Про внесення змін до Інструкції про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, Міністерство оборони УкраїниМІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. 02.07.2013 № 445
 2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 липня 2013 р. за № 1269/23801

  Про внесення змін до Інструкції про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні

  У зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України ( 4651-17 ), змін до окремих положень Кримінально-виконавчого кодексу України( 1129-15 ) та з метою приведення порядку і умов тримання засуджених військовослужбовців, їх направлення і прийняття до дисциплінарного батальйону у відповідність до вимог законодавства України НАКАЗУЮ:

  1. Внести зміни до Інструкції про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні ( z1572-04 ), затвердженої наказом Міністра оборони України від 29 листопада 2004 року № 567, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2004 року за № 1572/10171, виклавши її у новій редакції, що додається.

  2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Міністр оборони України

  П. В. Лебедєв

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністра оборони України 29.11.2004  № 567 (в редакції наказу Міністерства оборони України 02.07.2013  № 445)

  ІНСТРУКЦІЯ про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні

  I. Загальні положення

  1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно вимог глави 14 Кримінально-виконавчого кодексу України( 1129-15 ) та визначає порядок направлення і прийняття засуджених військовослужбовців у дисциплінарний батальйон.

  1.2. Відбування покарання засуджених військовослужбовців строкової військової служби (далі — військовослужбовці) у виді тримання в дисциплінарному батальйоні на строк від 6 місяців до 2 років передбачає виправлення та перевиховання засуджених у дусі чесного ставлення до праці та військової служби, суворого додержання ними Конституції( 254к/96-ВР ) та законів України, неухильного виконання Військової присяги і статутів Збройних Сил України та запобігання вчиненню ними нових кримінальних правопорушень.

  Покарання не передбачає завдавання фізичних страждань або приниження людської гідності.

  1.3. Дисциплінарний батальйон безпосередньо підпорядковується начальнику Центрального управління Військової служби правопорядку (по м. Києву і Київській обл.) — військовому коменданту (м. Київ) (далі — начальник Центрального управління), який забезпечує добір і розстановку кадрів офіцерського складу, контролює режим та умови тримання засуджених військовослужбовців, організацію праці, військове навчання, виховну роботу із засудженими військовослужбовцями.

  1.4. Підставою для тримання засуджених військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні є вирок суду, який набрав законної сили.

  1.5. Основними засобами виправлення і ресоціалізації засуджених військовослужбовців є встановлений порядок виконання та відбування покарання (режим), суспільно-корисна праця, соціально-виховна робота, громадський вплив, військове навчання.

  Засоби виправлення та ресоціалізації засуджених військовослужбовців застосовуються з урахуванням виду покарання, характеру, ступеня суспільної небезпеки і мотивів вчинення кримінального правопорушення та поведінки засудженого, а також його ставлення до праці та виконання вимог статутів Збройних Сил України.

  1.6. Прокурорський нагляд за додержанням законів у дисциплінарному батальйоні здійснюється Генеральною прокуратурою України і підпорядкованими їй прокуратурами відповідно до Закону України "Про прокуратуру"( 1789-12 ).

  Контроль за діяльністю дисциплінарного батальйону, додержанням у ньому вимог законів України та інших нормативно-правових актів України, а також цієї Інструкції здійснює начальник Центрального управління.

  1.7. Внутрішню службу та конвоювання засуджених військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні організовують відповідно до вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України( 548-14 ) та цієї Інструкції.

  Засуджених військовослужбовців до конвоювання не залучають. Засуджені військовослужбовці, які стали на шлях виправлення, можуть бути призначені днювальними дисциплінарної роти.

  II. Порядок направлення та прийняття засуджених військовослужбовців до дисциплінарного батальйону

  2.1. Військовослужбовців, засуджених до покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, до набрання вироком законної сили тримають на гауптвахтах Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (далі — Служба правопорядку) або у військовій частині.

  Відповідно до частини четвертої статті 71 Кримінально-виконавчого кодексу України( 1129-15 ) строк відбування покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців обчислюється з дня, визначеного вироком суду з урахуванням відповідно до статті 72 Кримінального кодексу України( 2341-14 ) часу тримання засудженого в місцях попереднього ув’язнення.

  2.2. Засудженого військовослужбовця на підставі вироку суду, який набрав законної сили, направляють до дисциплінарного батальйону.

  Суд разом із своїм розпорядженням про виконання вироку надсилає копію вироку тому органу, на який покладено обов’язок виконати вирок. З моменту отримання розпорядження суду начальник органу управління Служби правопорядку, у зоні діяльності якого розташована гауптвахта (військова частина), на якій утримувався (перебував) засуджений військовослужбовець до набрання вироком законної сили, у триденний строк відправляє його у дисциплінарний батальйон під конвоєм.

  2.3. Начальник органу управління Служби правопорядку зобов’язаний не менш як за добу до вибуття конвою повідомити телеграмою (телефонограмою) начальника Головного управління Служби правопорядку та начальника Центрального управління про склад конвою, чисельність засуджених військовослужбовців, військові звання, прізвища та ініціали начальника конвою, конвойних і засуджених військовослужбовців, озброєння конвою, маршрут руху, дату, час відправлення та дату і час прибуття транспорту із зазначенням номера поїзда, вагона, рейсу авіатранспорту, водного транспорту.

  2.4. Начальник Центрального управління з отриманням телеграми (телефонограми) від начальника органу управління Служби правопорядку організовує зустріч та забезпечує перевезення особового складу конвою і засуджених військовослужбовців від станції (порту, аеропорту) до дисциплінарного батальйону, а після передачі засудженого військовослужбовця — до станції відправлення.

  Забезпечення пально-мастильними матеріалами для конвоювання здійснюється за додатковою щомісячною заявкою начальника Центрального управління до довольчого органу з урахуванням кількості проведених конвоювань.

  2.5. Порядок розміщення, харчування, відпочинку особового складу конвою (до часу вибуття у зворотному напрямку) та забезпечення зберігання його зброї, боєприпасів та спеціальних засобів після прийому-передачі засудженого військовослужбовця до дисциплінарного батальйону визначається наказом начальника Центрального управління.

  2.6. Начальник органу управління Служби правопорядку у гарнізоні надсилає до дисциплінарного батальйону через начальника конвою такі документи та речі на засудженого військовослужбовця:

 3. супровідний лист;
 4. копію обвинувального вироку суду та розпорядження про його виконання, а у разі зміни вироку — копію апеляційної/касаційної ухвали (постанови) суду;

 5. обліково-послужну та службову картки і медичну книжку;
 6. особову справу;
 7. службову характеристику;
 8. медичну характеристику;
 9. військовий квиток;
 10. продовольчий, речовий та грошовий атестати;
 11. особисті речі та їх опис.
 12. Опис складають у двох примірниках, його підписують начальник органу управління Служби правопорядку або його заступник та засуджений. До опису заносять ордени, медалі, відзнаки, документи на них, гроші, цінності та інші речі засудженого військовослужбовця.

  2.7. У випадку відсутності документів або речей засудженого військовослужбовця під час його прийняття начальник конвою доповідає про це начальнику органу управління Служби правопорядку, який вживає заходів щодо усунення недоліків до моменту відправлення засудженого військовослужбовця до дисциплінарного батальйону.

  2.8. Командир військової частини, де проходить військову службу засуджений військовослужбовець, повинен:

  у день засудження військовослужбовця надіслати письмове повідомлення начальнику органу управління Служби правопорядку у гарнізоні для організації його своєчасного конвоювання до дисциплінарного батальйону;

  в день передачі засудженого військовослужбовця конвою Служби правопорядку організувати його медичний огляд, миття в лазні, заміну натільної білизни, підготовку документів та речей, визначених пунктом 2.6 цього розділу, а також забезпечити засудженого військовослужбовця відповідними перевізними документами.

  III. Прийом засуджених військовослужбовців до дисциплінарного батальйону

  3.1. Прийом засуджених військовослужбовців, які прибули до дисциплінарного батальйону, здійснюється командиром дисциплінарного батальйону у приміщенні або його заступником спільно з командиром дисциплінарної роти, посадовою особою відділення з кадрів і стройової частини та чергового лікаря у визначеному наказом командира дисциплінарного батальйону приміщенні.

  Усі засуджені військовослужбовці, які прибули до дисциплінарного батальйону, підлягають обов’язковому медичному огляду, а їх обмундирування і натільна білизна ? спеціальній обробці (пранню).

  Засуджений військовослужбовець передається безпосередньо начальником конвою разом із документами, особистими речами, які визначені пунктом 2.6 розділу II цієї Інструкції.

  3.2. Командир дисциплінарного батальйону під час прийому засуджених військовослужбовців зобов’язаний:

  організувати прийняття від начальника конвою засуджених військовослужбовців, про що розписатися у другому примірнику опису особистих речей засудженого, супровідному листі начальника конвою та завірити їх гербовою печаткою;

  провести особисту бесіду з засудженим військовослужбовцем, що прибув, під час якої з’ясувати: склад його сім’ї, освіту, рід занять до призову на військову службу, посаду, яку він обіймав до засудження, скарги, побажання та інші питання, які можуть впливати на його виправлення та ресоціалізацію, задоволення його релігійних потреб;

  довести під підпис засудженому військовослужбовцю порядок та умови відбування покарання, його права, обов’язки, при цьому звернути особливу увагу на порядок застосування зброї чатовими або особовим складом чергової зміни у випадку порушення засудженим режиму тримання у дисциплінарному батальйоні;

  зарахувати засудженого військовослужбовця до дисциплінарного підрозділу батальйону з дня його прибуття;

  щоденно доповідати начальнику Центрального управління про загальну кількість засуджених військовослужбовців, які тримаються у дисциплінарному батальйоні, та кількість прийнятих (звільнених) за добу.

  3.3. Про прийом засудженого військовослужбовця до дисциплінарного батальйону командир дисциплінарного батальйону протягом трьох діб письмово повідомляє суд, яким його засуджено, та направляє повідомлення (додаток 1) одному із членів сім’ї або близьких осіб за вибором засудженого, у якому вказується місцезнаходження дисциплінарного батальйону та роз’яснюються права засудженого.

  3.4. Перший примірник опису особистих речей засудженого залишається у стройовій частині дисциплінарного батальйону. Гроші та цінності, що належать засудженому, зараховують на особовий рахунок засудженого.

  Ордени, медалі, відзнаки та документи на них зберігаються у приміщенні, визначеному командиром дисциплінарного батальйону, в опечатаному сейфі (металевій шафі), а інші особисті речі засудженого — у кімнаті для зберігання особистих речей дисциплінарної роти.

  3.5. У випадку відсутності того чи іншого документа (речей) засудженого або невідповідності атестатів на засудженого командир дисциплінарного батальйону приймає засудженого, робить відповідні відмітки в першому та другому примірниках опису особистих речей засудженого, ставить свій підпис та скріплює його гербовою печаткою, про що доповідає начальнику Центрального управління, повідомляє командира військової частини, з якої направлено засудженого, а також начальника органу управління Служби правопорядку, у зоні діяльності якого розташована військова частина, для вжиття відповідних заходів.

  3.6. Командир військової частини, з якої прибув засуджений, зобов’язаний у тижневий строк надати до дисциплінарного батальйону документи або речі, які необхідно було надати під час передачі засудженого, та доповісти начальнику органу управління Служби правопорядку, в зоні діяльності якого розташована військова частина, про усунення недоліків.

  3.7. Після прибуття засудженого військовослужбовця до дисциплінарного батальйону протягом 10 днів заступником командира дисциплінарного батальйону по роботі з особовим складом проводиться вивчення морально-психологічного стану засудженого військовослужбовця. У цей час він утримується окремо від інших засуджених військовослужбовців. Представник медичної служби гарнізону проводить медичний огляд засудженого, за необхідності призначає поглиблене медичне обстеження та/або курс лікування.

  3.8. У дисциплінарному батальйоні на засуджених військовослужбовців ведуть:

 13. книгу обліку засуджених військовослужбовців (додаток 2);
 14. опис особистих речей засудженого військовослужбовця;
 15. особову справу, в якій зберігаються документи, зазначені у пункті 2.6 розділу ІІ цієї Інструкції, крім особистих речей.

  IV. Розміщення засуджених військовослужбовців

  4.1. Дисциплінарний батальйон розташовують окремо від інших військових частин гарнізону.

  4.2. Місця розташування підрозділів обслуговування та сержантського складу дисциплінарної роти визначають поза територією, де тримають засуджених військовослужбовців (у разі розміщення дисциплінарного батальйону в одній будівлі — у відокремлених суцільними дверми та гратами приміщеннях).

  4.3. Територія та приміщення, призначені для розміщення та обслуговування засуджених військовослужбовців, повинні бути надійно відокремлені парканом (гратами) від території та приміщень, де розташовуються дисциплінарні підрозділи.

  4.4. Двері і вхідні ворота в розташування дисциплінарного батальйону відчиняються тільки з дозволу чергового дисциплінарного батальйону.

  4.5. Вікна і двері приміщень, в яких розміщують засуджених військовослужбовців, обладнують металевими ґратами, а двері також обладнуються замками (електрозамками).

  V. Режим тримання засуджених військовослужбовців

  5.1. Засуджені військовослужбовці зобов’язані дотримуватись вимог режиму, встановлених Кримінально-виконавчим кодексом України ( 1129-15 ).

  5.2. Під час відбування покарання в дисциплінарному батальйоні всі засуджені військовослужбовці незалежно від їх військового звання та характеру попередньої служби перебувають на посадах рядового складу, які носять форму одягу та знаки розрізнення, встановлені для зазначеної категорії військовослужбовців.

  5.3. Для засуджених військовослужбовців встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з одним вихідним днем та одним днем для виконання господарчих робіт. Розпорядок дня у дисциплінарному батальйоні встановлюється командиром дисциплінарного батальйону. У розпорядку дня має бути передбачено роботу на території та у майстернях дисциплінарного батальйону до 6 годин, нічний сон — 8 годин на добу, приймання їжі — три рази на день. Планується по одному дню на тиждень для навчальних занять, господарських робіт.

  5.4. На роботи і заняття за межі розташування дисциплінарного батальйону засуджених військовослужбовців виводять у складі відділення чи взводу (із записом про це у книзі виходу та повернення засуджених військовослужбовців) під охороною озброєного конвою за командою командира дисциплінарного батальйону.

  Кількість конвойних визначає у кожному окремому випадку командир дисциплінарного батальйону та за добу до конвоювання надає начальнику Центрального управління заявку на виділення конвою.

  Конвойні повинні забезпечувати надійну охорону засуджених і належний контроль під час роботи чи занять.

  Автомобільний транспорт, який в’їжджає на територію (виїжджає з території) дисциплінарного батальйону, оглядається черговим дисциплінарного батальйону.

  Дозвіл на пересування засудженого військовослужбовця територією дисциплінарного батальйону без конвою оформлюється наказом командира дисциплінарного батальйону.

  VI. Листування, ведення телефонних розмов, одержання посилок (передач) і бандеролей та побачення засуджених військовослужбовців

  6.1. Засудженим військовослужбовцям дозволяється відправляти і отримувати листи та телеграми без обмеження їх кількості. Вручення листів, що надходять, проводиться командиром дисциплінарної роти або старшиною роти, у присутності якого засуджений військовослужбовець зобов’язаний їх розпечатати. Якщо засуджений відмовиться розпечатати лист, це здійснює командир дисциплінарної роти або старшина роти в присутності засудженого та офіцера (сержанта) підрозділу. Зміст листів перевірці не підлягає. Виявлені при цьому заборонені вкладення вилучаються. Розпечатувати листи, які відправляють засуджені військовослужбовці, заборонено.

  6.2. Засуджені військовослужбовці мають право за рахунок коштів, що перебувають на їх особистих рахунках, передплачувати і одержувати газети, журнали, інші періодичні видання без обмеження їх кількості, а також мають право на телефонні розмови без обмеження їх кількості під контролем посадових осіб, визначених командиром дисциплінарного батальйону. Графік проведення телефонних розмов визначається командиром дисциплінарного батальйону. Телефонні розмови оплачуються за рахунок особистих коштів засуджених.

  Телефонні розмови між засудженими, які відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні, заборонені.

  Кількість отриманих посилок (передач) і бандеролей та листів, що одержують засуджені, а також листів, що вони відправляють, не обмежена. Облік посилок (передач) і бандеролей та їх вмісту вноситься до книги обліку посилок (передач) і бандеролей, що надійшли на адресу засудженим, та їх вмісту (додаток 3).

  Засудженим військовослужбовцям за заявою та розпискою (додаток 4) дозволяється закупати за рахунок коштів, що перебувають на їх особистих рахунках, харчові продукти і предмети першої потреби в межах сум та порядку, встановленого кримінально-виконавчим законодавством України.

  Лікарські засоби і вироби медичного призначення, які одержують засуджені відповідно до медичного висновку, перевіряються на придатність до використання (непридатні повертаються) та передаються представнику медичної служби гарнізону для їхнього лікування.

  6.3. Засудженим військовослужбовцям один раз на місяць надається право на проведення короткострокового побачення з родичами чи іншими особами тривалістю до чотирьох годин у спеціально обладнаному приміщенні під контролем представника дисциплінарного батальйону у вільний від роботи та занять час у дні і години, встановлені командиром дисциплінарного батальйону, за заявою засудженого військовослужбовця.

  Один раз на три місяці засудженому військовослужбовцю надається право на проведення тривалого побачення строком до 3-х діб з правом спільного проживання. Дозвіл на побачення надається командиром дисциплінарного батальйону за заявою засудженого військовослужбовця. На час тривалого побачення засуджені звільняються від роботи і занять.

  Осіб, які прибули на побачення, приймає черговий військової частини. Їх інформують про поведінку засудженого, попереджують про обов’язкове дотримання правил поведінки під час побачень, заборону нелегальних передач та про негайне припинення побачення, якщо буде виявлено порушення встановлених правил.

  Предмети, заборонені для використання у дисциплінарному батальйоні, здаються на збереження черговому військової частини зі складанням двох описів (один у чергового частини, другий у відвідувача). Речі після закінчення побачення повертаються під підпис відвідувачам.

  У разі спроби під час відвідування передати засудженому заборонені предмети побачення припиняється.

  Засуджені після побачення підлягають перевірці шляхом проведення особистого огляду (без роздягання) і огляду їх речей.

  До кімнати тривалих побачень дозволяється проносити харчові продукти (за винятком алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива), а також речі, предмети і вироби, зберігання яких засудженим не заборонено, які обов’язково оглядаються черговим лікарем. Фото -, відеотехніку та засоби, які надають змогу виходу в мережу Інтернет, проносити заборонено.

  Родичам засуджених, які перебувають на тривалих побаченнях, дозволяється у денний час виходити за межі дисциплінарного батальйону для придбання харчових продуктів, предметів першої потреби, а у разі дострокового закінчення побачення (за бажанням) — у будь-який час доби.

  У приміщенні тривалих побачень обладнують: житлову кімнату, кухню, умивальник, туалет, душову, місце (шафу) для зберігання речей.

  Приміщення забезпечують меблями, інвентарем та предметами господарчого вжитку.

  6.4. Відповідно до статті 73 Кримінально-виконавчого кодексу України ( 1129-15 ) для одержання правової допомоги засудженим військовослужбовцям можуть надаватися побачення з адвокатом або іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, наодинці. Таке побачення не може бути обмежене в часі.

  VII. Короткочасні виїзди засуджених військовослужбовців за межі дисциплінарного батальйону

  7.1. Відпустки, передбачені для військовослужбовців строкової служби, засудженим військовослужбовцям не надаються.

  У зв’язку з винятковими обставинами (смерть або тяжка хвороба близького родича, яка загрожує життю хворого; стихійне лихо, яке завдало значної матеріальної шкоди майну засудженого військовослужбовця та його сім’ї) засудженому військовослужбовцю може бути дозволено короткочасний виїзд за межі дисциплінарного батальйону на строк до семи діб, не враховуючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці.

  7.2. Дозвіл на короткочасний виїзд дає командир дисциплінарного батальйону з урахуванням особи і поведінки засудженого військовослужбовця. Час перебування засудженого військовослужбовця за межами дисциплінарного батальйону зараховується до строку відбування покарання. Оплату проїзду засудженому військовослужбовцю забезпечує дисциплінарний батальйон.

  VIII. Військове навчання засуджених військовослужбовців

  Військове навчання засуджених військовослужбовців організовується і проводиться за спеціальною програмою. Для проведення занять створюється необхідна навчально-матеріальна база.

  IX. Соціально-виховна робота із засудженими військовослужбовцями

  9.1. Соціально-виховна робота ведеться відповідно до вимог Кримінально-виконавчого кодексу України( 1129-15 ).

  9.2. Загальне керівництво соціально-виховною роботою організовує начальник Центрального управління через заступника по роботі з особовим складом Центрального управління.

  9.3. За безпосередню організацію, планування, методичне забезпечення соціально-виховної роботи, якість та ефективність її проведення відповідає заступник командира батальйону по роботі з особовим складом.

  9.4. Місцеві органи виконавчої влади і громадські організації за погодженням (рішенням) начальника Центрального управління можуть надавати допомогу командуванню дисциплінарного батальйону в проведенні соціально-виховної роботи.

  9.5. Командири військових частин, з яких прибули засуджені військовослужбовці, зобов’язані підтримувати постійний зв’язок з командиром дисциплінарного батальйону, цікавитися поведінкою колишніх підлеглих і сприяти їхній ресоціалізації.

  X. Богослужіння та релігійні обряди в дисциплінарному батальйоні

  10.1. Командир дисциплінарного батальйону за погодженням начальника Центрального управління сприяє реалізації релігійних потреб засуджених військовослужбовців.

  10.2. Засуджені військовослужбовці відправляють релігійні обряди індивідуально або в обладнаному для цих цілей приміщенні (куточку). Командир батальйону сприяє запрошенню осіб, які мають право проводити богослужіння та відправляти релігійні обряди, визначає місце, час та умови їх проведення.

  10.3. Засуджені військовослужбовці не мають права, посилаючись на свої релігійні переконання, ухилятися від виконання своїх обов’язків, а також установлених вимог режиму відбування покарання.

  10.4. Засудженим військовослужбовцям дозволяється мати при собі і користуватися релігійною літературою, предметами релігійного культу індивідуального користування для натільного або кишенькового носіння, крім саморобних та колючо-ріжучих предметів.

  10.5. Священнослужителі, релігійні провідники, наставники, інші представники релігійних чи благодійних організацій, які на підставі статті 25 Кримінально-виконавчого кодексу України( 1129-15 ) бажають надавати допомогу у задоволенні релігійних потреб засуджених, можуть відвідувати дисциплінарний батальйон за наявності дозволу на відвідування.

  Дозвіл на відвідування дисциплінарного батальйону надається начальником Центрального управління за погодженням з Головним управлінням Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

  Для отримання такого дозволу священнослужителі, релігійні провідники, наставники, інші представники релігійних чи благодійних організацій не пізніше ніж за п’ять робочих днів до запланованого відвідування дисциплінарного батальйону подають заяву, в якій зазначають: повне найменування релігійної чи благодійної організації, її місцезнаходження, номер телефону (факсу); дату та час відвідування дисциплінарного батальйону; прізвище, ім’я та по батькові представників релігійної чи благодійної організації, які планують відвідати дисциплінарний батальйон, серію та номер паспорта, коли і ким виданий, та до якої додають копії свідоцтва про державну реєстрацію та статуту релігійної чи благодійної організації.

  10.6. За результатами розгляду заяви протягом трьох робочих днів з дня її реєстрації начальник Центрального управління надає дозвіл на відвідування дисциплінарного батальйону священнослужителями, релігійними провідниками, наставниками, іншими представниками релігійних чи благодійних організацій, про що письмово повідомляє автора звернення.

  У разі відсутності у заяві інформації або копій документів, зазначених у пункті 10.5 цього розділу, а також у разі масового захворювання особового складу у дисциплінарному батальйоні, в результаті чого введено карантин, автор звернення у триденний строк з дати реєстрації заяви письмово повідомляється про відмову у дозволі на відвідування дисциплінарного батальйону.

  XI. Заохочення та стягнення, які застосовують до засуджених військовослужбовців, права командирів щодо застосування заохочення та накладення стягнення на засуджених військовослужбовців та порядок їх застосування

  11.1. За сумлінну поведінку і ставлення до праці та військової служби до засуджених військовослужбовців може бути застосовано такі заходи заохочення:

 16. подяка;
 17. зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;
 18. надання одного додаткового короткострокового побачення;
 19. нагородження цінним подарунком або премією в розмірі місячного грошового забезпечення;
 20. зарахування до числа тих, хто виправляється.
 21. Додаткове короткострокове побачення надається засудженим військовослужбовцям у вільний від роботи і занять час. Дні відвідування визначає командир дисциплінарного батальйону.

  Зарахування до числа тих, хто виправляється, застосовується до засуджених військовослужбовців після відбуття не менше ніж однієї третьої строку покарання після обговорення їх кандидатур радою громадськості підрозділу дисциплінарного батальйону та оголошується наказом командира дисциплінарного батальйону.

  За умови, що засуджений військовослужбовець сумлінною поведінкою і ставленням до праці та військової служби під час відбування покарання довів своє виправлення, командир дисциплінарного батальйону за погодженням з начальником Військової служби правопорядку у Збройних Силах України — начальником Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України може внести до відповідного суду подання про його умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

  У поданні зазначають сумлінну поведінку засудженого військовослужбовця, його ставлення до праці та військової служби під час відбування покарання. Разом з поданням до суду надсилають особову справу засудженого військовослужбовця.

  Якщо суд відмовить в умовно-достроковому звільненні від покарання засудженому військовослужбовцю, повторне подання командир дисциплінарного батальйону може внести не раніше як через шість місяців з дня постанови судом ухвали про відмову.

  11.2. За порушення встановленого порядку відбування покарання до засуджених військовослужбовців можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

 22. зауваження;
 23. догана;
 24. сувора догана;
 25. призначення в наряд на роботу — до 5 днів у вільний від роботи і навчання час;
 26. виключення з числа тих, хто виправляється.
 27. Виключення з числа тих, хто виправляється, застосовується як захід дисциплінарного впливу, коли всі попередні стягнення не дали позитивного результату.

  Стягнення у виді виключення з числа тих, хто виправляється, накладається наказом командира дисциплінарного батальйону на підставі акта службового розслідування, в якому обов’язково зазначаються причини та умови, що сприяли вчиненню правопорушення, та ступінь вини засудженого військовослужбовця, на якого накладається це стягнення.

  Про накладення на засудженого стягнення у виді виключення з числа тих, хто виправляється, командир дисциплінарного батальйону повідомляє начальника Центрального управління в день видання відповідного наказу.

  За кримінальні правопорушення, вчинені під час відбування покарання в дисциплінарному батальйоні, винні особи несуть відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України( 2341-14 ).

  11.3. Командир відділення, заступник командира взводу і старшина роти мають право застосовувати до засуджених військовослужбовців такі заходи заохочення:

 28. оголошувати подяку;
 29. знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше.
 30. Командир дисциплінарного взводу та командир дисциплінарної роти мають право застосувати до засуджених військовослужбовців такі заходи заохочення:

 31. оголошувати подяку;
 32. знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше;
 33. надавати одне додаткове короткострокове побачення на місяць.
 34. Командир дисциплінарного батальйону має право застосовувати заохочення, зазначені в пункті 11.1 цього розділу, у повному обсязі.

  11.4. Права командирів (начальників) щодо накладення заходів стягнення на засуджених військовослужбовців.

  Командир відділення має право:

 35. робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;
 36. призначати в наряд на роботу — на 1 день у вільний від роботи і навчання час.
 37. Заступник командира дисциплінарного взводу має право:

 38. робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;
 39. призначати в наряд на роботу — до 2 днів у вільний від роботи і навчання час.
 40. Старшина дисциплінарної роти має право:

 41. робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;
 42. призначати в наряд на роботу — до 3 днів у вільний від роботи і навчання час.
 43. Командир дисциплінарного взводу має право:

 44. робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;
 45. призначати в наряд на роботу — до 4 днів у вільний від роботи і навчання час.
 46. Командир дисциплінарної роти має право:

 47. робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;
 48. призначати в наряд на роботу — до 5 днів у вільний від роботи і навчання час.
 49. Командир дисциплінарного батальйону має право накладати дисциплінарні стягнення, зазначені у пункті 11.2 цього розділу.

  11.5. Облік заохочень і стягнень на засуджених військовослужбовців здійснюється відповідно до вимог Дисциплінарного статуту Збройних Сил України ( 551-14 ).

  XII. Матеріально-побутове та медичне забезпечення засуджених військовослужбовців

  12.1. Створення житлово-побутових умов для засуджених військовослужбовців та їх медичне забезпечення здійснюють відповідно до вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України( 548-14 ) та Кримінально-виконавчого кодексу України( 1129-15 ).

  12.2. Засуджені військовослужбовці забезпечуються речовим майном та продовольством за нормами, встановленими для військовослужбовців строкової служби. Речове забезпечення засуджених військовослужбовців перед відправленням для відбування покарання у дисциплінарний батальйон здійснюється за попереднім місцем військової служби. На отримане речове майно видається речовий атестат. Засудженим військовослужбовцям, які відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні, видається тільки повсякденна форма одягу. На час відбування покарання строк носіння польової та парадно-вихідної форми одягу зупиняється.

  12.3. Відшкодування витрат за харчування засуджених військовослужбовців Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту здійснюється відповідно до законодавства України.

  12.4. Щомісячне грошове забезпечення засуджених військовослужбовців у розмірі окладу, встановленого за першим тарифним розрядом для солдатів, матросів першого року строкової військової служби, зараховують на їхні особові рахунки.

  12.5. Засудженим військовослужбовцям дозволяється мати мило, зубну щітку, зубний порошок або пасту, гребінець, окуляри, носову хустинку, тютюнові вироби, сірники, приладдя для гоління, чищення одягу та взуття, особисті листи та папір для письма, книги, конверти, ручку та олівці. Зазначені предмети, крім установлених за нормами постачання, закуповують організовано за рахунок особистих коштів засуджених військовослужбовців у порядку, встановленому командиром дисциплінарного батальйону.

  12.6. Хворих засуджених військовослужбовців у разі неможливості їх лікування у дисциплінарному батальйоні направляють на лікування до закладів охорони здоров’я та повертають до дисциплінарного батальйону під конвоєм, призначеним наказом начальника Центрального управління.

  Час перебування на лікуванні в закладі охорони здоров’я зараховується до строку відбування покарання.

  12.7 Засуджені військовослужбовці, які утримуються у дисциплінарному батальйоні, миються у обладнаних душових кімнатах один раз на тиждень (у дні та години, визначені командиром дисциплінарного батальйону). У цей день проводиться заміна натільної та постільної білизни, а також медичний огляд засуджених військовослужбовців. Медичний огляд проводить лікар медичної служби, який визначається наказом начальника гарнізону.

  XIII. Звільнення від покарання засуджених військовослужбовців

 50. 13.1. Засуджених військовослужбовців звільняють з дисциплінарного батальйону за таких підстав:
 51. після відбуття строку покарання, призначеного вироком суду;
 52. у зв’язку з застосуванням амністії;
 53. у зв’язку з помилуванням;
 54. у зв’язку з винесенням судом ухвали (постанови, рішення) про умовно-дострокове звільнення або звільнення від відбування покарання через хворобу.

  Засуджені військовослужбовці, які відбувають покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні і визнані військово-лікарською комісією непридатними за станом здоров’я до військової служби зі зняттям з військового обліку або непридатними до військової служби у мирний час, звільняються судом від покарання за поданням командира дисциплінарного батальйону і висновком військово-лікарської комісії.

  13.2. Військовослужбовців, що відбули покарання або звільнені умовно-достроково, та осіб, що підлягають звільненню у зв’язку з амністією або помилуванням, звільняють з військової служби в запас безпосередньо з дисциплінарного батальйону, якщо вони на час набрання вироком суду законної сили відслужили встановлені Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу"( 2232-12 ) строки строкової військової служби.

  Військовослужбовців, звільнених з дисциплінарного батальйону, які не відслужили встановлені Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу"( 2232-12 ) строки строкової військової служби, направляють для подальшого проходження строкової військової служби, як правило, в ті самі військові частини, в яких вони проходили службу до засудження.

  13.3. Командир дисциплінарного батальйону повідомляє командира військової частини про дату відправлення звільненого військовослужбовця, а командир військової частини направляє в дисциплінарний батальйон свого представника для супроводження даного військовослужбовця до розташування військової частини.

  До моменту прибуття представника з військової частини звільненого з дисциплінарного батальйону військовослужбовця розміщують за межами території тримання засуджених військовослужбовців під наглядом командира дисциплінарної роти.

  Командир дисциплінарного батальйону надає службову характеристику на військовослужбовця, який звільняється.

  13.4. Час перебування засуджених військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні до строку військової служби не зараховується.

  13.5. Звільнені з дисциплінарного батальйону військовослужбовці одержують такі документи: довідку про звільнення, обліково-послужну картку, військовий квиток, службову картку, службову та медичну характеристики, медичну книжку, продовольчий, речовий та грошовий атестати. Ордени, медалі, відзнаки і документи, гроші та цінності, а також інші особисті речі видають звільненим з дисциплінарного батальйону військовослужбовцям під підпис згідно з описом особистих речей та роздавальною відомістю.

  Особову справу, службову картку і характеристику надсилають до військової частини поштою або віддають представнику військової частини під підпис.

  Опис особистих речей залишають на зберігання у командира дисциплінарної роти дисциплінарного батальйону, а роздавальну відомість — у фінансовій службі військової частини, на забезпеченні якої утримується дисциплінарний батальйон.

  13.6. Звільнених з дисциплінарного батальйону військовослужбовців забезпечують військовими перевізними документами, грошовою компенсацією замість норм харчування на шлях прямування або загальновійськовим набором сухих продуктів та милом за встановленими нормами. До військових частин вони прямують у супроводі представника військової частини, до якої він вибуває, а до місця проживання — самостійно.

  13.7. Засуджених військовослужбовців, які відбули покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні або були достроково звільнені від цього покарання, визнають такими, що не мають судимості.

  Засуджених військовослужбовців, звільнених з дисциплінарного батальйону умовно-достроково, такими, що не мають судимості, визнають після закінчення невідбутної частини строку покарання.

  Начальник Військової служби правопорядку у Збройних Силах України — начальник Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України генерал-майор

  О. В. Дублян

  Додаток 1 до Інструкції про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні (пункт 3.3 розділу III)

  ПОВІДОМЛЕННЯ ( z1269-13 BF220.doc )

  Додаток 2 до Інструкції про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні (пункт 3.8 розділу III)

  КНИГА обліку засуджених військовослужбовців

  № з/п

  Прізвище, ім’я, по батькові

  Дата народження

  Місце народження

  Місце проживання

  Освіта

  Батьки

  Професія (спеціальність)

  Де працював

  Яким військовим комісаріатом та коли призваний

  Рота (взвод)

  Дата, номер наказу щодо зарахування до списків військової частини

  З якої військової частини прибув

  Вид Збройних Сил України, інші військові формування

  Яким судом та коли засуджений

  Стаття, початок та кінець строку

  Строк

  Коли та куди вибув

  Книга обліку засуджених військовослужбовців робиться форматом А3 (420 Х 297)

  Додаток 3 до Інструкції про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні (пункт 6.2 розділу VI)

  КНИГА обліку посилок (передач) і бандеролей, що надійшли на адресу засуджених, та їх вмісту

  Розпочато: "__"_________ 20___ р.

  Закінчено: "__"_________ 20___ р.

  № з/п

  Прізвище, ім'я, по батькові засудженого. Дата надходження посилки (передачі) і бандеролі до військової частини

  Дата розкриття посилки (передачі) і бандеролі

  Звання, прізвище, підпис посадової особи, яка здійснила огляд вмісту посилки (передачі) і бандеролі

  Перелік вмісту посилки (передачі) і бандеролі

  Дата вручення вмісту і підпис засудженого про отримання посилки (передачі) і бандеролі

  Найменування речей, що не отримав адресат, та вжиті заходи

  Примітки

  Додаток 4 до Інструкції про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні (пункт 6.2 розділу VI)

  ЗАЯВА ( z1269-13 BF221.doc )

  Юридичний портал Справедливість

  Рейтинг: 4.8/5, основан на 25 голосах.
  Нравится

  Это будет Вам интересно

  Про встановлення роздрібних тарифів на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності, на листопад 2012 року, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

  Про встановлення роздрібних тарифів на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти, на листопад 2012 року

  Подготовка заявления о взыскании алиментов

  Если родители не смогли договориться мирно, одним из родителей начинается подготовка заявления о взыскании алиментов со второго.

  Після розлучення життя приймає нові фарби

  А якщо ти в майбутньому не хочеш мати додаткових проблем з колишнім чоловіком, то скористатися послугами сімейного юриста - саме розумне рішення.

  Про підписання Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про економічне співробітництво, Кабінет Міністрів України

  Про підписання Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про економічне співробітництво Схвалити проект Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про економічне співробітництво.

  Об адвокате - устами Клиентов

  Этот интернет проект суперовый! работал на нем довольно чуть ли не по три раза на день. Этот интернет проект ожидает светлое будущее. Удачи Вам, ребята. Хотелося б видеться с Вашими новыми работами чаще! Действуйте!

  Рекомендовано Адвокатом
  Телефон семейных адвокатов
  Статьи о семейном праве
  Стягнення заборгованості через суд

  Стягнення заборгованості через суд Часто стягнення заборгованості з боржника буде можливим здійснити лише після того, як було розглянуто та задоволено судом ...

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим

  Розірвання шлюбу із засудженим, або ув'язненим Сьогодні можна ініціювати «розділ» шлюбу з ув'язненим в суді, РАЦСі, якщо не мається спільних дітей.

  Консультации Адвоката
  Новости Семейного права
  Утверждена программа празднования Нового года ...

  Утверждена программа празднования Нового года в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко утвердил программу празднования Нового года в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

  Очільники вищих органів судової влади звернулися ...

  Очільники вищих органів судової влади звернулися до Президента України та Голови Верховної Ради України У зв’язку із підготовкою внесення змін до бюджетного законодавства, в яких передбачається зарахування коштів від надходження судового збору до загального фонду державного бюджету, чим повністю ...

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского ..

  Обладателем Кубка «Фемиды» стала команда Оболонского райсуда г.Киева 13 декабря с. г. в преддверии Дня работников суда на территории учебно-тренировочной базы ФК «Динамо» состоялись финальные матчи и торжественное закрытие V турнира по мини-футболу среди команд судебных учреждений за Кубок «Фемиды». Турнир проводится под патронатом Совета судей Украины и Государственной судебной администрации (ГСА) Украины.

  77622d60ce9d54ae9fda0d258266067b