість вкладу підприємства, частка держави у статутному фонді якого становить 50 відсотків та більше, господарського товариства, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) якого перебувають у статутному фонді іншого господарського товариства, контрольним пакетом акцій якого володіє держава, а також дочірнього підприємства, представництва та філії такого підприємства і товариства становить 50 відсотків та більше загальної вартості вкладу учасника договору про спільну діяльність);

  ціна на природний газ — ціна на природний газ власного видобутку, установлена НКРЕ для суб'єкта господарювання, що здійснює його видобуток, яка забезпечує відшкодування економічно обґрунтованих витрат, сплату податків, інших обов'язкових платежів, зборів, відрахувань та отримання прибутку, достатнього для забезпечення виконання інвестиційної програми.

  Термін "товарний природний газ" вживається у цьому Порядку в значенні, наведеному в Законі України "Про засади функціонування ринку природного газу"( 2467-17 ).

  1.4. Положення цього Порядку поширюються на суб'єктів господарювання, що здійснюють видобуток природного газу, визначених у статті 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"( 2467-17 ).

  1.5. Ціни, розраховані відповідно до цього Порядку, повинні забезпечувати суб'єктам господарювання, що здійснюють видобуток природного газу:

 7. покриття економічно обґрунтованих витрат виробництва на планований період;
 8. отримання прибутку, достатнього для забезпечення виконання інвестиційної програми, окремо по кожному родовищу з видобутку природного газу на планований період;

 9. сплату всіх податків і зборів відповідно до чинного законодавства України.
 10. II. Формування та розрахунок цін на природний газ

  2.1. Формування цін на природний газ здійснюється відповідно до чинного законодавства України на підставі річних планів з видобутку природного газу (обсягів товарної продукції видобутку), економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених державними нормативами (нормами) витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), а також цін у планованому періоді, визначених, виходячи з прогнозних індексів цін виробників промислової продукції, затверджених в установленому порядку постановою Кабінету Міністрів України на відповідний рік.

  2.2. Основними аналітичними показниками при визначенні цін на природний газ є економічно обґрунтовані витрати, пов'язані з видобутком природного газу, та обсяги його товарної продукції.

  2.3. Не включаються до розрахунку цін на природний газ витрати, які не використовуються для визначення об’єкта оподаткування відповідно до вимог розділу III Податкового кодексу України( 2755-17 ) або перевищують межі відповідних витрат.

  2.4. Облік видобутого природного газу здійснюється шляхом застосування системи вимірювання його кількості.

  Обсяг товарного природного газу визначається як різниця між обсягами видобутого природного газу та обсягами фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу під час його видобування, підготовки до транспортування, які не мають перевищувати встановлених нормативних обсягів, а також обсягів, які використовуються для забезпечення власних потреб суб’єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, зокрема виробничих потреб об'єктів видобутку, підготовки та транспортування природного газу, нафти і газового конденсату (технологічні цехи капітального ремонту свердловин, спецавтотранспорт, ремонтні майстерні, адміністративні споруди), виробництва тепла для опалення об'єктів, що обліковуються на балансі такого підприємства, і обсягів природного газу, які використовують на об'єктах суб’єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, для виробництва продуктів нафто- та газопереробки.

  Ведення обліку та визначення розмірів нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу під час його видобування, підготовки до транспортування та транспортування здійснюється в розрізі кожного родовища та в цілому для суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, відповідно до Порядку ведення обліку нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування ( z0636-05 ), затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 18 травня 2005 року № 224, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 червня 2005 року за № 636/10916, та Порядку визначення розмірів нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час видобування, підготовки до транспортування та транспортування( z0015-05 ), затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 30 вересня 2004 року № 604 ( z0014-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 січня 2005 року за № 15/10295.

  При розрахунку цін на природний газ обсяги нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу при його видобутку, підготовці до транспортування, а також обсяги газу, що використовуються для власних потреб суб’єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, у грошовому виразі не оцінюються.

  2.5. Суб'єкт господарювання, що здійснює видобуток природного газу, зобов'язаний вести окремий облік доходів та витрат за кожним видом діяльності (продукції) та забезпечувати обґрунтований розподіл витрат між діяльністю з видобутку природного газу та іншими видами господарської діяльності.

  2.6. Планування витрат для включення їх до повної планованої собівартості видобутого природного газу здійснюється з урахуванням витрат, пов'язаних з операційною діяльністю, та фінансових витрат (крім фінансових витрат, які включені до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку).

  До планованих витрат, пов'язаних з операційною діяльністю, включаються:

 11. планована виробнича собівартість видобутого природного газу;
 12. адміністративні витрати;
 13. витрати на збут;
 14. інші операційні витрати.

  2.7. Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу. Розмір витрат визначається на підставі державних і галузевих нормативів використання палива, електроенергії, матеріалів, норм та розцінок з оплати праці, нормативів витрат із управління та обслуговування виробництва.

  Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням фактичних витрат за базовий період, прогнозу індексів цін виробників промислової продукції та на підставі кошторисів на планований період.

  Планування витрат з оплати праці працівників здійснюється з урахуванням темпу росту законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

  2.8. Планування і калькулювання собівартості видобутого природного газу здійснюється в розрахунку на планований період.

  2.9. До планованої виробничої собівартості видобутого природного газу включаються плановані витрати, пов'язані з видобутком природного газу, а саме: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі та загальновиробничі витрати.

  2.9.1. До складу прямих матеріальних витрат включається вартість:

  основних, допоміжних, пально-мастильних та інших матеріалів, комплектуючих виробів, будівельних матеріалів для ремонтно-експлуатаційних потреб, запасних частин і малоцінних швидкозношуваних предметів, необхідних для забезпечення видобутку природного газу. До цього елемента витрат включається також вартість робочого агента (стисле повітря, вода, сухий газ, азот та інше), який закачується в пласт з метою підтримання пластового тиску. Витрати визначаються на основі норм використання таких ресурсів та цін (тарифів) на них;

  палива та енергії, необхідних для забезпечення видобутку природного газу. Вартість усіх видів палива та енергії, що закуповується, яка витрачається на технологічні, силові та інші промислово-виробничі потреби, визначаються на основі цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси, які повинні бути не вищі за ціни, що склалися на відповідному ринку.

  2.9.2. До складу прямих витрат на оплату праці включаються:

  заробітна плата виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з технологічним процесом видобутку, що визначається виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, установлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;

  додаткова заробітна плата виробничого персоналу, що визначається виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які відповідно до Податкового кодексу України( 2755-17 ) включаються до витрат, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, премій, пов'язаних із виконанням виробничих завдань і функцій.

  2.10.3. До складу інших прямих витрат включаються:

 15. відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу;
 16. амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення;

  виробничі витрати, безпосередньо пов'язані з конкретним об'єктом витрат (витрати на забезпечення безпеки, діагностика та дефектоскопія, ремонт і обслуговування основних засобів, геофізичні роботи, податки і збори, інші витрати).

  Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку ціни визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення у планованому періоді.

  Розрахунок амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, здійснюється відповідно до Податкового кодексу України ( 2755-17 ).

  2.9.4. До складу загальновиробничих витрат включаються:

  витрати на управління виробництвом, що визначаються з урахуванням чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів, дільниць і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін, які відповідно до Податкового кодексу України( 2755-17 ) включаються до витрат, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень персоналу цехів, дільниць, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до законодавства);

  амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного) призначення, розрахована відповідно до вимог Податкового кодексу України( 2755-17 );

  витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування, оперативну оренду основних засобів, у тому числі внутрішньопромислових газопроводів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

 17. витрати на удосконалення технології та організацію виробництва;
 18. витрати на централізоване водопостачання, водовідведення, освітлення, дезінфекцію, дератизацію, вивезення сміття та інші заходи, пов'язані з утриманням виробничих приміщень;

  витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу, відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю послуг);

  витрати на охорону праці, дотримання вимог техніки безпеки і охорону навколишнього природного середовища;

  витрати на пожежну і сторожову охорону об'єктів виробничого та загальновиробничого призначення, утримання санітарних зон;

  сума витрат, пов’язаних з розвідкою/дорозвідкою та облаштуванням родовищ з видобутку природного газу (за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки цих родовищ, понесених з дати зарахування таких свердловин до експлуатаційного фонду, а також інших витрат, пов’язаних з придбанням/виготовленням основних засобів, які підлягають амортизації згідно зі статтею 148 розділу III Податкового кодексу України( 2755-17 ));

  витрати по приведенню займаних земельних ділянок у попередній стан, що здійснюється відповідно до чинного законодавства;

 19. податки і збори;
 20. інші витрати загальновиробничого характеру.

  2.10. До складу адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням суб'єкта господарювання щодо діяльності з видобутку природного газу, а саме:

  витрати на оплату праці апарату управління та іншого загальногосподарського персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури, які визначаються виходячи з чисельності за штатним розписом і встановлених на підприємстві основної та додаткової заробітних плат, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, що відповідно до Податкового кодексу України( 2755-17 ) включаються до витрат, які враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування;

  відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування апарату управління підприємства та іншого загальногосподарського персоналу, виходячи із запланованих витрат на оплату праці;

  інші витрати на утримання апарату управління підприємства та іншого загальногосподарського персоналу (службові відрядження, підготовка і перепідготовка кадрів, використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, придбання канцелярських товарів, періодичних професійних видань);

  амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського використання, визначена відповідно до вимог Податкового кодексу України( 2755-17 );

  витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання (ремонт, оперативна оренда, страхування майна, централізоване водопостачання, водовідведення, освітлення, охорона);

  витрати на оплату професійних послуг (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо), що отримуються для забезпечення господарської діяльності з видобутку природного газу;

 21. витрати на оплату послуг зв'язку (поштовий, телеграфний, телефонний, телефакс тощо);
 22. витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків;
 23. витрати, пов'язані зі сплатою податків і зборів, крім витрат, що включаються до виробничої собівартості;

  витрати на придбання пально-мастильних матеріалів для потреб апарату управління підприємства та іншого персоналу, залученого до обслуговування адміністративної інфраструктури.

  Адміністративні витрати включаються до ціни на природний газ у розмірі, що не перевищує 5 відсотків планованої виробничої собівартості.

  2.11. До складу витрат на збут включаються витрати, безпосередньо пов'язані зі збутом видобутого природного газу, а саме:

  витрати на оплату праці персоналу, що безпосередньо здійснює збут природного газу, які визначаються виходячи з чисельності за штатним розписом і встановлених на підприємстві основної і додаткової заробітних плат, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, що відповідно до Податкового кодексу України( 2755-17 ) включаються до витрат, які враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування;

  відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування персоналу, що безпосередньо здійснює збут природного газу, обсяг яких визначається виходячи із запланованих витрат на оплату праці;

  оплата службових відряджень, витрати на підготовку та перепідготовку персоналу, що безпосередньо здійснює збут природного газу;

  амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів підрозділів, що безпосередньо здійснюють збут природного газу, яка розраховується відповідно до вимог Податкового кодексу України( 2755-17 );

  витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, безпосередньо пов’язаних зі збутом природного газу (ремонт, плата за оперативну оренду, страхування майна, опалення, освітлення, охорона);

 24. витрати на оплату інформаційних послуг, безпосередньо пов’язаних зі збутом природного газу;
 25. витрати на канцелярські товари і виготовлення розрахункових документів щодо оплати послуг, безпосередньо пов’язаних зі збутом природного газу.

  Обсяг витрат на збут природного газу визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін (тарифів) у такому періоді.

  2.12. До складу інших операційних витрат включаються витрати, пов'язані з операційною діяльністю з видобутку природного газу, які не увійшли до складу виробничої собівартості, адміністративних витрат і витрат на збут природного газу.

  До складу інших операційних витрат, які при розрахунку ціни на природний газ не включаються, відносяться:

  суми коштів списаної безнадійної дебіторської заборгованості та нарахованого резерву сумнівних боргів;

 26. витрати, пов’язані з утриманням об'єктів соціальної інфраструктури;
 27. суми коштів, що відраховуються професійним спілкам (їх організаціям) для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;

 28. суми коштів визнаних штрафів, пені, неустойки;
 29. суми коштів нестачі та втрати від пошкодження цінностей;
 30. витрати, пов’язані з купівлею-продажем валюти та втрати від операційної курсової різниці;
 31. суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, а також благодійної, спонсорської та шефської допомоги;

 32. вартість реалізованих виробничих запасів;
 33. інші витрати, що не передбачені пунктом 138.3 статті 138 та статтею 139 розділу III Податкового кодексу України( 2755-17 ) для визначення об’єкта оподаткування.

  2.13. До фінансових витрат, пов'язаних з видобутком природного газу, включаються витрати на сплату процентів (за користування отриманими кредитами) та інші витрати, пов'язані з обслуговуванням запозичень (крім фінансових витрат, які включені до кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку).

  Фінансові витрати включаються до розрахунку повної собівартості лише за кредитними договорами, запозичення за якими та умови яких узгоджені відповідно до чинного законодавства.

  2.14. Розрахунковий прибуток суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, формується з урахуванням витрат на виконання інвестиційної програми у планованому періоді, за вирахуванням амортизаційних відрахувань та інших джерел, що залучаються для виконання цієї програми, витрат на сплату податку на прибуток та відрахувань частини чистого прибутку (доходу) до державного бюджету.

  У разі відсутності затвердженої відповідно до чинного законодавства інвестиційної програми щодо діяльності з видобутку природного газу, витрати на виконання інвестиційної програми під час визначення ціни на природний газ враховуються на мінімально можливому рівні.

  2.15. Інвестиційна програма передбачає здійснення заходів, пов'язаних з розвитком газодобувної галузі.

  Інвестиційна програма щорічно затверджується суб'єктом господарювання, що здійснює видобуток природного газу, у встановленому порядку відповідно до його статутних документів та відповідним органом центральної виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі.

  До зазначеної інвестиційної програми додаються техніко-економічні розрахунки або бізнес-плани, якими підтверджується ефективність передбачуваних капітальних вкладень та визначаються джерела інвестиційних ресурсів і строк реалізації проектів.

  У процесі формування ціни на видобутий природний газ суб'єкт господарювання визначає джерела фінансування капітальних інвестицій за рахунок амортизації та планованого прибутку, а також інших джерел, що залучаються під інвестиційну програму.

  2.16. Ціна видобутого природного газу розраховується за формулою:

  Цвид = (Ввид + Пвид + Р) / Vвид,

 34. де
 35. Ввид

  -

 36. економічно обґрунтовані витрати суб'єкта господарювання з видобутку природного газу;
 37. Ввид = Воп + Вфін,

 38. де
 39. Воп

  -

 40. витрати, пов'язані з операційною діяльністю суб'єкта господарювання з видобутку природного газу;
 41. Вфін

  -

 42. фінансові витрати суб'єкта господарювання з видобутку природного газу;
 43. Пвид

  -

 44. розрахунковий прибуток суб'єкта господарювання з видобутку природного газу;
 45. Р

  -

  рентна плата за природний газ власного видобутку, за виключенням рентної плати за обсяги видобутого природного газу, який використовується на нормативні виробничо-технологічні витрати, яка розраховується відповідно до ставок, установлених Податковим кодексом України( 2755-17 );

  Vвид

  -

  обсяг товарного природного газу, що визначається шляхом застосування системи вимірювання його кількості (у базовому періоді) або приймається у відповідності із запланованими обсягами у планованому періоді без урахування обсягів нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу під час його видобування, підготовки до транспортування, які не мають перевищувати встановлених нормативних обсягів, а також обсягів, які використовуються для забезпечення власних потреб суб’єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, зокрема виробничих потреб об'єктів видобутку, підготовки та транспортування природного газу, нафти і газового конденсату (технологічні цехи капітального ремонту свердловин, спецавтотранспорт, ремонтні майстерні, адміністративні споруди), виробництва тепла для опалення об'єктів, що обліковуються на балансі такого підприємства, і обсягів природного газу, які використовують на об'єктах суб’єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу для виробництва продуктів нафто- та газопереробки.

  Відповідно до Податкового кодексу України( 2755-17 ) на ціну природного газу нараховується податок на додану вартість за визначеною цим Кодексом ставкою податку.

  III. Установлення та перегляд цін на природний газ

  3.1. Рішення про встановлення та перегляд цін на природний газ приймається НКРЕ на засіданнях у формі відкритих слухань.

  3.2. Для встановлення чи перегляду цін на природний газ суб'єкт господарювання, що здійснює його видобуток, подає до НКРЕ не пізніше ніж за 90 календарних днів до початку планованого періоду заяву за формою, наведеною в додатку 1, і такі документи у друкованій (чотири примірники) та електронній формах:

  а) пояснювальну записку з детальною інформацією про суб'єкт господарювання, що здійснює видобуток природного газу (заявлені обсяги видобутого природного газу; характеристики родовищ та свердловин, обладнання на них; зміни, що відбулись після останнього перегляду цін, форма власності), та розрахункове обґрунтування ціни на природний газ, що включає аналіз результатів фінансово-господарської діяльності з видобутку природного газу за попередній період, очікувані зміни в базовому періоді та на планований період;

  б) розрахунок ціни на природний газ для суб’єкта господарювання, що здійснює його видобуток, (додаток 2), за попередній період, базовий період та на планований період за статтями виробничої собівартості, елементах адміністративних та інших витрат, пов'язаних з операційною діяльністю, фінансових витрат. До розрахунків цін на природний газ надаються розшифровки всіх статей витрат із детальним обґрунтуванням і розрахунками;

  в) розрахунок планованих обсягів видобутого природного газу та за попередні періоди;

  г) розрахунок нормативних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу, а також обсягів видобутого природного газу, які використовуються для забезпечення власних потреб суб’єка господарювання, що здійснює видобуток природного газу, на планований період та їх динаміку за попередні періоди;

  ґ) розрахунок чисельності персоналу, задіяного в діяльності з видобутку природного газу, на планований період та за попередні періоди;

  д) розрахунок витрат на оплату праці на планований період та за попередні періоди;

  е) розрахунок амортизаційних відрахувань на планований період, здійснений відповідно до Податкового кодексу України( 2755-17 ), динаміку фактичних відрахувань за попередні періоди, розрахунок напрямків використання коштів (розподіл витрат), отриманих за рахунок амортизаційних відрахувань щодо діяльності з видобутку природного газу;

  є) розрахунок прибутку щодо діяльності з видобутку природного газу та напрямки його використання (розподіл прибутку);

  ж) інвестиційну програму щодо діяльності з видобутку природного газу, яка повинна включати:

  інформацію щодо загального техніко-економічного стану суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, на час подання інвестиційної програми;

  перелік робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення для закупівлі на планований період згідно з інвестиційною програмою з розбивкою на етапи закупівель (квартали);

  техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт по кожному розділу інвестиційної програми;

 46. обґрунтування вартості запланованих робіт;
 47. джерела фінансування інвестиційної програми;
 48. розрахунок економічного ефекту від упровадження заходів інвестиційної програми;
 49. з) копії фінансової звітності суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу (за попередній звітній період) — баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.

  3.3. Суб'єкт господарювання, що здійснює видобуток природного газу, зобов'язаний обґрунтовано розподілити витрати між діяльністю з видобутку природного газу та іншими видами господарської діяльності, аргументовано підтвердивши їх необхідною документацією.

  3.4. Суб'єкт господарювання, що здійснює видобуток природного газу, обґрунтовує кожну складову витрат, пов'язаних з операційною діяльністю, фінансових витрат та розрахункового прибутку щодо діяльності з видобутку природного газу, що пропонується для включення в ціну.

  3.5. Звіт про діяльність з видобутку природного газу та виконання інвестиційної програми надається до НКРЕ суб'єктом господарювання, що здійснює видобуток природного газу, щоквартально не пізніше 28 числа місяця, наступного після звітного періоду, та за підсумками року — до 28 лютого.

  3.6. За необхідності НКРЕ може звернутися до суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, з вимогою надати додаткові матеріали, необхідні для розрахунку цін.

  3.7. Суб'єкт господарювання, що здійснює видобуток природного газу, зобов'язаний дотримуватися розмірів витрат по кожному напрямку, що передбачається розрахунковим обґрунтуванням ціни на планований період, які враховані НКРЕ при встановленні ціни на природний газ.

  3.8. Перегляд рівнів цін на природний газ здійснюється як за ініціативою суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, так і НКРЕ за умови відповідного обґрунтування такого перегляду.

  3.9. У разі встановлення факту нецільового або необґрунтованого спрямування коштів на витрати, не передбачені розрахунковим обґрунтуванням ціни на природний газ для суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, надання до НКРЕ недостовірної інформації, визначеної у пункті 3.2 цього розділу, Комісія може відмовити суб'єкту господарювання у перегляді ціни або знизити її рівень.

  3.10. Копія рішення надсилається суб'єкту господарювання, що здійснює видобуток природного газу, рекомендованим листом протягом 5-ти календарних днів після оформлення рішення.

  Начальник Управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

  В. Семенець

  Додаток 1 до Порядку формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб’єктів господарювання, що здійснюють його видобуток

  ЗАЯВА ( z1705-12 BF158.doc ) щодо встановлення (перегляду)* ціни на природний газ суб’єкта господарювання, що здійснює його видобуток

  Додаток 2 до Порядку формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб’єктів господарювання, що здійснюють його видобуток

  РОЗРАХУНОК ЦІНИ( z1705-12 BF160.xls ) на природний газ для суб`єкта господарювання , що здійснює його видобуток

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Про погодження рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 29.10.2012 (підпункт 2.3.4 протоколу № 15), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про погодження рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 29.10.2012 (підпункт 2.3.4 протоколу № 15) Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 ( 1059/2011 ) "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", згідно з положеннями Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України( n0001227-96 ) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  За попытку сбыта 100 единиц средств негласного получения информации одессита оштрафовали

  Вступил в силу приговор Ленинского районного суда города Кировограда по делу в отношении 35-летнего жителя города Одессы, который пытался реализовать специальные технические средства негласного ...

  Чиновник горсовета Краматорска приговорен к 6 годам лишения свободы за получение $5000 взятки

  Краматорский городской суд Донецкой области приговорил к шести годам лишения свободы руководителя отдела городского совета Краматорска, который получил $5 тысяч от частного предпринимателя.

  Поплатився за неіснуючий вагон

  Мабуть, неможливо знайти людину, яка хоча б раз не скористалася послугами залізничного транспорту. Висока якість обслуговування, комфортні та безпечні умови для пасажирів ось чого ми чекаємо ...

  Об адвокате - устами Клиентов

  Этот интернет портал классный! Пользовался очень чуть ли не по три раза на день. Этот сайт ждет хорошее будущее. Удачи Вам, ребята. Хотелося б видеться с Вашими трудами чаще! Дерзайте!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b