Показники та порядок віднесення органів Державної прикордонної служби України та їх структурних підрозділів до груп за оплатою праці керівних працівників, Міністерство внутрішніх справ УкраїниЗАТВЕРДЖЕНОЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства внутрішніх справ України 27.06.2013  № 622 ( z1129-13 )

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 липня 2013 р. за № 1130/23662

  ПОКАЗНИКИ ТА ПОРЯДОК віднесення органів Державної прикордонної служби України та їх структурних підрозділів до груп за оплатою праці керівних працівників

  1. Розподіл органів Державної прикордонної служби України за оплатою праці керівних працівників

  Найменування органу Державної прикордонної служби України

  Група за оплатою праці керівників

  Головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації, загони морської охорони, прикордонні загони, кінологічний навчальний центр, навчальний центр Державної прикордонної служби України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, окремий контрольно-пропускний пункт, окрема комендатура охорони і забезпечення, окремі авіаційні ескадрильї, центральна база зберігання та постачання, центральний клінічний госпіталь

  І

  Клінічні госпіталі

  ІІ

  Склади пального, науково-дослідний інститут

  ІІІ

  Галузевий державний архів Державної прикордонної служби України, комендатури забезпечення регіональних управлінь, опорні вузли зв’язку, окремий відділ технічного нагляду за будівництвом

  IV

  Цей розподіл органів Державної прикордонної служби України за оплатою праці керівних працівників застосовується для визначення посадових окладів за посадами керівних працівників.

  2. Показники і порядок віднесення їдалень до груп за оплатою праці керівних працівників

  Найменування їдалень (цехів)

  Група за оплатою праці

  1

  2

  Їдальні:

  1) льотного та інженерно-технічного складу авіації при штатній чисельності обслуговувального контингенту (осіб):

 1. від 150 до 350
 2. V

 3. від 50 до 150
 4. VI

 5. до 50
 6. VII

  2) госпіталів всіх найменувань при штатній чисельності обслуговувального контингенту (осіб):

 7. від 1200 до 2000
 8. III

 9. від 1000 до 1200
 10. IV

 11. від 700 до 1000
 12. V

 13. від 350 до 700
 14. VI

 15. від 50 до 350
 16. VII

  3) санаторіїв, центрів оздоровлення та відпочинку, будинків відпочинку, пансіонатів при штатній чисельності ліжко-місць:

 17. від 500
 18. I

 19. від 300 до 500
 20. II

 21. від 200 до 300
 22. III

 23. від 150 до 200
 24. IV

 25. від 100 до 150
 26. V

 27. від 50 до 100
 28. VI

 29. до 50
 30. VII

  4) інші їдальні з чисельністю обслуговувального контингенту (осіб):

 31. від 2000
 32. IV

 33. від 1000 до 2000
 34. V

 35. від 600 до 1000
 36. VI

 37. від 50 до 600
 38. VII

  1. Віднесення до груп за оплатою праці керівників відповідно до показників провадиться:

  їдалень, передбачених штатами, — начальниками регіональних управлінь, начальниками (командирами) органів Державної прикордонної служби України;

  їдалень, які утримуються за штатними розписами, — посадовими особами, які затверджують ці штатні розписи.

  2. При зміні штатних, планових або інших показників, які враховувались при первинному встановленні їдальням групи за оплатою праці керівників, віднесення цих їдалень до груп за оплатою праці відповідно до нових (змінених) показників провадиться в установленому порядку не частіше одного разу на рік.

  3. При поєднанні їдалень льотного та інженерно-технічного складу штатна чисельність обслуговувального контингенту підсумовується і група за оплатою праці керівників цих їдалень установлюється згідно з показниками їдалень льотного складу авіації.

  3. Показники для віднесення підприємств та організацій побутового обслуговування до груп за оплатою праці керівних працівників

  3.1. Комбінати побутового обслуговування, фабрики-пральні та лазне-пральні комбінати

  З обробкою за планом на рік (тонн сухого речового майна)

  Група за оплатою праці

 39. від 50
 40. IV

 41. від 30 до 50
 42. V

 43. від 10 до 30
 44. VI

 45. від 2 до 10
 46. VII

  3.2. Приймальні пункти

  З річним прийманням сухого речового майна в тоннах

  Група за оплатою праці

 47. від 50
 48. I

 49. від 30 до 50
 50. II

  4. Показники для віднесення організацій (підрозділів) житлово-комунального господарства до груп за оплатою праці керівних працівників

  4.1. Житлоуправління та житлово-комунальні відділи

  Розмір наведеної корисної площі (тис. кв. м)

  Групи за оплатою праці

 51. від 540
 52. I

 53. від 300 до 540
 54. II

 55. від 120 до 300
 56. III

 57. від 90 до 120
 58. IV

 59. від 65 до 90
 60. V

 61. від 15 до 65
 62. VI

  4.2. Готелі та гуртожитки

  Місткість готелю, гуртожитку (ліжко-місць)

  Група за оплатою праці керівників

 63. понад 100
 64. I

 65. понад 75 до 100 включно
 66. II

 67. понад 45 до 75 включно
 68. III

 69. понад 25 до 45 включно
 70. IV

  При систематичному невиконанні встановлених завдань, низькому рівні обслуговування населення, якості послуг і погіршення інших показників діяльності група за оплатою праці керівників організацій, структурних одиниць і підрозділів може бути знижена за рішенням керівника вищої організації на одну групу порівняно з установленою за затвердженими показниками.

  4.3. Лабораторії, крім медичних

  Лабораторії

  Група за оплатою праці

  Які утримуються за самостійними штатами:

 71. центральні
 72. II

 73. регіональних управлінь
 74. III

  Органів Державної прикордонної служби України

  IV

  4.4. Водопровідно-каналізаційні господарства та очисні водопровідні і каналізаційні станції

  Види господарств

  Група за оплатою праці

  Водопровідно-каналізаційні господарства:

 75. обсяг подання води споживачам і очищення (пропускання) стічних вод на добу (тис. куб. м):
 76. понад 350
 77. II

 78. від 100 до 350
 79. III

 80. від 40 до 100
 81. IV

 82. від 10 до 40
 83. V

 84. від 1 до 10
 85. VI

  Очисні водопровідні і каналізаційні станції із середньодобовим обсягом: подання води в мережу або очищення стічних вод (тис. куб. м):

 86. понад 200
 87. III

 88. від 40 до 200
 89. IV

 90. від 10 до 40
 91. V

 92. від 1 до 10
 93. VI

  4.4.1. У тих випадках, коли на водопровідно-каналізаційне господарство покладені обов'язки з ремонту і технічного обслуговування внутрішньовідомчих водопровідних і каналізаційних мереж, воно може бути віднесено на одну групу вище порівняно з групою, визначеною за встановленими показниками.

  4.4.2. Для обчислення об'ємних показників, які використовуються для віднесення водопровідно-каналізаційних господарств та очисних водопровідно-каналізаційних станцій до груп за оплатою праці керівних працівників, застосовуються такі поправні коефіцієнти:

  1) щодо водопровідного господарства:

 94. подання води технічного призначення і води, закупленої в інших підприємствах, — 0,5;
 95. подання води, яка не потребує очищення, — 1,0;
 96. подання води для пиття, яка пройшла процес дезінфекції, — 1,1;
 97. подання води для пиття, яка пройшла процес дезінфекції з додатковою обробкою, — 1,2;
 98. подання води для пиття, яка пройшла процеси фільтрування ідезінфекції, — 1,3;
 99. подання води для пиття, яка пройшла процеси фільтрації, дезінфекції з додатковою обробкою, що підвищує її якість, — 1,4;

 100. подання води для пиття, яка надходить у мережу з підігрівом, — 1,5;
 101. 2) щодо каналізаційного господарства:

 102. пропускання стічних вод через зливову каналізацію і дренажну мережу — 0,2;
 103. пропускання стічних вод через каналізаційні мережі без очищення — 0,85;
 104. очищення стічних вод на спорудах механічного очищення з обробкою осадів — 1,3;
 105. протяжність каналізаційних мереж — 1,4;
 106. очищення стічних вод на спорудах механічної і біологічної обробки осадів — 1,6.
 107. 4.4.3. Водопровідно-каналізаційні господарства, у яких експлуатуються 30 і більше свердловин, можуть бути віднесені на одну групу вище порівняно з групою, визначеною відповідно до показників.

  4.5. Газове господарство

  Обсяг роботи в умовних одиницях

  Група за оплатою праці

 108. понад 650
 109. V

 110. від 300 до 650
 111. VI

 112. від 100 до 300
 113. VII

  4.5.1. Обсяг роботи газового господарства в умовних одиницях визначається за такою таблицею:

  Найменування устаткування і споруд газового господарства

  Одиниця виміру

  Кількість умовних одиниць для визначення обсягу роботи

  1) щодо мережевого газу:

 114. мережі і дворова розводка
 115. 1 км
 116. 10
 117. газифіковані квартири
 118. 1000 квартир
 119. 100
 120. газифіковане комунально-побутове або промислове підприємство
 121. 1

 122. 0,5
 123. реалізація (транспортування) газу на рік
 124. 1 млн куб. м
 125. 2

  2) щодо рідкого газу:

 126. газифіковані квартири
 127. 1000 квартир
 128. 200
 129. газифіковане комунально-побутове або промислове підприємство
 130. 1

  3

 131. реалізація газу
 132. 1 т
 133. 0,1
 134. об'єм газороздавальної станції
 135. 1 т
 136. 2

 137. продуктивність газонаповнювальних станцій у можливих заправках
 138. 1 автомобіль на добу
 139. 1

  4.5.2. Газові господарства, які не забезпечують заходів для економного витрачання газу і безперебійного постачання газом споживачів, а також не забезпечують певного рівня обслуговування населення, можуть бути віднесені на одну групу нижче за оплатою праці керівних працівників порівняно з групою, визначеною відповідно до показників.

  4.6. Об'єднані і самостійні комунальні котельні

  Сумарна потужність у Гкал/год (при кількості котлів):

  Група за оплатою праці

 140. до 3
 141. від 3 до 10
 142. від 10 до 30
 143. від 30 до 60
 144. 1

  2

  3

  4

  5

 145. понад 253
 146. понад 237
 147. понад 220
 148. понад 204
 149. II

 150. від 154 до 253
 151. від 143 до 237
 152. від 132 до 220
 153. від 121 до 204
 154. III

 155. від 55 до 154
 156. від 50 до 143
 157. від 44 до 132
 158. від 38 до 121
 159. IV

 160. від 13 до 55
 161. від 11 до 50
 162. від 9 до 44
 163. до 38
 164. V

 165. від 2,8 до 13
 166. від 3 до 11
 167. від 3 до 9
 168. -

  VI

  -

 169. від 1,8 до 3
 170. від 1,8 до 3
 171. -

  VII

  4.7. Теплові господарства, до складу яких входять котельні

  Сумарна теплопотужність у Гкал/год (при кількості котлів):

  Група за оплатою праці

 172. до 3
 173. від 3 до 10
 174. від 10 до 30
 175. від 30 до 60
 176. від 60 до 100
 177. понад 100
 178. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

 179. понад 253
 180. понад 248
 181. понад 237
 182. понад 226
 183. понад 209
 184. понад 204
 185. I

 186. від 154 до 253
 187. від 149 до 248
 188. від 143 до 237
 189. від 138 до 226
 190. від 132 до 209
 191. від 127 до 204
 192. II

 193. до 154
 194. до 149
 195. до 143
 196. до 138
 197. до 132
 198. до 127
 199. III

 200. від 20 до 55
 201. від 20 до 53
 202. від 19 до 50
 203. від 19 до 48
 204. від 18 до 46
 205. від 16 до 44
 206. IV

 207. від 8 до 20
 208. від 8 до 20
 209. від 8 до 19
 210. від 7 до 19
 211. від 6 до 18
 212. -

  V

 213. від 4 до 8
 214. від 4 до 8
 215. від 4 до 8
 216. від 3,3 до 7
 217. -

  -

  VI

 218. від 1,8 до 4
 219. від 1,8 до 4
 220. від 1,8 до 4
 221. -

  -

  -

  VII

  У разі коли на начальника теплового господарства покладаються обов'язки з організації ремонту і технічного обслуговування вентиляційного господарства і відповідно до нормативів передбачена посада начальника вентиляційного господарства (інженера, майстра), посадовий оклад цьому начальнику теплового господарства може бути встановлений на одну групу вище порівняно з групою теплового господарства, визначеною за встановленими показниками. У цьому разі посада начальника вентиляційного господарства (інженера, майстра) не комплектується.

  4.8. Електрогосподарства

  Електрогосподарства з установленою потужністю струмоприймачів (у кВт)

  Група за оплатою праці

 222. понад 3000
 223. I

 224. від 750 до 3000
 225. II

 226. до 750
 227. III

  4.9. Об'єднані склади матеріальних засобів

  Обсяг зберігання і річний вантажообіг (у вагонах)

  Група за оплатою праці

 228. склади медичної техніки і майна
 229. об'єднані склади матеріальних засобів
 230. понад 2000
 231. -

  III

 232. від 1300 до 2000
 233. -

  IV

 234. від 700 до 1300
 235. понад 500
 236. V

 237. від 400 до 700
 238. до 500
 239. VI

 240. до 400
 241. -

  VII

  5. Показники віднесення закладів охорони здоров'я (медичних підрозділів) Державної прикордонної служби України до груп за оплатою праці керівних працівників

  Найменування закладів

  Показники

  Групи за оплатою праці

  I

  II

  III

  IV

  V

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Медико-санітарні частини

 242. чисельність прикріпленого населення (тис. осіб)
 243. -

  -

  -

 244. незалежно від показників
 245. -

  Поліклініки (поліклінічні відділення)

 246. кількість лікарських посад
 247. -

  -

  -

 248. понад 65 до 150
 249. до 65
 250. Лабораторії, загони: санітарно- епідеміологічні, протичумні і медичні спеціального призначення

  -

  -

  -

 251. незалежно від показників роботи
 252. -

  Санаторно- курортні

 253. кількість ліжок (одиниць)
 254. -

 255. понад 600
 256. 401-600
 257. 201-400
 258. до 200
 259. Аптеки: госпіталів, лазаретів та інших лікувально- профілактичних установ

 260. кількість ліжок (одиниць)
 261. -

 262. більше 700
 263. 400-700
 264. менше 400
 265. -

 266. поліклінік і медичних підрозділів, які не мають госпітальних ліжок
 267. кількість штатних одиниць фармацевтичних працівників, уключаючи начальника
 268. -

  -

 269. 6-20
 270. 2-5
 271. 1

  Показники зарахування аптечних закладів до груп за оплатою праці керівників

  Найменування закладів

  Група за оплатою праці

  Товарообіг на рік у роздрібних цінах на 01 вересня 2005 року (тис. грн)

  1

  2

  3

  Аптечні склади, бази, секції

  I

 272. від 20000
 273. II

 274. від 15000 до 20000
 275. III

 276. від 10000 до 15000
 277. IV

 278. від 5000 до 10000
 279. V

 280. до 5000
 281. Інші аптечні заклади

  I

 282. понад 2000
 283. II

 284. від 1500 до 2000
 285. III

 286. від 800 до 1500
 287. IV

 288. від 100 до 800
 289. V

 290. до 100
 291. Контрольно-аналітичні лабораторії

  I

  Кількість аналізів (тис. на рік) понад 15

  II

 292. від 10 до 15
 293. III

 294. від 5 до 10
 295. IV

 296. від 3 до 5
 297. V

 298. до 3
 299. Центри оздоровлення та відпочинку, бази відпочинку, пансіонати, профілакторії

  Група за оплатою праці

  Кількість відпочивальників у людино-днях за рік (тис.)

 300. центри оздоровлення та відпочинку, бази відпочинку, пансіонати
 301. профілакторії
 302. I

 303. більше 300
 304. більше 600
 305. II

 306. більше 200 до 300
 307. більше 450 до 600
 308. III

 309. більше 100 до 200
 310. більше 200 до 450
 311. IV

 312. більше 35 до 100
 313. більше 80 до 200
 314. V

 315. до 35
 316. до 80
 317. 6. Порядок та показники для віднесення установ, закладів, організацій культури Державної прикордонної служби України до відповідних груп за оплатою праці керівних працівників

  6.1. Порядок та показники для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників бібліотек

  Рішення про віднесення бібліотек навчальних закладів до відповідної групи за оплатою праці приймає його керівник.

  Бібліотеки належать до відповідної групи за оплатою праці за умови виконання усіх показників, передбачених для цієї групи.

  При віднесенні до груп за оплатою праці керівних працівників середньорічна кількість користувачів бібліотек і середньорічна кількість видачі документів можуть ураховуватись з підвищеним коефіцієнтом 2,0:

 318. у режимних бібліотеках;
 319. у бібліотеках вищих навчальних закладів із заочною формою навчання (за показником видачі документів).

  Бібліотеки вищих навчальних закладів, що є методичними центрами, згідно з рішенням вищого органу управління підвищуються на одну групу.

  6.1.1. Бібліотеки вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації

  Групи за оплатою праці

  Середньорічна кількість користувачів бібліотек (тис. осіб)

  Середньорічна кількість видачі документів (тис. прим.)

  I

 320. понад 40
 321. понад 1000
 322. II

 323. від 10 до 40
 324. від 600 до 1000
 325. III

 326. від 5 до 10
 327. від 300 до 600
 328. IV

 329. від 3 до 5
 330. від 180 до 300
 331. 6.1.2. Бібліотеки вищих навчальних закладів I і II рівнів акредитації:

  Групи за оплатою праці

  Середньорічна кількість користувачів бібліотек (тис. осіб)

  Середньорічна кількість видачі документів (тис. прим.)

  III

 332. понад 4
 333. понад 150
 334. IV

 335. від 3 до 4
 336. від 50 до 150
 337. 6.1.3. Науково-технічні бібліотеки, галузеві науково-технічні бібліотеки Державної прикордонної служби України:

  Групи за оплатою праці

  Середньорічна кількість користувачів бібліотек (тис. осіб)

  Середньорічна кількість видачі документів (тис. прим.)

  I

 338. понад 2000
 339. понад 700
 340. II

 341. від 1500 до 2000
 342. від 500 до 700
 343. III

 344. від 1200 до 1500
 345. від 300 до 500
 346. 6.1.4. Спеціальні галузеві наукові бібліотеки (крім бібліотек вищих навчальних закладів)

  Групи за оплатою праці

  Середньорічна кількість користувачів бібліотек (тис. осіб)

  Середньорічна кількість видачі документів (тис. прим.)

  I

 347. понад 10
 348. понад 200
 349. II

 350. від 5 до 10
 351. від 100 до 200
 352. III

 353. від 2 до 5
 354. від 60 до 100
 355. 6.2. Показники для віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників військово-історичних музеїв, що утримуються на самостійних штатах

  Групи за оплатою праці

  Кількість відвідувачів на рік (тис. осіб)

  Кількість експонатів основного фонду (тис. од.)

  Історичні музеї

  I

 356. понад 200
 357. понад 150
 358. II

 359. від 75 до 200
 360. від 75 до 150 включно
 361. III

 362. від 50 до 75
 363. від 30 до 75 включно
 364. IV

 365. від 15 до 50
 366. від 10 до 30 включно
 367. Музеї інших профілів та інші заклади музейного типу

  I

 368. понад 75
 369. понад 15
 370. II

 371. від 40 до 75
 372. від 10 до 15
 373. III

 374. від 15 до 40
 375. від 5 до 10
 376. IV

 377. від 5 до 15
 378. від 2 до 5
 379. Військово-історичні музеї, обсяг роботи яких нижче передбаченого для відповідних музеїв четвертої групи, належать до четвертої групи за оплатою праці керівних працівників.

  Групи за оплатою праці керівних працівників музею та інших установ музейного типу встановлюються не частіше одного разу на рік, виходячи із середньорічних показників їх роботи, обчислених за останні три роки.

  Новостворені музеї належать до груп за оплатою праці залежно від обсягу робіт, визначених за плановими показниками з розрахунку на рік.

  Віднесення музеїв до груп за оплатою праці керівних працівників (підтвердження, підвищення або пониження групи) провадиться вищим органом управління, у безпосередньому підпорядкуванні якого вони перебувають.

  Музеї, яким надано статус національних, належать до першої групи за оплатою праці керівних працівників. На керівних працівників музеїв, яким надано статус національних та встановлено окремі умови оплати праці, порядок віднесення до груп за оплатою праці не поширюється.

  7. Віднесення до груп за оплатою праці керівних працівників клубних закладів Державної прикордонної служби України

  Групи за оплатою праці

  Належність клубів

  III

  Клуби: вищих військових навчальних закладів III та IV рівнів акредитації, військово-медичних закладів з кількістю ліжок понад 500 одиниць, органів Державної прикордонної служби України з чисельністю особового складу понад 1000 осіб

  IV

  Клуби інших органів Державної прикордонної служби України

  8. Показники та порядок віднесення кораблів і катерів спеціального призначення морської охорони Державної прикордонної служби України до груп за оплатою праці командного складу

  Категорія командного складу

  Показники для віднесення кораблів (катерів), суден забезпечення до груп за оплатою праці

  Групи за оплатою праці

  I

  II

  III

  IV

  V

  VI

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Кораблі спеціального призначення морської охорони

  Увесь командний склад

  Будівельна індикаторна потужність головних двигунів, кіловат

 380. понад 220 до 515 вкл.
 381. понад 515 до 885 вкл.
 382. понад 885 до 1470 вкл.
 383. понад 1470 до 2945 вкл.
 384. понад 2945 до 5890 вкл.
 385. понад 5890
 386. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Катери спеціального призначення морської охорони

  Увесь командний склад

  Будівельна індикаторна потужність головних двигунів, кіловат

 387. до 55 вкл.
 388. понад 55 до 110 вкл.
 389. понад 110 до 190 вкл.
 390. понад 190 до 440 вкл.
 391. понад 440 до 750 вкл.
 392. понад 750 до 1250 вкл.
 393. Суховантажні та водоналивні баржі

  Увесь командний склад

  Будівельна вантажопідйомність, тонн

 394. до 100 вкл.
 395. понад 100 до 300 вкл.
 396. понад 300 до 700 вкл.
 397. понад 700 до 1200 вкл.
 398. понад 1200
 399. -

  Несамохідні вантажні баржі, причали, навчально-тренувальні судна

  Увесь командний склад

  Будівельна вантажопідйомність, тонн

 400. до 100 вкл.
 401. понад 100 до 500 вкл.
 402. понад 500 до 2000 вкл.
 403. понад 2000
 404. -

  -

  Плавучі казарми

  Увесь командний склад

  Кількість місць проживання

 405. до 100 вкл.
 406. понад 100
 407. -

  -

  -

  -

  Несамохідні плавучі майстерні

  Увесь командний склад

  Кубічний модуль, кубічних метрів

 408. до 2000 вкл.
 409. понад 2000 до 4000 вкл.
 410. понад 4000
 411. -

  -

   

  Індикаторна потужність головних двигунів установлюється:

 412. для парових поршневих машин — за індикаторною потужністю, указаною заводом-будівником;
 413. для парових турбін і двигунів внутрішнього згорання — за ефективною потужністю, поділеною на механічний коефіцієнт корисної дії, зазначений заводом-будівником;

  для парових поршневих машин з турбінами відпрацьованої пари — за підсумком індикаторної потужності, зазначеної заводом-будівником для поршневої машини і турбіни, а в разі відсутності заводських даних про потужність турбіни відпрацьованої пари — за індикаторною потужністю, зазначеною заводом-будівником для парової поршневої машини, збільшеною на 20 відсотків;

  для турбо- і дизель-електричних установок — за ефективною потужністю турбін чи двигунів внутрішнього згорання, поділеною на механічний коефіцієнт корисної дії, зазначений заводом-будівником;

  у разі відсутності заводських даних про механічний коефіцієнт корисної дії індикаторна потужність головних двигунів визначається діленням ефективної потужності на 0,85.

  Кубічний модуль — добуток довжини, найбільшої ширини і висоти борту судна. Довжина — найбільша відстань від передньої кромки постійної конструкції, крайньої у носі, до задньої кромки такої самої конструкції, крайньої у кормі. Ширина найбільша — ширина, виміряна на міделі між зовнішніми кромками шпангоутів. Висота борту — відстань по вертикалі, виміряна на міделі від верхньої кромки горизонтального кіля чи від точки примикання внутрішньої поверхні зовнішньої обшивки до брускового кіля верхньої кромки бімса верхньої палуби біля борту.

  Начальник Управління взаємодії з центральними органами виконавчої влади та органами військового управління МВС України

  Р. А. Черкасський

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.7/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Архивные завещания, удостоверенные местным самоуправлением, внесут в Наследственный реестр

  Завещания, которые были удостоверены в населенных пунктах, где нет нотариусов, должностными лицами местного самоуправления и переданы на хранение в архивы, будут внесены в Наследственный реестр. ...

  Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення, Верховна Рада України

  ПОСТАНОВА  Верховної Ради України Верховна Рада України постановляє: 1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення (реєстр. № 11116), поданий народним депутатом України Мірошниченком Ю. Р.

  В столиці затримано нетверезого водія на краденому авто

  Шостого січня, на початку другої годині ночі, у Києві інспектори ДАІ під час нагляду за дорожнім рухом на вулиці Радунській,7, помітили автомобіль КІА, що рухався із значним перевищенням швидкості. ...

  Теперь в Таиланде за «лайк» к «революционному сообщению» в соцсети Facebook грозит тюрьма

  Интернет-пользователям в Таиланде стоит внимательно следить, под каким постом они ставят «лайк» в социальной сети Facebook, предупреждает The Washington Post. Тем, кто одобряет сообщения о государственном ...

  Об адвокате - устами Клиентов

  Этот интернет сайт здоровский! работал на нем довольно часто. Думаю, что этот портал ожидает светлое будущее. Желаю удачи. Хотелося б встречаться с Вашими работами почаще!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b