Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 80, 126, 149 Конституції України), Конституційний Суд УкраїниІМЕНЕМ УКРАЇНИ ВИСНОВОК  КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 80, 105, 126, 149 Конституції України)

  м. Київ 10 липня 2012 року № 1-в/2012

  Справа № 1-21/2012

  Конституційний Суд України у складі суддів:

  Головіна Анатолія Сергійовича — головуючого, Бауліна Юрія Васильовича, Бринцева Василя Дмитровича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Винокурова Сергія Маркіяновича, Гультая Михайла Мирославовича, Запорожця Михайла Петровича, Колоса Михайла Івановича, Маркуш Марії Андріївни, Пасенюка Олександра Михайловича, Сергейчука Олега Анатолійовича, Стецюка Петра Богдановича, Стрижака Андрія Андрійовича — доповідача, Шаптали Наталі Костянтинівни,

  розглянув на пленарному засіданні справу про надання Конституційним Судом України висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України( 254к/96-ВР ) щодо недоторканності (реєстр. № 10530) вимогам статей 157( 254к/96-ВР ) і 158 Конституції України( 254к/96-ВР ).

  Приводом для розгляду справи відповідно до статті 159 Конституції України( 254к/96-ВР ) стало надходження до Конституційного Суду України законопроекту про внесення змін до Конституції України( 254к/96-ВР ) щодо недоторканності згідно з Постановою Верховної Ради України „Про включення до порядку денного десятої сесії Верховної Ради України шостого скликання законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності і про його направлення до Конституційного Суду України" від 20 червня 2012 року № 4990—VI( 4990-17 ) для надання висновку щодо його відповідності вимогам статей 157 ( 254к/96-ВР ) і 158 Конституції України( 254к/96-ВР ).

  Підставою для розгляду справи є необхідність надання Конституційним Судом України висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України( 254к/96-ВР ) щодо недоторканності вимогам статей 157 і 158 Конституції України( 254к/96-ВР ).

  Заслухавши суддю-доповідача Стрижака А. А. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

 1. установив:
 2. 1. Верховна Рада України згідно з Постановою „Про включення до порядку денного десятої сесії Верховної Ради України шостого скликання законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності і про його направлення до Конституційного Суду України" від 20 червня 2012 року № 4990—VI( 4990-17 ) (Голос України, 2012 р., 27 червня) звернулася до Конституційного Суду України з клопотанням дати висновок щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України ( 254к/96-ВР ) щодо недоторканності (реєстр. № 10530) (далі — Законопроект) вимогам статей 157 і 158 Конституції України( 254к/96-ВР ).

  У Законопроекті пропонується внести зміни до статей 80 ( 254к/96-ВР ), 105( 254к/96-ВР ), 126 ( 254к/96-ВР ), 149 Конституції України( 254к/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141), пов’язані з інститутами недоторканності Президента України, народних депутатів України, суддів судів загальної юрисдикції та суддів Конституційного Суду України, а саме:

  „1. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141) такі зміни:

  1) частини першу та третю статті 80 виключити;

  2) частину першу статті 105 виключити;

  3) у статті 126:

 3. у частині першій слова „і недоторканність" виключити;
 4. частину третю виключити;
 5. 4) у статті 149 слова „та недоторканності" виключити.

  2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування".

  2. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 85 Конституції України( 254к/96-ВР ) до повноважень Верховної Ради України належить внесення змін до Конституції України( 254к/96-ВР ) в межах і порядку, передбачених розділом XIII Конституції України( 254к/96-ВР ).

  Згідно зі статтею 159 Конституції України( 254к/96-ВР ) законопроект про внесення змін до Конституції України( 254к/96-ВР ) розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157( 254к/96-ВР ) і 158 Конституції України( 254к/96-ВР ).

  Перевіряючи Законопроект на предмет його відповідності вимогам статей 157( 254к/96-ВР ) і 158 Конституції України( 254к/96-ВР ), Конституційний Суд України виходить з такого.

  3. За статтею 158 Основного Закону України ( 254к/96-ВР ) законопроект про внесення змін до Конституції України ( 254к/96-ВР ), який розглядався Верховною Радою України, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту (частина перша). Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції України (частина друга статті 158 Основного Закону України( 254к/96-ВР )).

  Законопроекти про внесення змін до статей 80( 254к/96-ВР ), 105( 254к/96-ВР ), 126( 254к/96-ВР ), 149 Конституції України( 254к/96-ВР ) протягом року Верховною Радою України шостого скликання не розглядалися.

  З дня прийняття Конституції України положення її статей 80 ( 254к/96-ВР ), 105( 254к/96-ВР ), 126 ( 254к/96-ВР ), 149( 254к/96-ВР ) не змінювалися.

  Отже, Законопроект відповідає вимогам статті 158 Конституції України( 254к/96-ВР ).

  4. Відповідно до частини другої статті 157 Основного Закону України ( 254к/96-ВР ) Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.

  На момент надання Конституційним Судом України висновку в Україні не введено воєнного або надзвичайного стану, тому в цій частині Законопроект є таким, що не суперечить вимогам частини другої статті 157 Конституції України( 254к/96-ВР ).

  5. Згідно з частиною першою статті 157 Основного Закону України( 254к/96-ВР ) Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.

  5.1. Законопроектом пропонується виключити частину першу статті 80 Конституції України( 254к/96-ВР ), за змістом якої народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність, та частину третю цієї статті, відповідно до якої народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

  Конституційний Суд України раніше досліджував аналогічні за змістом законопроекти про внесення змін до частин першої( 254к/96-ВР ), третьої статті 80 Основного Закону України( 254к/96-ВР ), в результаті чого дійшов висновку, що такі зміни не суперечать вимогам частини першої статті 157 Конституції України( 254к/96-ВР ) (висновки Конституційного Суду України від 27 червня 2000 року № 1-в/2000( v001v710-00 ), 10 вересня 2008 року № 2-в/2008( v002v710-08 ), 1 квітня 2010 року № 1-в/2010( v001v710-10 )).

  Конституційний Суд України розглядав також питання щодо відповідності вимогам статей 157( 254к/96-ВР ) і 158 Основного Закону України( 254к/96-ВР ) законопроекту про внесення змін до статті 105 Конституції України( 254к/96-ВР ), а саме про виключення частини першої, за якою Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.

  У своєму Висновку від 1 квітня 2010 року № 1-в/2010 ( v001v710-10 ) Конституційний Суд України констатував, що виключення зі статті 105 Конституції України( 254к/96-ВР ) частини першої може призвести до обмеження прав і свобод людини і громадянина, ліквідації незалежності та до порушення територіальної цілісності України, що не відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції України ( 254к/96-ВР ) (абзац сьомий підпункту 4.4 пункту 4 мотивувальної частини).

  За результатами розгляду законопроектів, якими пропонувалися зміни до статей 80( 254к/96-ВР ), 105 Конституції України( 254к/96-ВР ) та щодо відповідності яких вимогам статей 157( 254к/96-ВР ) і 158 Конституції України( 254к/96-ВР ) Конституційний Суд України давав висновки, закони Верховною Радою України не прийняті.

  На час розгляду Законопроекту підстав для зміни Конституційним Судом України правових позицій із зазначених питань немає.

  5.2. Відповідно до статті 126 Основного Закону України( 254к/96-ВР ) незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України (частина перша); суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом (частина третя).

  Згідно зі статтею 149 Конституції України( 254к/96-ВР ) на суддів Конституційного Суду України поширюються гарантії незалежності та недоторканності, підстави щодо звільнення з посади, передбачені статтею 126 цієї Конституції, та вимоги щодо несумісності, визначені в частині другій статті 127 цієї Конституції.

  Законопроектом пропонується виключити в частині першій статті 126 Конституції України( 254к/96-ВР ) слова „і недоторканність" та частину третю( 254к/96-ВР ) у цій статті, а в статті 149 Конституції України( 254к/96-ВР ) — слова „та недоторканності".

  5.2.1. Частина перша статті 157 Конституції України ( 254к/96-ВР ) містить два положення. В одному з них закріплено, що Конституція України не може бути змінена, якщо зміни спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.

  Перевіряючи пропоновані Законопроектом зміни до статей 126( 254к/96-ВР ), 149 Конституції України( 254к/96-ВР ) на відповідність саме цьому положенню, Конституційний Суд України вважає, що такі зміни не спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України, тому вони не суперечать зазначеному положенню частини першої статті 157 Конституції України( 254к/96-ВР ).

  5.2.2. В частині першій статті 157 Основного Закону України ( 254к/96-ВР ) також установлено, що Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина.

  Вирішуючи питання щодо відповідності пропонованих Законопроектом змін до статей 126( 254к/96-ВР ), 149 Конституції України( 254к/96-ВР ) наведеному положенню Основного Закону України, Конституційний Суд України виходить з такого.

  Згідно з Конституцією України( 254к/96-ВР ) правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються (частина перша статті 124( 254к/96-ВР )). Відповідно до частини третьої статті 124 Конституції України( 254к/96-ВР ) судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.

  Конституційний Суд України в Рішенні від 1 грудня 2004 року № 19-рп/2004 ( v019p710-04 ) у справі про незалежність суддів як складову їхнього статусу зауважив, що складовою незалежності суддів є їхня недоторканність, призначення якої — забезпечити здійснення правосуддя; затвердження Конституцією України( 254к/96-ВР ) гарантій недоторканності суддів зумовлено їхньою професійною діяльністю у відправленні правосуддя; за Основним Законом України недоторканність судді полягає у тому, що суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом (абзаци перший, третій, четвертий підпункту 4.2 пункту 4 мотивувальної частини).

  У Рішенні від 19 травня 1999 року № 4-рп/99 ( v004p710-99 ) у справі про запити народних депутатів України Конституційний Суд України також зазначив, що з метою забезпечення здійснення правосуддя Конституція України( 254к/96-ВР ) гарантує незалежність і недоторканність суддів і забороняє вплив на них у будь-який спосіб (частини перша( 254к/96-ВР ), друга статті 126( 254к/96-ВР )) (абзац перший пункту 3 мотивувальної частини).

  На необхідності забезпечення суддівського імунітету як гарантії об’єктивного і неупередженого правосуддя йдеться й у міжнародних актах.

  Відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод( 995_004 ) кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

  Згідно з пунктами 1, 2 Основних принципів незалежності судових органів, схвалених резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року, незалежність судових органів гарантується державою і закріплюється в конституції або законах країни. Усі державні та інші установи зобов’язані шанувати незалежність судових органів і дотримуватися її. Судові органи вирішують передані їм справи безсторонньо, на основі фактів і відповідно до закону, без будь-яких обмежень, неправомірного впливу, спонуки, тиску, погроз або втручання, прямого чи непрямого, з будь-якого боку і з будь-яких би то не було причин.

  Про необхідність забезпечення незалежності судової влади йдеться також у Європейській хартії про закон про статус суддів( 994_236 ) від 10 липня 1998 року, Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи „Незалежність, дієвість та роль суддів"( 994_323 ) від 13 жовтня 1994 року № (94) 12, Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки( 994_a38 ) від 17 листопада 2010 року № (2010) 12.

  За частиною першою статті 55 Конституції України ( 254к/96-ВР ) права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (частина друга статті 55 Конституції України ( 254к/96-ВР )).

  Законопроектом передбачається скасування однієї зі складових незалежності суддів — інституту недоторканності суддів судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду України. У зв’язку з цим Конституційний Суд України зазначає, що держава і суспільство, висуваючи до суддів та їх професійної діяльності високі вимоги, повинні, в свою чергу, забезпечити їм відповідні додаткові гарантії належного здійснення правосуддя.

  Недоторканність суддів не є їх особистим привілеєм. Ця гарантія спрямована, передусім, на забезпечення безперешкодного виконання суддями своїх професійних обов’язків — здійснення об’єктивного і справедливого правосуддя, метою якого є захист прав і свобод людини і громадянина. Скасування такої гарантії правосуддя, як недоторканність суддів, опосередковано може призвести до обмеження права на судовий захист, гарантованого статтею 55 Конституції України( 254к/96-ВР ).

  Отже, пропоновані Законопроектом зміни до частин першої( 254к/96-ВР ), третьої статті 126( 254к/96-ВР ), статті 149 Конституції України( 254к/96-ВР ) передбачають обмеження прав і свобод людини і громадянина, тому вони є такими, що не відповідають вимогам частини першої статті 157 Конституції України ( 254к/96-ВР ).

  На підставі викладеного та керуючись статтями 147 ( 254к/96-ВР ), 157( 254к/96-ВР ), 158 ( 254к/96-ВР ), 159 Конституції України( 254к/96-ВР ), статтями 51, 57, 66, 67, 69 Закону України „Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), Конституційний Суд України

 6. дійшов висновку:
 7. 1. Визнати таким, що відповідає вимогам статей 157 ( 254к/96-ВР ) і 158 Конституції України( 254к/96-ВР ), положення законопроекту про внесення змін до Конституції України( 254к/96-ВР ) щодо недоторканності (реєстр. № 10530), яким пропонується:

  „1) частини першу та третю статті 80 виключити".

  2. Визнати такими, що не відповідають вимогам частини першої статті 157 Конституції України( 254к/96-ВР ), положення законопроекту про внесення змін до Конституції України( 254к/96-ВР ) щодо недоторканності (реєстр. № 10530), якими пропонується:

  „2) частину першу статті 105 виключити;

  3) у статті 126:

 8. у частині першій слова „і недоторканність" виключити;
 9. частину третю виключити;
 10. 4) у статті 149 слова „та недоторканності" виключити".

  3. Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України( 254к/96-ВР ) щодо недоторканності (реєстр. № 10530) вимогам статей 157( 254к/96-ВР ) і 158 Конституції України( 254к/96-ВР ) є обов’язковим до виконання, остаточним і не може бути оскаржений.

  Висновок Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у „Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України.

  КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Объявлены в розыск экс-председатели правления ПАО «НАК «Надра Украины»

  Генеральной прокуратурой Украины сообщено о подозрении бывшим должностным лицам Публичного акционерного общества «Национальная акционерная компания «Надра Украины» в совершении уголовного преступления, ...

  Про внесення змін до нормативів перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу, що надійшли від категорій споживачів «населення», «бюджетні установи», на липень 2013 року, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про внесення змін до нормативів перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу, що надійшли від категорій споживачів «населення», «бюджетні установи», «промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання», на липень 2013 року

  На Миколаївщині працівники ДАІ за один день виявили двох водіїв двох водіїв пасажирського транспорту в нетверезому стані

  Тільки за перший день проведення цільових профілактичних заходів на пасажирському автомобільному транспорті Перевізник зима 2012, що наразі проводяться по всій державі з метою підвищення безпеки ...

  Про призначення позачергових виборів Дмитрівського сільського голови (Дмитрівська сільська рада Вознесенського району Миколаївської області), Верховна Рада України

  ПОСТАНОВА  Верховної Ради України У зв’язку з достроковим припиненням повноважень Дмитрівського сільського голови Тімошенка Л. Л. (Дмитрівська сільська рада Вознесенського району Миколаївської області) та відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14, частин першої та п’ятої статті 15, статей 60, 61 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 ) Верховна Рада України постановляє:

  Об адвокате - устами Клиентов

  Этот интернет сайт классный! Пользовался очень чуть ли не по три раза на день. Думаю, что этот интернет сайт ожидает светлое будущее. Желаю удачи. Хотелося б видеться с Вашими новыми работами почаще! Дерзайте!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b