Про деякі питання організації діяльності міжрегіональних територіальних органів Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті, Міністерство інфраструктури УкраїниМІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 31.07.2012  № 441
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2012 p. за № 1397/21709

  Про деякі питання організації діяльності міжрегіональних територіальних органів Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті

  Відповідно до Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті( 447/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 447, розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року № 1024-р( 1024-2011-р ) «Про утворення міжрегіональних територіальних органів Державної інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті» НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити, що додаються:

  1.1. Зразок посвідчення інспектора міжрегіонального територіального органу Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті.

  1.2. Інструкцію про порядок видачі посвідчення інспектора міжрегіонального територіального органу Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті.

  2. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті забезпечити:

  2.1. Виготовлення, видачу, зберігання, облік і знищення бланків посвідчень інспектора міжрегіонального територіального органу Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті в установленому порядку.

  2.2. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

  2.3. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

  Віце-прем’єр-міністр України — Міністр інфраструктури України

  Б. Колесніков

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 31.07.2012  № 441

  ЗРАЗОК ПОСВІДЧЕННЯ( z1397-12 BF85.doc ) інспектора міжрегіонального територіального органу Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті

  Директор Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту

  В. Севрюков

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 31.07.2012  № 441

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2012 p. за № 1397/21709

  ІНСТРУКЦІЯ про порядок видачі посвідчення інспектора міжрегіонального територіального органу Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті

  І. Загальні положення

  1.1. Посвідчення інспектора міжрегіонального територіального органу Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (далі — посвідчення) є документом, який засвідчує посаду особи. Посвідчення видається інспекторам міжрегіональних територіальних органів Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті згідно зі штатним розписом. Посвідчення видається строком на три роки.

  1.2. Видача, облік та знищення посвідчень здійснюється Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті за рахунок коштів державного бюджету, в межах виділених бюджетних асигнувань на утримання Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті.

  1.3. Видача, облік і знищення посвідчень здійснюються посадовою особою, визначеною наказом Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті.

  Усі зіпсовані або здані посвідчення підлягають обов'язковому знищенню, способом, який унеможливлює їх повторне використання, про що складаються акти про знищення посвідчень. Знищення здійснюється комісією, склад якої затверджується наказом Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті.

  1.4. Журнал видачі посвідчень інспектора міжрегіонального територіального органу Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (додаток 1), журнал обліку надходження і використання бланків посвідчень інспектора міжрегіонального територіального органу Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (додаток 2), журнал обліку втрачених посвідчень інспектора міжрегіонального територіального органу Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (додаток 3) є документами для службового користування та ведуться централізовано посадовою особою, на яку згідно з наказом Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті покладено обов’язок видачі, обліку та знищення посвідчень.

  Журнали повинні бути прошнуровані, аркуші — пронумеровані. На внутрішньому боці обкладинки журналу робиться відмітка про загальну кількість аркушів у журналі, яка підписується керівником відповідального за це структурного підрозділу Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті та скріплюється печаткою.

  Записи у журналі здійснюються чорнилом (кульковою ручкою). Усі реквізити журналів заповнюються розбірливо. Допущені помилки виправляються шляхом закреслення помилкового запису і внесення нового, який підтверджується підписом особи, що зробила виправлення.

  ІІ. Оформлення та видача посвідчень

  2.1. Усі записи в посвідченні здійснюються українською мовою. Опис посвідчення наведено у додатку 4 до цієї Інструкції.

  2.2. Фотокартка власника посвідчення повинна мати розміри 30 х 40 мм. Фотокартка вклеюється у посвідчення. На куток фотокартки ставиться гербова печатка Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті.

  2.3. Записи в посвідчення вносяться лише особою, яка відповідальна за використання посвідчень, від руки друкованими літерами. Виправлення в посвідченні та неохайне його оформлення не допускаються.

  2.4. Посвідчення підписує Голова Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті або особа, яка виконує його обов’язки.

  2.5. Посвідчення видається інспекторам під особистий підпис у журналі видачі посвідчень. При врученні посвідчення особа, яка відповідальна за використання посвідчень, обов'язково роз'яснює призначення документа, підстави його використання та необхідність його дбайливого зберігання, про що робиться відповідна відмітка в журналі видачі посвідчень у графі «Примітка».

  2.6. У разі звільнення інспектора посвідчення в обов'язковому порядку здається за місцем його отримання під особистий підпис особи, відповідальної за використання посвідчень.

  Для продовження строку дії посвідчення інспектор за два тижні до закінчення строку дії посвідчення здає його за місцем отримання під особистий підпис особи, відповідальної за використання посвідчень.

  ІІІ. Оформлення втрати посвідчень

  3.1. Інспектори повинні дбайливо ставитися до посвідчень і завжди мати їх з собою під час виконання службових обов'язків.

  3.2. У разі втрати або зіпсування посвідчення його власник зобов'язаний негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника.

  Керівник міжрегіонального територіального органу про факт втрати або псування посвідчення письмово повідомляє Голову Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті.

  Утрачене або зіпсоване посвідчення вважається недійсним. На підставі заяви інспектора замість утраченого або зіпсованого посвідчення видається нове.

  За кожним фактом утрати або зіпсування посвідчення проводиться службове розслідування у порядку, встановленому чинним законодавством. Матеріали службового розслідування зберігаються в особи, що відповідає за використання посвідчень.

  Директор Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту

  В. Севрюков

  Додаток 1 до Інструкції про порядок видачі посвідчення інспектора міжрегіонального територіального органу Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті

  ЖУРНАЛ видачі посвідчень інспектора міжрегіонального територіального органу Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті

  № посвідчення

  Прізвище, ім'я та по батькові власника посвідчення

  Посада

  Дата видачі

  Підпис власника

  Підпис особи, яка відповідає за рух посвідчень

  Номер і дата акта про знищення посвідчення або визнання його зіпсованим

  Примітка

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Додаток 2 до Інструкції про порядок видачі посвідчення інспектора міжрегіонального територіального органу Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті

  ЖУРНАЛ обліку надходження і використання бланків посвідчень інспектора міжрегіонального територіального органу Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті

  Надійшло

  Витрачено

  Залишок

  Примітка

 3. кількість
 4. дата
 5. кількість
 6. дата
 7. кількість
 8. дата
 9. 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Додаток 3 до Інструкції про порядок видачі посвідчення інспектора міжрегіонального територіального органу Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті

  ЖУРНАЛ обліку втрачених посвідчень інспектора міжрегіонального територіального органу Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті

  Прізвище, ім'я та по батькові власника посвідчення

  Посада

  Дата, місце та обставини втрати посвідчення

  Дата і номер наказу про видачу нового посвідчення

  Примітка

  1

  2

  3

  4

  5

  Додаток 4 до Інструкції про порядок видачі посвідчення інспектора міжрегіонального територіального органу Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті

  ОПИС посвідчення інспектора міжрегіонального територіального органу Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті

  Посвідчення інспектора міжрегіонального територіального органу (далі — посвідчення) — це книжечка в згорнутому вигляді розміром 70 х 95 мм у твердій обкладинці синього кольору.

  Ліва та права внутрішні сторінки посвідчення виготовлені на захищеному папері, фон сторінок складається з двох захисних сіток (зеленого та синього кольорів).

  На лицьовому боці посвідчення вміщено виконані ювілейною фольгою золотого кольору зображення та написи:

 10. у верхній частині посередині — зображення Державного Герба України,
 11. нижче від зображення Державного Герба України посередині — одним рядком слова «ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ»;

 12. нижче — двома рядками слова «З БЕЗПЕКИ НА МОРСЬКОМУ ТА РІЧКОВОМУ ТРАНСПОРТІ».
 13. У верхній частині лівого внутрішнього боку посвідчення у центрі трьома рядками вміщено текст такого змісту:

  «ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА МОРСЬКОМУ ТА РІЧКОВОМУ ТРАНСПОРТІ»

 14. нижче — двома рядками найменування міжрегіонального територіального органу.
 15. Слова «ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА МОРСЬКОМУ ТА РІЧКОВОМУ ТРАНСПОРТІ» та найменування міжрегіонального територіального органу виконані червоною фарбою, решта тексту — чорною фарбою.

  Нижче на внутрішньому боці посвідчення зліва сімома рядками вміщено текст такого змісту:

  «Видане:

 16. прізвище ______________________
 17. ім'я ___________________________

 18. по батькові ____________________
 19. Посада ________________________ ______________________________

  М. П.

  Голова _______________ ».

  Номер посвідчення виконується друкарським способом.

  На внутрішньому боці посвідчення ліворуч міститься фото працівника територіального органу Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті розміром 30 х 40 мм, внизу ставиться підпис Голови.

  Підпис та фотокартка скріплюються гербовою печаткою Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті.

  На внутрішньому боці посвідчення праворуч вміщено текст такого змісту:

  «ПОСВІДЧЕННЯ № __________

  Дата видачі «___» ____________ року

  Термін дії до «___» ___________ року

  ТЕРМІН ДІЇ ПОСВІДЧЕННЯ ПРОДОВЖЕНО

 20. до «___» ___________ року
 21. ______________ (підпис, М. П.)

 22. до «___» ___________ року
 23. ______________ (підпис, М. П.)

 24. до «___» ___________ року
 25. ______________ (підпис, М. П.)

 26. до «___» ___________ року
 27. ______________ (підпис, М. П.)

  Власник цього посвідчення має права, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1997 року № 204( 204-97-п ) «Про затвердження Порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті».

  Особистий підпис ________________

  Підлягає поверненню».

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Щодо цінової інформації, Державна митна служба України

  Начальникам митниць Щодо цінової інформації Для використання при здійсненні контролю правильності визначення митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію України, надаємо інформацію щодо цін на деякі види товарів на світових ринках, підготовлену ДП "Украпромзовнішекспертиза" в рамках виконання Угоди про інформаційне забезпечення від 07.11.2011 № 1510.

  В Киеве подсчитали общее количество сообщений о минировании за прошлую неделю

  В Киеве на прошлой неделе (с 14 по 20 июля) милиция зафиксировала рекордное количество сообщений о минировании на разных объектах - 32. В частности, 18 раз "телефонные минеры" сообщали о бомбах ...

  Найпопулярнішим сайтом у вересні визнано Google

  За підсумками вересня найпопулярнішим в Україні сайтом залишається Google. Про це свідчить дослідження компанії InMind.

  що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про встановлення граничного рівня ціни на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів Відповідно до Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059( 1059/2011 ) «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» та постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2006 року № 605( 605-2006-п ) «Деякі питання діяльності Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (зі змінами), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

  Об адвокате - устами Клиентов

  Спасибо создателям этого интернет проекта!!! Это действительно - большая находка! Так держать!!! Дерзайте!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b