Про затвердження Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, Міністерство аграрної політики та продовольства УкраїниМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 07.08.2012  № 487
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2012 р. за № 1444/21756

  Про затвердження Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки

  Відповідно до статті 31 Закону України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ), підпункту 7.252 підпункту 7.1 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України( 500/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, що додається.

  2. Департаменту землеробства (Демидов О. А.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  Міністр

  М. В. Присяжнюк

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 07.08.2012  № 487

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2012 р. за № 1444/21756

  ПОРЯДОК офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки

  I. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок визначає процедуру встановлення, підтримання, позбавлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, та фітосанітарні заходи, спрямовані на запобігання проникненню і розповсюдженню в Україні таких організмів.

  1.2. Офіційне встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, здійснюється Головною державною фітосанітарною інспекцією, Державною фітосанітарною інспекцію Автономної Республіки Крим та державними фітосанітарними інспекціями областей (далі — державні фітосанітарні інспекції) на вимогу особи, яка займається виробництвом об'єктів регулювання.

  1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

  буферна зона — зона, яка межує або оточує місце виробництва чи виробничу ділянку, вільні від регульованих шкідливих організмів, де здійснюються фітосанітарні заходи, з метою запобігання занесенню та/або поширенню регульованих шкідливих організмів під час виробництва, ввезення або вивезення об’єктів регулювання, та встановлюється для кожного регульованого шкідливого організму окремо на підставі біологічних особливостей шкідливого організму, рівня ризику щодо його занесення або проникнення та аналізу фітосанітарного ризику;

  вегетаційний сезон — період або періоди року, протягом яких відбувається активна життєдіяльність та ріст рослини у певній зоні, місці виробництва або ділянці виробництва;

  план земельної ділянки — графічне зображення, що відображає місцезнаходження, зовнішні межі земельної ділянки та межі земель, обмежених у використанні і обмежених (обтяжених) правами інших осіб (земельних сервітутів), а також розміщення об'єктів нерухомого майна, природних ресурсів на земельній ділянці.

  Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про карантин рослин"( 3348-12 ).

  ІІ. Офіційне встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів

  2.1. Офіційне встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, здійснюється державним фітосанітарним інспектором на відповідній території шляхом проведення процедур перевірки, інспектування, огляду, обстеження, моніторингу, аналізу зразків рослин, продуктів рослинного походження, інших об’єктів регулювання.

  2.2. Для офіційного встановлення статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, особа подає державній фітосанітарній інспекції:

  заяву про встановлення та/або підтримання офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів (додаток 1) (далі — заява);

  копію плану земельної ділянки (витягу з документації із землеустрою), на якій планується офіційне встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів;

  копію документа, який засвідчує право власності або користування (в тому числі оренди) на земельну ділянку, на якій планується офіційне встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів;

  документ, що підтверджує внесення плати за обстеження посівів сільськогосподарських культур, плодових культур, розсадників, промислових садів, присадибних ділянок та лісосмуг щодо виявлення карантинних організмів для надання та/або підтвердження статусу місця виробництва або виробничої ділянки на вимогу особи, що здійснює виробництво об'єктів регулювання, передбачених Законом України "Про карантин рослин"( 3348-12 ).

  2.3. Перед початком роботи щодо встановлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, державний фітосанітарний інспектор здійснює ознайомлення з матеріалами щодо об’єктів та об’єктів регулювання, що належать особі, яка планує отримати офіційний статус місць виробництва або виробничих ділянок, вільних від регульованих шкідливих організмів, і визначає:

 3. місцезнаходження та розташування місця виробництва або виробничої ділянки;
 4. межі місця виробництва або виробничої ділянки, орієнтовні затрати часу для проведення процедури перевірки щодо виконання встановлених заходів з моменту останнього інспектування, огляду, обстеження об’єктів регулювання та/або об’єктів у вегетаційний сезон;

  можливі шляхи проникнення та/або розповсюдження регульованих шкідливих організмів на місці виробництва або виробничій ділянці;

  рівень ризику проникнення та/або розповсюдження регульованих шкідливих організмів на підставі наукової інформації та міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів;

  наявність попередніх висновків (актів, розпоряджень тощо) про фітосанітарний стан, що були оформлені під час проведення попередніх процедур перевірки, в тому числі щодо встановлення статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів.

  2.4. За результатами розгляду заяви та на підставі процедур перевірок, що здійснюються протягом 10 робочих днів у вегетаційний сезон відповідна державна фітосанітарна інспекція протягом 10 робочих днів після закінчення відповідних фітосанітарних процедур зобов’язана видати наказ про присвоєння або поновлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, або повідомлення про неможливість встановлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів (далі — повідомлення), яке надається особі у письмовій формі.

  Повідомлення може бути оскаржено до Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України або до суду.

  Заява про оскарження повідомлення подається до Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України у строк, що не перевищує 10 днів після одержання повідомлення. Заява розглядається протягом 10 робочих днів.

  2.5. Підставами для повідомлення є:

  виявлення зараження рослин, продуктів рослинного походження, інших об’єктів регулювання та об’єктів, які розташовані на території місця виробництва або виробничої ділянки та буферної зони регульованими шкідливими організмами;

  невиконання розпоряджень державних фітосанітарних інспекторів та обов’язків осіб щодо карантину рослин, визначених Законом України "Про карантин рослин"( 3348-12 ) протягом останнього повного вегетаційного сезону;

 5. подання неповного пакету документів, визначених пунктом 2.2 цього розділу;
 6. виявлення в документах, зазначених у пункті 2.2 цього розділу, недостовірних відомостей.
 7. 2.6. Під час проведення процедури перевірки щодо встановлення статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, державний фітосанітарний інспектор проводить:

 8. попередній аналіз документів, які стосуються місця виробництва або виробничої ділянки;
 9. встановлення меж буферної зони;
 10. візуальну перевірку рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання та/або об’єктів, які розташовані на території місця виробництва або виробничої ділянки;

  обстеження посівів сільськогосподарських культур, плодових культур, розсадників, промислових садів, присадибних ділянок та лісосмуг щодо виявлення карантинних організмів для надання та/або підтвердження статусу місця виробництва або виробничої ділянки на вимогу особи, що здійснює виробництво об'єктів регулювання, передбачених Законом України "Про карантин рослин"( 3348-12 );

 11. відбір зразків рослин, продукції рослинного походження та інших об’єктів регулювання;
 12. попередній візуальний аналіз відібраних зразків на місці;
 13. направлення зразків для проведення фітосанітарної експертизи у карантинні лабораторії;
 14. інші фітосанітарні процедури, які належать до його компетенції та передбачені чинним законодавством.

  2.7. Під час обстеження всі шкідливі організми, підозрілі на регульовані шкідливі організми, та рослини з ознаками ураження ними державний фітосанітарний інспектор направляє на проведення фітосанітарної експертизи.

  2.8. Відібрані зразки супроводжуються етикеткою до зразка, відібраного для проведення фітосанітарної експертизи місця виробництва або виробничої ділянки (додаток 2), і направляються державним фітосанітарним інспектором до відповідної карантинної лабораторії за місцезнаходженням місця виробництва або виробничої ділянки.

  2.9. Під час обстеження державний фітосанітарний інспектор складає акт обстеження на виявлення регульованих шкідливих організмів ( z1444-12 ) (додаток 3) (далі — Акт). Акт підписується державним фітосанітарним інспектором та власником (користувачем) місця виробництва та/або виробничої ділянки.

  Акт складається в двох примірниках: один залишається у власника (користувача) місця виробництва та/або виробничої ділянки, другий — у державного фітосанітарного інспектора.

  2.10. Після проведення карантинною лабораторією фітосанітарної експертизи визначається фітосанітарний стан місця виробництва або виробничої ділянки.

  2.11. У наказі про присвоєння або поновлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, з переліком заходів, що підлягають обов’язковому виконанню для підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, зазначаються:

  реєстраційний номер місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, які присвоєні відповідно до алгоритму присвоєння реєстраційного номера місцю виробництва або виробничій ділянці, вільних від регульованих шкідливих організмів (додаток 4);

  найменування (прізвище, ім’я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання), код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) власника (користувача) місця виробництва та/або виробничої ділянки;

 15. місцезнаходження та площа місця виробництва та/або виробничої ділянки;
 16. підстави щодо встановлення фітосанітарного стану місця виробництва або виробничої ділянки;
 17. результати фітосанітарної експертизи;
 18. перелік заходів, що підлягають обов’язковому виконанню особою для підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів;

 19. підпис, прізвище та ініціали керівника державної фітосанітарної інспекції.
 20. 2.12. Державними фітосанітарними інспекціями в електронному вигляді ведеться журнал реєстрації місць виробництва або виробничих ділянок, вільних від регульованих шкідливих організмів (додаток 5) (далі — журнал).

  2.13. Власник (користувач) місця виробництва та/або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, при підтриманні офіційного статусу зобов’язаний:

  визначити межі місця виробництва та/або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, табличними знаками, форма яких наведена у додатку 6 до цього Порядку;

  виконувати обов’язки щодо карантину рослин та інші фітосанітарні заходи, спрямовані на попередження проникнення регульованих шкідливих організмів на територію місця виробництва та/або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, та в буферну зону, якщо така належить або перебуває в користуванні цієї особи;

  у випадках відсутності у власника (користувача) місця виробництва та/або виробничої ділянки права власності або користування буферною зоною сприяти виконанню фітосанітарних заходів у цій зоні;

  обстежувати місця виробництва та/або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, як візуально, так і за допомогою феромонних пасток та інших методів, рекомендованих державним фітосанітарним інспектором;

  з метою знищення шкідливих організмів проводити (не рідше одного разу на рік) фітосанітарні заходи щодо знезараження складів та інших місць зберігання об’єктів регулювання, які розташовані на території місця виробництва та/або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів;

  заносити до журналу про фітосанітарний стан посівів (посадок) , сільськогосподарських рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання, які вирощуються, зберігаються, вивозяться та/або ввозяться з та/або в місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів (додаток 7), інформацію про фітосанітарний стан посівів (посадок), сільськогосподарських рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання, які вирощуються, зберігаються, вивозяться та/або ввозяться з та/або в місця виробництва або виробничі ділянки, вільні від регульованих шкідливих організмів.

  2.14. У разі виявлення підозри на зараження місця виробництва або виробничої ділянки регульованими шкідливими організмами особа терміново повідомляє відповідну державну фітосанітарну інспекцію.

  У випадку підтвердження зараження місця виробництва або виробничої ділянки регульованими шкідливими організмами особа під контролем державного фітосанітарного інспектора вживає всіх необхідних заходів, спрямованих на ліквідацію такого шкідливого організму.

  ІІІ. Позбавлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки

  3.1. Підставами для видачі наказу про позбавлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, є:

  виявлення регульованих шкідливих організмів під час проведення процедури перевірки з метою підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів;

  неповідомлення державної фітосанітарної інспекції про виявлення регульованих шкідливих організмів на території місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів;

  внесення особою недостовірної інформації до журналу про фітосанітарний стан посівів (посадок), сільськогосподарських рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання, які вирощуються, зберігаються, вивозяться та/або ввозяться з та/або в місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів;

  неповідомлення особою державної фітосанітарної інспекції про зміну даних, зазначених у заяві про встановлення та/або підтримання офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів;

  невиконання розпоряджень державних фітосанітарних інспекторів та обов’язків осіб щодо карантину рослин, визначених Законом України "Про карантин рослин"( 3348-12 ).

  Позбавлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, оформлюється наказом відповідної державної фітосанітарної інспекції та вноситься до журналу.

  3.2. Наказ про поновлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, може бути видано не раніше, ніж через один рік після видачі наказу про позбавлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів.

  Наказ про поновлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, може бути видано на підставі повторного подання особою заяви та акта про проведення процедури перевірки щодо усунення порушень, що стали підставами для видачі наказу про позбавлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, визначеними пунктом 3.1 цього розділу.

  3.3. У разі внесення будь-яких змін до процесу виробництва або меж виробничої ділянки особа зобов’язана подати протягом 10 робочих днів державній фітосанітарній інспекції відповідну інформацію у письмовій формі.

  3.4. Особа — власник або користувач місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, у разі виявлення підозри зараження регульованими шкідливими організмами зобов’язана невідкладно повідомити про це державну фітосанітарну інспекцію за місцезнаходженням.

  Директор Департаменту землеробства

  О. А. Демидов

  Додаток 1 до Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки

  ЗАЯВА ( z1444-12 BF140.doc ) про встановлення та/або підтримання офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів

  Додаток 2 до Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки

  ЕТИКЕТКА до зразка, відібраного для проведення фітосанітарної експертизи місця виробництва або виробничої ділянки

  1. Походження об’єктів регулювання:

  1.1. Автономна Республіка Крим, область __________________________________________

  1.2. Район _____________________________________________________________________

  1.3. Місто, селище, село _________________________________________________________

  2. Найменування (прізвище, ім’я, по батькові) власника (користувача) місця виробництва та/або виробничої ділянки _______________________________________________________

  3. Назва об’єкта регулювання ____________________________________________________

  4. Обстежено (га/ кв. м) __________________________________________________________

  5. Відібрано зразків (шт.) _______________________________________________________,

 21. в тому числі:
 22. рослин (шт.) __________________________________________________________________;
 23. комах (екземплярів) ____________________________________________________________;
 24. ґрунту (кг) ___)________________________________________________________________;

 25. насіння (шт.) __________________________________________________________________;
 26. пошкоджень
 27. шкідливих організмів (одиниць) __________________________________________________
 28. 6. Додаткові відомості __________________________________________________________

  7. Дата відбору зразків "_____" _______________ 20 ____ року

  Власник (користувач) місця виробництва та/або виробничої ділянки

  ________________________ (підпис) (ініціали, прізвище)

  Державний фітосанітарний інспектор

  _______________________ (підпис) (ініціали, прізвище)

  Додаток 3 до Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки

  АКТ ( z1444-12 BF141.doc ) обстеження на виявлення регульованих шкідливих організмів "___" ___________20____рік

  Додаток 4 до Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки

  АЛГОРИТМ присвоєння реєстраційного номера місцю виробництва або виробничій ділянці, вільних від регульованих шкідливих організмів

  ХХ/ ХХХХХ де ХХ — код державної фітосанітарної інспекції; ХХХХХ — п’ятизначний порядковий номер; УУ — серія.

  УУ,

  Додаток 5 до Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки

  ЖУРНАЛ реєстрації місць виробництва або виробничих ділянок, вільних від регульованих шкідливих організмів, на території _________________________

  Реєстраційний номер місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів

  Найменування (прізвище, ім’я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання), код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) власника (користувача) місця виробництва та/або виробничої ділянки, № телефону

  Місцезнаходження місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів

  Площа місця виробництва або виробничих ділянок, вільних від регульованих шкідливих організмів (га / кв. м)

  Перелік об’єктів, які розташовані в місці виробництва або на виробничій ділянці, вільних від регульованих шкідливих організмів

  Дата та № наказу державної фітосанітарної інспекції про присвоєння або поновлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів

  Дата та № наказу державної фітосанітарної інспекції про позбавлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів

  Назва, дата та № документів, на підставі яких було присвоєно офіційний статус місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів

  Посада, П.І. Б. державного фітосанітарного інспектора, який здійснював процедури перевірки місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Додаток 6 до Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки

  Офіційно встановлене місце виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів ___________________________________________________________________________ (найменування (прізвище, ім’я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання)) власника (користувача) місця виробництва та/або виробничої ділянки)

  площа ____________________ кв. м (га) Реєстраційний номер місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, від _________ № ________

  Додаток 7 до Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки

  ЖУРНАЛ про фітосанітарний стан посівів (посадок), сільськогосподарських рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання, які вирощуються, зберігаються, вивозяться та/або ввозяться з та/або в місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів __________________________________________________________ (найменування (прізвище, ім’я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання), код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) власника (користувача) місця виробництва та/або виробничої ділянки)

 29. за період ______________ кварталу 20 ____ року
 30. № з/п

  Назва об’єкта регулювання

  Площа посіву (посадки) (га)

  Кількість зібраного врожаю (тонн / куб. м/шт.)

  Кількість об’єктів регулювання, яка зберігається на території місця виробництва та/або виробничої ділянки (тонн / куб. м/шт.)

  Кількість об’єктів регулювання, вивезених з місця виробництва та/або виробничої ділянки (тонн / куб. м/ шт.)

  Кількість об’єктів регулювання, ввезених до місця виробництва та/або виробничої ділянки з інших місць (тонн / куб. м/шт.)

  Кількість об’єктів регулювання, ввезених на місце виробництва та/або виробничу ділянки з вільних ділянок (тонн / куб. м / шт.)

  Назва виявлених шкідливих організмів за підзвітний період

  Примітки

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 31. 10
 32. Власник (користувач) місця виробництва та/або виробничої ділянки

  ___________________ (підпис)

  ____________________ (ініціали, прізвище)

  "___" ____________ 20__ р. М. П.

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.6/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  В столице мост Метро закроют на реконструкцию

  На мосту Метро через Русановский пролив Днепра проведут капитальную реконструкцию автопроезда это предусмотрено соответствующим распоряжением КГГА, сообщают в пресс-службе ведомства.

  Україна введе квоти на російське коксівне вугілля

  Російську індустрію коксівного вугілля очікують непрості часи через наміри України ввести квоти на імпорт сировини для випуску сталі, заявив у п'ятницю заступник міністра енергетики РФ Анатолій ...

  КВН ЮІР – 2013 – змагання найкращих

  23 квітня у м. Харкові для участі в третьому зональному турі Всеукраїнської гри команд клубу веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху зібралися команди переможці обласних змагань КВН ...

  «Сколково» запрошує і пропонує

  На виконання доручення Премєр-міністра Миколи Азарова Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації підготувало пропозиції, на підставі яких прийнято рішення про входження українських ...

  Об адвокате - устами Клиентов

  Этот сайт просто класс так много чего здесь любопытного и нужного. Хочу пожелать вам так держать и всего самого... в Вашей работе!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b