Про внесення змін до Бюджетного кодексу України, Верховна Рада України

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

  Верховна Рада України постановляє:

  1. Внести до Бюджетного кодексу України( 2456-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572; із змінами, внесеними законами України від 12 січня 2012 року № 4318-VI, від 5 липня 2012 року № 5067-VI, № 5081-VI і № 5083-VI та від 6 вересня 2012 року № 5204-VI) такі зміни:

  1) у третьому реченні пункту 36 частини першої статті 2 слова "Сільський голова" замінити словами "Сільський, селищний голова";

  2) статтю 4 доповнити частиною п’ятою такого змісту:

  "5. Зміни до цього Кодексу можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Бюджетного кодексу України";

  3) абзац дванадцятий частини четвертої статті 13 доповнити словами "у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб";

  4) статтю 15 доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:

  "3. Джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині фінансування є:

  1) кредити (позики), що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів);

  2) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.

  4. У разі зменшення обсягу джерел фінансування державного бюджету певного типу порівняно з обсягом, визначеним законом про Державний бюджет України, допускається за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, збільшення обсягу джерел фінансування державного бюджету іншого типу з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту державного бюджету";

  5) абзац перший частини першої статті 16 викласти в такій редакції:

  "1. Державні запозичення здійснюються в межах, визначених законом про Державний бюджет України (крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 15 цього Кодексу та абзацом першим частини сьомої цієї статті), з дотриманням граничного обсягу державного боргу на кінець бюджетного періоду (крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 15 цього Кодексу)";

  6) частину четверту статті 24-1 після слів "порядок використання таких коштів" доповнити словами "(включаючи умови спрямування на таку мету частини коштів місцевих бюджетів)";

  7) статтю 29 викласти в такій редакції:

  "Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України

  1. До доходів Державного бюджету України включаються доходи бюджету, за винятком тих, що згідно із статтями 64, 66, 69 та 71 цього Кодексу закріплені за місцевими бюджетами.

  2. До доходів загального фонду Державного бюджету України належать:

  1) 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) на території міста Києва;

  2) податок на прибуток підприємств (крім податку, визначеного пунктом 2 частини першої статті 69 цього Кодексу);

  3) 50 відсотків збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;

  4) 50 відсотків збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення);

  5) 50 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату, яка зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі);

  6) податок на додану вартість;

  7) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (крім акцизного податку, визначеного пунктом 1 частини третьої цієї статті та пунктом 6 частини першої статті 66 цього Кодексу);

  8) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (крім акцизного податку, визначеного пунктом 2 частини третьої цієї статті);

  9) ввізне мито (крім мита, визначеного пунктом 3 частини третьої цієї статті);

 1. 10) вивізне мито;
 2. 11) рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України;
 3. 12) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;

 4. 13) рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;
 5. 14) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками;

  15) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності;

 6. 16) збір за користування радіочастотним ресурсом України;
 7. 17) частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність;

  18) кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"( 679-14 );

  19) плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету (крім коштів, отриманих вищими та професійно-технічними навчальними закладами від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право);

  20) кошти, отримані закордонними дипломатичними установами України як плата за розміщення належних їм бюджетних коштів на поточних рахунках іноземних банків;

  21) платежі, пов’язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов’язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України( 643_077 );

  22) платежі, пов’язані з виконанням Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації в розвитку соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

  23) кошти від санкцій (штрафи, пеня тощо), що застосовуються відповідно до закону (крім штрафів, визначених пунктами 11, 12 і 13 частини першої статті 69 цього Кодексу);

 8. 24) плата за надання адміністративних послуг;
 9. 25) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, визначеної у частині першій статті 69 цього Кодексу);

  26) збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок;

  27) плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

  28) збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів;

 10. 29) плата за виділення номерного ресурсу;
 11. 30) плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір);
 12. 31) плата за оформлення посвідчення закордонного українця;
 13. 32) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, а також кошти, отримані за вчинення консульських дій за межами України;

 14. 33) виконавчий збір, стягнутий органами державної виконавчої служби;
 15. 34) надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном (крім орендної плати, визначеної пунктом 10 частини третьої цієї статті та абзацом третім частини п’ятої статті 19 Закону України "Про оренду державного та комунального майна"( 2269-12 ));

 16. 35) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;
 17. 36) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;
 18. 37) портовий (адміністративний) збір;
 19. 38) плата за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів;

  39) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, які є пам’ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування;

 20. 40) кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення;
 21. 41) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів;

  42) відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України;

  43) надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

  44) плата за подання скарги до органу оскарження відповідно до статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 );

  45) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель"( 2289-17 ), в частині здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету;

  46) кошти, отримані від учасника — переможця процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету;

 22. 47) кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива;
 23. 48) плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою, і плата за користування кредитами (позиками), залученими державою;

 24. 49) плата за користування кредитом з державного бюджету;
 25. 50) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

  51) збори на обов’язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та під час набуття права власності на легкові автомобілі, з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна, з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку;

 26. 52) концесійні платежі щодо об’єктів державної власності;
 27. 53) кошти від реалізації дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, отримані державною установою, уповноваженою на здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням;

  54) 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок державного бюджету, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

  55) кошти від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції;

  56) 10 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації); кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації; кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності після розмежування земель державної та комунальної власності;

  57) кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

 28. 58) кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів;
 29. 59) інші доходи, які у встановленому порядку зараховуються до загального фонду державного бюджету.
 30. 3. Джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині доходів є:

  1) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;

  2) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;

  3) ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;

  4) екологічний податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк;

  5) судовий збір;

  6) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні;

  7) 30 відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

  8) кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки"( 1868-15 ) (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону України;

  9) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;

  10) власні надходження бюджетних установ (у тому числі наукових установ Національної академії наук України і галузевих академій наук), що утримуються за рахунок державного бюджету, у тому числі орендна плата за користування військовим майном, майном Національної академії наук України і галузевих академій наук, 50 відсотків орендної плати за користування іншим майном, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету;

 31. 11) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;
 32. 12) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;
 33. 13) надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;
 34. 14) інші доходи, визначені законом про Державний бюджет України.
 35. 4. Якщо законом встановлено новий вид доходу державного бюджету, його зарахування до загального чи спеціального фонду визначається законом про Державний бюджет України на період до внесення відповідних змін до цього Кодексу.

  5. Закон про Державний бюджет України може відносити на відповідний бюджетний період окремі види доходів загального (спеціального) фонду Державного бюджету України або їх частину, які визначені частиною другою (третьою) цієї статті, до спеціального (загального) фонду Державного бюджету України";

  8) у статті 30:

  пункт 3 частини другої доповнити словами "якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України";

 36. частину третю викласти в такій редакції:
 37. "3. Джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині кредитування є:

  1) повернення кредитів, наданих з державного бюджету індивідуальним сільським забудовникам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

  2) повернення кредитів, наданих з державного бюджету молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня;

  3) повернення кредитів, наданих з державного бюджету фермерським господарствам;

  4) повернення коштів, наданих на формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників;

  5) повернення кредитів, наданих з державного бюджету, що мають цільове призначення згідно із законом про Державний бюджет України";

 38. доповнити частиною четвертою такого змісту:
 39. "4. Кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 та частини третьої цієї статті цього Кодексу, спрямовуються відповідно на:

  1) реалізацію інвестиційних програм (проектів), у тому числі шляхом рекредитування або надання трансфертів (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 частини третьої статті 15 цього Кодексу);

  2) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування, виконання боргових зобов’язань за кредитами, отриманими під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 і 6 частини третьої статті 29 цього Кодексу);

  3) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (за рахунок джерел, визначених пунктами 1, 2, 3 і 6 частини третьої статті 29 цього Кодексу);

  4) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій, будівництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатацію його об’єктів, підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення, підтримку у безпечному стані енергоблоків і об’єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 частини третьої статті 29 цього Кодексу);

  5) забезпечення здійснення правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб-порталу судової влади, комп’ютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп’ютерної і копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового підпису (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 частини третьої статті 29 цього Кодексу);

  6) здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 частини третьої статті 29 цього Кодексу);

  7) придбання цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки"( 1868-15 ) (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 частини третьої статті 29 цього Кодексу);

  8) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 частини третьої статті 29 цього Кодексу);

  9) заходи, визначені абзацами чотирнадцятим — двадцять першим частини четвертої статті 13 цього Кодексу (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 частини третьої статті 29 цього Кодексу);

  10) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 11 частини третьої статті 29 цього Кодексу);

  11) обслуговування державного матеріального резерву (за рахунок 10 відсотків джерел, визначених пунктом 11 частини третьої статті 29 цього Кодексу, та джерел, визначених пунктом 12 частини третьої статті 29 цього Кодексу);

  12) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 частини третьої статті 29 цього Кодексу);

  13) державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 частини третьої цієї статті);

  14) реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 частини третьої цієї статті);

  15) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 частини третьої цієї статті);

  16) формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, витрати Аграрного фонду, пов’язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об’єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 частини третьої цієї статті);

  17) реалізацію програм та заходів, визначених законом про Державний бюджет України (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 частини третьої статті 15, пунктом 14 частини третьої статті 29 та пунктом 5 частини третьої цієї статті цього Кодексу)";

  9) статтю 51 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

  "11. Кредиторська заборгованість, яка утворилася на кінець поточного бюджетного періоду у місцевих бюджетах за бюджетними зобов’язаннями, взятими за капітальними трансфертами з державного бюджету місцевим бюджетам та коштами державного фонду регіонального розвитку, в першу чергу має бути погашена за рахунок коштів державного бюджету, передбачених у наступних бюджетних періодах на реалізацію відповідних програм і заходів";

 40. 10) пункт 3 частини другої статті 60 виключити;
 41. 11) пункти 6-11, 13 і 14 частини першої статті 64 виключити;
 42. 12) абзац другий частини третьої статті 65 виключити;
 43. 13) у статті 66:
 44. а) у частині першій:

  у пункті 6 слова "що зараховується до спеціального фонду державного бюджету згідно із законом про Державний бюджет України" замінити словами і цифрами "визначеного пунктом 1 частини третьої статті 29 цього Кодексу";

 45. пункти 7-14 виключити;
 46. б) пункт 2 частини другої виключити;

 47. 14) у частині першій статті 69:
 48. пункт 1 виключити;
 49. у пункті 8 слова "у частині" виключити;
 50. доповнити пунктами 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 і 10-8 такого змісту:
 51. "10-1) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними і районними державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних місцевих рад, яка зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, бюджетів місцевого самоврядування;

  10-2) плата за ліцензії та сертифікати, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;

  10-3) плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;

  10-4) плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;

  10-5) плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;

  10-6) плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців), що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських бюджетів міст Києва та Севастополя;

  10-7) плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;

  10-8) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за місцем здійснення діяльності";

  15) перше речення частини п’ятої статті 71 після слів "Кошти бюджету розвитку" доповнити словами "щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури";

  16) у другому реченні частини другої статті 85 слово "функціонування" замінити словом "утримання" та доповнити словами "або за рішенням Кабінету Міністрів України";

 52. 17) частину першу статті 87 доповнити пунктом 20-1 такого змісту:
 53. "20-1) фінансову підтримку громадських об’єднань на конкурсних засадах для виконання завдань державної політики";

 54. 18) у частині першій статті 89:
 55. у підпункті "б" пункту 2 слова "ліцеї, гімназії, колегіуми" замінити словами "ліцеї (ліцеї-інтернати), гімназії (гімназії-інтернати), колегіуми (колегіуми-інтернати)";

  абзац третій підпункту "б" пункту 4 після слів "багатодітним сім’ям" доповнити словами "дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування";

 56. 19) частину першу статті 91 доповнити пунктом 20-1 такого змісту:
 57. "20-1) фінансову підтримку громадських об’єднань на конкурсних засадах для виконання завдань регіональної політики";

 58. 20) частину другу статті 93 викласти в такій редакції:
 59. "2. Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рада може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 89 цього Кодексу, районній, міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджету. Районна рада може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 89 цього Кодексу, районній, міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджету.

  Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районна рада може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 89 цього Кодексу, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада може передати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів згідно із статтею 90 цього Кодексу, міській (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районній раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до міського (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), районного бюджету";

  21) в абзацах першому і другому частини шостої статті 98 цифри "7-11, 13" та "8-13" виключити;

  22) частини третю, четверту і п’яту статті 102 після слів "багатодітним сім’ям" доповнити словами "дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування";

  23) в абзаці другому частини першої статті 103-1 слово "щомісячних" замінити словом "щодекадних";

  24) в абзацах другому, третьому і четвертому пункту 6 частини другої статті 105 слова "надходжень бюджету розвитку" замінити словами "від обсягу такої субвенції";

 60. 25) у статті 108:
 61. у частині четвертій цифри "1-4" і "7-11, 24—26" замінити відповідно цифрами "2-5" і "7-10, 25, 34-36";

  друге речення частини шостої доповнити словами і цифрами "а обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів розподіляються у порядку, визначеному статтею 61 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"( 2487-17 );

 62. доповнити частиною сьомою такого змісту:
 63. "7. Місцева державна адміністрація може приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями відповідної місцевої ради за умови делегування нею таких повноважень місцевій державній адміністрації з наступним внесенням змін до рішення про місцевий бюджет";

 64. 26) у розділі VI "Прикінцеві та перехідні положення":
 65. а) пункт 1 викласти в такій редакції:

  "1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім:

  пункту 10 частини другої статті 69, а також пункту 20-1 частини першої статті 87 та пункту 20-1 частини першої статті 91 (в редакції Закону України від 16 жовтня 2012 року № 5428-VI) цього Кодексу, які набирають чинності з 1 січня 2014 року;

  пункту 2 частини другої статті 60 та пункту 5 частини другої статті 61, які набирають чинності з 1 січня 2015 року";

  б) пункт 10 викласти в такій редакції:

  "10. Кабінету Міністрів України до 1 липня 2013 року забезпечити проведення інвентаризації всіх нормативно-правових актів, що регламентують застосування галузевих нормативів при здійсненні видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, зокрема щодо мережі бюджетних установ, педагогічного навантаження, нормативів витрат бюджетних установ, та встановлення мінімального та максимального значення таких нормативів залежно від обсягів фінансових ресурсів";

  в) доповнити пунктом 15 такого змісту:

  "15. Дозволити Київській міській раді, як виняток з положень статей 72 та 74 цього Кодексу, здійснити у 2012 році запозичення до загального фонду бюджету міста Київ для погашення заборгованості за вексельними розрахунками з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію".

  2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім:

  підпунктів 2, 4, 5, 16, 25 (в частині внесення змін до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України( 2456-17 )) та підпунктів "б" і "в" підпункту 26 пункту 1, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування;

 66. підпунктів 17 і 19 пункту 1, які набирають чинності з 1 січня 2014 року.
 67. Президент України

  В. ЯНУКОВИЧ

  м. Київ 16 жовтня 2012 року № 5428-VI

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Про звільнення А. Хвесика з посади голови Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області, Президент України

  Розпорядження  Президента України Звільнити ХВЕСИКА Андрія Єрмійовича з посади голови Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області.

  Про затвердження Правил пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд, Міністерство надзвичайних ситуацій України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2012 р. за № 1803/22115 Про затвердження Правил пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд

  Дорожні субвенції на користь справі

  Щоб у регіонах нерозпорошувалися кошти надрібні ремонти комунальних автодоріг, Мінінфраструктури запропонувало робити заявки з областей на реконструкцію одного-двох великих шляхів. Про це зазначив ...

  Про затвердження Методики визначення фінансових квот для адміністративно-територіальних одиниць на централізовану закупівлю протитуберкульозних препаратів, Міністерство охорони здоров'я України

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2013 р. за № 1408/23940 Про затвердження Методики визначення фінансових квот для адміністративно-територіальних одиниць на централізовану закупівлю протитуберкульозних препаратів

  Об адвокате - устами Клиентов

  Довольно оригинальный, актуальный и новый интернет портал! Хочется отблагодарить вас денежкой. Как это можно организовать?

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b